SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G164 G165 G166 G167 G168         G170G171G172G173G174

Cognate Strong's numbers: G2514, G167, G4027, G2508, G1571, G2512, G2511, G168, G2513

Strong: G169
ἀκάθαρτος, ον  [akathartos]
1. nečistý (morálně n. kultovně) ¦¦ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον nečistý / zlý duch2. neřestný, smilný, chlípný [32]
Strong: G169
Word: ακαθαρτος
Pronounc: ak-ath'-ar-tos
Orig: from 1 (as a negative particle) and a presumed derivative of 2508 (meaning cleansed); impure (ceremonially, morally (lewd) or specially, (demonic)):--foul, unclean. G1 G2508
Use: TDNT-3:427,381 Adjective
HE Strong: H444 H2891 H2931 H8441

1) not cleansed, unclean
1a) in a ceremonial sense: that which must be abstained from according to the levitical law
1b) in a moral sense: unclean in thought and life
Strong: G169
Word: ἀκάθαρτος
Transliter: akathartos
Pronounc: ak-ath'-ar-tos
From G1 (as a negative particle) and a presumed derivative of G2508 (meaning cleansed);
impure (ceremonially morally (lewd) or specifically (demonic)): - foul unclean.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G169
a-kathartos < 1 (priv.) + Abl. 2508, (w. nicht-gereinigt); Adj. (30)
 
 I.) unrein
  1) kultisch unrein, ungereinigt und daher kultisch "schmutzig". Le 11:4 Isa 52:1 Am 7:17 Ac 10:14,28 11:8 1Co 7:14 2Co 6:17 Re 18:2
  2) moralisch unrein in Gedanken und Lebensstil: unsauber, lasterhaft. Pr 3:32 Mt 10:1 Lu 4:36 9:42 Ac 5:16 Eph 5:5 Re 16:13 17:4 18:2* ua.
Strong: G169
(akádsartos)
de G1 (como partícula negativa) y un derivado presunto de G2508 (significa limpiado); impuro (ceremonialmente, moralmente [lujuria] o específicamente [demoníaco]):- inmundo.
----
Diccionario Tuggy
ἀκάθαρτος
, ον. Impuro, inmundo, sucio, no purificado. A.T. אָלַת ni., Job 15:16. טָהֵר , Núm 19:19. טָֽהֳרָה , Lev 12:5. טָמֵא qal., Lev 11:24. טָמֵא ni., Lev 11:43. טָמֵא adj., Lev 5:2. טֻמְאָה , Jue 13:7. תּוֹעֵבָה , Pro 3:32. N.T.
A) En sentido ceremonial. Impuro, sucio, inmundo : Hch 10:14; Hch 10:28; Hch 11:8; 1Co 7:14; 2Co 6:17; Rev 18:2.
B) En sentido moral. Inmundo, impuro, sucio : Mat 10:1; Mat 12:43; Mar 1:23; Mar 1:26; Mar 3:11; Mar 3:30; Mar 5:2; Mar 5:8; Mar 5:13; Mar 6:7; Mar 7:25; Mar 9:25; Luc 4:33; Luc 4:36; Luc 6:18; Luc 8:29; Luc 9:42; Luc 11:24; Hch 5:16; Hch 8:7; Efe 5:5; Rev 16:13, Rev 17:4; Rev 18:2.
----
Diccionario Vine NT
akathartos (ἀκάθαρτος, G169)
denota inmundo (a , privativo, y kathziro , purificar): (a) ceremonialmente (p.ej., Hch 10:14, Hch 10:28; Hch 11:8; 1Co 7:14); (b) moralmente, siempre, en los Evangelios, de espíritus inmundos. Es frecuente en los sinópticos, pero no en el Evangelio de Juan. En Hechos aparece en 5:16; 8:7; Rev 16:13 ; Rev 18:2 a; en la 2a cláusula las aves son aparentemente una figura de agencias destructivas satánicas. También se usa moralmente en 2Co 6:17 ; Efe 5:5 ; Rev 17:4 (en tr , A, Nº 2). Ya que este término tenía primariamente un significado ceremonial, el sentido moral es menos prominente cuando se aplica a un espíritu que cuando se aplica el término poneros , malo.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 176)
ἀκάθαρτος (akathartos), ον (on): adj.; ≡ DBLHebr 3237, 3238; Strong 169; TDNT 3.427-1. LN 53.39 inmundo (en el sentido religioso), impuro, inmundo (Hch 10:14, Hch 10:28; Hch 11:8; 1Co 7:14; 2Co 6:17; Efe 5:5; Rev 17:4; Rev 18:2 (2x)); 2. LN 12.39 πνεῦμα ἀκάθαρτον (pneuma akatharton), espíritu inmundo, espíritu maligno (Mat 10:1)
Hомер Стронга: G169
Оригинал: ακαΘαρτος
Транслитерация: акафартос
Произношение: ака́фартοс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: от G1 (как отрицательной частицы) и предполажительно, производного G2508 (meaning cleansed) - нечистый, неочищенный; перен. порочный;
LXX: H2930 (טמא‎), H2931 (טָמא‎). Словарь Дворецкого: α-καθαρτος 2 (κα) 1) нечистый Пр.: (σωμα Аристотель (384-322 до н. э.)) 2) культ. неочищенный, неискупленный Пр.: (πραγμα Софокл (ок. 496-406 до н. э.); αδικημα Платон (427-347 до н. э.)) 3) испорченный, порочный Пр.: (ψυχη Платон (427-347 до н. э.)) 4) физиол. не имеющая очищений Пр.: (γυνη Лукиан (ок. 120-190))
Numéro de Strong: G169
Mot: ἀκάθαρτος  (akathartos)
impur 19, impurs 11; 30
Strong: G169
Word: ἀκάθαρτος
akathartos {ak-ath'-ar-tos}
源自G1,否定詞質詞/語助詞,及可能衍生自G2508的字(潔淨);形容詞
➊(見不了神的)不潔,不純淨
➋道德上的不純潔
Strong: G169
ἀκάθαρτος (akáthartos) {ak-ath'-ar-tos}
ακαθαρτος - akathartos de G1 como particula negativa e um suposto derivado de G2508 significando purificado tdnt - 3 427 381 adj 1 nao purificado sujo imundo 1a em um sentido cerimonial aquilo do qual alguem deve privar-se de acordo com a lei levitica 1b em um sentido moral de pensamento e vida impuros


Webster Concordance (1833)
Strong: G169
Transliter & Pronounc: akathartos {ak-ath'-ar-tos}
Total Webster Occurrences: 30

foul, 2
Mark 9:25; Rev 18:2

person, 1
Eph 5:5

unclean, 27
Matt 10:1; Matt 12:43; Mark 1:23; Mark 1:26; Mark 1:27; Mark 3:11; Mark 3:30; Mark 5:2; Mark 5:8; Mark 5:13; Mark 6:7; Mark 7:25; Luke 4:33; Luke 4:36; Luke 6:18; Luke 8:29; Luke 9:42; Luke 11:24; Acts 5:16; Acts 8:7; Acts 10:14; Acts 10:28; Acts 11:8; 1Cor 7:14; 2Cor 6:17; Rev 16:13; Rev 18:2
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G169 - ἀκάθαρτος, ον - [123 x]
Display settings Display settings