SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2304 G2305 G2306 G2307 G2308         G2310G2311G2312G2313G2314

Cognate Strong's numbers: G2307, G2308

Strong: G2309
θέλω  [theló]
(impf. ἤθελον, fut. θελήσω, aor. ἠθέλησα) 1. chtít; přát si; žádat; tvrdit; mít v úmyslu; rozhodnout ¦¦ τί θέλει τοῦτο εἶναι; (*Sk 2:12) co to má znamenat? 2. mít rád, mít zálibu ¦¦ τῶν θελόντων περιπατεῖν (*L 20:46) kteří rádi chodí [208]
Strong: G2309
Word: θελω
Pronounc: thel'-o
Orig: or ethelo eth-el'-o, in certain tenses theleo thel-eh'-o, and etheleo eth-el-eh'-o, which are otherwise obsolete apparently strengthened from the alternate form of 138; to determine (as an active option from subjective impulse; whereas 1014 properly denotes rather a passive acquiescence in objective considerations), i.e. choose or prefer (literally or figuratively); by implication, to wish, i.e. be inclined to (sometimes adverbially, gladly); impersonally for the future tense, to be about to; by Hebraism, to delight in:--desire, be disposed (forward), intend, list, love, mean, please, have rather, (be) will (have, -ling, - ling(-ly)). G138 G1014
Use: TDNT-3:44,318 Verb
HE Strong: H559 H935 H1819 H1980 H2308 H2654 H3245 H3985 H5753 H5753 H6004 H6634 H7200 H7521

1) to will, have in mind, intend
1a) to be resolved or determined, to purpose
1b) to desire, to wish
1c) to love

1) to like to do a thing, be fond of doing
1d) to take delight in, have pleasure
Strong: G2309
Word: θέλω ἐθέλω
Transliter: thelō ethelō
Pronounc: thel'-o eth-el'-o
Either the first or the second form may be used. In certain tenses θελέω theleō thel-eh'-o (and ἐθέλέω etheleō eth-el-eh'-o) are used which are otherwise obsolete; apparently strengthened from the alternate form of G138; to determine (as an active voice option from subjective impulse; whereas G1014 properly denotes rather a passive voice acquiescence in objective considerations) that is choose or prefer (literally or figuratively); by implication to wish that is be inclined to (sometimes adverbially gladly); impersonally for the future tense to be about to; by Hebraism to delight in: - desire be disposed (forward) intend list love mean please have rather (be) will (have -ling -ling [ly]).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2309
thelo Synonyme siehe: G5886 < aus d. W. gvhel- (altslawisch: etw. begehren); Vb. (209)
 Gräz.: bereit bzw. geneigt sein zu etw.; belieben; wünschen, starkes
 Begehren (auch geschlechtlich); sich (freiwillig) zu etw. entschließen;
 bei Sachen: imstande oder geeignet sein.
 LXX: für Gottes souveränen Willensentschluß; an etw. Gefallen bzw.
 keinen Gefallen haben (von Gott und Menschen).
 I.) wollen
  1) etw. beabsichtigen, etw. im Sinn haben, etw. vorhaben, etw. tun wollen, zu etw. entschlossen oder bereit sein. Der Mensch kann sich aber diesem Wollen Gottes unter Umständen auch widersetzen - im Gegensatz zum Vorsatz Gottes: 4286 Ge 37:35 Isa 28:12 Mt 8:2 Mr 6:22 Lu 13:34 Joh 6:21 Ga 5:17* uva.
  2) etw. begehren, wünschen - manchmal im Ggs. zu: 1754, 4160, 4238 Isa 9:4 Mt 19:21 Mr 10:43 Ro 1:13* uva.
  3) etw. lieben, mögen bzw. gern haben, an etw. Gefallen haben, zu etw. Lust haben. 1Sa 18:22 Ps 112:1 Mt 9:13 12:7 27:43 Mr 12:38 Lu 20:46 Col 2:18 Heb 10:5,8
  4) etw. (fest) behaupten bzw. versichern (was aber nicht stimmt). 2Pe 3:5
 Wortfamilie: siehe noch: 2307, 2308
Strong: G2309
(dsélo)
o ἐθέλω edsélo; en ciertos tiempos θελέω dseléo; y ἐθελέω edseléo que son de otra manera obsoleto; aparentemente fortificado de la forma alternada de G138; para determinar (como opción de la voz activa desde impulso subjectivo; en tanto que G1014 propiamente denota más bien una aquiescencia de la voz pasiva en consideraciones objectivas), i.e. escoger o preferir (literalmente o figurativamente); por implicación desear, i.e., inclinarse a (a veces adverbio alegremente); impersonalmente por el tiempo futuro, estar a punto de; por el hebreo deleitarse en:- preferir, querer, voluntad, voluntariamente, voluntario, desear, gustar, gusto.
----
Diccionario Tuggy
θέλω
.(imperf. ἤθελον o ἔθελον; tiempo futuro θελήσω; 1 tiempo aoristo ἠθέλησα o ἐθέλησα; tiempo perfecto τεθέληκα). Desear, querer, estar dispuesto, gustar. A.T. אָבָה , Gén 24:8. אָוָה pi., Job 23:13. אָמַן hi. Jue 11:20. אָמַר ; Éxo 2:14. בּוֹא , 2Cr 7:11. דָּמָה pi., Jue 20:5. הָלַךְ ; Éxo 2:7. חָפֵץ verbo, Deu 21:14. חָפֵץ adj., 1Cr 28:9. חֵפֶץ , 1Re 10:13. יָסַד pi., Est 1:8. צְבָא , Dan 4:17. רָאָה , Dan 1:13. רָצָה , 1Cr 28:4. רָצוֹן , Dan 8:4. חָדַל con neg., Deu 23:23(22). מָאֵן pi., Gén 37:35. מָאֵן adj., Éxo 10:4. מָאַס , Sal. 77(78):10. N.T.
A) Desear, querer : Mat 5:40; Mat 7:12; Mat 12:38; Mat 13:28; Mat 16:25; Mat 17:12; Mat 19:17; Mat 19:21; Mat 20:21; Mat 20:32; Mat 23:4; Mat 26:17; Mat 27:15; Mat 27:21; Mar 6:25; Mar 7:24; Mar 9:13; Mar 9:30; Mar 10:35-36; Mar 10:43; Mar 10:51; Mar 14:12; Mar 14:36; Mar 15:9; Mar 15:12; Luc 1:62; Luc 5:39; Luc 6:31; Luc 8:20; Luc 9:54; Luc 12:49; Luc 18:41; Luc 19:14; Luc 19:27; Luc 22:9; Luc 23:8; Jua 9:27; Jua 12:21; Jua 15:7; Jua 17:24; Jua 21:18; Jua 21:22-23; Hch 2:12; Hch 16:3; Hch 17:20; Hch 25:9; Rom 1:13; Rom 11:25; Rom 16:19; 1Co 4:21; 1Co 7:7; 1Co 7:32; 1Co 10:1; 1Co 10:20; 1Co 12:1; 1Co 14:5; 1Co 14:19; 2Co 1:8; 2Co 11:12; Gál 3:2; Gál 4:20; Gál 6:13; 1Ts 4:13; Stg 2:20; 1Pe 3:10.
B) De propósito. (Ver βούλομαι,
B) 1014): Querer, estar dispuesto : Mat 2:18; Mat 8:2; Mat 15:32; Mat 18:30; Mat 20:14; Mat 22:3; Mat 26:15; Mar 3:13; Mar 6:22; Mar 6:26; Luc 15:28; Luc 18:4; Jua 5:21; Jua 5:40; Jua 6:21; Jua 6:67; Jua 7:1; Jua 7:17; Jua 7:44; Jua 8:44; Hch 7:39; Hch 14:13; Hch 17:18; Hch 18:21; Hch 25:9; Rom 7:15-16; Rom 7:18-21; Rom 9:16; Rom 9:18; 1Co 4:19; 1Co 7:36; 1Co 12:18; 1Co 15:38; 1Co 16:7; 2Co 8:10; Gál 4:9; Gál 5:17; Flp 2:13; Col 1:27; 1Ts 2:18; 2Ts 3:10; Stg 4:15; 2Pe 3:5; Rev 11:5-6.
C) Gustar, desear : Mat 27:43; Mar 12:38; Luc 20:46; Col 2:18; Heb 10:5; Heb 10:8.
----
Diccionario Vine NT
thelo (θέλω, G2309)
, querer. Se traduce «que gustan» en Mar 12:38. Véase QUERER, etc.
thelo (θέλω, G2309) se traduce «deseamos» en Mat 12:38 ; Mar 6:19; Luc 10:24 ; Luc 23:8; 2Co 11:12 ; Heb 12:17 ; Heb 13:18; véase QUERER, etc.
Nota : El nombre epipothia se traduce en Rom 15:23 : «deseando» (lit: «ardiente deseo»).¶
thelo (θέλω, G2309) , querer, desear, implicando volición y propósito, con frecuencia una determinación. Se traduce con el verbo querer con la mayor frecuencia, p.ej., Mat 17:12 ; Mar 9:13; Jua 3:8 , en este último pasaje del viento; en Luc 13:31 , del deseo de Herodes de dar muerte a Cristo: «te quiere matar»; en 1Ts 2:18 , del deseo de los misioneros de volver a la iglesia en Tesalónica: «quisimos ir a vosotros». En 1Ti 2:4 : «el cual quiere» significa el deseo de Dios, lleno de gracia, de que todos los hombres sean salvos. No todos están dispuestos a aceptar su condición, privándose a sí mismos de la salvación que él ofrece ya bien por el criterio por ellos establecido en base de su pervertida razón, o debido a su abandonada preferencia por el pecado. Véase también Rom 7:15-16, Rom 7:18-21, etc. Véanse AFECTAR, DESEAR, GUSTAR, PREFERIR.

thelo (θέλω, G2309) , desear, querer. Se traduce «prefiero» en 1Co 14:19. Véanse DESEAR, A, Nº 5, QUERER, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2527)
θέλω (thelō): vb.; ≡ Strong 2309; TDNT 3.44-1. LN 30.58 propósito, voluntad, decidir (Col 1:27), para otra interpretación, ver siguiente; 2. LN 25.1 desear, querer (Gál 4:9; Col 1:27; Mat 21:30 v.l. NA26), para otra interpretación, ver anterior; 3. LN 25.102 disfrutar, sentir placer por algo (Mar 12:38); 4. LN 33.136 θέλει εἶναι (thelei einai), significa (Hch 2:12; Hch 17:20+; Luc 15:26 v.l. NA26); 5. LN 31.4 ser de una opinión, pensar que algo es así (2Pe 3:5+)
Hомер Стронга: G2309
Оригинал: Θελω
Транслитерация: фело
Произношение: фэ́ло, эфэ́ло
Часть речи: Глагол
Этимология: вероятно strengthened от the alternate формы G138 - желать, хотеть, любить;
LXX: H14 (אבה‎), H2654 (חפץ‎). Словарь Дворецкого: Θελω (fut. θελησω) Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид), Новый Завет = εθελω 1) желать, хотеть, быть склонным, стремиться (ποιειν τι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) и τι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Фукидид (460-396 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); ηθελ᾽ ωστε γιγνεσθαι ταδε Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)): εξουσια του πραττειν ο τι αν εθελη Аристотель (384-322 до н. э.) возможность делать все, что он захочет; τι δη θηλων; Эсхил (525/4-456 до н. э.) желая чего?, т. е. с каким намерением?; θελεις μεινωμεν; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) ты хочешь, чтобы мы остались?; ο θελων Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.); (всякий) желающий, т. е. любой, первый встречный; μη εθελε (лат. noli) не смей, не вздумай: μη εθελε εριζεμεναι Гомер (X-IX вв. до н. э.) не спорь; 2) соглашаться, быть готовым (ποιειν τι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)): την εθελων εθελουσαν (лат. volens volentem) ανηγαγεν Гомер (X-IX вв. до н. э.) он увел ее по взаимному согласию; γενου συμμαχος θελων εμοι Эсхил (525/4-456 до н. э.) стань мне добровольным (т. е. деятельным) союзником; και ουκ εθελων αναγκαιη Гомер (X-IX вв. до н. э.) если не добровольно, то по принуждению; Κυρω ισμεν εθελησαντες πειθεσθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) мы знали, что (они) охотно повиновались Киру; 3) (= δυναμαι) быть в состоянии, мочь (или употр. для образования описательного будущего — ср. англ. will и shall): μιμνειν ουκ εθελεσκον εναντιον Гомер (X-IX вв. до н. э.) они не были в состоянии противостоять; τα δενδρα ουδεν μ᾽ εθελει διδασκειν Платон (427-347 до н. э.) деревья ничему меня научить не смогут (или не научат); ει δ᾽ εθελησει ες την θυγατερα αναβηναι η τυραννις Геродот (ок. 484-425 до н. э.) если власть перейдет к дочери; ειπερ ουτος σ᾽ εθελει κρατησαι Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) если ему удастся одолеть тебя; 4) (о неодушевл. предметах) обыкновенно бывать, иметь обыкновение: ταυτα ουκ εθελει αυτοματα γιγνεσθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) обычно это само собой не происходит; το φυτον εθελει ραδιως εν τοις εργασιμοις γινεσθαι χωριοις Аристотель (384-322 до н. э.) (это) растение обычно хорошо родится на обработанных участках; 5) думать, полагать, тж. утверждать: ου θελει κυριως αυτα ειναι στοιχεια Плутарх (ок. 46-126) (Платон) решительно оспаривает, чтобы эти (тела) являлись элементами; 6) значить, означать: τι εθελει το επος ειναι; (ср. лат. quid hoc sibi vult?) Геродот (ок. 484-425 до н. э.); что значит это слово?
Numéro de Strong: G2309
Mot: θέλω ἐθέλω  (thelo ou ethelo, à certains temps theleo et etheleo)
vouloir, vouloir avoir, prendre plaisir à... ; 210
Strong: G2309
Word: θέλω ἐθέλω
thelo {thel'-o}或ethelo {eth-el'-o}(在某些時態中用)theleo {thel-eh'-o}和etheleo {eth-el-eh'-o}已不再使用
G138的替代字的加強型;動詞
➊願意,有意思要……,想要擁有
➋決定,意欲,準備好
➌喜歡
➍主張(彼後3:5)
Strong: G2309
θέλω (thélō) {thel'-o}
θελω - thelo ou εθελω ethelo em tempos certos θελεω theleo thel-eh -o e εθελεω etheleo eth-el-eh -o que sao normalmente absoletos aparentemente reforcada pela forma alternativa de G138 tdnt - 3 44 318 v 1 querer ter em mente pretender 1a estar resolvido ou determinado propor-se 1b desejar ter vontade de 1c gostar 1c1 gostar de fazer algo gostar muito de fazer 1d ter prazer em ter satisfacao sinonimos ver verbete G5915


Webster Concordance (1833)
Strong: G2309
Transliter & Pronounc: thelo {thel'-o} or ethelo {eth-el'-o} in certain tenses
Total Webster Occurrences: 213

desire, 8
Luke 20:46; 2Cor 11:12; 2Cor 12:6; Gal 4:9; Gal 4:20; Gal 4:21; Gal 6:12; Gal 6:13

desired, 2
Matt 17:12; Luke 10:24

desireth, 2
Mark 9:35; Luke 5:39

desiring, 2
Luke 8:20; 1Tim 1:7

desirous, 3
Luke 23:8; John 16:19; 2Cor 11:32

disposed, 1
1Cor 10:27

have, 12
Matt 12:7; Matt 27:43; Mark 7:24; Luke 1:62; Luke 19:14; Acts 9:6; Rom 16:19; 1Cor 7:32; 1Cor 11:3; 1Cor 12:1; 1Thess 4:13; 1Tim 2:4

him, 2
1Cor 12:18; 1Cor 15:38

I, 2
Matt 23:37; Luke 12:49

intending, 1
Luke 14:28

love, 1
Mark 12:38

mean, 1
Acts 17:20

meaneth, 1
Acts 2:12

rather, 1
1Cor 14:19

so, 1
1Pet 3:17

thou, 10
Matt 13:28; Matt 20:21; Matt 26:17; Mark 14:12; Luke 9:54; Luke 18:41; Luke 22:9; John 5:6; Acts 25:9; Rom 13:3

to, 1
Mark 8:35

voluntary, 1
Col 2:18

will, 57
Matt 5:40; Matt 8:3; Matt 9:13; Matt 11:14; Matt 15:32; Matt 16:24; Matt 16:25; Matt 20:14; Matt 20:15; Matt 20:26; Matt 20:27; Matt 21:29; Matt 23:4; Matt 26:39; Mark 1:41; Mark 6:25; Mark 8:34; Mark 14:7; Mark 14:36; Luke 4:6; Luke 5:13; Luke 9:23; Luke 9:24; Luke 13:31; Luke 19:14; John 3:8; John 5:21; John 5:40; John 6:67; John 7:17; John 8:44; John 9:27; John 15:7; John 17:24; John 21:22; John 21:23; Acts 17:18; Acts 18:21; Rom 7:18; Rom 9:18(2); 1Cor 4:19; 1Cor 7:36; 1Cor 7:39; 1Cor 14:35; 1Cor 16:7; 2Cor 8:11; Phil 2:13; 1Tim 5:11; 2Tim 3:12; Jas 4:15; 1Pet 3:10; 3John 1:13; Rev 11:5(2); Rev 11:6; Rev 22:17

willeth, 1
Rom 9:16

willing, 8
Matt 1:19; Luke 23:20; John 5:35; Acts 24:27; Acts 25:9; Rom 9:22; 2Cor 8:10; Heb 13:18

willingly, 2
John 6:21; 2Pet 3:5

wilt, 11
Matt 8:2; Matt 15:28; Matt 17:4; Matt 19:17; Matt 19:21; Mark 1:40; Mark 6:22; Mark 10:51; Luke 5:12; Acts 7:28; Jas 2:20

wished, 1
Mark 9:13

wishing, 1
Luke 10:29

would, 69
Matt 2:18; Matt 5:42; Matt 7:12; Matt 12:38; Matt 14:5; Matt 18:23; Matt 18:30; Matt 22:3; Matt 23:37; Matt 27:15; Matt 27:34; Mark 3:13; Mark 6:19; Mark 6:26; Mark 6:48; Mark 9:30; Mark 10:35; Mark 10:36; Mark 10:43; Mark 10:44; Luke 6:31; Luke 13:34(2); Luke 15:28; Luke 16:26; Luke 18:4; Luke 18:13; Luke 19:27; John 1:43; John 6:11; John 7:1; John 7:44; John 9:27; John 12:21; Acts 7:39; Acts 10:10; Acts 14:13; Acts 16:3; Acts 19:33; Acts 24:6; Acts 26:5; Rom 1:13; Rom 7:15; Rom 7:16; Rom 7:19(2); Rom 7:20; Rom 7:21; Rom 11:25; 1Cor 7:7; 1Cor 10:1; 1Cor 10:20; 1Cor 12:1; 1Cor 14:5; 2Cor 1:8; 2Cor 5:4; 2Cor 12:20(2); Gal 1:7; Gal 3:2; Gal 4:17; Gal 5:17; Col 1:27; Col 2:1; 1Thess 2:18; 1Thess 4:13; 2Thess 3:10; Phlm 1:14; Heb 12:17

wouldest, 4
John 21:18(2); Heb 10:5; Heb 10:8

ye, 7
Matt 20:32; Matt 26:15; Matt 27:17; Matt 27:21; Mark 15:9; Mark 15:12; 1Cor 4:21
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2309 - θέλω - [107 x]
Display settings Display settings
/ / 0.106 s.