Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Luke - 4. chapter - Luke - chapter 4

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1JesusG2424 aberG1161, vollG4134 HeiligenG40 GeistesG4151, kehrteG5290 vomG575 JordanG2446 zurückG5290 undG2532 wurde durchG1722 den GeistG4151 inG1519 der WüsteG2048 vierzigG5062 TageG2250 umhergeführtG71, 2indem er vonG5259 dem TeufelG1228 versucht wurdeG3985. UndG2532 er aßG5315 inG1722 jenenG1565 TagenG2250 nichtsG3756 G3762; undG2532 als sieG846 vollendet warenG4931, hungerteG3983 G5305 ihn. 3UndG2532 der TeufelG1228 sprachG2036 zu ihmG846: WennG1487 du GottesG2316 SohnG5207 bistG1488, so sprichG2036 zu diesemG5129 SteineG3037, daßG2443 er BrotG740 werdeG1096. 4UndG2532 JesusG2424 antworteteG611 ihmG4314 G846 [und sprach]G3004: Es steht geschriebenG1125: "G3754 NichtG3756 vonG1909 BrotG740 alleinG3441 sollG2198 der MenschG444 lebenG2198, sondernG235 vonG1909 jedemG3956 WorteG4487 GottesG2316 ".   5UndG2532 [der Teufel]G1228 führteG321 ihnG846 aufG1519 einen hohenG5308 BergG3735 undG2532 zeigteG1166 ihmG846 inG1722 einem AugenblickG4743 G5550 alleG3956 ReicheG932 des ErdkreisesG3625. 6UndG2532 der TeufelG1228 sprachG2036 zu ihmG846: Ich will dirG4671 alleG537 dieseG5026 GewaltG1849 undG2532 ihreG846 HerrlichkeitG1391 gebenG1325; dennG3754 mirG1698 ist sie übergebenG3860, undG2532 wem irgendG3739 G1437 ich willG2309, gebeG1325 ich sieG846. 7WennG1437 duG4771 nunG3767 vorG1799 mirG3450 anbetenG4352 willst, sollG2071 sie alleG3956 deinG4675 sein. 8UndG2532 JesusG2424 antworteteG611 ihmG846 und sprachG2036 G1063: Es steht geschriebenG1125: "Du sollst den HerrnG2962, deinenG4675 GottG2316, anbetenG4352 undG2532 ihmG846 alleinG3441 dienenG3000 ".   9UndG2532 er führteG71 ihnG846 nachG1519 JerusalemG2419 undG2532 stellteG2476 ihnG846 aufG1909 die ZinneG4419 des TempelsG2411 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: WennG1487 du GottesG2316 SohnG5207 bistG1488, so wirfG906 dichG4572 von hierG1782 hinabG2736; 10dennG1063 es steht geschriebenG1125 G3754: "Er wird seinenG846 EngelnG32 überG4012 dirG4675 befehlenG1781, daß sie dichG4571 bewahrenG1314; 11undG2532 G3754 sie werden dichG4571 aufG1909 den HändenG5495 tragenG142, damitG3379 du nicht etwaG3379 deinenG4675 FußG4228 anG4314 einen SteinG3037 stoßestG4350 ".   12UndG2532 JesusG2424 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihmG846 G3754: Es ist gesagtG2046: "Du sollstG1598 den HerrnG2962, deinenG4675 GottG2316, nichtG3756 versuchenG1598 ".   13UndG2532 als der TeufelG1228 jedeG3956 VersuchungG3986 vollendet hatteG4931, wichG868 er fürG891 eine ZeitG2540 vonG575 ihmG846. 14UndG2532 JesusG2424 kehrteG5290 inG1722 der KraftG1411 des GeistesG4151 nachG1519 GaliläaG1056 zurückG5290, undG2532 das GerüchtG5345 überG4012 ihnG846 ging ausG1831 durchG2596 die ganzeG3650 UmgegendG4066. 15UndG2532 er lehrteG1321 inG1722 ihrenG846 SynagogenG4864, geehrtG1392 vonG5259 allenG3956. 16UndG2532 er kamG2064 nachG1519 NazarethG3478, woG3757 er erzogenG5142 warG2258; undG2532 er gingG1525 nachG2596 seinerG846 GewohnheitG1486 amG1722 SabbathtageG4521 G2250 inG1519 die SynagogeG4864 undG2532 stand aufG450, um vorzulesenG314. 17UndG2532 es wurde ihmG846 das BuchG975 des ProphetenG4396 JesaiasG2268 gereichtG1929; undG2532 als er das BuchG975 aufgerollt hatteG380, fandG2147 er die StelleG5117, woG3757 geschriebenG1125 warG2258: 18"Der GeistG4151 des HerrnG2962 ist aufG1909 mirG1691, weilG1752 er michG3165 gesalbt hatG5548, ArmenG4434 gute Botschaft zu verkündigenG2097; er hat michG3165 gesandtG649, GefangenenG164 BefreiungG859 auszurufenG2784 undG2532 BlindenG5185 das GesichtG309, ZerschlageneG2352 inG1722 FreiheitG859 hinzusendenG649, 19auszurufenG2784 das angenehmeG1184 JahrG1763 des HerrnG2962 ".   20UndG2532 als er das BuchG975 zugerollt hatteG4428, gabG591 er es dem DienerG5257 zurückG591 und setzte sichG2523; undG2532 allerG3956 AugenG3788 inG1722 der SynagogeG4864 G2258 waren auf ihnG846 gerichtetG816. 21Er fingG756 aberG1161 an, zuG4314 ihnenG846 zu sagenG3004 G3754: HeuteG4594 istG4137 dieseG3778 SchriftG1124 vorG1722 eurenG5216 OhrenG3775 erfülltG4137. 22UndG2532 alleG3956 gabenG3140 ihmG846 ZeugnisG3140 undG2532 verwunderten sichG2296 überG1909 die WorteG3056 der GnadeG5485, dieG3588 ausG1537 seinemG846 MundeG4750 hervorgingenG1607; undG2532 sie sprachenG3004: IstG2076 dieserG3778 nichtG3756 der SohnG5207 JosephsG2501 ? 23UndG2532 er sprachG2036 zuG4314 ihnenG846: Ihr werdetG2046 allerdingsG3843 diesesG5026 SprichwortG3850 zu mirG3427 sagenG2046: ArztG2395, heileG2323 dich selbstG4572; allesG3745, was wir gehört habenG191, daß es inG1722 KapernaumG2584 geschehen seiG1096, tueG4160 auchG2532 hierG5602 inG1722 deinerG4675 VaterstadtG3968. 24Er sprachG2036 aberG1161: WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213, daßG3754 keinG3762 ProphetG4396 inG1722 seinerG846 VaterstadtG3968 angenehmG1184 istG2076. 25InG1909 WahrheitG225 aberG1161 sageG3004 ich euchG5213: VieleG4183 WitwenG5503 warenG2258 inG1722 den TagenG2250 Elias'G2243 inG1722 IsraelG2474, alsG3753 der HimmelG3772 dreiG1909 G5140 JahreG2094 undG2532 sechsG1803 MonateG3376 verschlossen warG2808 G1909, so daßG5613 eine großeG3173 HungersnotG3042 überG1909 das ganzeG3956 LandG1093 kamG1096; 26undG2532 zuG4314 keinerG3762 von ihnenG846 wurdeG3992 EliasG2243 gesandtG3992, als nurG1508 nachG1519 SareptaG4558 in SidoniaG4605, zuG4314 einem WeibeG1135, einer WitweG5503. 27UndG2532 vieleG4183 AussätzigeG3015 warenG2258 zur ZeitG1909 des ProphetenG4396 ElisaG1666 inG1722 IsraelG2474, undG2532 keinerG3762 von ihnenG846 wurde gereinigtG2511, als nurG1508 NaamanG3497, der SyrerG4948. 28UndG2532 alleG3956 wurden von WutG2372 erfülltG4130 inG1722 der SynagogeG4864, als sie diesG5023 hörtenG191. 29UndG2532 sie standen aufG450 und stießenG1544 ihnG846 zur StadtG4172 hinausG1854 undG2532 führtenG71 ihnG846 bis anG2193 den RandG3790 des BergesG3735, aufG1909 welchemG3739 ihreG846 StadtG4172 erbaut warG3618, umG1519 ihnG846 so hinabzustürzenG2630. 30Er aberG1161, durchG1223 ihreG846 MitteG3319 hindurchgehendG1330, ging hinwegG4198. 31UndG2532 er kamG2718 nachG1519 KapernaumG2584 hinabG2718, einer StadtG4172 in GaliläaG1056, undG2532 lehrteG1321 G2258 sie anG1722 den SabbathenG4521. 32UndG2532 sie erstaunten sehrG1605 überG1909 seineG846 LehreG1322, dennG3754 seinG846 WortG3056 warG2258 mitG1722 GewaltG1849. 33UndG2532 es warG2258 inG1722 der SynagogeG4864 ein MenschG444, der einen GeistG4151 eines unreinenG169 DämonsG1140 hatteG2192, undG2532 er schrie aufG349 mit lauterG3173 StimmeG5456  34und sprachG3004: Laß abG1436! wasG5101 haben wirG2254 mit dirG4671 zu schaffen,G2532 JesuG2424, NazarenerG3479 ? Bist du gekommenG2064, unsG2248 zu verderbenG622 ? Ich kenneG1492 dichG4571, werG5101 du bistG1488: der HeiligeG40 GottesG2316. 35UndG2532 JesusG2424 bedrohteG2008 ihnG846 und sprachG3004: VerstummeG5392 undG2532 fahreG1831 ausG1537 von ihmG846! UndG2532 als der DämonG1140 ihnG846 mittenG3319 unterG1519 sie geworfen hatteG4496, fuhrG1831 er vonG575 ihmG846 aus, ohneG3367 ihnG846 zu beschädigenG984. 36UndG2532 EntsetzenG2285 kamG1096 überG1909 alleG3956, undG2532 sie redetenG4814 untereinanderG4314 G240 und sprachenG3004: WasG5101 ist diesG3778 für ein WortG3056 ? dennG3754 mitG1722 GewaltG1849 undG2532 KraftG1411 gebietetG2004 er den unreinenG169 GeisternG4151, undG2532 sie fahren ausG1831. 37UndG2532 das GerüchtG2279 überG4012 ihnG846 ging ausG1607 inG1519 jedenG3956 OrtG5117 der UmgegendG4066. 38Er machteG450 sich aberG1161 aufG450 vonG1537 der SynagogeG4864 undG2532 kamG1525 inG1519 das HausG3614 SimonsG4613. Die SchwiegermutterG3994 des SimonG4613 aberG1161 warG2258 von einem starkenG3173 FieberG4446 befallenG4912; undG2532 sie batenG2065 ihnG846 fürG4012 sieG846. 39UndG2532 überG1883 ihrG846 stehendG2186, bedrohteG2008 er das FieberG4446, undG2532 es verließG863 sieG846; sie aber standG450 alsbaldG3916 aufG450 undG1161 dienteG1247 ihnenG846. 40Als aberG1161 die SonneG2246 untergingG1416, brachtenG71 alleG3956, welcheG3745 an mancherleiG4164 KrankheitenG770 LeidendeG3554 hattenG2192, dieselbenG846 zuG4314 ihmG846; er aberG1161 legteG2007 einemG1520 jedenG1538 von ihnenG846 die HändeG5495 aufG2007 undG2532 heilteG2323 sieG846. 41UndG1161 auchG2532 DämonenG1140 fuhrenG1831 vonG575 vielenG4183 ausG1831, indem sie schrieenG2896 undG2532 sprachenG3004 G3754: DuG4771 bistG1488 G5547 der SohnG5207 GottesG2316. UndG2532 er bedrohteG2008 sie und ließG1439 sieG846 nichtG3756 redenG2980, weilG3754 sie wußtenG1492, daß erG846 der ChristusG5547 warG1511. 42Als es aberG1161 TagG2250 geworden warG1096, ging er ausG1831 und begab sichG4198 anG1519 einen ödenG2048 OrtG5117; undG2532 die VolksmengeG3793 suchteG2212 ihnG846 auf undG2532 kamG2064 bis zuG2193 ihmG846, undG2532 sie hieltenG2722 ihnG846 aufG2722, daß er nichtG3361 vonG575 ihnenG846 gingeG4198. 43Er aberG1161 sprachG2036 zuG4314 ihnenG846 G3754: IchG3165 mußG1163 auchG2532 den anderenG2087 StädtenG4172 das EvangeliumG2097 vom ReicheG932 GottesG2316 verkündigenG2097, dennG3754 dazuG1519 G5124 bin ich gesandt wordenG649. 44UndG2532 er predigteG2258 G2784 inG1722 den SynagogenG4864 von GaliläaG1056. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!