SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5608 G5609 G5610 G5611 G5612         G5614G5615G5616G5617G5618

Strong: G5613
ὡς  [hós]
1. (část.) jako, jak; coby; jakoby; tak, jak; asi, přibližně; (semit.) něco jako; (se superl.) co (možná) ¦¦ ὡς τάχιστα co nejrychleji ¦ ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε (*J 6:19) asi dvacet pět stadií / honů ¦ (udává směr:) ὡς ἐπὶ τὴν θαλάσσαν (v.l. *Sk 17:14) směrem k moři ¦ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάννην (*Mt 21:26) pokládají Jana za proroka2. (sp.) jako, jak; jako by; když; pokud, dokud; zatímco; jakmile (by); proto, protože; aby; (po sl. ústního projevu a poznání = ὅτι) že; takže; (s part.) jako ten (atd.), kdo ¦¦ ὡς ἄν / ἐάν (+ konj.) když, až, jakmile; jako by / když ¦ ὡς ἐγένετο ἡμέρα (*L 22:66) když nastal den ¦ ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν (*L 23:14) protože / který prý pobuřuje / svádí lid ¦ τί καυχᾶσαι ὡς μὴ λαβών; (*1K 4:7) proč se chlubíš, jako bys nedostal ¦ (s inf. úč.) ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου (*Sk 20:24) jen když dokončím svůj běh ¦ ὡς ἔπος εἰπεῖν (*Žd 7:9) viz ἔπος ¦ οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν (*Sk 28:19) ne že bych chtěl (doslovněji: měl možnost) v něčem žalovat na svůj národ [504]
Strong: G5613
Word: ως
Pronounc: hoce
Orig: probably adverb of comparative from 3739; which how, i.e. in that manner (very variously used, as follows):--about, after (that), (according) as (it had been, it were), as soon (as), even as (like), for, how (greatly), like (as, unto), since, so (that), that, to wit, unto, when(-soever), while, X with all speed. G3739
Use: Adverb
HE Strong:

1) as, like, even as, etc.
Strong: G5613
Word: ὡς
Transliter: hōs
Pronounc: hoce
Probably adverb of compound from G3739; which how that is in that manner (very variously used as shown): - about after (that) (according) as (it had been it were) as soon (as) even as (like) for how (greatly) like (as unto) since so (that) that to wit unto when ([-soever]) while X with all speed.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G5613
hos < Adv. von 3739 (ai.: soviel als..., insoweit als...); Adv. (503)
 Aufstellung nach: (2,1789-1793)
 I.) wie
  1) adv. und konj. - vergleichend auf welche Weise etw. geschieht: auf welche Weise...; so wie...; je nachdem wie...; ähnlich von...; gleichsam wie. Mt 6:10 Ro 11:2 1Co 3:15 13:11 Ga 3:16 * uva.
 II.) als
  1) zur Einführung einer Eigenschaft oder Handlungsweise auf die es im Zusammenhang ankommt. Joh 1:14 8:7 Ro 3:7 Eph 5:1 Tit 1:7* ua.
 III.) Besonderer Gebrauch:
  1) οσ + Ptz., kausal zur Angabe d. Grundes für eine Handlungsweise: deshalb weil...; da...; als einer der...; Ac 23:15,20 27:30 28:19 1Co 4:18 1Pe 4:12 2Pe 1:3
  2) kausal: deshalb weil...; denn...; weil...; da...; Mt 6:12
  3) temporal:
   3a) mit Aor.: nachdem; als. Lu 1:23 Joh 2:9 Ac 5:24 10:7 13:29* ua.
   3b) mit Präs. oder Impf.: während; solange als. Mr 9:21 Ac 1:10* ua.
   3c) οσ αν + Konj., in d. Zukunft weisend: dann wenn...; sobald...; Ro 15:24 1Co 11:34 Php 2:23
  4) konsekutiv: so daß...; auf daß...; Heb 3:11 4:3
  5) οσ + Inf., final: um zu...; Lu 9:52 Ac 20:24 Heb 7:9
  6) nach Zeitwörtern d. Erkennens und Sagens: daß. Lu 6:4 24:6* ua.
  7) bei Zahlwörtern d. ungefähren Wert angebend: etwa; ungefähr; gegen. Mr 5:13 Lu 1:56 Joh 1:39 Ac 4:4 Re 8:1* ua.
  8) οσ ταχιστα: möglichst schnell, so schnell als möglich. Ac 17:15
  9) οσ αν + Inf.: gleichsam; gewissermaßen; sozusagen. 2Co 10:9
Strong: G5613
(jós)
probablemente adverbio de comparación de G3739; que de manera, i.e. de esa manera (usado muy variadamente como sigue):- en el caso.
----
Diccionario Tuggy
ὡς
. adv.
A) Partícula de comparación.
1) Como, como si, al igual que, porque : Mat 1:24; Mat 15:28; Mat 27:65; Mat 28:15; Mar 4:27; Mar 10:15; Hch 27:30; Hch 28:19; Rom 13:13; Rom 15:15; 1Co 3:15; 1Co 9:26; 1Co 13:11; Gál 3:16; Efe 5:33; Efe 6:6; Efe 6:20; Flp 2:22; Col 3:18; Col 3:22; 1Ts 5:2; título 1:5; Heb 7:9; Heb 11:29; Stg 2:12; 1Pe 5:3; Rev 22:12.
2) Con números. Unos, como, cerca de : Mar 5:13; Mar 8:9; Luc 1:56; Luc 8:42; Jua 6:10; Jua 11:18; Jua 19:39; Jua 21:8; Hch 4:4; Hch 13:20; Hch 19:34; Rev 8:1.
3) Se intensifica con adv. o adjetivo Muy, cuán, lo más pronto posible : Hch 17:15; Rom 10:15; Rom 11:33.
4) Introduce una cita indirecta. Cómo, que, como si : Mar 9:21; 2Co 5:19; 2Co 11:21; 2Ts 2:2;
B) Partícula temporal o consecutiva.
1) Con tiempo imperfecto o pres. Mientras, cuando, en tanto que, conforme : Luc 12:58; Luc 15:25; Luc 24:32; Jua 2:23; Jua 8:7; Jua 20:11; Hch 1:10; Hch 7:23; Hch 13:25; Hch 16:4; Hch 22:11; Hch 25:14; Gál 6:10.
2) Con. tiempo aoristo Cuando, después que, con tal que, para, así que, por eso : Luc 1:23; Luc 19:5; Jua 2:9; Jua 4:1; Jua 6:12; Jua 21:9; Hch 5:24; Hch 17:13; Hch 21:1; Hch 28:4.
3) ὠς ἄν (ἐάν). Cuando, una vez que : Rom 15:24; 1Co 11:34; Flp 2:23.
4) Dando resultado. De manera que : Heb 3:11; Heb 4:3.
C) Como partícula final dando propósito. A fin de, con tal que.
1) Con subjuntivo: Hch 20:24.
2) Con. inf.: Heb 7:9.
3) Con prep.: Textus Receptus Hch 17:14.
D) ὡς introduce características de calidad de cosa, persona o acción, etc.
1) Calidad real. Como : Mat 6:12; Mat 21:26; Luc 16:1; Jua 1:14; Hch 28:19; Rom 1:21; Rom 3:7; 1Co 3:1; 1Co 3:10; 1Co 4:1; 1Co 4:14; 1Co 7:25; 2Co 6:4; 2Co 6:13; 2Co 10:2; Efe 5:22; Flp 2:7; Col 3:12; Col 3:23; 1Ts 2:4; 1Ts 2:7; 2Ts 3:15; título 1:7; Flm 1:16; Heb 6:19; Heb 11:9; Heb 12:5; Heb 12:27; Stg 2:9; 1Pe 1:19; 1Pe 2:2; 1Pe 2:13-14; 2Pe 1:3; 2Pe 1:19.
2) Que alguien piensa o dice haber tal calidad: Luc 23:14; Hch 3:12; Hch 23:15; Hch 23:20; Hch 27:30; 1Co 4:7; 1Co 4:18.
3) Calidad alegada falsamente: Rom 9:32; 2Co 10:2; 2Co 11:17; 2Co 13:7; 2Ts 2:2.
----
Diccionario Vine NT
jos (ὡς, G5613)
, usado como adverbio relativo de manera, significa como, según. Se traduce «de qué modo» en 1Ts 2:11 ; véanse MANERA, MIENTRAS, SENTIDO.
jos (ὡς, G5613) , conjunción, como, cuando. Se traduce «tan pronto como» en Luc 1:44. Véanse LUEGO, MIENTRAS, Notas (4) , MODO, Nº 2, etc.

jos (ὡς, G5613) , utilizado como adverbio relativo de manera, significa como, parecido a, etc., y se traduce «semejante» en Hch 10:11 ; Hch 11:5. Véanse CASI, COMO, CONFORME, LUEGO, MANERA, MISMO, MODO.

jos (ὡς, G5613) , se traduce algunas veces «según» (Luc 3:23 ; 1Co 3:5 ; 1Co 10:7; Gál 6:10 ; 2Pe 3:9 ; Rev 22:12); mayormente traducido «como». Véanse también MANERA, C, Nº 5, MODO, Nº 2.

os (ὡς, G5613) «como», en oraciones comparativas. Aparece 434 veces en e1 NT, y de ellas se traduce «así como» en los siguientes pasajes en la rvr : 2Co 7:14 ; Efe 5:23 ; 1Jn 2:27 ; Rev 3:21. Véanse COMO, LUEGO, MANERA.

jos (ὡς, G5613) , «como», en frases comparativas, se traduce «a manera de» en Rev 16:13 ; véase, Nº 6.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 6055)
ὡς (hōs): pt. y c.; ≡ Strong 5613-1. LN 64.12 como, igual que; indicador de una relación débil entre hechos (1Ts 5:2); 2. LN 90.21 que, indicador del contenido de un discurso (Flp 1:8); 3. LN 89.86 cómo, de qué manera; indicador de la forma en que ocurrió algo (Luc 24:35); 4. LN 67.45 cuando (Jua 2:9; 1Co 11:34; Jua 8:7 v.l.); 5. LN 67.139 mientras, siempre que (Jua 12:35); 6. LN 89.37 porque, indicador de causa o motivo (Hch 28:19; 2Pe 1:3); 7. LN 89.61 con el objeto de, para; indicador de propósito (Luc 9:52); 8. LN 89.52 como resultado, por lo tanto; indicador de resultado (Heb 3:11); 9. LN 78.42 aproximadamente, alrededor de; indicador de grado (Hch 4:4); 10. LN 78.13 cuán grande; 11. LN 67.57 ὡς τάχιστα (hōs tachista), lo antes posible (Hch 17:15+)
----
(Swanson 6056)
ὡσάν (hōsan): rel. adv. + pt.; ≡ Strong 5613 + 302-como si, como si fuera, por así decirlo (2Co 10:9 v.l. BAGD); no se encuentra en LN
Hомер Стронга: G5613
Оригинал: ως
Транслитерация: ос
Произношение: ос
Часть речи: Наречие
Этимология: вероятно от сравнение от G3739 - 1. как, словно, подобно, будто; 2. когда, с тех пор как, как только; 3. около, приблизительно; 4. чтобы, с целью; 5. так что; 6. так как. Словарь Дворецкого: ως I conj. 1) (с ind. или conjct. ) как, словно Пр.: ως (δε) …ως Гомер (X-IX вв. до н. э.), ως …τως Эсхил (525/4-456 до н. э.), ως …ουτω Гомер (X-IX вв. до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.), ωδε (ουτως) …ως Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), αυτως …ως Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — как …так; ως δε λεων μηλοισιν ενορουση Гомер (X-IX вв. до н. э.) — как лев нападает на овец; ανεμου ως πνοιη Гомер (X-IX вв. до н. э.) — словно порыв ветра; ως ουκ αιοντι εοικως Гомер (X-IX вв. до н. э.) — словно ничего не слыша; βοες ως αγελαιαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — словно стадо коров 2) (во вводных словах и предложениях) как Пр.: ως ο μαντις φησιν Эсхил (525/4-456 до н. э.) — как говорит прорицатель; ως εγω θελω Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — как я (того) желаю; ως παντες επισθαμεθα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — как все мы знаем; ως εμοι (sc. δοκει) Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) — как мне кажется; ως ωετο Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — как он думал; ως φατις ανδρων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — как говорят люди; ως του δαιμονιου προσημαινοντος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — в соответствии со знамениями божества; ως σφισι δοκεειν Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — по их мнению; ως εμοη καταφαινεται ειναι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — как мне представляется; ως εοικεν, ου νεμειν εμοη μοιραν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — он, кажется, не признает принадлежащего мне права (нередкий оборот, образовавшийся от слияния двух: ου νεμει, ως εοικεν и εοικεν ου νεμειν) ; ως απ΄ ομματων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — судя по виду, на вид 3) (с ind. , conjct. или opt. ) что Пр.: ως μηδεν ειδοτ΄ ισθι μ΄ ων ανιστορεις Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — знай, что мне ничего не известно из того, о чем ты расспрашиваешь; με δεισητε ως ουχ ηδεως καθευδησετε Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — не бойтесь, что вам неудобно будет спать; ταυτην ποτ΄ ουκ εσθ΄ ως γαμεις Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — ты не сможешь на ней жениться 4) (с ind. , conjct. или opt. ) чтобы, с целью Пр.: (ελαμβανε το τοξον ως κατατοξευσων αυτον Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) παρεσκευαζοντο ως πολεμησοντες Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — (афиняне) готовились к войне; φρυγανα συλλεγειν ως επη πυρ Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — собирать хворост для костра; ως ημιν λεξειαν (v. l. λεξαι) τα γενομενα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), — чтобы рассказать нам о происшедшем; ως πασιν ανθρωποις φοβον παρασχοι του στρατευσαι ποτε επ΄ αυτον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — чтобы у всех навсегда отбить охоту воевать против него; ηνιχ΄ ικομην ως μαθοιμι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — когда я пришел узнать; ως τι δε τοδε ; Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — к чему это?; ως επος ειπειν, реже ως ειπειν επος Платон (427-347 до н. э.) или ως ειπειν Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — так сказать; ως συντομως или συνελοντι ειπειν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — коротко говоря 5) так как Пр.: ως ουτως εχοντων Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — при таком положении вещей; τι ποτε λεγεις ; ως ου μανθανω Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — что это ты говоришь? ибо я не понимаю 6) как только, когда Пр.: ως δ΄ ιδεν, ως … Гомер (X-IX вв. до н. э.) — лишь только он увидел (ее), так …; ο δ΄ ευθυς ως ηκουσεν Эсхил (525/4-456 до н. э.) — как только он это услышал 7) (с conjct. или opt. ) всякий раз как Пр.: ως δε εις τεν Μιλησιην απικοιτο Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — всякий раз как он приходил в Милесию 8) до тех пор, пока Пр.: (ως αν ης οιος περ ει Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) ως αν ηλιος ταυτη μεν αιρη Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — до тех пор, пока солнце будет здесь восходить 9) вследствие чего, так что Пр.: (ενετυγχανον ταφροις, ως με δυνασθαι διαβαινειν ανευ γεφυρων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) II adv. 1) насколько, поскольку, в какой мере (степени) Пр.: (ως οι χειρες εχανδανον Гомер (X-IX вв. до н. э.)) μη μου προκηδου μασσον, ως εμοη γλυκυ Эсхил (525/4-456 до н. э.) — не заботься обо мне больше, чем мне (было бы) приятно; μαλακωτερος η ως καλλιον Плутарх (ок. 46-126) — изнеженнее, чем подобает; ως εκαστος αυτων Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — кто по каким соображениям, т. е. каждый по тем или иным причинам; ως εκ των υπαρχοντων Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — применительно к обстоятельствам; ως (επη) το πολυ Платон (427-347 до н. э.) — по большей части, чаще всего; ως επη πλειστον Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — как можно больше, всячески; ως το επιπαν Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — вообще, обычно; ως αληθως Плутарх (ок. 46-126), ως ετυμως Эсхил (525/4-456 до н. э.) и ως ετητυμως Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — поистине, в действительности; ποτερον ως αληθεστερως δοκει σοι λεγεσθαι ; Платон (427-347 до н. э.) — которое высказывание кажется тебе истиннее?; ην δε ουδε αδυνατος ως Λακεδαιμονιος ειπειν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — для лакедемонянина он не был лишен красноречия; μακρα ως γεροντι οδος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — долгое для старика путешествие 2) (для усиления superl. ) Пр.: ως αν δυνωμεθα κρατιστα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — изо всех наших сил; προειπον ως εδυναντο αδηλοτατα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — они объявили самым доверительным образом; ως οτι βελτιστος Платон (427-347 до н. э.) — самый что ни на есть лучший; ως εν εχυρωτατω ποιεισιθαι τι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — обеспечить что-л. самым надежным образом 3) как, в качестве Пр.: (συνδειπνον λαβειν τινα ως φιλον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 4) как, каким образом Пр.: οισθ΄ ως ποιησον ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — поступи, знаешь как?; ως αν ποιησης Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — как бы ты ни поступил 5) как бы, якобы, будто (с ind. и opt. ) Пр.: (απεπλεον εκ της Σικελιας ως ες τας Αθηνας Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) ως δεοι τον στρατιωτην φοβεισθαι μαλλον τον αρχοντα η τους πολεμιους Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — (утверждали, что Кир сказал), будто солдат должен бояться (своего) начальника больше, чем неприятелей 6) приблизительно, около Пр.: (ιππεας εχων ως πεντακοσιους Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) ως το τριτον μερος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — приблизительно треть; παις ως επταετης Платон (427-347 до н. э.) — мальчик лет семи; δια σταδιων ως πεντε μαλιστα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — стадиев приблизительно через пять 7) (усилительное в возгласах удивления, нетерпения, пожелания) Пр.: ως ανοον κραδιην εχες! Гомер (X-IX вв. до н. э.) — как ты безрассуден!; ως αστειος ο ανθρωπος! Платон (427-347 до н. э.) — какой обходительный человек!; αλλ΄ ως παρεστιν αγγελος ουδεις! Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — но ведь нет же ни одного вестника!; ως ερις απολοιτο! Гомер (X-IX вв. до н. э.) — да погибнет вражда!; ως ωφελε ζην! Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — ах, если бы он жил!; θαυμαστως ως! Платон (427-347 до н. э.) — прямо поразительно!; αλλ΄ υπερφυως ως ομολογω Платон (427-347 до н. э.) — да я совершенно согласен; υπερφυως δε το χρημα ως δυσγνωστον φαινεται! Платон (427-347 до н. э.) — ну и до чего же, оказывается, это трудно!; ως ταραττετω παντα! Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — ах, да пусть он перевернет все вверх дном! III praep. cum acc. к Пр.: (τινα Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) αιεη τον ομοιον αγει θεος ως τον ομοιον погов. Гомер (X-IX вв. до н. э.) — бог всегда толкает подобного к подобному.
Numéro de Strong: G5613
Mot: ὡς  (hos)
comme, ce, selon, autant, pour, comment, semblable, environ, ainsi, ... ; 492
Strong: G5613
Word: ὡς
hos {hoce}
可能源自G3739比較型;
➊比較分詞:正如,好像
➋標示比較的連接詞:一如
➌作為,因為,似乎
➍以至於(來3:11; 4:3)
➎(當作連接詞,用在知道,敘說的動詞之後)
➏(接數目字)大約
➐時間連接詞:ⓐ與簡單過去式連用:當,之後ⓑ與現在式與未完成式連用:當,當……時候,只要
➑(表達目的與企圖)為了,想要
Strong: G5613
ὡς (hōs) {hoce}
ως - hos provavelmente do comparativo de G3739 adv 1 como a medida que mesmo que etc


Webster Concordance (1833)
Strong: G5613
Transliter & Pronounc: hos {hoce}
Total Webster Occurrences: 492

(as, 1
Luke 3:23

about, 13
Mark 5:13; Mark 8:9; Luke 2:37; Luke 8:42; John 1:39; John 6:19; John 11:18; Acts 1:15; Acts 5:7; Acts 13:18; Acts 13:20; Acts 19:34; Rev 16:21

after, 4
Acts 9:23; Acts 16:10; Acts 19:21; Acts 21:1

as, 354
Matt 1:24; Matt 6:10; Matt 6:12; Matt 7:29(2); Matt 8:13; Matt 10:16(3); Matt 10:25(2); Matt 12:13; Matt 13:43; Matt 14:5; Matt 15:28; Matt 17:2(2); Matt 17:20; Matt 18:3; Matt 18:4; Matt 18:33; Matt 19:19; Matt 20:14; Matt 21:26; Matt 21:46; Matt 22:30; Matt 22:39; Matt 26:19; Matt 26:39(2); Matt 26:55; Matt 27:65; Matt 28:9; Matt 28:15; Mark 1:2; Mark 1:22(2); Mark 3:5; Mark 4:26; Mark 4:36; Mark 6:15; Mark 6:34; Mark 7:6; Mark 8:24; Mark 9:3; Mark 10:1; Mark 10:15; Mark 12:25; Mark 12:31; Mark 12:33; Mark 13:34; Mark 14:48; Luke 1:23; Luke 1:44; Luke 3:4; Luke 6:10; Luke 6:22; Luke 6:40; Luke 9:54; Luke 10:3; Luke 10:18; Luke 10:27; Luke 11:2; Luke 11:36; Luke 11:44; Luke 14:22; Luke 15:19; Luke 15:25; Luke 17:6; Luke 17:28; Luke 18:11; Luke 18:17; Luke 21:35; Luke 22:26(2); Luke 22:27; Luke 22:31; Luke 22:52; Luke 22:66; Luke 23:14; Luke 23:26; John 1:14; John 11:20; John 11:29; John 15:6; John 20:11; Acts 2:15; Acts 7:51; Acts 8:32; Acts 8:36; Acts 10:11; Acts 10:25; Acts 11:17; Acts 13:25; Acts 13:33; Acts 16:4; Acts 17:28; Acts 22:5; Acts 22:25; Acts 23:11; Acts 23:15; Acts 23:20; Acts 25:10; Rom 1:21; Rom 3:7; Rom 5:15; Rom 5:16; Rom 5:18; Rom 6:13; Rom 8:36; Rom 9:27; Rom 9:29; Rom 9:32; Rom 12:3; Rom 13:9; Rom 13:13; Rom 15:15; 1Cor 3:1(3); 1Cor 3:5; 1Cor 3:10; 1Cor 3:15; 1Cor 4:1; 1Cor 4:7; 1Cor 4:9; 1Cor 4:13; 1Cor 4:14; 1Cor 5:3(2); 1Cor 7:7; 1Cor 7:8; 1Cor 7:17(2); 1Cor 7:25; 1Cor 7:30(3); 1Cor 7:31; 1Cor 8:7; 1Cor 9:5; 1Cor 9:20(2); 1Cor 9:21; 1Cor 9:22; 1Cor 9:26(2); 1Cor 10:7; 1Cor 10:15; 1Cor 12:2; 1Cor 13:11(3); 1Cor 14:33; 1Cor 16:10; 2Cor 2:17(3); 2Cor 3:1; 2Cor 3:5; 2Cor 6:4; 2Cor 6:8; 2Cor 6:9(3); 2Cor 6:10(3); 2Cor 6:13; 2Cor 7:14; 2Cor 9:5; 2Cor 10:2; 2Cor 10:9; 2Cor 10:14; 2Cor 11:3; 2Cor 11:15; 2Cor 11:16; 2Cor 11:17; 2Cor 11:21; Gal 1:9; Gal 3:16(2); Gal 4:12(2); Gal 4:14(2); Gal 5:14; Gal 6:10; Eph 2:3; Eph 3:5; Eph 5:1; Eph 5:8; Eph 5:15(2); Eph 5:22; Eph 5:23; Eph 5:28; Eph 5:33; Eph 6:5; Eph 6:6(2); Eph 6:20; Phil 1:20; Phil 2:8; Phil 2:12; Phil 2:15; Phil 2:22; Phil 2:23; Col 2:6; Col 3:12; Col 3:18; Col 3:22; Col 3:23; Col 4:4; 1Thess 2:4; 1Thess 2:6; 1Thess 2:7; 1Thess 2:11; 1Thess 5:2; 1Thess 5:4; 1Thess 5:6; 2Thess 2:2(2); 2Thess 2:4; 2Thess 3:15(2); 1Tim 5:1(2); 1Tim 5:2(2); 2Tim 2:3; 2Tim 2:9; 2Tim 2:17; 2Tim 3:9; Titus 1:5; Titus 1:7; Phlm 1:9; Phlm 1:14; Phlm 1:16; Phlm 1:17; Heb 1:11; Heb 3:2; Heb 3:5; Heb 3:6; Heb 3:8; Heb 3:15; Heb 4:3; Heb 6:19; Heb 7:9; Heb 11:9; Heb 11:27; Heb 11:29; Heb 12:5; Heb 12:7; Heb 12:16; Heb 12:27; Heb 13:3(2); Heb 13:17; Jas 1:10; Jas 2:8; Jas 2:9; Jas 2:12; Jas 5:5; 1Pet 1:14; 1Pet 1:19; 1Pet 1:24(2); 1Pet 2:2; 1Pet 2:5; 1Pet 2:11; 1Pet 2:12; 1Pet 2:13; 1Pet 2:14; 1Pet 2:16(2); 1Pet 2:25; 1Pet 3:6; 1Pet 3:7(2); 1Pet 3:16; 1Pet 4:10; 1Pet 4:11(2); 1Pet 4:12; 1Pet 4:15(2); 1Pet 4:16; 1Pet 4:19; 1Pet 5:3; 1Pet 5:8; 1Pet 5:12; 2Pet 1:3; 2Pet 1:19; 2Pet 2:1; 2Pet 2:12; 2Pet 3:8(2); 2Pet 3:9; 2Pet 3:10; 2Pet 3:16(2); 1John 1:7; 1John 2:27; Jude 1:7; Jude 1:10; Rev 1:10; Rev 1:14(2); Rev 1:15(2); Rev 1:16; Rev 1:17; Rev 2:24; Rev 2:27(2); Rev 3:3; Rev 3:21; Rev 4:7; Rev 5:6; Rev 6:11; Rev 6:12(2); Rev 6:13; Rev 6:14; Rev 9:2; Rev 9:3; Rev 9:5; Rev 9:7; Rev 9:8(2); Rev 9:9; Rev 9:17; Rev 10:1; Rev 10:7; Rev 10:9; Rev 10:10; Rev 12:15; Rev 13:2(2); Rev 13:11; Rev 14:2(2); Rev 16:3; Rev 16:15; Rev 17:12; Rev 18:6; Rev 19:6(2); Rev 19:12; Rev 20:8; Rev 21:2; Rev 22:1; Rev 22:12

for, 1
1Pet 2:16

how, 17
Mark 4:27; Mark 12:26; Luke 6:4; Luke 8:47; Luke 22:61; Luke 23:55; Luke 24:6; Luke 24:35; Acts 11:16; Acts 20:20; Rom 10:15; Rom 11:2; Rom 11:33; 2Cor 7:15; Phil 1:8; 1Thess 2:10; 1Thess 2:11

if, 1
2Cor 13:2

is, 1
2Cor 5:19

know, 1
Acts 10:28

like, 13
Matt 6:29; Matt 28:3; Mark 4:31; Luke 12:27; John 7:46; Acts 3:22; Acts 7:37; Acts 8:32; Acts 11:5; Rom 9:29; Rev 2:18; Rev 18:21; Rev 21:11

of, 2
Rev 4:1; Rev 8:1

seem, 1
2Cor 13:7

since, 1
Mark 9:21

so, 2
Acts 20:24; Heb 3:11

soon, 2
John 18:6; John 21:9

speed, 1
Acts 17:15

that, 6
Luke 16:1; Acts 10:38; Acts 17:22; Acts 28:19; Rom 1:9; 2Tim 1:3

though, 8
Acts 3:12; Acts 27:30; Rom 4:17; 1Cor 4:18; 1Cor 7:29; 2Cor 5:20; Col 2:20; 2John 1:5

were, 15
John 7:10; John 21:8; Acts 17:14; Jas 5:3; Rev 6:1; Rev 8:8; Rev 8:10; Rev 9:7; Rev 9:9; Rev 10:1; Rev 13:3; Rev 14:3; Rev 15:2; Rev 19:6; Rev 21:21

when, 43
Luke 1:41; Luke 2:15; Luke 2:39; Luke 4:25; Luke 5:4; Luke 7:12; Luke 11:1; Luke 12:58; Luke 19:5; Luke 19:29; Luke 19:41; Luke 20:37; John 2:9; John 2:23; John 4:1; John 4:40; John 6:12; John 6:16; John 7:10; John 8:7; John 11:6; John 11:32; John 11:33; John 19:33; Acts 5:24; Acts 7:23; Acts 10:7; Acts 13:29; Acts 14:5; Acts 16:15; Acts 17:13; Acts 18:5; Acts 19:9; Acts 20:14; Acts 20:18; Acts 21:12; Acts 21:27; Acts 22:11; Acts 25:14; Acts 27:1; Acts 27:27; Acts 28:4; 1Cor 11:34

Whenever, 1
Rom 15:24

while, 4
Luke 24:32(2); Acts 1:10; Acts 10:17Display settings Display settings
/ / 0.578 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version