SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3783 G3784 G3785 G3786 G3787         G3789G3790G3791G3792G3793

Strong: G3788
ὀφθαλμός, οῦ, ὁ  [ofthalmos]
oko (i přen.); zrak ¦¦ κατ' ὀφθαλμούς před očima ¦ ὀφθαλμὸς πονηρός zlé oko (tj. morálně nemocné), (proto snad:) závist [100]
Strong: G3788
Word: οφθαλμος
Pronounc: of-thal-mos'
Orig: from 3700; the eye (literally or figuratively); by implication, vision; figuratively, envy (from the jealous side-glance):--eye, sight. G3700
Use: TDNT-5:375,706 Noun Masculine
HE Strong: H308 H4758 H5869 H6079 H6440

1) the eye
2) metaph. the eyes of the mind, the faculty of knowing
Strong: G3788
Word: ὀφθαλμός
Transliter: ophthalmos
Pronounc: of-thal-mos'
From G3700; the eye (literally or figuratively); by implication vision; figuratively envy (from the jealous side glance): - eye sight.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3788
oph-thalmos Synonym: 3659 < Urspr. von 3700 + ψαλμος von ψολος (rundes Gewölbe,
 Grube, Lager), (w. Augen-Grube --> allg.: d. Auge); Subst.mask. (102)
 
 I.) d. Auge
  1) d. Auge als Organ zur sinnlichen Wahrnehmung. Ge 13:14 Eze 1:1,18 Mt 5:29 1Co 12:16 2Pe 2:14 Re 4:6,8 ua.
  2) übertr.: d. Auge als Organ zur geistigen Wahrnehmung: d. Augen des Herzens, d. Verstandes und d. Sinnes. De 29:3 Eze 20:14 Mt 13:16 Mr 8:18 Lu 19:42 Ac 28:27 Ro 11:8 Ga 3:1 Eph 1:18 ua.
Strong: G3788
(ofdsalmós)
de G3700; ojo (literalmente o figurativamente); por implicación visión; figurativamente envidia (por las miradas celosas):- ojo, envidia.
----
Diccionario Tuggy
ὀφθαλμός
, οὖὁ. Ojo, vista. A.T. מַרְאֶה , 1Sa 17:42. Casi siempre עַיִן , Sal. 118(119):18. פָּנִים , Esd 7:28. אִישׁוֹן , Pro 20:20. N.T. Ojo, vista.
A) lit.: Mat 5:29; Mat 5:38; Mat 6:22-23; Mat 7:3-5; Mar 9:47; Luc 2:30; Luc 4:20; Luc 6:41-42; Luc 10:23; Luc 11:34; Jua 9:6; Hch 1:9; 1Co 2:9; 1Co 12:16-17; 1Co 15:52; Heb 4:13; 1Pe 3:12; 2Pe 2:14; 1Jn 1:1; 1Jn 2:16; Rev 1:7; Rev 1:14; Rev 2:18; Rev 4:6; Rev 4:8; Rev 5:6; Rev 7:17; Rev 19:12; Rev 21:4.
B) figurativo De percepción mental o espiritual: Mat 13:15-16; Mat 21:42; Mar 8:18; Mar 12:11; Luc 19:42; Jua 12:40; Hch 28:27; Rom 11:8; Gál 3:1; Efe 1:18.
C) Uso especial. ὀφθαλμὸς πονηρὸς = Envidia, malicia : Mat 20:15; Mar 7:22. ὀφθείς, ὀφθήσομαι. Ver ὁράω, 3708.
----
Diccionario Vine NT
ofthalmos (ὀφθαλμός, G3788)
, ojo (castellano, oftalmología, etc.). Se traduce «vista» en Hch 1:9 (vm , lba ; nvi : «miradas»; rv , rvr , rvr77 , Besson: «ojos»). Véase OJO, Nº 1.
ofthalmos (ὀφθαλμός, G3788) , relacionado con opsis , vista, probablemente derivado de una raíz que significa penetración, afilamiento (Curtius, Greek Etymologies ); cf. términos castellanos como oftalmología, etc.. Se utiliza: (a) del órgano físico (p.ej., Mat 5:38); de restaurar la vista (p.ej., Mat 20:33); del poder de visión que posee Dios (Heb 4:13 ; 1Pe 3:12); del de Cristo. en una visión (Rev 1:14 ; Rev 2:18; Rev 19:12); del de el Espíritu Santo en la unidad de la Deidad con Cristo (Rev 5:6); (b) metafóricamente, de visión mental (Mat 6:23 ; Mar 7:22); por metonimia, de envidia (rv : «el ojo maligno»; rvr : «envidia»); pureza de motivos (Mat 6:22 ; Luc 11:34); como el instrumento de malos deseo, «la principal avenida de la tentación» ( 1Jn 2:16); de adulterio (2Pe 2:14); (c) metafóricamente, de visión mental (Mat 13:15 ; Jua 12:40 ; Rom 11:8 ; Gál 3:1); donde la metáfora del «ojo malo» es alterada para un sentido distinto del de encantar o fascinar (se utilizaba la representación de un ojo sobre una placa o tablilla, como encantamiento o amuleto, para afrontar males). Mediante la predicación del evangelio, Cristo, por así decirlo, había sido expuesto ante los ojos de ellos como sobre una placa o tablilla; la pregunta podría parafrasearse de la siguiente manera: «¿Qué falsos maestros os han estado fascinando malignamente?»; Efe 1:18 , de «los ojos de vuestro entendimiento» (rv , rvr , rvr77 ; vm , lit., y tal como traduce Besson: «los ojos de vuestro corazón»), como medio de conocimiento.

omma (ὄμμα, G3659)
, vista. Se utiliza en forma plural en Mat 20:34 , en el v. 33 se utiliza el Nº 1; Mar 8:23; Mar 8:23, en el v. 25 se utiliza el Nº 1). Es un término más poético que el Nº 1, y los escritores pueden haber cambiado de palabra con vistas a distinguir el simple deseo del ciego del tierno acto del Señor mismo.¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4057)
ὀφθαλμός (ophthalmos), οῦ (ou),(ho): s.masc.; ≡ DBLHebr 6524; Strong 3788; TDNT 5.375-1. LN 8.23 ojo, el órgano de la vista (Mat 9:29; Mat 20:34); 2. LN 24.16 vista, la capacidad de ver (Hch 1:9; 1Co 12:17); 3. LN 32.24 comprensión, por percepción (Luc 19:42; Efe 1:18), nota: ver índice LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico.
Hомер Стронга: G3788
Оригинал: οφΘαλμος
Транслитерация: оффалмос
Произношение: οффалмόс
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: от G3700 - глаз, око. Словарь Дворецкого: οφθαλμος ο 1) глаз: Пр.: (εν) οφθαλμοισιν ιδειν Гомер (X-IX вв. до н. э.) видеть (собственными) глазами; τινα εν οφθαλμοισ(ιν) οραν Гомер (X-IX вв. до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.) устремить на кого-л. взор; τινος ες οφθαλμους ελθεμεν Гомер (X-IX вв. до н. э.) предстать пред чьи-л. очи; τινη εξ οφθαλμων γενεσθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) удалиться прочь с чьих-л. глаз; κατ΄ οφθαλμους λεγειν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) говорить (прямо) в глаза; τω οφθαλμω παραβαλλειν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) поглядывать по сторонам; εν οφθαλμοις εχειν τινα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) не спускать глаз с кого-л. , бдительно следить за кем-л. ; τα εν οφθαλμοις Платон (427-347 до н. э.) то, что находится перед глазами; δεσποτου ο. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) хозяйский глаз; εσπερας ο. Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.) в νυκτος ο. Эсхил (525/4-456 до н. э.) вечернее (ночное) око, т. е. луна 2) бот. глазок или почка Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) 3) краса, гордость Пр.: (στρατιας, Σικελιας Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) 4) радость, утешение, сокровище Пр.: (βιου Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)).
Numéro de Strong: G3788
Mot: ὀφθαλμός  (ophthalmos)
oeil, yeux, regard ; 102
Strong: G3788
Word: ὀφθαλμός
ophthalmos {of-thal-mos'}
源自G3700;陽性名詞
➊眼睛
➋(心智與屬靈上的理解)眼睛,理解
Strong: G3788
ὀφθαλμός (ophthalmós) {of-thal-mos'}
οφταλμος - ophthalmos de G3700 tdnt - 5 375 706 n m 1 olho 2 metaf olhos da mente faculdade de conhecer


Webster Concordance (1833)
Strong: G3788
Transliter & Pronounc: ophthalmos {of-thal-mos'}
Total Webster Occurrences: 102

eye, 30
Matt 5:29; Matt 5:38(2); Matt 6:22(2); Matt 6:23; Matt 7:3(2); Matt 7:4(2); Matt 7:5(2); Matt 18:9; Matt 20:15; Mark 7:22; Mark 9:47; Luke 6:41(2); Luke 6:42(4); Luke 11:34(2); 1Cor 2:9; 1Cor 12:16; 1Cor 12:17; 1Cor 12:21; 1Cor 15:52; Rev 1:7

eyes, 71
Matt 9:29; Matt 9:30; Matt 13:15(2); Matt 13:16; Matt 17:8; Matt 18:9; Matt 20:33; Matt 20:34(2); Matt 21:42; Matt 26:43; Mark 8:18; Mark 8:25; Mark 9:47; Mark 12:11; Mark 14:40; Luke 2:30; Luke 4:20; Luke 6:20; Luke 10:23; Luke 16:23; Luke 18:13; Luke 19:42; Luke 24:16; Luke 24:31; John 4:35; John 6:5; John 9:6; John 9:10; John 9:11; John 9:14; John 9:15; John 9:17; John 9:21; John 9:26; John 9:30; John 9:32; John 10:21; John 11:37; John 11:41; John 12:40(2); John 17:1; Acts 9:8; Acts 9:18; Acts 9:40; Acts 26:18; Acts 28:27(2); Rom 3:18; Rom 11:8; Rom 11:10; Gal 3:1; Gal 4:15; Eph 1:18; Heb 4:13; 1Pet 3:12; 2Pet 2:14; 1John 1:1; 1John 2:11; 1John 2:16; Rev 1:14; Rev 2:18; Rev 3:18; Rev 4:6; Rev 4:8; Rev 5:6; Rev 7:17; Rev 19:12; Rev 21:4

sight, 1
Acts 1:9
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3788 - ὀφθαλμός, οῦ, ὁ - [505 x]
Display settings Display settings
/ / 0.12 s.