SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5285 G5286 G5287 G5288 G5289         G5291G5292G5293G5294G5295

Strong: G5290
ὑποστρέφω  [hypostrefó]
(fut. ὑποστρέψω, aor. ὑπέστρεψα) 1. vrátit se (εἰς τὰ ἴδια domů), jít / jet zpět 2. odvrátit se, (opět) odpadnout (ἔκ τινος od čeho) [35]
Strong: G5290
Word: υποστρεφω
Pronounc: hoop-os-tref'-o
Orig: from 5259 and 4762; to turn under (behind), i.e. to return (literally or figuratively):--come again, return (again, back again), turn back (again). G5259 G4762
Use: Verb
HE Strong: H235 H1765 H6437 H7725

1) to turn back
1a) to turn about
2) to return
Strong: G5290
Word: ὑποστρέφω
Transliter: hupostrephō
Pronounc: hoop-os-tref'-o
From G5259 and G4762; to turn under (behind) that is to return (literally or figuratively): - come again return (again back again) turn back (again).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5290
hupo-strepho < 5259 + 4762, (w. zurück [oder: weg]-drehen); Vb. (35)
 
 I.) intr.: zurückkehren
  1) sich umwenden, sich (wieder) von etw. oder jmdm. abwenden; auch: abfallen. Ge 8:9 Lu 1:56 Ac 8:25 Ga 1:17 Heb 7:1 2Pe 2:21* ua.
Strong: G5290
(jupostréfo)
de G5259 y G4762; volverse bajo (detrás), i.e. volver, retornar (literalmente o figurativamente):- regresar, volver, vuelta.
----
Diccionario Tuggy
ὑποστρέφω
. (imperf. ὑπέστρεφον; tiempo futuro ὑποστρέψω; 1 tiempo aoristo ὑπέστρεψα). Regresar, volver, apartar, abandonar. A.T. אֲזַל , Dan 6:19(18). דָּחַף ni., Est 6:12. פָּנָה , Jos 2:23. שׁוּב qal., Gén 43:10. שׁוּב hi., Pro 24:18. N.T., Luc 1:56; Luc 2:20; Luc 2:43; Luc 2:45; Luc 4:1; Luc 4:14; Luc 8:37; Luc 8:39-40; Luc 17:18; Luc 24:9; Hch 1:12; Hch 8:25; Hch 8:28; Hch 12:25; Hch 13:13; Hch 13:34; Hch 20:3; Hch 21:6; Gál 1:17; Heb 7:1; 2Pe 2:21.
----
Diccionario Vine NT
jupostrefo (ὑποστρέφω, G5290)
, girar o volver atrás, o de vuelta (jupo , debajo). Se traduce con el verbo volver en Mat 14:40 (tr ); Luc 1:56 ; Luc 2:20, Luc 2:39, Luc 2:45; Luc 4:1, Luc 4:14; Luc 8:37, Luc 8:39-40; Luc 9:10; Luc 10:17; Luc 11:24Luc 17:15, Luc 17:18; Luc 19:12; Luc 23:48, Luc 23:56; Luc 24:9, Luc 24:33, Luc 24:52; Hch 1:12 ; Hch 8:25, Hch 8:28; Hch 12:25; Hch 13:13, Hch 13:34; Hch 14:21; Hch 20:3; Hch 21:6; Hch 22:17; Hch 23:32; Gál 1:17 ; Heb 7:1 ; 2Pe 2:21 : «volverse atrás»; con el verbo regresar se traduce en Luc 2:43 ; Luc 7:10; véanse REGRESAR, TORNAR.¶

jupostrefo (ὑποστρέφω, G5290) , se traduce «tornarse atrás» en 2Pe 2:2 (rvr : «volverse atrás»); véase VOLVER.

jupostrefo (ὑποστρέφω, G5290) , (jupo , atrás; strefo , girar, volver), se utiliza intransitivamente, y se lo traduce con el verbo regresar en Luc 2:43 : «al regresar» (rv : «volviendo»); Luc 7:10 : «al regresar» (rv : «vueltos»); véase VOLVER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5715)
ὑποστρέφω (hypostrephō): vb.; ≡ Strong 5290-1. LN 15.88 regresar, volver a un lugar (Gál 1:17; Mat 17:22 v.l.; Hch 19:1 v.l.); 2. LN 31.64 volver la espalda a la fe (2Pe 2:21+); 3. LN 13.24 estar nuevamente, en un estado anterior (Hch 13:34+)
Hомер Стронга: G5290
Оригинал: υποστρεφω
Транслитерация: упострефо
Произношение: ипοстрэ́фо
Часть речи: Глагол
Этимология: от G5259 и G4762 - поворачивать назад, возвращаться, обращаться назад, идти обратно. Словарь Дворецкого: υπο-στρεφω 1) поворачивать Пр.: (ιππους Гомер (X-IX вв. до н. э.)) υ. βιοτον εις Αιδαν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — направлять (свою) жизнь в Гадес, т. е. сходить в царство теней; αυτις υποστρεφθεις Гомер (X-IX вв. до н. э.) — обернувшись назад; ποιας μεριμνης τουθ΄ υποστραφεης λεγεις ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — движимый каким волнением говоришь ты это? 2) возвращать, восстанавливать Пр.: (βακχιαν αμιλλαν υ. Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 3) поворачивать(ся), обращаться назад Пр.: ( Гомер, Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); υποστρεψαντες ηεσαν τεν οδον ες Ερυθρας Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) φυγαδ΄ αυτις υποστρεψας εβεβηκει Гомер (X-IX вв. до н. э.) — повернувшись назад, он побежал 4) возвращаться Пр.: (Ολυμπον Гомер (X-IX вв. до н. э.); ες τεν Σκυθικην Геродот (ок. 484-425 до н. э.); εις τον οικον αυτου Новый Завет) 5) увертываться, уклоняться Пр.: υποστρεψας ειπεν ωδε Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — уклонившись (от прямого ответа), он сказал следующее 6) менять мнение Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) Пр.: υποστρεψας λεληψαι μεταβαλων αλλας γραφας Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — ты уличен в том, что переменив решение, послал другое письмо.
Numéro de Strong: G5290
Mot: ὑποστρέφω  (hupostrepho)
retourner, s'en retourner, revenir, retour, de retour ; 35
Strong: G5290
Word: ὑποστρέφω
hupostrepho {hoop-os-tref'-o}
源自G5259G4762;動詞
➊轉回,回來
Strong: G5290
ὑποστρέφω (hypostréphō) {hoop-os-tref'-o}
υποστρεφω - hupostrepho de G5259 e G4762 v 1 voltar atras 1a virar 2 regressar


Webster Concordance (1833)
Strong: G5290
Transliter & Pronounc: hupostrepho {hoop-os-tref'-o}
Total Webster Occurrences: 36

again, 4
Luke 8:37; Acts 14:21; Acts 21:6; Acts 22:17

back, 1
Luke 17:15

return, 5
Luke 8:39; Luke 11:24; Luke 19:12; Acts 13:34; Acts 20:3

returned, 22
Mark 14:40; Luke 1:56; Luke 2:39; Luke 2:43; Luke 2:45; Luke 4:1; Luke 4:14; Luke 8:40; Luke 9:10; Luke 10:17; Luke 23:48; Luke 23:56; Luke 24:9; Luke 24:33; Luke 24:52; Acts 1:12; Acts 8:25; Acts 12:25; Acts 13:13; Acts 21:6; Acts 23:32; Gal 1:17

returning, 4
Luke 7:10; Luke 17:18; Acts 8:28; Heb 7:1
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5290 - ὑποστρέφω - [7 x]
Display settings Display settings