SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2041 G2042 G2043 G2044 G2045         G2047G2048G2049G2050G2051

Strong: G2046
ερεις (ε᾿ρει̑ς), ἐρέω  [erejs]
říkat, říci, promluvit, mluvit, prohlásit, prohlašovat; ερουσιν - řeknou
Strong: G2046
Word: ερεω
Pronounc: er-eh'-o
Orig: probably a fuller form of 4483; an alternate for 2036 in certain tenses; to utter, i.e. speak or say:--call, say, speak (of), tell. G4483 G2036
Use: Verb
HE Strong:

1) to utter, speak, say
Strong: G2046
Word: ἐρέω
Transliter: ereō
Pronounc: er-eh'-o
Probably a fuller form of G4483; an alternate for G2036 in certain tenses; to utter that is speak or say: - call say speak (of) tell.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2046
eiro Synonyme siehe: G5965 < aus d. W. ver-, vre- (reden; lat.: Wort, Rede); in manchen
 Zeitformen alternativ für 2036 gebraucht; Vb. (71)
 I.) sagen
  1) etw. (aus)sprechen, sagen, sprechen, erzählen; etw. ansagen, befehlen, zusichern; jmdn. ansprechen bzw. beim Namen rufen. Mt 7:4 21:25 Lu 12:19 Ac 17:28 23:5* uva.
 Wortfamilie:
 4483 reo
 < Urspr. von 2046; Vb. (26)
 I.) reden
 
 368 an-anti-rretos
 < 1 (priv.) + 473 + 4483; Adj. (1)
 I.) ohne Widerrede
 
 369 an-anti-rretos
 < 368; Adv. (1)
 I.) ohne Widerrede
 
 4487 rema
 < Erg. d. Urspr. von 4483; Subst.neut. (68)
 I.) d. Rede
 
 4489 rretor
 < 4483; Subst.mask. (1)
 I.) d. Redner
  
 4490 retos
 < Abl. von 4483; Adv. (1)
 I.) ausdrücklich
  
 731 a-rretos
 < 1 (priv.) + Abl. von 4483, (w. nicht-zu reden); Adj. (1)
 I.) unerlaubt
 
 3954 par-resia
 < 3956 + Abl. 4483, (w. alle-Rede[freiheit]); Subst.fem. (31)
 I.) d. Offenheit
 II.) d. Freimütigkeit
 3955 par-resiazomai
 < 3954; Vb.Dep.Med. (9)
 I.) freimütig reden
Strong: G2046
(eréo)
probablemente forma más completa de G4483; alterno para G2036 en ciertos tiempos; proferir, i.e., hablar o decir:- llamar, maldecir,decir, responder.
----
Diccionario Tuggy
ἐρέω
.(fut. ἐρῶ; tiempo perfecto εἴρηκα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐρρήθην). Ver λέγω, 3004.
----
Diccionario Vine NT
ero (εἴρω, G2046)
, para lo cual véase DECIR, A, Nº 6, se traduce «responderéis» (Luc 19:31 , rv , rvr ).
Hомер Стронга: G2046
Оригинал: ερεω
Транслитерация: ерео
Произношение: эрэ́о
Часть речи: Глагол
Этимология: вероятно a fuller формы G4483, альтернативной для G2036 in cert. tenses - сказать, говорить. Словарь Дворецкого: ερεω I 1) разузнавать, разведывать Пр.: (γενεην τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 2) искать, разыскивать Пр.: (τας ιππους Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 3) (рас)спрашивать Пр.: (τινα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) αλληλους ε. Гомер (X-IX вв. до н. э.) — обмениваться вопросами, беседовать друг с другом II (= ερω) ион. fut. к ειρω II III поэт. -ион. (редко) = εραω
Numéro de Strong: G2046
Mot: ἐρέω  (ereo)
dire, répondre, prescrire, appliquer, parler, appeler, déclarer, répéter ; 31
Strong: G2046
Word: ἐρέω
ereo {er-eh'-o}
可能是G4483更完整的型式,在某些時態上是可用以替代G2036的;動詞
➊發言,說話
Strong: G2046
ἐρέω (eréō) {er-eh'-o}
ερεω - ereo provavelmente um forma mais completa de G4483 uma alternativa para G2036 em determinados tempos v 1 expressar falar dizer


Webster Concordance (1833)
Strong: G2046
Transliter & Pronounc: ereo {er-eh'-o}
Total Webster Occurrences: 76

called, 1
John 15:15

he, 2
Heb 1:13; Heb 10:9

said, 14
Matt 26:75; Luke 2:24; Luke 4:12; Luke 22:13; John 6:65; John 12:50; Acts 13:34; Acts 17:28; 2Cor 12:9; Heb 4:3; Heb 4:7; Heb 13:5; Rev 7:14; Rev 19:3

say, 40
Matt 7:4; Matt 7:22; Matt 13:30; Matt 17:20; Matt 21:3; Matt 21:25; Matt 25:34; Matt 25:40; Matt 25:41; Mark 11:31; Luke 4:23; Luke 12:19; Luke 13:25; Luke 13:27; Luke 14:9; Luke 15:18; Luke 17:7; Luke 17:8; Luke 17:21; Luke 17:23; Luke 19:31; Luke 20:5; Luke 22:11; Luke 23:29; Rom 3:5; Rom 4:1; Rom 6:1; Rom 7:7; Rom 8:31; Rom 9:14; Rom 9:19; Rom 9:20; Rom 9:30; Rom 11:19; 1Cor 14:16; 1Cor 14:23; 1Cor 15:35; 2Cor 12:6; Phil 4:4; Jas 2:18

Shall, 1
Rom 9:20

shalt, 1
Acts 23:5

speak, 2
Luke 12:10; Acts 23:5

spoke, 3
John 11:13; Acts 20:38; Heb 4:4

spoken, 5
John 4:18; Acts 2:16; Acts 8:24; Acts 13:40; Rom 4:18

tell, 3
Matt 21:24; Mark 11:29; Rev 17:7

they, 1
1Cor 14:23

told, 1
John 14:29

we, 1
Rom 8:31

will, 1
Luke 4:23Display settings Display settings
/ / 0.105 s.