SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5112 G5113 G5114 G5115 G5116         G5118G5119G5120G5121G5122

Strong: G5117
τόπος, ου, ὁ  [topos]
1. (obecně:) místo; krajina; (v knize:) místo, oddíl, text 2. místo, funkce, postavení, služba 3. příležitost, možnost (μετανοίας k obrácení) ¦¦ δότε τόπον (*Ř 12:19) uvolněte místo / dejte příležitost [94]
Strong: G5117
Word: τοπος
Pronounc: top'-os
Orig: apparently a primary word; a spot (general in space, but limited by occupancy; whereas 5561 is a large but participle locality), i.e. location (as a position, home, tract, etc.); figuratively, condition, opportunity; specially, a scabbard:--coast, licence, place, X plain, quarter, + rock, room, where. G5561
Use: TDNT-8:187,1184 Noun Masculine
HE Strong: H1004 H3027 H3653 H3733 H4057 H4161 H4349 H4437 H4583 H4725 H4999 H5066 H5116 H5159 H5519 H5977 H6279 H8478

1) place, any portion or space marked off, as it were from surrounding space
1a) an inhabited place, as a city, village, district
1b) a place (passage) in a book
2) metaph.
2a) the condition or station held by one in any company or assembly
2b) opportunity, power, occasion for acting

For Synonyms see entry G5875
Strong: G5117
Word: τόπος
Transliter: topos
Pronounc: top'-os
Apparently a primary word; a spot (generally in space but limited by occupancy; whereas G5561 is a larger but particular locality) that is location (as a position home tract etc.); figuratively condition opportunity; specifically a scabbard: - coast licence place X plain quarter + rock room where.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5117
topos Synonyme siehe: G5875 < ai.; Subst.mask. (94)
 I.) d. Ort
  1) d. Platz, jede Art von abgegrenzter Stelle: ein bewohnter Ort, Ortschaft, Dorf, Stadt, Distrikt; Gebäude; Pl.: d. Gegend, d. Landschaften. 2Ch 25:10 34:6 Mt 12:43 14:35 Joh 11:48* uva.
  2) εν το τοπο§.§.§. - viell.: "statt dessen, dass..." (2,1641); besser aber: "an dem Ort (d.h. in Israel), wo..."; weil Paulus in Ro 9:26 aus d. LXX Ho 2:1 extra d. Wörtchen ekei (= dort) in sein Zitat einfügt. Das würde bedeuten, daß an dem gleichen Ort (nämlich in Palästina) wo Gott Israel als sein Volk verwarf, daß er sie auch genau dort wieder als sein Volk annehmen wird nachdem er sie wieder ins Land gebracht hat; vgl. dazu Ho 2:23). Ro 9:26
  3) d. Stelle in einem Buch. Lu 4:17 Ho 2:1 Ro 9:26 ? (oder wie oben)
  4) übertr.: d. Stellung d. jmd. in einem Kollegium d.h. unter anderen hat, d. Amt, d. Stand. Ac 1:25
 II.) d. Platz
  1) Lk 14:22 ua.
 III.) d. Gelegenheit
  1) d. Möglichkeit, d. Anlaß etw. zu tun. Ac 25:16 Ro 12:19 15:23* ua.
 Wortfamilie: siehe noch: 1786, 824
Strong: G5117
(tópos)
aparentemente palabra primaria; punto (generalmente en espacio, pero limitado por la ocupación; en tanto que G5561 es una localidad más grande pero participio), i.e. local (como posición, casa, lote, etc.); figurativamente condición, oportunidad; específicamente vaina:- oportunidad, puerto, lugar, campo.
----
Diccionario Tuggy
τόπος
, ου, . Lugar, región, territorio, sitio, localidad, puesto. A.T. אֲתַר , Dan 2:35. בַּיִת , Jer 7:14. יָד , Isa 56:5. כֵּן , Dan 11:38. כַּר , Isa 30:23. מָכוֹן , Isa 4:5. וֹן , Sal 67:6(Sal 68:5). Casi siempre מָקוֹ ם ; Sal. 23(24):3. נָאַה , Sal. 22(23):2. נָוֶה , Sal. 78(79):7. נַחֲלָה , Jos 24:28. סָךְ , Sal 41:5(Sal 42:4). סֹךְ , Sal 75:3(Sal 76:2). עֹמֶד , Dan 8:18. תַּחַת , Zac 14:10. מַלְכוּ , Dan 4:26. מוֹעָא , Job 28:1. מִדְבָּר , Jer 13:24. נָגַשׁ , Isa 49:20. N.T.
A) literal Lugar, región, territorio, sitio, localidad : Mat 12:43; Mat 14:35; Mat 24:15; Mat 26:52; Mat 27:33; Mar 1:35; Mar 6:35; Mar 13:8; Mar 16:6; Luc 4:42; Luc 6:17; Luc 10:32; Luc 11:24; Luc 14:9; Luc 14:22; Luc 16:28; Luc 19:5; Luc 22:40; Luc 23:33; Jua 4:20; Jua 5:13; Jua 6:10; Jua 11:48; Jua 14:2-3; Jua 19:13; Jua 19:20; Hch 4:31; Hch 6:13; Hch 7:33; Hch 7:49; Hch 16:3; Hch 27:2; Hch 27:29; Hch 27:41; 1Co 1:2; 1Co 14:16; 2Co 2:14; 1Ts 1:8; Heb 8:7; Rev 2:5; Rev 12:6; Rev 16:16; Rev 18:17; Rev 20:11.
B) Usos especiales. Lugar, cita, puesto, posición, oficio, oportunidad : Luc 4:17; Hch 1:25; Hch 25:16; Rom 9:26; Rom 12:19; Efe 4:27; Heb 12:17.
----
Diccionario Vine NT
topos (τόπος, G5117)
, lugar. Se traduce «rumbo» en Rev 18:17 , lit. «que viaja a cualquier lugar» (vm : «los que navegan a cualquiera parte», traducción dada también por lba en margen), aparece en los mss. más comúnmente aceptados. En tr aparece jomilos , lit. «compañía», texto seguido por rvr : «todos los que viajan en naves»; lit. «toda la compañía en las naves». Véase LUGAR, A, Nº 1.
tomos (τομός, G5117) , se traduce «más penetrante» en Heb 4:12 (rv ; rvr : «más cortante»). Véase CORTANTEbajo CORTAR, B.¶
topos (τόπος, G5117) , de donde se derivan los términos castellanos, tópico, topografía, etc., se usa de una región o localidad. Es frecuente en los Evangelios y en Hechos; en Luc 2:7 y 14:22, de cabida; de un lugar que ocupa una persona o cosa, un lecho a la mesa (p.ej., Luc 14:19, Luc 14:10); del destino de Judas Iscariote (Hch 1:25); de la condición de los no dotados en una reunión de la iglesia, «lugar de simple oyente» (1Co 14:16); la vaina de una espada (Mat 26:52); un pasaje de un libro (Luc 4:17); véase también Rev 2:5 ; Rev 6:14; Rev 12:8; metafóricamente, de condición, ocasión, oportunidad (Hch 25:16 , lit: «haya recibido lugar de defensa»; Rom 12:19 ; Efe 4:27); Heb 12:17 : «oportunidad»; véase OPORTUNIDAD.

topos (τόπος, G5117) , en castellano, tópico, topografía, etc. Se usa de una región o localidad, frecuentemente en los Evangelios y en los Hechos; en Luc 2:7 y 14:22: «lugar»; del espacio que una persona ocupe, un asiento a la mesa (p.ej., Luc 14:9-10 : «lugar»); como «campo» se traduce en Rom 15:23 : «no teniendo más campo», lit., «no teniendo ya lugar»; rv : «no teniendo más lugar». Véanse LUGAR, OPORTUNIDAD, RUMBO.
topos (τόπος, G5117) , lugar. Se traduce «oportunidad» en Heb 12:17 (rv : «lugar»). Véase LUGAR, A, Nº 1.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5536)
τόπος (topos), ου (ou),(ho): s.masc.; ≡ DBLHebr 5226; Strong 5117; TDNT 8.187-1. LN 80.1 lugar, un área de espacio (Mat 14:35; Luc 2:7; Luc 14:22; Jua 11:48; Rom 9:26; 2Ts 3:16 v.l.; Jua 20:25 v.l. NA26); 2. LN 33.10 pasaje, porción de las Escrituras (Luc 4:17); 3. LN 42.21 tarea, asignación de actividad y responsabilidad (Hch 1:25), para otra interpretación, ver siguiente; 4. LN 87.1 posición, jerarquía que ocupa la persona en un grupo (Hch 1:25); 5. LN 71.6 posibilidad, ocasión, oportunidad (Hch 25:16; Heb 12:17); 6. LN 11.59 pueblo, habitantes de una región (Mar 6:11); 7. LN 1.68 arrecife (Hch 27:41+), ver 1458; 8. LN 54.27 viajero del mar (Rev 18:17+), ver 4434; 9. LN 1.86 lugar solitario (Mat 14:13, Mat 14:15; Mar 1:35, Mar 1:45; Mar 6:31-32, Mar 6:35; Luc 4:42; Luc 9:12+), ver 2245
Hомер Стронга: G5117
Оригинал: τοπος
Транслитерация: топос
Произношение: тόпοс
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: вероятно базовое слово - место, пространство, местность, область, страна. Словарь Дворецкого: τοπος ο 1) место Пр.: ανα τοπον Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), επη τοπου Полибий (ок. 200-120 до н. э.) и κατα τον τοπον Секст Эмпирик (3 в. н. э.) — на месте, тут же 2) местность, область, страна Пр.: (ο Ελληνων τ. Эсхил (525/4-456 до н. э.)) κατα τοπους καη κωμας Платон (427-347 до н. э.) — по областям и селениям; οι εσπεροι τοποι Эсхил (525/4-456 до н. э.) — западные страны, запад; γας εσχατος τ. Эсхил (525/4-456 до н. э.) — край земли; οι της χωρας τοποι Платон (427-347 до н. э.) — (отдельные) области страны; ο τ. της χωρας Демосфен (384-322 до н. э.) — характер местности 3) пространство Пр.: (χθονος πας τ. Эсхил (525/4-456 до н. э.)) 4) тж. pl. πυδεξδα νυμιεβςια Аристотель (384-322 до н. э.) 5) рит. -лог. общее место, т. е. основной момент (в доказательстве) Аристотель (384-322 до н. э.) 6) вопрос, тема Пр.: (περη τοπον τινα διατριβειν Исократ (436-338 до н. э.))
Numéro de Strong: G5117
Mot: τόπος  (topos)
lieu, lieux, place, endroit, où, ville, faculté, écueils, rangs, langue de terre, environs ; 92
Strong: G5117
Word: τόπος
topos {top'-os}
原形字;陽性名詞
➊地方,地區,地點,ⓐ居住的地方,例:一個城巿,一個村莊ⓑ(居住的建築物)空間,地方,建築物ⓒ(一塊廣大的區域)地點,地方,地區ⓓ(住處)地方,房間ⓔ人生命終結所去之處(路16:28;徒1:24b)
➋一本書中的某一處(某一段)(路4:17)
➌崗位,職位(徒1:24b)
➍機會,可能性
同義詞見G5875
Strong: G5117
τόπος (tópos) {top'-os}
τοπος - topos aparentemente palavra primaria tdnt - 8 187 1184 n m 1 lugar qualquer porcao ou espaco separado como se delimitado 1a lugar habitado como uma cidade vila distrito 1b um lugar passagem num livro 2 metaf 2a a condicao ou posicao mantida por alguem numa companhia ou assembleia 2b oportunidade poder ocasiao para agir sinonimos ver verbete G5875


Webster Concordance (1833)
Strong: G5117
Transliter & Pronounc: topos {top'-os}
Total Webster Occurrences: 92

coasts, 1
Acts 27:2

opportunity, 1
Acts 25:16

place, 76
Matt 14:13; Matt 14:15; Matt 14:35; Matt 24:15; Matt 26:52; Matt 27:33(2); Matt 28:6; Mark 1:35; Mark 6:31; Mark 6:32; Mark 6:35; Mark 15:22(2); Mark 16:6; Luke 4:17; Luke 4:37; Luke 4:42; Luke 9:10; Luke 9:12; Luke 10:1; Luke 10:32; Luke 11:1; Luke 14:9(2); Luke 14:10; Luke 16:28; Luke 19:5; Luke 22:40; Luke 23:33; John 4:20; John 5:13; John 6:10; John 6:23; John 10:40; John 11:6; John 11:30; John 11:48; John 14:2; John 14:3; John 18:2; John 19:13; John 19:17; John 19:20; John 19:41; John 20:7; Acts 1:25; Acts 4:31; Acts 6:13; Acts 6:14; Acts 7:7; Acts 7:33; Acts 7:49; Acts 12:17; Acts 21:28(2); Acts 27:8; Acts 27:41; Rom 9:26; Rom 12:19; Rom 15:23; 1Cor 1:2; 1Cor 14:16; 2Cor 2:14; Eph 4:27; 1Thess 1:8; Heb 8:7; Heb 11:8; Heb 12:17; 2Pet 1:19; Rev 2:5; Rev 12:6; Rev 12:8; Rev 12:14; Rev 16:16; Rev 20:11

places, 7
Matt 12:43; Matt 24:7; Mark 1:45; Mark 13:8; Luke 11:24; Luke 21:11; Rev 6:14

plain, 1
Luke 6:17

quarters, 2
Acts 16:3; Acts 28:7

rocks, 1
Acts 27:29

room, 2
Luke 2:7; Luke 14:22

where, 1
1Tim 2:8
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5117 - τόπος, ου, ὁ - [415 x]
Display settings Display settings