SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4132 G4133 G4134 G4135 G4136         G4138G4139G4140G4141G4142

Cognate Strong's numbers: G4136, G1604, G4845, G466, G378, G4134, G4135, G1603, G4138

Strong: G4137
πληρόω  [pléroó]
(fut. πληρώσω, aor. ἐπλήρωσα, pf. πεπλήρωκα, pas. πεπλήρωμαι, aor. pas. ἐπληρώθην, plpf. 3. sg. πεπλήρωκει) 1. splnit, vyplnit, naplnit (τινός / τινί i τι čím); doplnit; dovršit, dokončit ¦¦ ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόμον (*Sk 13:25) když pak Jan končil své poslání 2. (pas.) být naplněn; naplnit se (i přen.), splnit se; (o čase též) uplynout; doplnit počet ¦¦ ἐπληρώθη ἡ γραφή splnilo se Písmo [86]
Strong: G4137
Word: πληροω
Pronounc: play-ro'-o
Orig: from 4134; to make replete, i.e. (literally) to cram (a net), level up (a hollow), or (figuratively) to furnish (or imbue, diffuse, influence), satisfy, execute (an office), finish (a period or task), verify (or coincide with a prediction), etc.:--accomplish, X after, (be) complete, end, expire, fill (up), fulfil, (be, make) full (come), fully preach, perfect, supply. G4134
Use: TDNT-6:286,867 Verb
HE Strong: H3615 H4390 H5375 H7093 H7646 H8002 H H8552

1) to make full, to fill up, i.e. to fill to the full
1a) to cause to abound, to furnish or supply liberally
1a1) I abound, I am liberally supplied
2) to render full, i.e. to complete
2a) to fill to the top: so that nothing shall be wanting to full measure, fill to the brim
2b) to consummate: a number
2b1) to make complete in every particular, to render perfect
2b2) to carry through to the end, to accomplish, carry out, (some undertaking)
2c) to carry into effect, bring to realisation, realise
2c1) of matters of duty: to perform, execute
2c2) of sayings, promises, prophecies, to bring to pass, ratify, accomplish
2c3) to fulfil, i.e. to cause God's will (as made known in the law) to be obeyed as it should be, and God's promises (given through the prophets) to receive fulfilment
Strong: G4137
Word: πληρόω
Transliter: plēroō
Pronounc: play-ro'-o
From G4134; to make replete that is (literally) to cram (a net) level up (a hollow) or (figuratively) to furnish (or imbue diffuse6
influence) satisfy6
execute (an office) finish (a period or task) verify (or coincide with a prediction) etc.: - accomplish X after (be) complete end expire fill (up) fulfil (be make) full (come) fully preach perfect supply.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4137
pleroo Synonyme siehe Wortfamilie: 4130 < 4134; Vb. (87)
 I.) voll machen
  1) Dinge oder Personen: auffüllen, (bis zum Rand) anfüllen, erfüllen; zum Überfließen bringen, freigiebig ausstatten. Ge 1:28 Ps 16:11 Mt 13:48 Joh 12:3 Ac 2:28 5:3 Ro 1:29 Jer 23:24 Eph 4:10 5:18 ua.
  2) eine Zahl voll machen, vervollständigen; Pass.: vollzählig werden. Offb 6,11
 II.) erfüllen
  1) zeitlich: etw. vollenden, fertig machen, komplett machen, beenden; völlig ausführen bzw. realisieren; etw. erfüllen (Verheißungen, Bitten). 1Ki 2:27 Mt 1:22 5:17 Lu 7:1 21:24 22:16 Joh 3:29 Ac 7:30 Ac 12:25 19:21 24:27 Ro 8:4 15:19 Ga 5:14 Col 4:17 Jas 2:23 ua.
 
Strong: G4137
(pleróo)
de G4134; hacer repleto, i.e. (literalmente) atiborrar (una red), rellenar (un hueco), o (figurativamente) proveer (o imbuir, difundir, influencia), satisfacer, ejercer (un oficio), terminar (un período o tarea), verificar (o coincidir con una predicción), etc.:- pasar, perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, al cabo, completar, completo, completa, cumplidamente, cumplir.
----
Diccionario Tuggy
πληρόω
.(imperf. ἐπλήρουν; tiempo futuro πληρώσω; tiempo futuro voz pasiva πληρωθήσομαι; 1 tiempo aoristo ἐπλήρωσα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐπληρώθην; tiempo perfecto πεπλήρωκα; tiempo perfecto voz pasiva πεπλήρωμαι). Llenar, cumplir, colmar, completar, dar cumplimiento, terminar, llevar a cabo, suplir totalmente. Voz pasiva Transcurrir, cumplirse, pasar. A.T. כָּלָה qal., 2Cr 36:22. כָּלָה pi., 2Cr 24:10. מָלֵא qal. Sal 64:10(Sal 65:9). מָלֵא ni., Sal. 70(71):8. מָלֵא pi., Sal 19:5(Sal 20:4). מָלֵא pu., Cnt 5:14. מָלֵא adj.; Jer 23:24. מְלאֹ Isa 8:8. מְלָא Dan 2:35. נָשָׂא ni., Isa 40:4. שׂבַע , Sal. 15(16):11. שְׁלֵם aph. Dan 5:26. שָׁרַץ בְּ ׳, Gén 9:7. תָּמַם qal., Lev 25:29. תָּמַם hi., Dan 8:23. מִקֵּץ , Jer. 41(34):14. N.T.
A) Llenar, completar.
1) De persona: Luc 2:40; Hch 2:28; Hch 13:52; Rom 1:29; Rom 15:13-14; 2Co 7:4; Efe 3:19; Efe 5:18; Flp 1:11; Flp 4:18; Col 1:9; Col 2:10; T.R., Col 4:12; 2Ti 1:4.
2) De cosa: Mat 13:48; Mat 23:32; Luc 3:5; Jua 12:3; Jua 16:6; Hch 2:2; Hch 5:3; Hch 5:28; Efe 1:23; Efe 4:10; Flp 4:19.
B) Cumplirse, transcurrir, pasar (de tiempo): Mar 1:15; Luc 21:24; Jua 7:8; Hch 7:23; Hch 7:30; Hch 9:23; Hch 24:27.
C) Completar, terminar, llevar a cabo : Jua 3:29; Jua 15:11; Jua 16:24; Jua 17:13; Rom 15:19; 2Co 10:6; Gál 5:14; Flp 2:2; Col 1:25; 2Ts 1:11; 1Jn 1:4; 2Jn 1:12; Rev 3:2.
D) Dar cumplimiento, cumplir, terminar : Mat 1:22; Mat 2:15; Mat 3:15; Mat 4:14; Mat 5:17; Mat 12:17; Mat 21:4; Mat 27:9; Mar 14:49; T.R., Mar 15:28; Luc 1:20; Luc 4:21; Luc 7:1; Luc 9:31; Luc 22:16; Jua 12:38; Jua 15:25; Jua 18:9; Jua 18:32; Jua 19:24; Hch 1:16; Hch 3:18; Hch 12:25; Hch 13:25; Hch 13:27; Hch 14:26; Hch 19:21; Rom 8:4; Rom 13:8; Gál 5:14; Col 4:17; Stg 2:23; Rev 6:11.
----
Diccionario Vine NT
pleroo (πληρόω, G4137)
, cumplir, llenar. Se traduce «anuncie cumplidamente» en Col 1:25. Véanse ATESTAR, COMPLETAR, CUMPLIDAMENTE, CUMPLIR, LLENAR, LLENO, PASAR, PERFECTO, RELLENAR, SUPLIR, TERMINAR.

pleroo (πληρόω, G4137) , llenar; en la voz pasiva, ser llenado. Se traduce «completad», del gozo del apóstol, en Flp 2:2 (rv : «cumplid»; «completos», Col 2:10 ; Col 4:12; rv : «cumplidos»). Véanse ANUNCIAR, CUMPLIR, LLENAR.
pleroo (πληρόω, G4137) llenar (véase LLENAR); (2) cumplir, completar: (a) de tiempo (p.ej., Mar 1:15; Luc 21:24 ; Jua 7:8 ; Hch 7:23 : «cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años»; Hch 9:23; Hch 24:27 : «al cabo de»); (b) de cantidad (Rev 6:11); (c) de propósitos (2Ts 1:11); (d) del gozo (Flp 2:2); en la voz pasiva, «está cumplido» (Jua 3:29 : «cumplido»; Jua 17:13); en los siguientes pasajes se traduce también cumplido (Jua 15:11 ; Jua 16:24; 1Jn 1:4 ; 2Jn 1:12); (e) de la obediencia (2Co 10:6); (f) de las obras (Rev 3:2); (g) de la futura Pascua (Luc 22:16); (h) de dichos, profecías, etc. (p.ej., Mat 1:22 ; doce veces en Mateo, dos en Marcos, cuatro en Lucas, ocho en Juan, dos en Hechos; Stg 2:23); en Col 1:25 , significa predicar plenamente, llevar a su fin el ministerio designado del evangelio. Véanse ANUNCIAR, ATESTAR, COMPLETAR, COMPLETO, CUMPLIDAMENTE, CUMPLIR, LLENAR, LLENO, PASAR, PERFECTO, RELLENAR, SUPLIR.
pleroo (πληρόω, G4137) , llenar, cumplir. Se traduce «suplirá» en Flp 4:19; véanse CUMPLIR, A, Nº 5, LLENAR, A, Nº 1, etc.

pleroo (πληρόω, G4137) , llenar, cumplir. Se traduce «estando atestados de toda injusticia» en Rom 1:29 ; o sea, llenos hasta el borde. Véanse ANUNCIAR, CUMPLIR, LLENARetc.
pleroo (πληρόω, G4137) , denota: (I) hacer lleno, llenar hasta arriba; en la voz pasiva, ser llenado, hecho lleno. Se usa: (1) de cosas: una red (Mat 13:48); un edificio (Jua 12:3 ; Hch 2:2); una ciudad (Hch 5:28); necesidades (Flp 4:19 : «suplirá»); metafóricamente, de valles (Luc 3:5 : «rellenará»); figuradamente, de una medida de iniquidad (Mat 23:32); (2) de personas: (a) de los miembros de la iglesia, el Cuerpo de Cristo, llenado por él (Efe 1:23 ; Efe 4:10); en 3:19, de que los miembros sean «llenos de toda la plenitud» suya; del ser de ellos hecho «completo» en él (Col 2:10); (b) del mismo Cristo: de sabiduría, en los días de su carne (Luc 2:40); de gozo, a su vuelta al Padre (Hch 2:28); (c) de creyentes: del Espíritu (Efe 5:18); de gozo (Hch 13:52 ; 2Ti 1:4); de gozo y paz (Rom 15:13). De estos pasajes se tienen que distinguir otros que hablan del gozo como ya completo o cumplido, y que se tratan bajo CUMPLIR(Jua 3:29 ; Jua 15:11; Jua 16:24; Flp 2:2; 1Jn 1:4 ; 2Jn 1:12); de conocimiento (Rom 15:14); de consuelo (2Co 7:4); de frutos de justicia (Flp 1:11 , gr., «fruto»); del conocimiento de la voluntad de Dios (Col 1:9); de abundancia, gracias a la provisión material dada por hermanos en la fe (Flp 4:18); (d) de los corazones de los creyentes como el centro de la emoción y de la voluntad (Jua 16:6 , tristeza; Hch 5:3 , engaño); (e) de los irregenerados que rehúsan reconocer a Dios (Rom 1:29 : «atestados»); (II) cumplir, completar. Véanse ANUNCIAR, ATESTAR, COMPLETAR, CUMPLIR, PASAR, RELLENAR, SUPLIR, TERMINAR.

pleroo (πληρόω, G4137) , se traduce «se rellenará» en Luc 3:5 , en una cita de Isa 40:4. Véase LLENAR, A, Nº 1, y también ANUNCIAR, ATESTAR, COMPLETAR, COMPLETO, CUMPLIDAMENTE, CUMPLIR, PASAR, PERFECTO, SUPLIR, TERMINAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4441b)
πληρόομαι (plēroomai): vb.; ≡ Strong 4137-ver 4444
----
(Swanson 4444)
πληρόω (plēroō), πληρόομαι (plēroomai): vb.; ≡ DBLHebr 4848; Strong 4137; TDNT 6.286-1. LN 67.70 (dep.) llegar al final, completar (Hch 7:30); 2. LN 78.46 (dep.) ser completamente, tener el mayor grado (Hch 13:52); 3. LN 59.37 llenar, hacer que algo esté lleno (Mat 13:48; Hch 2:2); 4. LN 59.33 completar, llegar a la totalidad (Rom 8:4; Rev 6:11); 5. LN 68.26 acabar, completar una actividad (Hch 12:25); 6. LN 35.33 proveer plenamente, proveer de todo lo necesario (Flp 4:18); 7. LN 33.199 proclamar en forma completa, decir todo (Rom 15:19); 8. LN 33.144 dar el verdadero significado (Mat 5:17; Gál 5:14); 9. LN 13.106 hacer que ocurra, cuando implica cumplimiento de algo (Mat 1:22); 10. LN 30.29 hacer pensar (Hch 5:3)
Hомер Стронга: G4137
Оригинал: πληροω
Транслитерация: плэроо
Произношение: плирόо
Часть речи: Глагол
Этимология: от G4134 - наполнять, исполнять, дополнять, совершать;
Синонимы: G4130 (πληΘω). Словарь Дворецкого: πληροω 1) наполнять Пр.: (κρατηρα, sc. οινου Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); λαρνακας λιθων Геродот (ок. 484-425 до н. э.); τινα ευφροσυνης Новый Завет) φοβου πεπληρωμενος Платон (427-347 до н. э.) — преисполненный страха; σαλπιγξ πνευματος πεπληρωμενη Эсхил (525/4-456 до н. э.) — наполненная дыханием труба, т. е. трубные звуки; (редко cum dat. ) πευκαισιν χερας πληρουντες Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — (кентавры) с сосновыми стволами в руках; (ιπποι) μυκτηροκομποις πνευμασιν πληρουμενοι Эсхил (525/4-456 до н. э.) — громко храпящие кони; πληρουμενης της εκκλησιας Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — когда начнется (досл. когда заполнится) собрание; πολλοη δ΄ επληρωθημεν εν μικρω χρονω Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — за короткое время собралось нас много 2) восполнять, возмещать Пр.: (τεν χρειαν Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) ινα …η τοι απαρτιλογιη πεπληρωμενη Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — (я добавлю семь тысяч), чтобы была у тебя полная сумма; τροφεια π. χθονι Эсхил (525/4-456 до н. э.) — возместить (свой) долг стране 3) комплектовать Пр.: (ναυν ανδρων Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) τας ναυς πληρωσασθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — укомплектовать людьми свои суда; π. θωρακεια Эсхил (525/4-456 до н. э.) — размещать людей у брустверов 4) (о времени, пространстве, числе) достигать, доходить, простираться Пр.: π. ες τον αριθμον Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — достигать (данного) числа 5) (о сроке) дотягивать, отбывать Пр.: ου πληρωσασα τους δεκα μηνας τικτει τον Δημαρητον Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — не дотянув до десяти месяцев, (жена Аристона) рожает Демарета; τους χρονους π. Платон (427-347 до н. э.) — отбывать до конца срок (изгнания) 6) исполнять, осуществлять Пр.: (τον νομον Новый Завет) πεπληρωκεναι το χρεων Плутарх (ок. 46-126) — осуществить, т. е. оправдать предсказание; πεπληρωται ο καιρος Новый Завет — исполнилось (пришло) время 7) кончать Пр.: (παντα τα ρηματα εις τινα Новый Завет) 8) насыщать, удовлетворять Пр.: βορας ψυχεν π. Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — насыщаться пищей; π. τας επιθυμιας Платон (427-347 до н. э.) — удовлетворять свои страсти; θυμον χειρη πληρωσαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — рукой утолить гнев, т. е. отомстить 9) оплодотворять Пр.: (τα θηλεα Аристотель (384-322 до н. э.))
Numéro de Strong: G4137
Mot: πληρόω  (pleroo)
s'accomplir, être rempli, combler, proche, achever, parfaite, avoir, plus tard, s'acquitter ; 90
Strong: G4137
Word: πληρόω
pleroo {play-ro'-o}
源自G4134;動詞
➊使充滿,裝滿ⓐ使事物充滿東西ⓑ使人充滿能力或某質素
➋(時間)滿了,到了
➌(把開始的事情)結束,完成
➍(預言,禱告)應驗
Strong: G4137
πληρόω (plēróō) {play-ro'-o}
πληροω - pleroo de G4134 tdnt - 6 286 867 v 1 tornar cheio completar i e preencher ate o maximo 1a fazer abundar fornecer ou suprir liberalmente 1a1 tenho em abundancia estou plenamente abastecido 2 tornar pleno i e completar 2a preencher ate o topo assim que nada faltara para completar a medida preencher ate borda 2b consumar um numero 2b1 fazer completo em cada particular tornar perfeito 2b2 levar ate o fim realizar levar a cabo algum empreendimento 2c efetuar trazer a realizacao realizar 2c1 relativo a deveres realizar executar 2c2 de ditos promessas profecias fazer passar ratificar realizar 2c3 cumprir i e fazer a vontade de deus tal como conhecida na lei ser obedecida como deve ser e as promessas de deus dadas pelos profetas receber o cumprimento


Webster Concordance (1833)
Strong: G4137
Transliter & Pronounc: pleroo {play-ro'-o}
Total Webster Occurrences: 95

accomplish, 1
Luke 9:31

after, 1
Acts 24:27

come, 1
John 7:8

complete, 2
Col 2:10; Col 4:12

ended, 2
Luke 7:1; Acts 19:21

fill, 3
Matt 23:32; Rom 15:13; Eph 4:10

filled, 14
Luke 2:40; Luke 3:5; John 12:3; John 16:6; Acts 2:2; Acts 5:3; Acts 5:28; Rom 15:14; 2Cor 7:4; Eph 3:19; Eph 5:18; Phil 1:11; Col 1:9; 2Tim 1:4

filleth, 1
Eph 1:23

fulfil, 5
Matt 3:15; Matt 5:17; Col 1:25; Col 4:17; 2Thess 1:11

fulfilled, 45
Matt 1:22; Matt 2:15; Matt 2:17; Matt 2:23; Matt 4:14; Matt 8:17; Matt 12:17; Matt 13:35; Matt 21:4; Matt 26:54; Matt 26:56; Matt 27:9; Matt 27:35; Mark 1:15; Mark 14:49; Mark 15:28; Luke 1:20; Luke 4:21; Luke 21:22; Luke 21:24; Luke 22:16; Luke 24:44; John 3:29; John 12:38; John 13:18; John 15:25; John 17:12; John 17:13; John 18:9; John 18:32; John 19:24; John 19:36; Acts 1:16; Acts 3:18; Acts 9:23; Acts 12:25; Acts 13:25; Acts 13:27; Acts 14:26; Rom 8:4; Rom 13:8; 2Cor 10:6; Gal 5:14; Jas 2:23; Rev 6:11

full, 8
Matt 13:48; John 15:11; John 16:24; Acts 2:28; Acts 7:23; Phil 4:18; 1John 1:4; 2John 1:12

hath, 1
Acts 3:18

is, 2
Luke 4:21; John 7:8

make, 1
Acts 2:28

passed, 1
Acts 7:30

perfect, 1
Rev 3:2

preached, 1
Rom 15:19

supply, 1
Phil 4:19

up, 1
Matt 23:32

with, 2
Acts 13:52; Rom 1:29

ye, 1
Phil 2:2
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4137 - πληρόω - [75 x]
Display settings Display settings
/ / 0.117 s.