SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G901 G902 G903 G904 G905         G907G908G909G910G911

Cognate Strong's numbers: G1911, G1544

Strong: G906
βάλλω  [balló]
(fut. βαλῶ, aor. ἔβαλον, pf. βέβληκα, aor. pas. ἐβλήθην, fut. pas. βληθήσομαι, pf. pas. βέβλημαι, plpf. pas. ἐβεβλήμην) 1. házet, vrhat; odhodit; položit; vložit (i přen.); uvrhnout (εἰς φυλακήν do vězení); přinést, uvést (εἰρήνην pokoj); uložit (peníze); nalít (vodu); metat (κλῆρον los) 2. (intr.) vanout ¦¦ ἔβαλεν ἄνεμος (*Sk 27:14) přihnal se vítr 3. (pas.) být hozen, být uvržen (εἰς τὴν φυλακήν do vězení); vrhnout se; ležet ¦¦ βέβληται leží (nemocen) ¦ βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην (*Mk 7:30; dítě) ležící na lůžku [122]
Strong: G906
Word: βαλλω
Pronounc: bal'-lo
Orig: a primary verb; to throw (in various applications, more or less violent or intense):--arise, cast (out), X dung, lay, lie, pour, put (up), send, strike, throw (down), thrust. Compare 4496. G4496
Use: TDNT-1:526,91 Verb
HE Strong: H2904 H3032 H3384 H4272 H5186 H5221 H5307 H5375 H6566 H6651 H6696 H6923 H7049 H7411 H7760 H7971 H7993 H8210 H8327 H8628

1) to throw or let go of a thing without caring where it falls
1a) to scatter, to throw, cast into
1b) to give over to one's care uncertain about the result
1c) of fluids
1c1) to pour, pour into of rivers
1c2) to pour out
2) to put into, insert
Strong: G906
Word: βάλλω
Transliter: ballō
Pronounc: bal'-lo
A primary verb; to throw (in various applications more or less violent or intense): - arise cast (out) X dung lay lie pour put (up) send strike throw (down) thrust. Compare G4496.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G906
ballo < aus d. W. gvele- (dt.: quellen --> intr.: sich bewegen); Vb. (122)
 Gräz. urspr.: vom Werfen einer Waffe oder eines Geschoßes. In den
 Papyri und im NT auch ohne d. Gedanken d. Gewaltanwendung.
 
 I.) werfen
  1) eigtl. und übertr.: etw. (hin)werfen, wegwerfen, abwerfen, (weg)schleudern, jmdn. hinausstoßen. 1Ch 25:8 Isa 19:8 Da 3:21 Mt 7:6 Mr 4:26 Joh 21:6 Ac 16:23 1Jo 4:18 Re 2,17.24 6:13 12:4,9* uva. Ind.Aor. zeitlos für d. Gegenwart gebraucht. Joh 15:6
  2) legen; setzen, (ein)bringen, stecken. 2Ch 24:10 Job 5:3 Mt 9:17 Mr 7:33 Lu 13:8 Joh 13:5 Jas 3:3 Re 14:19* uva.
  3) intr.: auch vom Losbrechen eines Sturmes; wüten. Ac 27:14
 
 Wortfamilie:
 
 293 amphi-blestron
 < Urspr. von 297 + Urspr. von 906, (w. rundherum-werfen); Subst.neut. (2)
 I.) d. runde Wurfnetz
  
 306 ana-ballomai
 < 303 + 906, (w. zurück/hinauf-werfen); Vb.Med. (1)
 I.) aufschieben
  
 311 anabole
 < 306; Subst.fem. (1)
 I.) d. gerichtliche Aufschub
 
 474 anti-ballo
 < 473 + 906, (w. entgegen-werfen); Vb. (1)
 I.) diskutieren
 
 577 apo-ballo
 < 575 + 906; Vb. (2)
 I.) abwerfen
  
 579 apobletos
 < 577 (w. abgeworfen); Verbaladj. (1)
 I.) verworfen
  
 580 apobole
 < 577; Subst.fem. (2)
 I.) d. Verwerfung
 
 1225 dia-ballo
 < 1223 + 906, (w. auseinander/durcheinander-werfen); Vb. (1)
 I.) verleumden
  
 1228 diabolos
 < 1225; Adj. (38)
 I.) adj.: verleumderisch
 II.) subst.: d. Teufel
 
 1544 ek-ballo
 < 1537 + 906; Vb. (82)
 I.) hinauswerfen
  
 1546 ekbole
 < 1544; Subst.fem. (1)
 I.) d. Hinauswurf
 
 1685 em-ballo
 < 1722 + 906; Vb. (1)
 I.) hineinwerfen
 
 1685A par-emballo siehe bei: 4016
 < 3844 + 1685, (w. etw. daneben-hineinwerfen); Vb. (1)
 I.) aufwerfen
 
 3925 par-embole
 < 1685A (w. etw. daneben entlang-anwerfen); Subst.fem. (10)
 I.) d. befestigte Lager
  
 1911 epi-ballo
 < 1909 + 906; Vb. (18)
 I.) daraufwerfen
 
 1915 epiblema
 < Erg. von 1911 (w. d. Darauf-geworfene); Subst.neut. (4)
 I.) d. Flicken
 
 2598 kata-ballo
 < 2596 + 906; Vb. (3)
 I.) niederwerfen
 
 2602 katabole
 < 2598 (w. d. Nieder-Gelegte); Subst.fem. (11)
 I.) d. Grundlegung
 
 3328 meta-ballo
 < 3326 (=Veränderung) + 906, (w. um-werfen); Vb. (1)
 I.) Med.: seine Meinung ändern
 
 3846 para-ballo
 < 3844 + 906, (w. daneben-stellen); Vb. (2)
 I.) hinübertreiben
 3850 parabole
 < 3846 (w. d. Daneben-Stellung [zum Vergleich oder Kampf]); Subst.fem. (50)
 I.) d. Parabel
 
 4016 peri-ballo
 < 4012 + 906; Vb. (23)
 I.) umwerfen
  
 4018 peribolaion
 < 4016 (w. d. was um etw. herumgeworfen wird); Subst.neut. (2)
 I.) d. Umwurf
  
 4261 proballo
 < 4253 + 906, (w. vor[an]-werfen); Vb. (2)
 I.) vorschieben
 II.) intr.: hervortreiben
  
 4820 sum-ballo
 < 4862 + 906, (w. zusammen-werfen [z.B. Gedanken oder Feinde]); Vb. (6)
 I.) Akt. tr.: sich unterreden
 II.) Akt. intr: zusammenprallen
 III.) Med.: beistehen
  
 5235 huper-ballo
 < 5228 + 906, (w. darüber hinaus-werfen); Vb. (5)
 I.) Ptz.: übertreffend
  
 5234 huperballontos
 < Adv. d. Ptz.Präs.Akt. von 5235; Adv. (1)
 I.) als Komp.: übertrefflicher
 
 5236 huperbole
 < 5235 (w. d. Darüber hinaus-Werfen); Subst.fem. (8)
 I.) d. Übertreffliche
 
 5260 hupo-ballo
 < 5259 + 906, (w. darunter-werfen/jmd. etw. heimlich-hinstellen); Vb. (1)
 I.) heimlich anstiften
  
 1000 bole
 < 906; Subst.fem. (1)
 I.) d. Wurf
 
 1002 bolis
 < 906; Subst.fem. (1)
 I.) d. Wurfgeschoß
  
 1001 bolizo
 < 1002; Vb. (2)
 I.) d. Lot auswerfen
  
 5146 tri-bolos
 < 5140 + 1000, (w. drei-[Spitzen]Werfendes); Subst.mask. (2)
 I.) d. Diestel
  
 956 belos
 < 906 (w. d. Treffende); Subst.neut. (1)
 I.) d. Wurfpfeil
  
 957 beltion
 < Abl. von 956 (w. trefflicher; gebraucht als Komp. von 18); Adj. (1)
 I.) adv.: am besten
 
 992 bleteos
 < Verbaladj. von 906 (w. d. Ziel d. Einwerfens = füllen); Adj. (2)
 I.) man muß füllen
 
Strong: G906
(balo)
verbo primario, lanzar, echar (en varias aplicaciones, más o menos violento o intenso):- poner, precipitar, sembrar, tender, echar, encarcelar, imponer, lanzar, meter, acostar, arrojar, caer, dar, dejar, derramar, derribar, poner. Compare G4496.
----
Diccionario Tuggy
βάλλω
. (imperf. ἔβαλλον; tiempo futuro βαλῶ; 1 fut voz pasiva βληθήσομαι; 2 tiempo aoristo ἔβαλον; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐβλήθην; tiempo perfecto βέβληκα; tiempo pluscuamperfecto ἐβεβλήμην). Lanzar, tirar, arrojar, echar, poner. A.T. יָדַד , Abd 1:11. יָרָה 2Cr 26:15. מָחַץ , Hab 3:13. נָטָה , Job 15:29. נָכָה hi. Ose 14:6. נָפַל qal., Jue 7:12. נָפַל hi. 1Sa 14:42. נָשָׂא , 2Re 23:4. פָּרַשׂ , Isa 19:8. צָבַר , Hab 1:10. צוּר , Isa 29:3. קָדַם pi., Isa 37:33. קָלַע , Jue 20:16. רָמָה , Sal. 77(78):9. רְמָה , Dan 3:21. שׂוּם , Jue 6:19. שִׂים , Núm 22:38. שָׁלַח pi., Jer 17:8. שָׁלַךְ hi., Jue 8:25. שָׁפַךְ , Eze 21:27(22). תָּקַע , Éxo 10:19. שָׁרַשׁ hi., Job 5:3. טוּל , Jon 1:15. N.T.
A) intrans. Desencadenarse : Hch 27:14.
B) intransitivo Lanzar, tirar, arrojar, echar, poner. tiempo perfecto voz pasiva a menudo = yacer, estar postrado : Mat 3:10; Mat 4:6; Mat 4:18; Mat 5:13; Mat 5:29-30; Mat 6:30; Mat 7:6; Mat 8:6; Mat 8:14; Mat 9:2; Mat 9:17; Mat 10:34; Mat 13:42; Mat 13:47-48; Mat 13:50; Mat 15:26; Mat 17:27; Mat 18:8-9; Mat 18:30; Mat 21:21; Mat 25:27; Mat 26:12; Mat 27:35; Mar 4:26; Mar 7:27; Mar 7:30; Mar 7:33; Mar 9:22; Mar 9:42; Mar 11:23; Mar 12:41-44; Mar 15:24; Luc 3:9; Luc 4:9; Luc 5:37-38; Luc 12:28; Luc 13:8; Luc 13:19; Luc 14:35; Luc 16:20; Luc 21:1-4; Jua 5:7; Jua 8:7; Jua 8:59; Jua 12:6; Jua 13:2; Jua 13:5; Jua 15:6; Jua 18:11; Jua 20:25; Jua 20:27; Jua 21:6; Hch 22:23; Stg 3:3; 1Jn 4:18; Rev 2:10; Rev 2:14; Rev 2:22; Rev 2:24; Rev 4:10; Rev 6:13; Rev 8:7-8; Rev 12:4; Rev 12:9; Rev 12:13; Rev 12:15-16; Rev 14:19; Rev 18:19; Rev 18:21; Rev 19:20; Rev 20:3; Rev 20:10; Rev 20:14-15.
----
Diccionario Vine NT
balo (βάλλω, G906)
, arrojar. Se usa de derramar líquidos (Mat 26:12 : «derramar» un perfume; Jua 13:5 : «puso» agua). Véanse ARROJAR, ECHAR, etc.

ballo (βάλλω, G906) , arrojar, tirar, colocar. Se usa en la voz pasiva significando estar acostado (p.ej., Mar 7:30). En realidad, se puede traducir perfectamente con la expresión castellana «echado en cama». Véase ECHAR, etc.
balo (βάλλω, G906) , echar, arrojar. Se traduce «impondré» en Rev 2:24. Véase ECHAR, Nº 1.
balo (βάλλω, G906) , arrojar, echar, en contraste a golpear. Es frecuente en los cuatro Evangelios y en Apocalipsis; fuera de estos libros solo se usa en Hechos. En Mat 5:30 algunos mss. tienen este verbo: «echado»; los más acreditados tienen apercomai , irse (vm : «vaya»). Véanse ABONAR, ACOSTAR, ARROJAR, DAR, DEJAR CAER, DERRAMAR, DERRIBAR, IMPONER, METER, PONER, POSTRAR, SEMBRAR, TENDER, TRAER.

balo (βάλλω, G906) , echar, arrojar, lanzar. Se traduce «meter» en Mar 7:33; Luc 12:58 ; Jua 5:7 ; Jua 18:11, de guardar una espada en su vaina; Jua 20:25, dos veces; v. 27; Hch 16:24 ; Rev 14:16 ; véanse ARROJAR, LANZAR, etc.

balo (βάλλω, G906) , arrojar, echar, véase ECHAR. Se traduce con el verbo «dejar» en el verbo compuesto «dejar caer», de la higuera dejando caer sus higos (Rev 6:13).

balo (βάλλω, G906) , arrojar. Se traduce «sembró» en Luc 13:19 (rv : «metió»). Véanse ARROJAR, Nº 1, ECHAR, Nº 1, LANZAR, Nº 1, y también ABONAR, ACOSTAR, DAR, DEJAR CAER, DERRAMAR, DERRIBAR, IMPONER, METER, PONER, POSTRARSE, TENDER, TRAER.
balo (βάλλω, G906) , arrojar, lanzar. Se traduce «fue precipitada» en Rev 8:8 , de una montaña ardiendo. Véase LANZAR, Nº 1, etc.
balo (βάλλω, G906) , arrojar, echar. Se traduce «será derribada» de Babilonia (Rev 18:21). Véase ECHAR, etc.

balo (βάλλω, G906) , arrojar, lanzar. Se traduce «dejar caer» en Rev 6:13. Véanse ARROJAR, ECHAR, LANZAR, etc.
ballo (βάλλω, G906) , arrojar, tirar. Se traduce arrojar en Jua 8:59. Es muy frecuente en los cuatro Evangelios y en Apocalipsis. Véanse ACOSTAR, DAR, DEJAR CAER, DERRAMAR, DERRIBAR, ECHAR, IMPONER, LANZAR, METER, PONER, POSTRAR, SEMBRAR, TENDER, TRAER.
balo (βάλλω, G906) , lanzar, arrojar. Se emplea de traer paz (Mat 10:34 , dos veces); véase ECHAR, Nº 1, y también ABONAR, ACOSTAR, ARROJAR, DAR, DEJAR CAER, DERRAMAR, DERRIBAR, IMPONER, LANZAR, METER, PONER, POSTRAR, SEMBRAR, TENDER.
balo (βάλλω, G906) , echar, arrojar. Se traduce dar en Mat 25:27 : «debías haber dado mi dinero»; Mar 14:65 : «le daban de bofetadas» (tr ); Hch 27:14 : «dio contra la nave»; véase ECHAR, etc.
ballo (βάλλω, G906) , echar, arrojar. Se usa con el plural de estiércol, koprion , como «abonar» en Luc 13:8. Algunos mss. tienen el caso acusativo del nombre kopria , estercolero. Véase ARROJAR.
balo (βάλλω, G906) , arrojar, lanzar. Se traduce con este último verbo en Hch 22:23 : «lanzaban»; Rev 12:9 : «fue lanzado»; v. 10: «ha sido lanzado» (en los mss. más comúnmente aceptados; tr tiene aquí Nº 2); 20:3: «fue lanzado»; v. 14: «fueron lanzados»; v. 15: «fue lanzado». Véase ECHAR, y también ABONAR, ACOSTAR, ARROJAR, DAR, DEJAR DERRAMAR, DERRIBAR, IMPONER, METER, PONER, POSTRAR, SEMBRAR, TENDER, TRAER.
balo (βάλλω, G906) , arrojar, echar. Se utiliza en la voz pasiva, con referencia a los enfermos, con el significado de estar echado, postrado en una cama (Mat 8:6 : «está postrado»; v. 14: «postrada»); véanse ACOSTAR, ECHAR, y también ARROJAR, LANZAR, etc.

balo (βάλλω, G906) , arrojar, lanzar. Se traduce con el verbo tirar en Jua 8:59 (rv : «tomaron … piedras para tirarle», rvr : «arrojar … »). Véanse ABONAR, ACOSTAR, ARROJAR, DAR, DEJAR CAER, DERRAMAR, DERRIBAR, ECHAR, IMPONER, LANZAR, METER, PONER, POSTRAR(SE), SEMBRAR, TENDER, TRAER.

balo (βάλλω, G906) , echar, arrojar, poner. Se traduce con el verbo poner en Jua 13:5 , de echar agua en un recipiente: «puso»; en Stg 3:3 , de poner freno en la boca de los caballos; en Rev 2:14 de poner tropiezo. Véase ECHAR, Nº 1, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 965)
βάλλω (ballō): vb.; ≡ Strong 906; TDNT 1.526-1. LN 15.215 arrojar, lanzar (Mat 5:30; Jua 8:7 v.l.); 2. LN 15.122 dejar caer, dejar actuar a la gravedad, dejar caer (Rev 6:13); 3. LN 15.112 descender precipitadamente, barrer violentamente contra algo (Hch 27:14); 4. LN 47.2 derramar, provocar que un líquido rebalse (Mat 9:17); 5. LN 85.34 poner, o ubicar algo en alguna parte (Mat 18:30; Stg 3:3; Mat 9:17), ver también la entrada anterior; 6. LN 13.14 causar, provocar un estado o condición (Mat 10:34); 7. LN 13.45 eliminar, quitar, echar fuera (1Jn 4:18); 8. LN 57.217 depositar dinero (Mat 25:27); 9. LN 43.17 βάλλω τὸ δρέπανον (ballō to drepanon), comenzar a cosechar, literalmente, mecer la hoz (Rev 14:16, Rev 14:19+); 10. LN 23.152 βάλλω εἰς κλίνην (ballō eis klinēn), enfermar (Rev 2:22+); 11. LN 39.15 πῦρ βάλλω (pyr ballō), causar discordia (Luc 12:49+), nota: en ocasiones es preferible traducir esta frase idiomática de manera literal; 12. LN 30.29 βάλλω εἰς τὴν καρδίαν (ballō eis tēn kardian), hacer pensar, literalmente, poner en el corazón (Jua 13:2+)
Hомер Стронга: G906
Оригинал: βαλλω
Транслитерация: валло
Произношение: ва́лло
Часть речи: Глагол
Этимология: базовое слово - 1. перех. бросать, кидать, ввергать, закидывать; 2. перех. класть, ставить, помещать, вливать (о жидкости); 3. неперех. кидаться, бросаться. Словарь Дворецкого: βαλλω (fut. βαλω - ион. βαλεω, редко βαλλησω; aor. 2 εβαλον, pf. βεβληκα; pass. : fut. βληθησομαι и βεβλησομαι, aor. εβληθην, pf. βεβλημαι) реже med. 1) бросать, кидать, метать Пр.: (τι εις αλα, εν πυρι, ποτη πετρας, προτη γαιη Гомер (X-IX вв. до н. э.); σπορον εν νειοισιν Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н. э.)) β. τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) реже τι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — метать что-л. ; β. κυβους Эсхил (525/4-456 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126) — бросать кости или жребий; β. πυρ Гомер (X-IX вв. до н. э.), Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — поджигать 2) метать копья Пр.: (εκ χειρος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); β. καη τοξευειν Демосфен (384-322 до н. э.)) 3) ронять Пр.: β. δακρυ Гомер (X-IX вв. до н. э.) — проливать слезы; β. , тж. β. τοος οδοντας Аристотель (384-322 до н. э.) — терять зубы 4) надевать, приставлять, приделывать Пр.: (κυκλα αμφη οχεεσσι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) εν πυλαισιν ακοαν β. Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — приложить ухо к двери 5) надевать, накидывать Пр.: (αιγιδα αμφ΄ ωμοις, ρακος αμφι τινι, med. αμφη ωμοισιν ξιφος Гомер (X-IX вв. до н. э.); κρηδεμνον πλοκαμοις «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм) 6) закидывать, забрасывать Пр.: (το δικτυον εις τεν θαλασσαν Новый Завет; αμφι τινι χειρας и πηχεε Гомер (X-IX вв. до н. э.)) επη γαν Φρυγων ποδος ιχνος βαλειν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — ступить на фригийскую землю 7) валить, опрокидывать Пр.: (τινα εν δαπεδω и εν κονιησι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ες γονυ τεν πολιν β. Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — поставить на колени, т. е. сокрушить государство 8) низвергать, разрушать Пр.: (οικον Эсхил (525/4-456 до н. э.)) 9) извергать, изгонять Пр.: (τινα γης εξω Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) αθαπτον τινα βαλειν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — лишить кого-л. погребения 10) ввергать, повергать Пр.: (τινα ες κακον Гомер (X-IX вв. до н. э.); τινα εις δειμα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) и εις φοβον Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) βαλειν τινα εις εχθραν Эсхил (525/4-456 до н. э.) — навлечь на кого-л. ненависть; εν αιτια βαλειν τινα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — возвести на кого-л. обвинение; τεν χωραν κινδυνω βαλειν Эсхил (525/4-456 до н. э.) — подвергнуть страну опасности 11) поворачивать, направлять Пр.: (νηας ες ποντον Гомер (X-IX вв. до н. э.); ομματα ετερωσε Гомер (X-IX вв. до н. э.) и προς γην Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); προσωπον εις γην Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 12) опускать, склонять Пр.: (ετερωσε καρη Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 13) гнать, погонять Пр.: (ιππους προσθε Гомер (X-IX вв. до н. э.); κατωθε τα μοσχια Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н. э.)) 14) ударять, поражать Пр.: (τινα δουρι Гомер (X-IX вв. до н. э.); τινα κακοις Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) βαλειν τινα τι, κατα, προς и υπο τι, реже β. τινος κατα τι Гомер — ударить (ранить) кого-л. во что-л. ; ελκος το μιν βαλε ιω Гомер (X-IX вв. до н. э.) — рана, которую он нанес ему стрелой: β. ψογω τινα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — оскорблять кого-л. ; β. επη σκοπον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), του σκοπου Платон (427-347 до н. э.) и επη σκοπου (v. l. επισκοπα) Лукиан (ок. 120-190) — попадать в цель; αχει μεγαλω βεβολημενος ητορ Гомер (X-IX вв. до н. э.) — глубоко огорченный в душе; βαλλει με φθογγος δι΄ ωτων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — до ушей моих доносится шум 15) (sc. υμνω) воспевать, славить Пр.: (τινα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) 16) вгонять, вонзать Пр.: (ιον ενη στηθεσσι τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 17) наводить, нагонять, насылать Пр.: (υπνον επη βλεφαροις Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 18) внушать, вселять Пр.: (τι τινι εν θυμω Гомер (X-IX вв. до н. э.), θυμω Эсхил (525/4-456 до н. э.) и εις θυμον Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126), εν στηθεσσι Гомер (X-IX вв. до н. э.) и εν καρδια Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); λυπην τινι Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 19) грузить, нагружать Пр.: (μηλα εν νηι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 20) med. погружаться Пр.: (χροα βαλλεσθαι λουτροις Гомеровские гимны, X-IX вв.) 21) (sc. εαυτον) бросаться, устремляться, падать Пр.: (εν πεδω Эсхил (525/4-456 до н. э.)): (о реке) изливаться, впадать (ποταμος εις αλα βαλλων Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ιπποι περη τερμα βαλουσαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — кобылицы, обогнувшие столб; βαλλ΄ ες κορακας! Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — убирайся прочь!, проваливай!; βαλλ΄ ες μακαριαν! Платон (427-347 до н. э.) — что ты, бог с тобой!; εις υπνον βαλειν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — заснуть 22) (о жидкости) обрызгивать, окроплять Пр.: (τινα Гомер (X-IX вв. до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 23) осыпать, обдавать Пр.: (ηνιοχον κονιης ραθαμιγγες εβαλλον Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 24) наливать, вливать Пр.: (οινον νεον εις ασκους παλαιους Новый Завет) 25) тж. med. озарять, освещать Пр.: (ακτισιν Гомер (X-IX вв. до н. э.); γαιαν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); σεληνη βαλλομενη δια θυριδων «Antologia palatina» - сборник греческих эпиграмм) 26) med. насыпать, возводить Пр.: (χαρακωμα προς τη πολει Демосфен (384-322 до н. э.); χαρακα Полибий (ок. 200-120 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126)) — закладывать (κρηπιδα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); τας οικοδομιας Платон (427-347 до н. э.), αρχεν των πραγματων Лукиан (ок. 120-190)) 27) med. обдумывать, замышлять Пр.: (τι επη θυμω и μετα φρεσι Гомер (X-IX вв. до н. э.); ενη φρεσι Гомер (X-IX вв. до н. э.), Гесиод (IX в. до н. э.) или επ΄ εωυτου Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) ες θυμον εβαλετο Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — он решил 28) med. зачать Пр.: βαλεσθαι ες γαστερα γονον Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — забеременеть.
Numéro de Strong: G906
Mot: βάλλω  (ballo)
jeter, mettre, être mis, aller, couché, apporter, répandre, remettre (une dette), tirer (au sort), donner, inspirer, verser, laisser, bannir, précipiter , ... ; 125
Strong: G906
Word: βάλλω
ballo {bal'-lo}
原型字;動詞
➊投擲
➋驅趕
➌放置,擺在,用於
➍帶來情況的改變(太10:34;啓2:14)
➎存錢(太25:27)
➏衝下來(徒27:14)
Strong: G906
βάλλω (bállō) {bal'-lo}
βαλλω - ballo uma palavra primaria tdnt - 1 526 91 v 1 lancar ou jogar uma coisa sem cuidar aonde ela cai 1a espalhar lancar arremessar 1b entregar ao cuidado de alguem nao sabendo qual sera o resultado 1c de fluidos 1c1 verter lancar aos rios 1c2 despejar 2 meter inserir


Webster Concordance (1833)
Strong: G906
Transliter & Pronounc: ballo {bal'-lo}
Total Webster Occurrences: 127

arose, 1
Acts 27:14

cast, 75
Matt 3:10; Matt 4:6; Matt 5:13; Matt 5:25; Matt 5:29(2); Matt 5:30(2); Matt 6:30; Matt 7:6; Matt 7:19; Matt 13:42; Matt 13:47; Matt 13:48; Matt 13:50; Matt 15:26; Matt 17:27; Matt 18:8(2); Matt 18:9(2); Matt 18:30; Matt 21:21; Matt 27:35; Mark 4:26; Mark 7:27; Mark 9:22; Mark 9:42; Mark 9:45; Mark 9:47; Mark 11:23; Mark 12:41; Mark 12:43; Luke 3:9; Luke 4:9; Luke 12:28; Luke 12:58; Luke 13:19; Luke 14:35; Luke 21:3; Luke 21:4(2); Luke 23:19; Luke 23:25; Luke 23:34; John 3:24; John 8:7; John 8:59; John 15:6(2); John 19:24; John 21:6(2); John 21:7; Acts 16:23; Acts 16:37; Rev 2:10; Rev 2:14; Rev 2:22; Rev 4:10; Rev 8:5; Rev 8:7; Rev 8:8; Rev 12:4; Rev 12:13; Rev 12:15; Rev 12:16; Rev 14:19; Rev 18:19; Rev 18:21; Rev 19:20; Rev 20:3; Rev 20:10; Rev 20:14; Rev 20:15

casteth, 2
1John 4:18; Rev 6:13

casting, 6
Matt 4:18; Matt 27:35; Mark 1:16; Mark 15:24; Luke 21:1; Luke 21:2

down, 1
Rev 18:21

dung, 1
Luke 13:8

him, 1
John 8:7

in, 7
Mark 12:41; Mark 12:42; Mark 12:43; Mark 12:44(2); Rev 14:16; Rev 14:19

it, 1
John 12:6

laid, 1
Luke 16:20

lieth, 1
Matt 8:6

lying, 3
Matt 8:14; Matt 9:2; Mark 7:30

out, 3
Rev 12:9(3)

poured, 2
Matt 26:12; John 13:5

put, 10
Matt 9:17(2); Matt 25:27; Matt 27:6; Mark 7:33; John 5:7; John 13:2; John 20:25; Jas 3:3; Rev 2:24

putteth, 2
Mark 2:22; Luke 5:37

send, 3
Matt 10:34(2); Luke 12:49

shall, 1
Rev 18:21

struck, 1
Mark 14:65

threw, 1
Acts 22:23

thrust, 3
John 20:25; John 20:27; Acts 16:24

up, 1
John 18:11
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G906 - βάλλω - [40 x]
Display settings Display settings
/ / 0.216 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version