SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5480 G5481 G5482 G5483 G5484         G5486G5487G5488G5489G5490

Cognate Strong's numbers: G5479, G4796, G2168, G2169, G5486, G5463, G5484, G2170, G5487, G884, G5483

Strong: G5485
χάρις, ιτος, ἡ  [charis]
(ak. sg. χάριν i χάριτα [jen *Sk 24:27]) 1. milost (τοῦ θεοῦ Boží); dar milosti; omilostnění ¦¦ χάριν ἀντὶ χάριτος (*J 1:17) milost za milostí 2. přízeň, náklonnost; zalíbení, obliba (παρὰ τῷ θεῷ u Boha) 3. uznání, důvěra, kredit 4. vděk, vděčnost ¦¦ χάριν ἔχω τῷ θεῷ (*1Tm 1:3) děkuji Bohu 5. příjemnost, líbeznost, půvab ¦¦ οἱ λόγοι τῆς χάριτος (sr. *L 4:22) milá slova ¦ ὁ λόγος ... ἐν χάριτι (*Ko 4:6) řeč ... přívětivá / laskavá [155]
Strong: G5485
Word: χαρις
Pronounc: khar'-ece
Orig: from 5463; graciousness (as gratifying), of manner or act (abstract or concrete; literal, figurative or spiritual; especially the divine influence upon the heart, and its reflection in the life; including gratitude):--acceptable, benefit, favour, gift, grace(- ious), joy, liberality, pleasure, thank(-s, -worthy). G5463
Use: TDNT-9:372,1298 Noun Feminine
HE Strong: H1420 H2505 H2580 H2617 H2896 H7356 H7522

1) grace
1a) that which affords joy, pleasure, delight, sweetness, charm, loveliness: grace of speech
2) good will, loving-kindness, favour
2a) of the merciful kindness by which God, exerting his holy influence upon souls, turns them to Christ, keeps, strengthens, increases them in Christian faith, knowledge, affection, and kindles them to the exercise of the Christian virtues
3) what is due to grace
3a) the spiritual condition of one governed by the power of divine grace
3b) the token or proof of grace, benefit
3b1) a gift of grace
3b2) benefit, bounty
4) thanks, (for benefits, services, favours), recompense, reward
Strong: G5485
Word: χάρις
Transliter: charis
Pronounc: khar'-ece
From G5463; graciousness (as gratifying) of manner or act (abstract or concrete; literal figurative or spiritual; especially the divine influence upon the heart and its reflection in the life; including gratitude): - acceptable benefit favour gift grace (-ious) joy liberality pleasure thank (-s -worthy).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5485
charis Synonyme siehe: G5842 < 5463; Subst.fem. (156)
 Gräz.: nicht in d. vollen Bedeutung von: "Gnade" (auch nicht in d. LXX!),
 wohl aber im Sinne einer Gunst die umsonst erwiesen wird und keine
 Erwartung hat von dem so Beschenkten erwidert zu werden. Ihr ganzes
 Motiv liegt in d. Freundlichkeit und Freigiebigkeit d. Gebers.
 I.) d. Gnade
  1) d. Lieblichkeit und Schönheit bzw. d. Anmut als d. was Freude oder Gefallen hervorruft: Schönheit oder gnadenvolle Worte. Ps 45:3 Pr 10:32 Ec 10:12 Lu 4:22 Eph 4:29 Col 4:6
  2) Wohlwollen, Freundlichkeit, Gunst bzw. Huld welche Gott d. Menschen oder d. Menschen sich untereinander gewähren; d. Gnadenerweis. Lu 2:40,52 Ro 3:24 5:15 Ga 1:15 Eph 1:6 2Th 1:12 Heb 2:9* uva.
  3) d. was d. Gnade entspricht oder von ihr ausgeht:
   3a) d. geistl. Zustand von jmdm. d. von d. göttlichen Gnade regiert wird. Ac 20:24 Ro 5:2 1Co 1:4 Ga 1:6 Col 1:6 Jas 4:6 1Pe 5:5* ua.
   3b) d. Zeichen, Beweis bzw. Wirkung d. empfangenen Gnade: d. Begnadung in Begabungen. Ro 1:5 12:3 1Co 3:10 15:10 Eph 4:7 1Pe 3:18* ua.
  4) Dank(barkeit) für Segnungen, Dienste, Gnadenerweise, Gefälligkeiten; d. Lohn bzw. d. Erkenntlichkeit. Lu 17:9 Ro 6:17 2Co 8:16 1Ti 1:12* ua.
Strong: G5485
(járis)
de G5463; gracia (como gratificante), de manera o acción (abstractamente o concretamente; literalmente, figurativamente o espiritual; específicamente la influencia divina sobre el corazón, y su reflejo en la vida; incluído gratitud):- merecer aprobación, aprobar, congraciarte, donativo, favor, gozo, gracia, gratitud, mérito.
----
Diccionario Tuggy
χάρις
, ιτος, . Gracia, bondad, misericordia estimación, favor, bendición, regalo, gracias. A.T. גְּדוּלָה Est 6:3. Casi siempre חֵן , Gén 6:8. חֶסֶד , Est 2:9. טוֹב , Pro 18:22. רַחַם , Dan 1:9. תָצוֹן , Pro 10:32. N.T.
A) Gracia : Luc 4:22; Col 4:6.
B) Gracia, bondad, misericordia, estimación, favor, expresión de bondad.
1) Lo que uno da a otro: Luc 2:40; Hch 14:26; Hch 15:11; Hch 15:40; Rom 3:24; Rom 4:4; Rom 4:16; Rom 5:15; Rom 5:20-21; Rom 6:1; Rom 11:5-6; 2Co 8:9; Gál 1:15; Efe 1:6-7; Efe 2:5; Efe 2:7-8; 2Ts 1:12; 2Ts 2:16; 1Ti 1:14; 2Ti 1:9; título 2:11; título 3:7; Heb 2:9; Heb 4:16.
2) Lo que uno recibe de otro: Luc 1:30; Luc 2:52; Luc 6:32; Hch 2:47; Hch 4:33; Hch 7:10; Hch 7:46; Heb 4:16; 1Pe 2:19-20.
3) En el sentido de gracia o favor divino, usado al principio y al fin de las Epístolas: Rom 1:7; Rom 16:20; 1Co 1:3; 1Co 16:23; 2Co 1:2; 2Co 13:13; Gál 1:3; Gál 6:18; Efe 1:2; Efe 6:24; Flp 1:2; Flp 4:23; Col 1:2; Col 4:18; 1Ts 1:1; 1Ts 5:28; 2Ts 1:2; 2Ts 3:18; 1Ti 1:2; 1Ti 6:21; 2Ti 1:2; 2Ti 4:22; título 1:4; título 3:15; Flm 1:3; Flm 1:25; Heb 13:25; 1Pe 1:2; 2Pe 1:2; 2Jn 1:3; Rev 1:4; Rev 22:21.
C) Bendición, regalo, gracia, afabilidad : Jua 1:14; Jua 1:16-17; Hch 11:23; Hch 14:3; Hch 18:27; Hch 20:24; Hch 20:32; Hch 24:27; Hch 25:3; Hch 25:9; Rom 1:5; Rom 5:2; Rom 5:17; Rom 6:14-15; Rom 12:3; Rom 12:6; Rom 15:15; 1Co 1:4; 1Co 3:10; 1Co 16:3; 2Co 1:15; 2Co 4:15; 2Co 8:1; 2Co 8:4; 2Co 8:6-7; 2Co 8:19; Gál 1:6; Gál 2:9; Gál 2:21; Gál 5:4; Efe 3:7-8; Efe 4:7; Efe 4:29; Col 1:6; 2Ti 2:1; Heb 10:29; Heb 13:9; Stg 4:6; 1Pe 1:10; 1Pe 1:13; 1Pe 3:7; 1Pe 5:5; 1Pe 5:10; 1Pe 5:12; 2Pe 3:18; Jud 1:4.
D) Deleite, mérito gracia, lo que es grato, : Hch 6:8; 1Co 15:10; 2Co 1:12; 2Co 9:8; 2Co 9:14; 2Co 12:9; Efe 3:2; Flp 1:7; 1Pe 4:10; 2Pe 3:18.
E) Gracias, gratitud : Luc 17:9; Rom 6:17; Rom 7:25; 1Co 10:30; 1Co 15:57; 2Co 2:14; 2Co 8:16; 2Co 9:15; Col 3:16; 1Ti 1:12; Heb 12:28.
----
Diccionario Vine NT
caris (χάρις, G5485)
tiene varios usos: (a) objetivo, aquello que otorga u ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable; se aplica, p.ej., a la belleza o a la gracia de la personalidad (Luc 2:40); sus actos (2Co 8:6), o manera de hablar (Luc 4:22 : «palabras de gracia»; Col 4:6); (b) subjetivo: (1) por parte del otorgador, la disposición amistosa de la que procede el acto bondadoso, gracia, bondad, buena voluntad en general (p.ej., Hch 7:10); especialmente con referencia al favor o a la gracia divina (p.ej., Hch 14:26). Con respecto a ello se destaca su libre disposición y universalidad, su carácter espontáneo, como en el caso de la gracia redentora de Dios, y el placer o gozo que él se propone para el que la recibe; así, se pone en contraste con deuda (Rom 4:4, Rom 4:16), con obras (Rom 11:6), y con la ley (Jua 1:17); véase también, p.ej., Rom 6:14-15; Gál 5:4 ; (2) por parte del receptor, una conciencia del favor recibido, un sentimiento de gratitud (p.ej., Rom 6:17 : «gracias»); con respecto a esto en ocasiones significa ser agradecido (p.ej., Luc 17:9 : «¿Acaso da gracias al siervo?», lit: «tiene él gracias al»; 1Ti 1:12); (c) en otro sentido objetivo, el efecto de la gracia, el estado espiritual de aquellos que han experimentado su ejercicio, bien sea: (1) un estado de gracia (p.ej., Rom 5:2 ; 1Pe 5:12 ; 2Pe 3:18), o (2) una prueba de ello en los efectos prácticos, actos de gracia (p.ej., 1Co 16:3 : «donativo», rv : «beneficio»; 2Co 8:6, 2Co 8:19 ; en 2Co 9:8 significa el agregado de las bendiciones terrenales); el poder y provisión para el ministerio (p.ej., Rom 1:5 ; Rom 12:6; Rom 15:15; 1Co 3:10 ; Gál 2:9 ; Efe 3:2, Efe 3:7).
Tener favor con es hallar gracia ante (p.ej., Hch 2:47); así, se halla en este sentido al inicio y al final de varias epístolas, donde el redactor desea gracia de parte de Dios para los lectores (p.ej., Rom 1:7 ; 1Co 1:3). A este respecto se relaciona con el modo imperativo del verbo cairo , gozarse, una forma de saludo entre los griegos (p.ej., Hch 15:23 ; Stg 1:1 : «salud»; 2Jn 1:10 , 11: «bienvenido»).
El hecho de que la gracia se reciba tanto de Dios el Padre (2Co 1:12), como de Cristo (Gál 1:6 ; Rom 5:15 , donde ambos son mencionados), constituye un testimonio de la deidad de Cristo. Véase también 2Ts 1:12 , donde la frase «por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo» tiene que ser tomada con cada una de las cláusulas precedentes: «en vosotros», y «vosotros en él».
En Stg 4:6 : «Pero él da mayor gracia» (griego: «una mayor gracia»), la afirmación tiene que tomarse en relación con el versículo anterior, que contiene dos preguntas que conllevan reprensión: «¿O pensáis que la Escritura habla en vano?» y «¿Acaso el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros anhela para envidia?» (Contrastar el tratamiento que se le da a este pasaje en las diversas versiones; véanse ENVIDIAR, ENVIDIA, B, Nº 1.) La respuesta implícita a cada una de estas preguntas es que «no, no puede ser así». Por ello, si aquellos que están actuando de una manera tan flagrante, por así decirlo, dan oído a las Escrituras, en lugar de dejar que hablen en vano, y obran de manera que el Espíritu Santo pueda tener vía libre dentro de ellos para hacer su voluntad, Dios dará incluso «una mayor gracia», esto es, todo lo que sigue a la humildad y a separarse del mundo. Véanse AGRADECIMIENTO, DONATIVO, FAVOR, GRACIAS, GRATITUD, MéRITO.

caris (χάρις, G5485) , para cuyo significado véase GRACIA, Nº 1. Se traduce «gracias» en Luc 17:9 ; Rom 6:17 ; Rom 7:25; 1Co 15:57 ; 2Co 2:14 ; 2Co 8:16; 2Co 9:15; 1Ti 1:12. Véanse AGRADECIMIENTO, MéRITO.
caris (χάρις, G5485) denota: (a) objetivamente, gracia en una persona, gentileza, (b) subjetivamente: (1) gracia de parte del dador, favor, bondad, (2) un sentimiento del favor recibido, agradecimiento. Se traduce «favor» en Hch 2:47 (rv : «gracia»). Véase GRACIA.
Notas : (1) El verbo peitho , persuadir, etc., se traduce en Gál 1:10 : «¿busco … favor?» (rv : «¿Persuado?»); véase PERSUADIR; (2) la preposición juper , por (con el genitivo), se traduce «a favor» en 2Co 1:11 , dos veces; Heb 5:1 (rv : «por» ambas veces en la primera cita; como rvr en Heb 5:1).
caris (χάρις, G5485) , gracia, que indica favor de parte del dador, y gratitud de parte del que recibe. Se vierte como «aprobado» en 1Pe 2:19-20 (rvr , rvr77 ; rv : «agradable»; vm : «digno de alabanza»). Véanse AGRADECIMIENTO, DONATIVO, FAVOR, GRACIA, GRACIAS, GRATITUD, MéRITO.
1. caris (χάρις, G5485) , para cuyo significado véase GRACIA, Nº 1. Sentimiento de gratitud. Se traduce «gratitud» en Heb 12:28 , de la conciencia de haber recibido un favor. Otros pasajes en los que se expresa este sentimiento, aunque con otras traducciones, son Luc 17:49 , lit: «¿acaso tiene gratitud para el siervo?»; 1Co 10:30 : «agradecimiento»; etc.

caris (χάρις, G5485) , para cuyo significado consultar GRACIA, Nº 1. Se traduce «agradecimiento» en 1Co 10:30. Véase GRACIA, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5921)
χάρις (charis), ιτος (itos),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 2834; Strong 5485; TDNT 9.372-1. LN 88.66 amabilidad, gracia (Hch 15:40; Rom 16:24 v.l.); 2. LN 57.103 regalo (Hch 24:27; 1Co 16:3); 3. LN 33.350 gracias (1Co 15:57); 4. LN 25.89 buena voluntad, favor hacia alguien (Luc 1:30; Hch 2:47)
Hомер Стронга: G5485
Оригинал: χαρις
Транслитерация: харис
Произношение: ха́рьйс
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G5463 - 1. благосклонность, любезность, благожелательность; 2. благодать, благоволение; 3. благодарность, признательность, благодарение;
LXX: H2580 (חן‎).
Синонимы: G1656 (ελεος); Словарь Дворецкого: χαρις, ιτος (α) η (acc. χαριν с ι in arsi и χαριτα; dat. pl. χαρισσι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) тж. pl. 1) прелесть, изящество, красота, привлекательность (καλλος και χ. Гомер (X-IX вв. до н. э.); ευμορφων κολοσσων Эсхил (525/4-456 до н. э.); χαριτες Αφροδιτης Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); η των λογων χ. Демосфен (384-322 до н. э.)): μετα χαριτων Фукидид (460-396 до н. э.) с изяществом; 2) слава (παλαια χ. , Ερεχθειδαν χαριτες Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)); 3) благосклонность, любезность, благожелательность, благоволение, расположение, милость: χ. τινος Гесиод (IX в. до н. э.), Фукидид (460-396 до н. э.) симпатия к кому-л. ; μετα χαριτος Полибий (ок. 200-120 до н. э.) благосклонно; εν χαριτι τινι ποιειν τι Платон (427-347 до н. э.) сделать что-л. из расположения к кому-л. ; ου προς χαριν λεγειν Платон (427-347 до н. э.) говорить не из желания угодить; ει δε τις μειζων χ. Эсхил (525/4-456 до н. э.) если вы предпочитаете; δια χαριτων ειναι или γιγνεσθαι τινι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) быть в задушевно-дружеских отношениях с кем-л. ; εις χαριν ποιειν или πρασσειν τι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.) делать что-л. из любезности (в знак расположения); προς χαριν τινος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) в пользу чего-л. , ради чего-л. ; εν χαριτι κρινειν τινα Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н. э.) судить в пользу кого-л. , (т. е. быть в своём суждении пристрастным к кому-л. ; ουκ αναγκη, αλλα χαριτος ενεκα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) не по принуждению, а по внутреннему влечению (добровольно); 4) благодеяние, милость, услуга, одолжение (χαριν φερειν τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.) и εις τινα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), (тж. χαριν τινι θεσθαι Эсхил (525/4-456 до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), προσθεσθαι или παρασχειν Софокл (ок. 496-406 до н. э.)): χ. αντι χαριτος ελθετω Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) услугой нужно платить за услугу; ουδεν εις χαριν πρασσειν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) не оказать никакого благодеяния; 5) радость, наслаждение, блаженство (χαριτες αφροδισιων ερωτων Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)): ουδεμιαν τινι χαριν εχειν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) не находить никакого удовольствия в чём-л. ; υπνου φερειν χαριν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) наслаждаться сном; 6) почитание, честь, уважение (τιμη τε και χ. Платон (427-347 до н. э.)): θανοντι χαριν πεμπειν Эсхил (525/4-456 до н. э.) воздавать почести усопшему; εν χαριτι και δορεα λαμβανειν τι Полибий (ок. 200-120 до н. э.) получить что-л. в виде почётного дара; ορκων χ. Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) уважение к (данным) клятвам; 7) благодарность, признательность (δουναι χαριν αντι τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.)): χ. τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.), Hes. благодарность за что-л. ; τοις ουν θεοις χ. οτι … Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) благодарение богам, что …; οφειλαι πολλην χαριν τινι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) быть глубоко обязанным кому-л. ; χαριν αμειβειν τινος Эсхил (525/4-456 до н. э.) отблагодарить за что-л. ; χαριν εκτινειν, απονεμειν или υπουργειν Эсхил (525/4-456 до н. э.) воздать благодарность; 8) награда, вознаграждение Эсхил (525/4-456 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); 9) благодать Новый Завет — см. тж. χαριν 5484.
Numéro de Strong: G5485
Mot: χάρις  (charis)
grâce, au gré, reconnaissance, plaire, faveur, action de grâces, libéralités, oeuvre de bienfaisance, joie ; 156
Strong: G5485
Word: χάρις
charis {khar'-ece}
源自G5463;陰性名詞
➊魅力,引人,令人喜愛的(路4:22;西4:6)
➋(施予他人的)善意,恩惠,好處,幫助ⓐ主動的施予ⓑ被動的領受ⓒ在保羅書信的首尾,用以指神的恩典
➌(善意的實踐)恩慈的舉動,善行,施惠ⓐ出於人的ⓑ出於神的
➍(寬宏大量的特殊效應)恩惠
➎感謝,感恩
Strong: G5485
χάρις (cháris) {khar'-ece}
χαρις - charis de G5463 tdnt - 9 372 1298 n f 1 graca 1a aquilo que da alegria deleite prazer docura charme amabilidade graca de discurso 2 boa vontade amavel bondade favor 2a da bondade misericordiosa pela qual deus exercendo sua santa influencia sobre as almas volta-as para cristo guardando fortalecendo fazendo com que crescam na fe crista conhecimento afeicao e desperta-as ao exercicio das virtudes cristas 3 o que e devido a graca 3a a condicao espiritual de alguem governado pelo poder da graca divina 3b sinal ou prova da graca beneficio 3b1 presente da graca 3b2 privilegio generosidade 4 gratidao por privilegios servicos favores recompensa premio


Webster Concordance (1833)
Strong: G5485
Transliter & Pronounc: charis {khar'-ece}
Total Webster Occurrences: 156

acceptable, 1
1Pet 2:20

benefit, 1
2Cor 1:15

favour, 8
Luke 1:30; Luke 2:52; Acts 2:47; Acts 7:10; Acts 7:46; Acts 24:27; Acts 25:3; Acts 25:9

gift, 1
2Cor 8:4

grace, 130
Luke 2:40; John 1:14; John 1:16(2); John 1:17; Acts 4:33; Acts 11:23; Acts 13:43; Acts 14:3; Acts 14:26; Acts 15:11; Acts 15:40; Acts 18:27; Acts 20:24; Acts 20:32; Rom 1:5; Rom 1:7; Rom 3:24; Rom 4:4; Rom 4:16; Rom 5:2; Rom 5:15(2); Rom 5:17; Rom 5:20; Rom 5:21; Rom 6:1; Rom 6:14; Rom 6:15; Rom 11:5; Rom 11:6(4); Rom 12:3; Rom 12:6; Rom 15:15; Rom 16:20; Rom 16:24; 1Cor 1:3; 1Cor 1:4; 1Cor 3:10; 1Cor 10:30; 1Cor 15:10(3); 1Cor 16:23; 2Cor 1:2; 2Cor 1:12; 2Cor 4:15; 2Cor 6:1; 2Cor 8:1; 2Cor 8:6; 2Cor 8:7; 2Cor 8:9; 2Cor 8:19; 2Cor 9:8; 2Cor 9:14; 2Cor 12:9; 2Cor 13:14; Gal 1:3; Gal 1:6; Gal 1:15; Gal 2:9; Gal 2:21; Gal 5:4; Gal 6:18; Eph 1:2; Eph 1:6; Eph 1:7; Eph 2:5; Eph 2:7; Eph 2:8; Eph 3:2; Eph 3:7; Eph 3:8; Eph 4:7; Eph 4:29; Eph 6:24; Phil 1:2; Phil 1:7; Phil 4:23; Col 1:2; Col 1:6; Col 3:16; Col 4:6; Col 4:18; 1Thess 1:1; 1Thess 5:28; 2Thess 1:2; 2Thess 1:12; 2Thess 2:16; 2Thess 3:18; 1Tim 1:2; 1Tim 1:14; 1Tim 6:21; 2Tim 1:2; 2Tim 1:9; 2Tim 2:1; 2Tim 4:22; Titus 1:4; Titus 2:11; Titus 3:7; Titus 3:15; Phlm 1:3; Phlm 1:25; Heb 2:9; Heb 4:16(2); Heb 10:29; Heb 12:15; Heb 12:28; Heb 13:9; Heb 13:25; Jas 4:6(2); 1Pet 1:2; 1Pet 1:10; 1Pet 1:13; 1Pet 3:7; 1Pet 4:10; 1Pet 5:5; 1Pet 5:10; 1Pet 5:12; 2Pet 1:2; 2Pet 3:18; 2John 1:3; Jude 1:4; Rev 1:4; Rev 22:21

gracious, 1
Luke 4:22

joy, 1
Phlm 1:7

liberality, 1
1Cor 16:3

thank, 3
Luke 17:9; 1Tim 1:12; 2Tim 1:3

thanked, 1
Rom 6:17

thanks, 7
Luke 6:32; Luke 6:33; Luke 6:34; 1Cor 15:57; 2Cor 2:14; 2Cor 8:16; 2Cor 9:15

thankworthy, 1
1Pet 2:19
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5485 - χάρις, ιτος, ἡ - [76 x]
Display settings Display settings