SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4589 G4590 G4591 G4592 G4593         G4595G4596G4597G4598G4599

Strong: G4594
σήμερον  [sémeron]
(adv.) dnes ¦¦ ἡ σήμερον (ἡμέρα) dnešní den, dnešek [41]
Strong: G4594
Word: σημερον
Pronounc: say'-mer-on
Orig: neuter (as adverb) of a presumed compound of the article 3588 (t changed to s) and 2250; on the (i.e. this) day (or night current or just passed); generally, now (i.e. at present, hitherto):--this (to-)day. G3588 G2250
Use: TDNT-7:269,1024 Adverb
HE Strong: H3117 H8117

1) this (very) day)
2) what has happened today
Strong: G4594
Word: σήμερον
Transliter: sēmeron
Pronounc: say'-mer-on
Neuter (as adverb) of a presumed compound of the article G3588 ("tau" changed to "sigma") and G2250; on the (that is this) day (or night current or just passed); genitively now (that is at present hitherto): - this (to-) day.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4594
semeron < 3588 + 2250, (w. an diesem-Tag); Adv. (41)
 
 I.) heute
  1) diesen Tag (einschließlich d. dazugehörigen Nacht); heute noch; d. was heute geschah, am heutigen Tag - im Ggs. zu: 839 Jos 5:9 Ps 2:7 Mt 27:19 Ac 4:9 Ro 11:8 2Co 3:15 Heb 1:5* ua.
  2) für kurze Zeit; jetzt; dieses "Heute" muß nicht einen 24 Stunden Tag meinen. Mt 6:30 Lu 13:32 12:28 Heb 3:13 13:8
Strong: G4594
(sémeron)
neutro (como adverbio) de un presunto compuesto del artículo G3588 (τ cambiada a ς ) y G2250; en el (i.e. este) día (o noche corriente o que acaba de pasar); genitivamente ahora (i.e. al presente, ahora mismo):- hoy, día de hoy.
----
Diccionario Tuggy
σήμερον
. adv. Hoy. A.T. La mayoría de las veces הַיּוֹם , Gén 4:14. כַּיּוֹם , Gén 25:31. הַיּוֹם , Gén 19:38. הַיּוֹם הַוֶּה , Gén 26:33. כַּיּוֹם , 1Sa 9:27. כַּיּוֹם הַוֶּה , Gén 50:20. כְּהַיּוֹם , Neh 5:11. הַיּוֹם , Éxo 5:14. הַיּוֹם , Éxo 13:4. הַיּוֹם הַוֶּה 1Sa 26:21. הַיּוֹם , Jos 5:9. כַּיּוֹם הַוֶּה , Deu 4:38. כְּהַיּוֹם הַוֶּה , Deu 6:24. בַּיּוֹם הַוֶּה , Jos 7:25. הַיּוֹם , Jos 22:29. הַיּוֹם 2Cr 35:25. הַיּוֹם הַוֶּה , 1Sa 30:25. N.T. Hoy : Mat 6:11; Mat 6:30; Mat 11:23; Mat 16:3; Mat 21:28; Mat 27:8; Mat 27:19; Mat 28:15; Mar 14:30; Luc 2:11; Luc 4:21; Luc 12:28; Luc 13:32-33; Luc 22:34; Luc 23:43; Hch 4:9; Hch 19:40; Hch 20:26; Rom 11:8; 2Co 3:14-15; Heb 1:5; Heb 3:13; Heb 5:5; Heb 13:8.
----
Diccionario Vine NT
semeron (σήμερον, G4594)
, adverbio; la forma ática es temeron ; relacionado con jemera , día, siendo que la t representaba originalmente un pronombre. Se usa frecuentemente en Mateo, Lucas y Hechos y Hebreos. Se traduce «el día de hoy» en la rvr en Mat 11:23 ; Mat 27:8; Mat 28:15; Rom 11:8 ; 2Co 3:14-15 , donde aparece con el artículo determinado (lit., «el hoy»).

La cláusula que contiene semeron se introduce en ocasiones con la conjunción joti : «que» (p.ej., Mar 14:30; Luc 4:21 ; Luc 19:9); algunas veces sin la conjunción (p.ej., Luc 22:34 ; Luc 23:43, donde «hoy» tiene que ser relacionado con «estarás conmigo»); no hay razón gramatical alguna para la insistencia de que deba ser conectado con la afirmación «de cierto te digo», ni tampoco esta idea está demandada por ejemplos ni de la lxx ni del NT; la estructura de la oración dada en la Versión Reina-Valera es la correcta.
En Rom 11:8 y 2Co 3:14-15 , la traducción lit. es «hasta el hoy día», siendo la traducción «hasta el día de hoy», que se podría parafrasear así: «hasta este mismo día».
En Heb 4:7 , el «hoy» del Sal 95:7 está evidentemente dado para extenderse al presente período de la fe cristiana. Véase DÍA, Nota (12).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4958)
σήμερον (sēmeron): adv. de tiempo; ≡ DBLHebr 2021 + 3427; Strong 4594; TDNT 7.269-1. LN 67.205 hoy, este día (Mat 21:28; Hch 4:10 v.l.); 2. LN 67.87 siempre (Heb 13:8+) ver 2396
Hомер Стронга: G4594
Оригинал: σημερον
Транслитерация: сэмерон
Произношение: си́мэрοн
Часть речи: Наречие
Этимология: neuter (as наречие) женский род предположительно, смеси the art. G3588 и G2250, on the (i. e. this) day (or night current или just passed) - сегодня, сей день, ныне. Словарь Дворецкого: σημερον атт. τημερον, дор. σαμερον (α) το сегодня, ныне Гомер (X-IX вв. до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) Пр.: η σ. ημερα Демосфен (384-322 до н. э.), το σ. Платон (427-347 до н. э.) и η σ. Плутарх (ок. 46-126) — нынешний день, сегодня; το σ. ειναι и εις σ. Платон (427-347 до н. э.) — на сегодня.
Numéro de Strong: G4594
Mot: σήμερον  (semeron)
aujourd'hui, ce jour ; 41
Strong: G4594
Word: σήμερον
semeron {say'-mer-on}
可能是冠詞G3588G2250的中性複合字(作副詞用),在某日(亦即這一天)或指今晚,或昨晚;副詞
➊今天
Strong: G4594
σήμερον (sḗmeron) {say'-mer-on}
σημερον - semeron neutro como adverbio de um suposto composto do art G3588 e G2250 no i e neste dia ou na noite de hoje ou na que recem terminou tdnt - 7 269 1024 adv 1 este mesmo dia 2 o que aconteceu hoje


Webster Concordance (1833)
Strong: G4594
Transliter & Pronounc: semeron {say'-mer-on}
Total Webster Occurrences: 41

day, 38
Matt 6:11; Matt 6:30; Matt 11:23; Matt 16:3; Matt 21:28; Matt 27:8; Matt 27:19; Matt 28:15; Mark 14:30; Luke 2:11; Luke 4:21; Luke 5:26; Luke 12:28; Luke 13:32; Luke 13:33; Luke 19:5; Luke 19:9; Luke 22:34; Luke 23:43; Luke 24:21; Acts 4:9; Acts 13:33; Acts 22:3; Acts 24:21; Acts 26:2; Acts 26:29; Acts 27:33; 2Cor 3:14; 2Cor 3:15; Heb 1:5; Heb 3:7; Heb 3:13; Heb 3:15; Heb 4:7(2); Heb 5:5; Heb 13:8; Jas 4:13

day’s, 1
Acts 19:40

this, 2
Acts 20:26; Rom 11:8
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4594 - σήμερον - [232 x]
Display settings Display settings
/ / 0.176 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version