SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G735 G736 G737 G738 G739         G741G742G743G744G745

Strong: G740
ἄρτος, ου, ὁ  [artos]
1. chléb (jako látka i jako jednotlivý kus, tj. bochník; i přen.) ¦¦ ἄ. τῆς προθέσεως předkladný chléb 2. pokrm, jídlo ¦¦ ἐσθίειν ἄρτον jíst jídlo, obědvat, večeřet [97]
Strong: G740
Word: αρτος
Pronounc: ar'-tos
Orig: from 142; bread (as raised) or a loaf:--(shew-)bread, loaf. G142
Use: TDNT-1:477,80 Noun Masculine
HE Strong: H1715 H2471 H3899 H4682 H6595

1) food composed of flour mixed with water and baked
1a) the Israelites made it in the form of an oblong or round cake, as thick as one's thumb, and as large as a plate or platter hence it was not to be cut but broken
1b) loaves were consecrated to the Lord
1c) of the bread used at the love-feasts and at the Lord's Table
2) food of any kind
Strong: G740
Word: ἄρτος
Transliter: artos
Pronounc: ar'-tos
From G142; bread (as raised) or a loaf: - (shew-) bread loaf.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G740
artos < Urspr. von 759 (w. d. Zusammengefügte [nämlich Mehl und Wasser],
 das Bereitete); Subst.mask. (97)
 I.) d. Brot
  1) eigtl.: d. Brotfladen, fingerdick und rund in d. Größe eines Tellers, welche nicht geschnitten sondern gebrochen wurden. Sie bildeten das Hauptnahrungsmittel. Das Brot wurde für d. täglichen Bedarf an jedem Morgen hergestellt und konnte daher wohl einmal ausgehen. Die Mahlzeit wurde damit eröffnet, dass d. Hausvater d. Brot in d. Hand nahm, es unter einem Dankgebet in Stücke brach und diese dann verteilte. De 8:3 Jer 16:7 Rich 7:13 2Ki 4:42 Mt 4:3 7:9 14:17,19 Mt 15:26,33 16:8 Mr 6:52 7:27 8:4 14:16 Lu 4:3 9:13 11:11 Joh 6:5,23,26 Joh 21:9 2Co 9:10 ua.
  2) spez.: vom Brotopfer (die Schaubrote). Es waren Brotkuchen, die wöchentlich im Tempel frisch aufgelegt wurden und, nachdem sie weggenommen waren, den Priestern zum Verzehr zufielen. Ex 40:23 1Sa 21:7 1Ch 9:32 Mt 12:4 Mr 2:26 Lu 6:4 vom Brot bei d. Abendmahlsfeier, das ebenfalls unter Dankgebeten gebrochen und dann verzehrt wurde. Mt 26:26 Mr 14:22 Lu 22:19 Ge 31:16 Mt 26:26 Mr 14:22 Lu 22:19 Ac 2:42,46 20:7 1Co 10:16,17 1Co 11:23,26ff.
  3) jede Art von Speise; Nahrung im weiteren Sinn (denn Brot war d. erste und wichtigste Grundnahrungsmittel); d. Lebensunterhalt. Ge 37:25 Isa 65:25 Am 8:11 2Sa 12:20 Mt 6:11 Joh 13:18 2Th 3:8 ua.
  4) übertr.: von Christus als d. Brot d. Lebens. Ex 16:4 Ps 78:25 105:40 Joh 6:31,32,35,41,48,51,58
Strong: G740
(ártos)
de G142; pan (como leudado) u hogaza:- pan.
----
Diccionario Tuggy
ἄρτος
, ου, . Pan de trigo, pan, comida.
A) literal De pan como comida.
1) En general: Mat 4:4; Mat 7:9; Mat 14:17; Mat 14:19; Mat 15:36; Mat 16:8-10; Mar 6:38; Mar 6:44; Mar 7:27; Mar 8:4-6; Mar 8:19; Luc 4:3; Luc 4:4; Luc 9:3; Luc 9:13; Luc 9:16; Luc 11:5; Jua 6:5; Jua 6:7; Jua 6:9; Jua 6:11; Jua 21:9; Hch 20:11; Hch 27:35; 2Co 9:10.
2) El pan de la ofrenda: Mat 12:4; Mar 2:26; Luc 6:4; Heb 9:2.
3) El pan de la cena del Señor: Mat 26:26; Mar 14:22; Luc 22:19; Hch 2:42; Hch 2:46; Hch 20:7; 1Co 10:16-17; 1Co 11:23; 1Co 11:26-27.
B) Comida : Mat 6:11; Mat 15:2; Mar 3:20; Mar 7:2; Mar 7:5; Luc 7:33; Luc 11:3; Luc 14:1; Luc 14:15; Luc 15:17; Jua 13:18; 2Ts 3:8; 2Ts 3:12.
C) En Juan, Cristo como el pan de vida: Jua 6:31-33; Jua 6:41; Jua 6:48; Jua 6:50.
----
Diccionario Vine NT
artos (ἄρτος, G740)
, pan; término quizá derivado de aro , conjuntar, o de una raíz ar –, tierra. Significa: (a) una hogaza o torta pequeña, compuesta de harina y agua, cocida, de forma oblonga o redonda, y de un grosor como del pulgar. Estas tortas no se cortaban, sino que se partían y se consagraban al Señor cada día de reposo, recibiendo el nombre de pan (u hogazas) de la presentación: «pan de la proposición» (Mat 12:4). Cuando el pan de la proposición fue reinstituido por Nehemías (Neh 10:32) se impuso sobre los judíos un tributo de un tercio de ciclo por cabeza (Mat 17:24); (b) el pan de la Cena del Señor (p.ej., Mat 26:26 : «tomó Jesús el pan»); el partimiento del pan llegó a ser el nombre de esta institución (Hch 2:42 ; Hch 20:7; 1Co 10:16 ; 1Co 11:23); (c) pan de cualquier tipo (Mat 16:11); (d) metafóricamente, de Cristo como el pan de Dios y de vida (Jua 6:33, Jua 6:35) ; (e) los alimentos en general, las cosas necesarias para el mantenimiento de la vida (Mat 6:11 ; 2Co 9:10 , etc.).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 788)
ἄρτος (artos), ου (ou),(ho): s.masc.; ≡ DBLHebr 4312; Strong 740; TDNT 1.477-1. LN 5.8 hogaza de pan (Mat 14:17); 2. LN 5.1 comida, cualquier clase de alimento (Mat 6:11); 3. LN 57.190 ἐργάζειν τὸν ἑαυτοῦ ἄρτον ἐσθίω (ergazein ton heautou arton esthiō), (2Ts 3:12+) ganarse el pan, trabajar por el pan que como; 4. LN 53.26 ἄρτοι τῆς προθέσεως (artoi tēs protheseōs), pan consagrado (Mat 12:4; Mar 2:26; Luc 6:4; Heb 9:2+); 5. LN 23.20 ἄρτον κλάσαι (arton klasai), comer, literalmente, partir el pan (Hch 2:46; Hch 20:7, Hch 20:11; 1Co 10:16+) (posiblemente más referencias)
Hомер Стронга: G740
Оригинал: αρτος
Транслитерация: артос
Произношение: а́ртοс
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: от G142 - хлеб; а также пища. Словарь Дворецкого: αρτος ο тж. pl. хлеб (преимущ. пшеничный) Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126)
Numéro de Strong: G740
Mot: ἄρτος  (artos)
pain(s) 92, repas 6, de quoi (manger) 1; 99
Strong: G740
Word: ἄρτος
artos {ar'-tos}
源自G142;陽性名詞
➊麵包ⓐ一般的ⓑ獻祭用的ⓒ主餐用的
➋食物
Strong: G740
ἄρτος (ártos) {ar'-tos}
αρτος - artos de G142 tdnt - 1 477 80 n m 1 alimento preparado com farinha misturada com agua e assado 1a os israelitas o preparavam como um bolo retangular ou aredondado da grossura aproximada de um polegar e do tamanho de um prato ou travessa por isso nao era para ser cortado mas quebrado 1b paes eram consagrados ao senhor 1c pao usado nos agapes festas de amor e de de comunhao e na mesa do senhor 2 comida de qualquer tipo


Webster Concordance (1833)
Strong: G740
Transliter & Pronounc: artos {ar'-tos}
Total Webster Occurrences: 99

bread, 73
Matt 4:3; Matt 4:4; Matt 6:11; Matt 7:9; Matt 15:2; Matt 15:26; Matt 15:33; Matt 16:5; Matt 16:7; Matt 16:8; Matt 16:11; Matt 16:12; Matt 26:26; Mark 3:20; Mark 6:8; Mark 6:36; Mark 6:37; Mark 7:2; Mark 7:5; Mark 7:27; Mark 8:4; Mark 8:14; Mark 8:16; Mark 8:17; Mark 14:22; Luke 4:3; Luke 4:4; Luke 6:4; Luke 7:33; Luke 9:3; Luke 11:3; Luke 11:11; Luke 14:1; Luke 14:15; Luke 15:17; Luke 22:19; Luke 24:30; Luke 24:35; John 6:5; John 6:7; John 6:23; John 6:31; John 6:32(2); John 6:33; John 6:34; John 6:35; John 6:41; John 6:48; John 6:50; John 6:51(3); John 6:58(2); John 13:18; John 21:9; John 21:13; Acts 2:42; Acts 2:46; Acts 20:7; Acts 20:11; Acts 27:35; 1Cor 10:16; 1Cor 10:17(2); 1Cor 11:23; 1Cor 11:26; 1Cor 11:27; 1Cor 11:28; 2Cor 9:10; 2Thess 3:8; 2Thess 3:12

loaf, 1
Mark 8:14

loaves, 22
Matt 14:17; Matt 14:19(2); Matt 15:34; Matt 15:36; Matt 16:9; Matt 16:10; Mark 6:38; Mark 6:41(2); Mark 6:44; Mark 6:52; Mark 8:5; Mark 8:6; Mark 8:19; Luke 9:13; Luke 9:16; Luke 11:5; John 6:9; John 6:11; John 6:13; John 6:26

showbread, 3
Matt 12:4; Mark 2:26; Heb 9:2
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G740 - ἄρτος, ου, ὁ - [244 x]
Display settings Display settings