SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4159 G4160 G4161 G4162 G4163         G4165G4166G4167G4168G4169

Strong: G4164
ποικίλος, η, ον  [pojkilos]
1. rozmanitý, různý, rozličný, pestrý 2. všelijaký, mnohoznačný; nebezpečný [10]
Strong: G4164
Word: ποικιλος
Pronounc: poy-kee'-los
Orig: of uncertain derivation; motley, i.e. various in character:--divers, manifold.
Use: TDNT-6:484,901 Adjective
HE Strong: H1261 H2345 H5348 H6447 H7553 H8220

1) a various colours, variegated
2) of various sorts
Strong: G4164
Word: ποικίλος
Transliter: poikilos
Pronounc: poy-kee'-los
Of uncertain derivation;
motley that is various in character: - divers manifold.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4164
poikilos < ai.: kunstvoll verziert; vgl. Urspr. von 4089 Adj. (10)
 Gräz.: bunt, verschiedenfärbig, mehrfarbig, gefleckt, schillernd.
 
 I.) übertr.: vielfältig
  1) verschiedenartig, vielfältig, von verschiedenen Sorten und Arten. Mt 4:24 1Ti 3:6 Tit 3:3 Heb 2:4 13:9 Jas 1:2 1Pe 1:6 4:10 ua.
  2) negativ von Personen: gewandt, listig, vieldeutig. Heb 13:9
 
 Wortfamilie: siehe noch: 4182
 
Strong: G4164
(poikílos)
de derivación incierta; multicolor, i.e. variado en carácter:- multiforme, diverso.
----
Diccionario Tuggy
ποικίλος
, η, ον. Toda clase de, diferentes clases de, de diversos colores, diverso, variado. A.T. בָּרֹד , Zac 6:3. חוּם Gén 30:40. נָקֹד Gén 31:8. פַּס , Gén 37:3. רִקְמָה , Eze 16:10. שָׂרֹק , Zac 1:8. N.T., Mat 4:24; Mar 1:34; Luc 4:40; 2Ti 3:6; título 3:3; Heb 2:4; Heb 13:9; Stg 1:2; 1Pe 1:6; 1Pe 4:10.
----
Diccionario Vine NT
poikilos (ποικίλος, G4164)
, diverso. Se traduce «multiforme» en 1Pe 4:10 , de la gracia de Dios». Véase DIVERSIDAD, B, Nº 2
poikilos (ποικίλος, G4164) , denota multicolor, variado; (el verbo poikilo significa hacer festivo, alegre: la raíz de la primera sílaba es pik –, que se halla en la lengua castellana en la palabra pictórico); de ahí: «diverso» (Mat 4:24 ; Mar 1:34; Luc 4:40 ; 2Ti 3:6 ; Tit 3:3 ; Heb 2:4 ; Heb 13:9; Stg 1:2 ; 1Pe 1:6 ; 1Pe 4:10 : «multiforme» en este último pasaje; véase MULTIFORME).¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4476)
ποικίλος (poikilos), η (ē), ον (on): adj.; ≡ Strong 4164; TDNT 6.484-LN 58.45 de diverso tipo, de todo tipo (Mat 4:24; Mar 1:34; Luc 4:40; 2Ti 3:6; Tit 3:3; Heb 2:4; Heb 13:9; Stg 1:2; 1Pe 1:6; 1Pe 4:10+; 1Pe 3:7 v.l.)
Hомер Стронга: G4164
Оригинал: ποικιλος
Транслитерация: поикилос
Произношение: пикьй́лοс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: неопределённого происхождения - 1. пестрый, разноцветный; 2. (много)различный, многообразный. Словарь Дворецкого: ποικιλος 3 (ι) 1) пестрый, пятнистый Пр.: (παρδαλεη Гомер (X-IX вв. до н. э.); δρακων Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); νεβρις Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 2) разноцветный, расшитый или узорчатый Пр.: (πεπλος Гомер (X-IX вв. до н. э.); κιθων Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 3) покрытый резьбой, резной, разукрашенный Пр.: (θωρηξ, διφρος Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ποικιλοι τα νωτα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — с татуировкой на спинах 4) раскрашенный, расписной Пр.: (στοα Демосфен (384-322 до н. э.)) 5) разнообразный, различный Пр.: (νοσηματα, ηδοναι Платон (427-347 до н. э.); επιθυμιαι Новый Завет) 6) сменяющийся Пр.: (μηνες Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) 7) изменчивый Пр.: ποικιλωτερος αυτου Πρωτεως Лукиан (ок. 120-190) — переменчивее самого Протея 8) запутанный, сложный, мудреный, замысловатый Пр.: (ελιγμοι Геродот (ок. 484-425 до н. э.); νομος Платон (427-347 до н. э.); λογος Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) 9) хитроумный, изворотливый, лукавый Пр.: (Προμηθευς Гесиод (IX в. до н. э.); αλωπηξ Платон (427-347 до н. э.); βουλευματα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.)) 10) искусно сделанный, искусный Пр.: (δεσμος Гомер (X-IX вв. до н. э.))
Numéro de Strong: G4164
Mot: ποικίλος  (poikilos)
divers, diverses, toute espèce ; 10
Strong: G4164
Word: ποικίλος
poikilos {poy-kee'-los}
字源不詳;形容詞
➊多元的,各式各樣的
➋詭計多端的(來13:9)
Strong: G4164
ποικίλος (poikílos) {poy-kee'-los}
ποικιλος - poikilos de derivacao incerta tdnt - 6 484 901 adj 1 varias cores multicor 2 de varios tipos


Webster Concordance (1833)
Strong: G4164
Transliter & Pronounc: poikilos {poy-kee'-los}
Total Webster Occurrences: 10

manifold, 1
1Pet 4:10

various, 9
Matt 4:24; Mark 1:34; Luke 4:40; 2Tim 3:6; Titus 3:3; Heb 2:4; Heb 13:9; Jas 1:2; 1Pet 1:6
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4164 - ποικίλος, η, ον - [20 x]
Display settings Display settings
/ / 0.11 s.