SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2891 G2892 G2893 G2894 G2895         G2897G2898G2899G2900G2901

Cognate Strong's numbers: G2905, G2906, G349

Strong: G2896
κράζω  [krazó]
(fut. κράξω i κεκράξομαι, aor. ἔκραξα i [*Sk 24:21] ἐκέκραξα, pf. κέκραγα) 1. křičet, volat (τινί na koho); řvát 2. provolávat, prohlašovat [55]
Strong: G2896
Word: κραζω
Pronounc: krad'-zo
Orig: a primary verb; properly, to "croak" (as a raven) or scream, i.e. (genitive case) to call aloud (shriek, exclaim, intreat):--cry (out).
Use: TDNT-3:898,465 Verb
HE Strong: H2199 H5101 H6817 H7121 H7321 H7581 H7650

1) to croak
1a) of the cry of a raven
1b) hence, to cry out, cry aloud, vociferate
1c) to cry or pray for vengeance
2) to cry
2a) cry out aloud, speak with a loud voice

For Synonyms see entry G5823
Strong: G2896
Word: κράζω
Transliter: krazō
Pronounc: krad'-zo
A primary verb; properly to "croak" (as a raven) or scream that is (generally) to call aloud (shriek exclaim intreat): - cry (out).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2896
krazo Synonyme siehe: G5823 < aus Urspr. von 2876 (Krähe; krächzen, kreischen); Vb. (59)
 Gräz.: mit heiserer und rauher Stimme laut schreien; (laut)
 schreiend etw. fordern.
 
 I.) schreien
  1) (laut) brüllen (vor Schmerzen oder wie ein Wahnsinniger), etw. hinausschreien, laut (aber unverständlich) schreien; um Rache schreien; (inbrünstig) beten (d.h. Gott im Gebet anrufen). Ge 4:10 Mt 14:26 Mr 5:5 Lu 9:39 Ac 7:57 Jas 5:4* ua.
  2) laut ausrufen, mit lauter Stimme sprechen, jmdm. etw. (laut) zurufen. Ex 5:8 Job 30:20 Ps 34:18 Mt 15:23 Lu 19:40 Ro 8:15 9:27 Ga 4:6* ua.
Strong: G2896
(krázo)
verbo primario; propiamente «graznar» (como cuervo) o gritar, i.e. (generalmente) llamar a gritos (chillar, exclamar, llamar):- prorrumpir en alta voz, dar voces, aclamar, alzar (la voz), clamar.
----
Diccionario Tuggy
κράζω
.(imperf. ἔκραζον; tiempo futuro κράξω; 1 tiempo aoristo ἔκραξα y ἐκέκραξα; 2 tiempo aoristo ἔκραγον; tiempo perfecto κέκραγα con sentido pres.). Gritar, clamar, dar voces. A.T. זָעַק qal., Jue 3:9. זָעַק ni., Jue 18:22. זָעַק hi., Job 35:9. נָהַק , Job 6:5. צָעַק , Éxo 5:8. צְעָקָה , Jer. 31(48):3. קָרָא qal., Sal 3:5(4). קָרָא ni., Isa 31:4. רוּעַ hi. Jos 6:16. רוּעַ hithpal., Sal 64:14(Sal 65:13). רֵעַ , Éxo 32:17. שְׁאָגָה Sal. 31(32):3. שָׁוַע pi. Sal 17:7(Sal 18:6). N.T.; Mat 8:29; Mat 9:27; Mat 14:30; Mat 15:22-23; Mat 21:9; Mat 21:15; Mat 27:50; Mar 3:11; Mar 5:5; Mar 9:24; Mar 9:26; Mar 11:9; Mar 15:14; Luc 9:39; Luc 18:39; Luc 19:40; Jua 1:15; Jua 7:28; Jua 7:37; Jua 12:44; Hch 7:57; Hch 7:60; Hch 16:17; Hch 19:32; Hch 21:28; Hch 21:36; Hch 24:21; Rom 9:27; Gál 4:6; Stg 5:4; Rev 6:10; Rev 7:2; Rev 10:3; Rev 12:2; Rev 18:2; Rev 19:17.
----
Diccionario Vine NT
krazo (κράζω, G2896)
, relacionado con kraugee (palabra onomatopéyica que significa grito, clamor), y significa gritar, clamar. Se usaba en particular del chillido del cuervo, y de ahí de cualquier grito inarticulado de temor, dolor, etc. Se usa también de proclamar algo en voz alta, como en Jua 7:28, Jua 7:37; Hch 23:6 , «alzó la voz». Véanse CLAMAR, GRITAR, etc.
krazo (κράζω, G2896) , clamar, véase CLAMAR. Se traduce «dando voces» en Mat 9:27 ; «dieron voces», Mat 14:26 ; v. 30: «dio voces»; v. 23: «da voces»; Mar 3:11 : «daban voces»; Mar 5:5 : «dando voces»; Mar 10:47 : «dar voces»; Mar 11:9 : «daban voces»; Mar 15:13 : «dar voces»; Luc 4:41 : «dando voces»; Luc 9:39 : «da voces»; Luc 19:12 : «daban voces» (tr ); Hch 7:57 : «dando grandes voces»; Hch 14:14 : «dando voces»; Hch 16:17 : «daba voces»; Hch 21:28 : «dando voces»; Rev 18:18-19 : «dieron voces». Véanse también ACLAMAR, ALZAR(LA VOZ), GRITAR, PRORRUMPIR, VOZ.

krazo (κράζω, G2896) , relacionado con A, Nº 1, clamar. Es una palabra onomatopéyica, usada especialmente del graznar del cuervo; de ello, de los gritos inarticulados, debidos al temor, al dolor, etc., del clamor de la mujer cananea (Mat 15:22 , según los mejores mss., en lugar de kraugazo ); del clamor de los niños en el templo (Mat 21:15); del populacho que gritaba para que Cristo fuera crucificado (Mat 27:23; Mar 15:13-14); del clamor de Cristo en la cruz al final de sus sufrimientos (Mat 27:50 ; Mar 15:39, véase el Nº 2 arriba).
En el Evangelio de Juan se usa tres veces, de seis, de los clamores de Cristo (Mar 7:28, Mar 7:37; Mar 12:44). En Hechos no se usa de clamores de angustia, sino principalmente del clamar de los opositores; en Apocalipsis, principalmente del clamor de los seres angélicos con respecto a asuntos terrenales; en Rom 8:15 y Gál 4:6 , del clamor de los creyentes a Dios el Padre; en Rom 9:27 , de una profecía con respecto a Israel; en Stg 5:4 , metafóricamente, de un salario retenido fraudulentamente.
Nota : un reciente traductor traduce este verbo en Mat 27:50 : «lanzó un alarido», lo cual constituye una traducción deplorablemente errónea, y una distorsión de la verdadera naturaleza del clamor de Cristo. Véanse ACLAMAR, ALZAR, DAR VOCES, GRITAR, PRORRUMPIR, VOZ.
krazo (κράζω, G2896) , similar a B, término onomatopéyico. Se traduce con el verbo gritar en Mat 27:23 ; Hch 19:28, Hch 19:32, Hch 19:34; Hch 21:36. Para un tratamiento extenso, véase CLAMAR, A, Nº 3.
krazo (κράζω, G2896) , clamar. Se traduce «aclamar» en Mat 21:9, Mat 21:15. Véanse CLAMAR, GRITAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3189)
κράζω (krazō): vb.; ≡ Strong 2896; TDNT 3.898-LN 33.83 gritar, dar voces, llamar, exclamar (Mat 27:23; Mar 3:11; Mar 5:5; Mar 9:24; Mar 11:9; Luc 9:39; Luc 19:40; Hch 7:57; Hch 19:28; Rom 8:15; Gál 4:6; Stg 5:4; Rev 7:10; Rev 18:2; Mar 15:39 v.l. (2x); Luc 4:41 v.l.)
Hомер Стронга: G2896
Оригинал: κραζω
Транслитерация: кразо
Произношение: кра́зо
Часть речи: Глагол
Этимология: базовое слово - кричать, вопить, восклицать. Словарь Дворецкого: κραζω (α) (fut. κεκραξομαι - поздн. κραξω, aor. 1 εκραξα, aor. 2 εκραγον, pf. = praes. κεκραγα, ppf. εκεκραγειν, imper. κεκραχθι - pl. κεκραγετε) 1) кричать, квакать Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) 2) кричать, вопить Пр.: (απο του φοβου, εκραξεν λεγουσα Новый Завет) συ δ΄ αυ κεκραγας καναμυχθιζη Эсхил (525/4-456 до н. э.) — а ты все вопишь и стонешь; κεκραγεναι προς τινα Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — с криком обратиться к кому-л. ; ποιου (= περη ποιου) κεκραγας ανδρος ωδ΄ υπερφρονα ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — о каком человеке ты столь нагло шумишь?; κεκραγως Аристотель (384-322 до н. э.) — крича, громким голосом 3) с криком требовать Пр.: (τι Аристофан (ок. 450-385 до н. э.))
Numéro de Strong: G2896
Mot: κράζω  (krazo)
crier, s'écrier, pousser des cris, faire entendre ; 59
Strong: G2896
Word: κράζω
krazo {krad'-zo}
基本字;動詞
➊大聲呼喊,尖叫,嘶喊
➋(大聲)呼叫
同義詞見G5823
Strong: G2896
κράζω (krázō) {krad'-zo}
κραζω - krazo palavra primaria tdnt - 3 898 465 v 1 grasnar 1a do grito de um corvo 1b dai gritar berrar vociferar 1c clamar ou pedir por vinganca 2 chorar 2a chorar alto falar com uma voz alta sinonimos ver verbete G5823


Webster Concordance (1833)
Strong: G2896
Transliter & Pronounc: krazo {krad'-zo}
Total Webster Occurrences: 59

cried, 30
Matt 14:30; Matt 20:31; Matt 21:9; Matt 27:50; Mark 1:26; Mark 3:11; Mark 5:7; Mark 9:26; Mark 10:48; Mark 11:9; Luke 18:39; John 1:15; John 7:28; John 7:37; John 12:13; John 12:44; Acts 7:60; Acts 16:17; Acts 19:32; Acts 24:21; Rev 6:10; Rev 7:2; Rev 7:10; Rev 10:3(2); Rev 12:2; Rev 18:2; Rev 18:18; Rev 18:19; Rev 19:17

crieth, 3
Matt 15:23; Rom 9:27; Jas 5:4

cry, 1
Rom 8:15

crying, 6
Matt 9:27; Matt 21:15; Mark 5:5; Acts 21:36; Gal 4:6; Rev 14:15

out, 19
Matt 8:29; Matt 14:26; Matt 20:30; Matt 27:23; Mark 9:24; Mark 10:47; Mark 15:13; Mark 15:14; Mark 15:39; Luke 4:41; Luke 9:39; Luke 19:40; John 19:12; Acts 7:57; Acts 14:14; Acts 19:28; Acts 19:34; Acts 21:28; Acts 23:6
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2896 - κράζω - [93 x]
Display settings Display settings
/ / 0.112 s.