SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1317 G1318 G1319 G1320 G1321         G1323G1324G1325G1326G1327

Cognate Strong's numbers: G5572, G2085, G3547, G1317, G1320, G2567, G1321, G1319, G1318

Strong: G1322
διδαχή, ῆς, ἡ  [didaché]
1. poučování, vyučování 2. nauka, učení ¦¦ ὁ κατὰ τὴν διδαχὴν πιστὸς λόγος (sr. *Tit 1:9) spolehlivé slovo odpovídající (správné) nauce [30]
Strong: G1322
Word: διδαχη
Pronounc: did-akh-ay'
Orig: from 1321; instruction (the act or the matter):--doctrine, hath been taught. G1321
Use: TDNT-2:163,161 Noun Feminine
HE Strong: H3925

1) teaching
1a) that which is taught
1b) doctrine, teaching, concerning something
2) the act of teaching, instruction
2a) in religious assemblies of the Christians, to speak in the way of teaching, in distinction from other modes of speaking in public
Strong: G1322
Word: διδαχή
Transliter: didachē
Pronounc: did-akh-ay'
From G1321; instruction (the act or the matter): - doctrine hath been taught.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1322
didache Synonyme siehe: G5890 < 1321; Subst.fem. (30)
 Gräz.: von militärischen Instruktionen in einem kaiserlichen
 Befehlsschreiben: d. Anweisung.
 I.) d. Lehre
  1) pass.: meist d. durch Unterweisung vermittelte Lehre; d. was gelehrt wird (d. christliche Lehre bzw. "Doktrin"). Heb 6:2 Tit 1:9* ua. d. Lehre d. Pharisäer und Sadduzäer. Mt 16:12 besonders von d. Verkündigung Jesu. Mt 7:28 22:33 Mr 1:22 11:18 Lu 4:32 Joh 7:16 18:19 Ac 13:12 2Jo 1:9 Re 2:24 d. Lehre d. Apostel. Ac 5:28 2:42*?
  2) selten auch akt.: d. Tätigkeit des Lehrens (wobei es jedoch immer auch um d. Inhalt d. Belehrung geht): d. Belehrung, Unterricht, Unterweisung. Ps 60:1 Mr 4:2 12:38 Ac 2:42 1Co 14:6,26 2Ti 4:2*?
Strong: G1322
(didajé)
de G1321; instrucción(el acto o la material):- doctrina, enseñanza, enseñar.
----
Diccionario Tuggy
διδαχή
, ῆς, .
A) Enseñanza : Mat 16:12; Mar 1:27; Jua 7:16-17; Jua 18:19; Hch 2:42; Hch 5:28; Hch 13:12; Hch 17:19; Rom 6:17; Rom 16:17; 1Co 14:26; título 1:9; Heb 6:2; Heb 13:9; 2Jn 1:9-10; Rev 2:14-15; Rev 2:24.
B) Acción de enseñar, instrucción : Mar 4:2; Mar 12:38; 1Co 14:6; 2Ti 4:2.
C) Interpretaciones
A) o
B) son posibles: Mat 7:28; Mat 22:33; Mar 1:22; Mar 11:18; Luc 4:32.
----
Diccionario Vine NT
didaque (διδαχή, G1322)
, véase DOCTRINA, Nº 1. Se traduce enseñanza en la rvr en Hch 17:19 (rv : «doctrina»); en Tit 1:9 : «como os ha sido enseñada» (vha : «que es conforme a la enseñanza»; rv : «que es conforme a la doctrina»).
didaque (διδαχή, G1322) , relacionado con el Nº 1 en DOCTOR, denota enseñanza, bien: (a) aquello que se enseña (p.ej., Mat 7:28 : «doctrina»; Tit 1:9 : «conforme os ha sido enseñada», rv : «conforme a la doctrina»; Rev 2:14-15, Rev 2:25 : «doctrina»), o (b) el acto de enseñar, de dar instrucción (p.ej., Mar 4:2 : «doctrina»); la tiene «enseñanza» en Hch 17:19 (rv : «doctrina»). Véase ENSEÑANZA.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1439)
διδαχή (didachē), ῆς (ēs),(hē): s.fem.; ≡ Strong 1322; TDNT 2.163-1. LN 33.224 enseñanza, dar instrucción (Mar 12:38; Jua 8:2 v.l.); 2. LN 33.236 doctrina, contenido de lo que se enseña (Mat 16:12; Hch 5:28; Hch 17:19)
Hомер Стронга: G1322
Оригинал: διδαχη
Транслитерация: дидахэ
Произношение: дьйдахи́
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: от G1321 - 1. учение, доктрина, поучение, наставление, назидание; 2. обучение, преподавание. Словарь Дворецкого: διδαχη η 1) обучение, преподавание 2) поучение, наставление Платон (427-347 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.) Пр.: εκ διδαχης λεγειν τι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — говорить что-л. по (чьему-л.) наущению; ου δεεσθαι διδαχης Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — не нуждаться в наставлении: διδαχεν ποιεισθαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) = διδασκειν.
Numéro de Strong: G1322
Mot: διδαχή  (didache)
doctrine 20, enseignement 8, instruction 1, instruire 1 ; 30
Strong: G1322
Word: διδαχή
didache {did-akh-ay'}
源自G1321;陰性名詞
➊教訓➋教導,指導
Strong: G1322
διδαχή (didachḗ) {did-akh-ay'}
διδαχη - didache de G1321 tdnt - 2 163 161 n f 1 ensino 1a aquilo que e ensinado 1b doutrina ensino a respeito de algo 2 o ato de ensinar instrucao 2a nas assembleias religiosas dos cristaos fazer uso do discuro como meio de ensinar em distincao de outros modos de falar em publico


Webster Concordance (1833)
Strong: G1322
Transliter & Pronounc: didache {did-akh-ay'}
Total Webster Occurrences: 30

doctrine, 28
Matt 7:28; Matt 16:12; Matt 22:33; Mark 1:22; Mark 1:27; Mark 4:2; Mark 11:18; Mark 12:38; Luke 4:32; John 7:16; John 7:17; John 18:19; Acts 2:42; Acts 5:28; Acts 13:12; Acts 17:19; Rom 6:17; Rom 16:17; 1Cor 14:6; 1Cor 14:26; 2Tim 4:2; Heb 6:2; 2John 1:9(2); 2John 1:10; Rev 2:14; Rev 2:15; Rev 2:24

doctrines, 1
Heb 13:9

taught, 1
Titus 1:9
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1322 - διδαχή, ῆς, ἡ - [1 x]
Display settings Display settings
/ / 0.147 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version