SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1849 G1850 G1851 G1852 G1853         G1855G1856G1857G1858G1859

Strong: G1854
ἔξω  [eksó]
1. (adv.) venku, ven ¦¦ ὁ ἔ. vnější, (jsoucí) mimo ¦ ὁ ἔ. ἄνθρωπος vnější člověk, tělo 2. (předl. s gen.) mimo (na otázku kde? i kam?), z(e) [63]
Strong: G1854
Word: εξω
Pronounc: ex'-o
Orig: adverb from 1537; out(-side, of doors), literally or figuratively:--away, forth, (with-)out (of, -ward), strange. G1537
Use: TDNT-2:575,240 Adverb
HE Strong: H1108 H1249 H2351 H6519

1) without, out of doors
Strong: G1854
Word: ἔξω
Transliter: exō
Pronounc: ex'-o
Adverb from G1537; out (side of doors) literally or figuratively: - away forth (with-) out (of -ward) strange.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1854
exo < 1537; Adv. (65)
 
 I.) draußen
  1) adv.: außen; subst. Pl.: d. Außenstehenden (d.h. d. Ungläubigen). De 24:11 Mt 26:69 Mr 11:4 Lu 8:20 Joh 18:16* ua.
  2) als Präp.: auf d. Frage Wo?: außerhalb. Nu 35:5 Lu 13:33 Heb 13:11,12
 
 II) hinaus
  1) adv.: heraus, hinaus. Ge 15:5 Jos 2:19 Mt 26:75* ua.
  2) als Präp. auf d. Frage Wohin?: hinaus...aus. Le 4:12 Nu 31:13 Mt 21:39 Lu 4:29 Ac 4:15* ua.
Strong: G1854
(éxo)
adverbio de G1537; fuera (afuera, puertas afuera), literalmente o figurativamente:- afuera, excluir, exterior, extranjero.
----
Diccionario Tuggy
ἔξω
. adv. Afuera, fuera. prep. con gen. Fuera de. A.T. בַּר , Dan 3:26(93). חוּץ , Lev 18:9. בַּהוּץ , Gén 9:22. כַּחוּץ , Isa 51:23. לַחוּץ Sal 40:7(Sal 41:6). חִיצוֹן , 2Re 16:18. מִחוּץ לְ /, Gén 24:11. אֶל־מִחוּץ לְ /, Lev 4:12. חוּצה לְ /, 2Cr 33:15. הַוּצָה , Gén 19:17. חוּצָה , Éxo 12:46. הַחוּץ , Jue 19:25. הַחוּצָה , 1Sa 9:26. לַחוּצָה , 2Cr 32:5. מִחוּץ , Eze 40:19. פְּרָזוֹת , Est 9:19. מִבַּלְעֲדֵי , Jos 22:19. N.T.
A) Usado como adverbio. Afuera, fuera : Mat 5:13; Mat 12:46-47; Mat 13:48; Mat 26:69; Mat 26:75; Mar 1:45; Mar 3:31-32; Mar 11:4; Luc 1:10; Luc 8:20; Luc 13:25; Luc 13:28; Luc 14:35; Luc 22:62; Jua 6:37; Jua 9:34-35; Jua 11:43; Jua 12:31; Jua 15:6; Jua 18:16; Jua 18:29; Jua 19:4-5; Jua 19:13; Jua 20:11; Hch 5:34; Hch 9:40; Hch 16:30; 1Jn 4:18; Rev 3:12; Rev 22:15.
B) Como sustativo con su artículo. El de afuera, el no creyente : Mar 4:11; 1Co 5:12-13; Col 4:5; 1Ts 4:12.
C) Sustituyendo un adjetivo Extranjero, exterior : Hch 26:11; 2Co 4:16.
D) Como prep. impropia con gen. Fuera de : Mt. 10:14; Mat 21:17; Mat 21:39; Mar 5:10; Mar 8:23; Mar 11:19; Mar 12:8; Luc 4:29; Luc 13:33; Luc 20:15; Hch 4:15; Hch 7:58; Hch 14:19; Hch 16:13; Hch 21:5; Hch 21:30; Heb 13:11-13. ἔξω. Ver ἔχω, 2192.
----
Diccionario Vine NT
exo (ἔξω, G1854)
, afuera. Se usa metafóricamente del cuerpo físico, el «hombre exterior» (2Co 4:16). Véase FUERA.
Nota : La frase en to fanero , lit: «en lo abierto» (manifiesto), se traduce «exteriormente» en Rom 2:28. Esta misma frase se traduce «en público» en Mat 6:4, Mat 6:6, Mat 6:18.

----
Diccionario Swanson

(Swanson 2032)
ἔξω (exō): prep. (nunca compuesto con verbos) o adv. de lugar; ≡ DBLHebr 2575; Strong 1854; TDNT 2.575-1. LN 83.20 afuera, fuera de (Mat 12:46); 2. LN 84.27 fuera, la distancia hasta una meta que se encuentra fuera de un área supuesta (Mat 13:48; Jua 6:37); 3. LN 11.10 ὁ ἔξω (ho exō), extranjero, los que están fuera de un grupo (1Co 5:12-13; Col 4:5; 1Ts 4:12+); 4. LN 8.3 ὁ ἔξω ἄνθρωπος (ho exō anthrōpos), cuerpo, literalmente, el hombre exterior (1Co 4:16+)
Hомер Стронга: G1854
Оригинал: εξω
Транслитерация: ексо
Произношение: э́ксо
Часть речи: Наречие
Этимология: от G1537 - вне, снаружи, наружу, вон. Словарь Дворецкого: εξω I adv. 1) вне, снаружи Пр.: οι εξω εχθροι Платон (427-347 до н. э.) — внешние враги; στρατιας ουσης εξω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — когда войско находится в отсутствии; τα εξω μορια των ζωων Аристотель (384-322 до н. э.) — наружные части (органы) животных, преимущ. конечности; οι εξω τοποι Аристотель (384-322 до н. э.) — чужая территория; τα εξω Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) — внешние предметы или обстоятельства; τα εξω πραγματα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — внешние дела, сношения с заграницей; οι εξω Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — противники, тж. изгнанники, Новый Завет (sc. της εκκλησιας) язычники; η εξω στηλεων θαλασσα, тж. η εξω θαλασσα Платон (427-347 до н. э.) и η εξω Плутарх (ок. 46-126) — море за (Геракловыми) столпами, т. е. Атлантический океан; εξω λεγειν Аристотель (384-322 до н. э.) = εξω του λογου λεγειν, см. εξω II; τα εξω κωλυοντα Аристотель (384-322 до н. э.) — внешние препятствия 2) (во)вне, наружу Пр.: (ιεναι Гомер (X-IX вв. до н. э.); χωρειν Геродот (ок. 484-425 до н. э.); πεμπειν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); πορευεσθαι Платон (427-347 до н. э.); βλεπειν Демосфен (384-322 до н. э.); αι θυραι αι ανοιγομεναι εξω Аристотель (384-322 до н. э.)) το εξω των ομματων Платон (427-347 до н. э.) — пучеглазие 3) вдали, далеко Пр.: (τριβειν βιον Софокл (ок. 496-406 до н. э.); οι εξω κατοικουντες Платон (427-347 до н. э.)) 4) (с последующим союзом η) за исключением, кроме Геродот (ок. 484-425 до н. э.) II 1) praep. cum gen. (1) из Пр.: (αλος εξω, εξω βερεθρου Гомер (X-IX вв. до н. э.); εξω δομων ωθειν τινα Эсхил (525/4-456 до н. э.); εξω γης βαλειν τινα Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); εξω του Ποντου οχεισθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) (2) вне Пр.: εξω τινος ειναι или γενεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126) — быть вне чего-л. , не вмешиваться во что-л. , не иметь отношения к чему-л. ; εξω του λογου, της υποθεσεως или του πραγματος λεγειν Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Исократ (436-338 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) — говорить не на тему; εξω τοξευματος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) и εξω (των) βελων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — вне досягаемости снарядов (стрел или копий); ειναι или γενεσθαι εξω φρενων Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.), εξω του φρονειν и εξω γνωμης Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) или εξω εαυτου Демосфен (384-322 до н. э.) — сойти с ума, обезуметь, быть вне себя; θεσμων εξω φερεσθαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — противиться предписаниям; ουδεν εξω του φυτευσαντος δρa_`ς Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — твои дела ничем не отличаются от отцовских (3) после Пр.: εξω μεσου ημερας Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — после полудня; εξω πεντ΄ ετων Демосфен (384-322 до н. э.) — спустя пять лет (4) кроме, за исключением Пр.: (εξω σευ Геродот (ок. 484-425 до н. э.); απαντες εξω ολιγων Аристотель (384-322 до н. э.)) 2) praep. cum acc. из, за пределы Пр.: (εξω τον Ελλησποντον πλειν Геродот (ок. 484-425 до н. э.)).
Numéro de Strong: G1854
Mot: ἔξω  (exo)
dehors, de, hors, sortir, jusque, chasser, étrangères, extérieur, bannir ; 65
Strong: G1854
Word: ἔξω
exo {ex'-o}
源自G1537;副詞
➊外面
➋以外
➌實名詞:局外人
Strong: G1854
ἔξω (éxō) {ex'-o}
εξω - exo de G1537 tdnt - 2 575 240 adv 1 fora do lado de fora


Webster Concordance (1833)
Strong: G1854
Transliter & Pronounc: exo {ex'-o}
Total Webster Occurrences: 65

away, 1
Matt 13:48

foreign, 1
Acts 26:11

forth, 7
John 11:43; John 15:6; John 19:4(2); John 19:5; John 19:13; Acts 5:34

of, 15
Matt 21:17; Matt 21:39; Mark 5:10; Mark 8:23; Mark 11:19; Mark 12:8; Luke 4:29; Luke 13:33; Luke 20:15; Acts 4:15; Acts 7:58; Acts 14:19; Acts 16:13; Acts 21:5; Acts 21:30

out, 17
Matt 5:13; Matt 26:75; Mark 14:68; Luke 8:54; Luke 13:28; Luke 14:35; Luke 22:62; Luke 24:50; John 6:37; John 9:34; John 9:35; John 12:31; Acts 9:40; Acts 16:30; 1John 4:18; Rev 3:12; Rev 11:2

outside, 20
Matt 12:46; Matt 12:47; Matt 26:69; Mark 3:31; Mark 4:11; Mark 11:4; Luke 1:10; Luke 8:20; John 18:16; John 20:11; Acts 5:23; 1Cor 5:12; 1Cor 5:13; Col 4:5; 1Thess 4:12; Heb 13:11; Heb 13:12; Heb 13:13; Rev 14:20; Rev 22:15

outward, 1
2Cor 4:16

without, 3
Mark 1:45; Mark 3:32; Luke 13:25
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1854 - ἔξω - [299 x]
Display settings Display settings
/ / 0.114 s.