SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G316 G317 G318 G319 G320         G322G323G324G325G326

Strong: G321
ἀνάγω  [anagó]
(aor. ἀνήγαγον, pas. ἀνήχθην, inf. ἀναχθῆναι) 1. vyvést (nahoru) 2. přinášet (oběti) 3. předvést (τινί před koho) 4. (pas.) vyplout, odplout [23]
Strong: G321
Word: αναγω
Pronounc: an-ag'-o
Orig: from 303 and 71; to lead up; by extension to bring out; specially, to sail away:--bring (again, forth, up again), depart, launch (forth), lead (up), loose, offer, sail, set forth, take up. G303 G71
Use: Verb
HE Strong: H935 H1641 H1980 H2986 H3318 H5090 H5927 H7725

1) to lead up, to lead or bring into a higher place
2) of navigators: launch out, set sail, put to sea
Strong: G321
Word: ἀνάγω
Transliter: anagō
Pronounc: an-ag'-o
From G303 and G71; to lead up; by extension to bring out; specifically to sail away: - bring (again forth up again) depart launch (forth) lead (up) loose offer sail set forth take up.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G321
an-ago < 303 + 71; Vb. (23)
 Gräz.: etw. oder jmdn. wiederherstellen bzw. zurückbringen.
 
 I.) hinaufführen
  1) etw. zu einem höheren Platz hinaufbringen; jmd. heraufführen, vorführen. 1Sa 2:6 28:11 Mt 4:1* ua.
  2) t.t. d. Seemannssprache: ein Schiff auslaufen lassen, in See stechen. Lu 8:22* ua.
  3) opfern, ein Schlachtopfer darbringen. 1Ki 3:15 Ac 7:41
Strong: G321
(anágo)
de G303 y G71; conducir arriba; por extensión sacar; específicamente zarpar:- navegar, ofrecer, partir, proponer, sacar, subir, traer, zarpar, embarcar, hacerse a la vela, llevar.
----
Diccionario Tuggy
ἀνάγω
.(2 tiempo aoristo ἀνήγαγον; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἀνήχθην). Conducir arriba, hacer subir, arrojar hacia arriba, conducir, levantar, elevar, dirigir, llevar (hacia atrás o de nuevo). A.T. בּוֹא hi.; Núm 20:4. גָּרַר , Lev 11:7. יָבַל hi., Jer. 38(31):9. יָצָא hi. Jer 7:22. נָהַג pi., Sal. 77(78):52. עָלָה qal., Jos 7:3. La mayoría de las veces עָלָה hi., Gén 50:24. שׁוּב hi. Gén 42:37. הָלַךְ hi., 2Cr 36:6. N.T.
A) literal Conducir arriba, hacer subir, arrojar hacia arriba, conducir, levantar, elevar, dirigir, llevar (hacia atrás o de nuevo): Mat 4:1; Lk. 4:5; Hch 9:39; Hch 12:4; Hch 16:34; Rom 10:7; Heb 13:20.
B) Término náutico. Zarpar, salir del puerto : Luc 8:22; Hch 13:13; Hch 16:11; Hch 18:21; Hch 20:13; Hch 21:1-2; Hch 27:2; Hch 27:4; Hch 27:12; Hch 27:21; Hch 28:10; Hch 28:11.
----
Diccionario Vine NT
anago (ἀνάγω, G321)
, traer arriba (ana , arriba; ago , conducir). Se emplea en la voz media como un término náutico que significa zarpar. Se traduce «partieron» en Luc 8:22 (rvr77 : «se hicieron a la mar»); Hch 13:13 : «habiendo zarpado»; similarmente en 16:11: «zarpando»; 18:21: «zarpó»; 20:3: «se embarcase» (rv : «navegar»); v.13: «navegamos»; 21:1: «zarpamos» (rv : «navegamos»); v.2: «zarpamos» (rv : «partimos»); 27:2: «zarpamos» (rv : «partimos»); v.4: «haciéndonos a la vela»; v.12: «zarpar» (rv : «pasar aún»); v.21: «no zarpar» (rv : «partir»); 28:10: «cuando zarpamos» (rv : «cuando partimos»); v.11: «nos hicimos a la vela» (rv : «navegamos»). Véanse EMBARCAR, HACER(SE) A LA VELA, NAVEGAR, PARTIR; véase también LLEVAR, OFRECER, RESUCITAR, SACAR, TRAER.

anago (ἀνάγω, G321) , conducir o traer arriba, o traer de nuevo (ana ). Se traduce en este último sentido de la resurrección del Señor (Heb 13:20). lit. «Y el Dios de la paz, que trajo de nuevo de entre los muertos al pastor de las ovejas», traducido «que resucitó» (rvr ). Véanse EMBARCAR, HACER(SE) A LA VELA, LLEVAR, NAVEGAR, OFRECER, PARTIR, SACAR, TRAER, ZARPAR.

(Véase también RESURRECCIÓN)
anago (ἀνάγω, G321) , conducir o llevar arriba. Se traduce «hacer subir» en Rom 10:7. Véanse EMBARCAR, HACER(SE) A LA VELA, LLEVAR, NAVEGAR, OFRECER, PARTIR, RESUCITAR, TRAER, y, especialmente, ZARPAR.
anago (ἀνάγω, G321) , conducir o traer arriba. Se traduce «le trajeron a Jerusalén» (Luc 2:22), esto en correspondencia con el concepto de que acudir a Jerusalén era siempre una subida; cf. la expresión «subir a Jerusalén». En tr aparece también en Luc 22:66 : «trajeron al concilio», en lugar de Nº 8, que se encuentra en los mss. más comúnmente aceptados. Véase ZARPAR, y también EMBARCAR, HACER(SE) A LA VELA, LLEVAR, NAVEGAR, OFRECER, PARTIR, RESUCITAR, SACAR.

anago (ἀνάγω, G321) , conducir arriba, se usa de sacar al mar, de hacerse a la vela, y se traduce «navegamos» en Hch 20:13 ; Hch 27:4 (rv , rvr , rvr77 ; vm : «nos hicimos a la vela»); véase ZARPAR.¶
anago (ἀνάγω, G321) , conducir arriba (ana , arriba, y Nº 10). Se usa de Cristo siendo llevado por el Espíritu al desierto (Mat 4:1); Luc 4:5 , por el diablo a un monte alto. También se traduce «llevar» en Hch 9:39 ; Hch 13:34; véase ZARPAR, y también EMBARCAR, HACER(SE) A LA VELA, NAVEGAR, OFRECER, PARTIR, SACAR, TRAER.

anago (ἀνάγω, G321) , conducir o llevar arriba. Se traduce sacar en Hch 12:4. Véase ZARPAR, y también EMBARCAR, LLEVAR, NAVEGAR, OFRECER, PARTIR, RESUCITAR, TRAER.

anago (ἀνάγω, G321) , conducir arriba. Se usa de zarpar, y se traduce «nos hicimos a la vela» en Hch 28:11. Véanse NAVEGAR, ZARPAR, y también LLEVAR, TRAER, etc.
anago (ἀνάγω, G321) , conducir arriba. En diversos pasajes se usa de ir al mar; con el verbo embarcar se traduce en Hch 20:3 ; véanse HACER(SE) A LA VELA, NAVEGAR, ZARPAR; véanse también LLEVAR, OFRECER, PARTIR, SACAR, TRAER.
anago (ἀνάγω, G321) , traer arriba, subir (ana , arriba; ago , conducir, llevar). Se utiliza en voz media como término náutico, zarpar; y se traduce «partieron» en Luc 8:22. Cf. epanago , en Luc 5:3 : «apartase». Véanse SACAR, TRAER, HACER(SE) A LA VELA, ZARPAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 343)
ἀνάγομαι (anagomai), ἀνάγω (anagō): vb.; ≡ DBLHebr 6590; Strong 321-1. LN 15.176 guiar, educar (Hch 9:39; Hch 12:4; Hch 13:23 v.l.); 2. LN 15.211 ofrecer a, presentar en sacrificio (Hch 7:41+); 3. LN 54.4 (dep.) zarpar, salir al mar (Luc 8:22; Hch 13:13; Hch 16:11; Hch 18:21; Hch 20:3, Hch 20:13; Hch 21:1-2; 27:2-28:11 passim+)
Hомер Стронга: G321
Оригинал: αναγω
Транслитерация: анаго
Произношение: ана́го
Часть речи: Глагол
Этимология: от G303 и G71 - вести наверх, возводить, приводить, выводить; ср. з. -страд. отправляться, отплывать. Словарь Дворецкого: αν-αγω 1) вести наверх; приводить Пр.: (τινα εις Ολυμπον Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); πελταστας προς το ορος Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); επη τα ακρα της χωρας Плутарх (ок. 46-126)) ζωοντα τινα ες τεν οψιν τινος αναγαγειν Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — доставить кого-л. живым к кому-л. ; αναχθεντος αυτου Плутарх (ок. 46-126) — когда он был приведен (на суд) 2) воен. выводить, развертывать Пр.: (τεν φαλαγγα Плутарх (ок. 46-126)) α. επη κερας τας νεας Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — выводить корабли в кильватерной колонне; το δεξιον κερας εις κυκλωσιν α. Плутарх (ок. 46-126) — совершать охват правым флангом; αχρι τινος α. εαυτον ταις ελπισι Плутарх (ок. 46-126) — простирать свои надежды или притязания на что-л. 3) устраивать Пр.: α. χορον Гесиод (IX в. до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — водить хоровод 4) выводить в открытое море Пр.: (νηας Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 5) тж. med. выплывать, отплывать Пр.: (προς τεν ηπειρον, επη τας αλλας νησους Геродот (ок. 484-425 до н. э.); ολκας αναγομενη επ΄ Ιωνιας Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 6) med. собираться, готовиться Пр.: ορων αυτον αναγομενον ως αδολεσχησοντα περι τινος Платон (427-347 до н. э.) — видя, что он собирается пуститься в разговоры о чем-то; εις τους παροντας ως λεξων τι ανηγετο Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — он приготовился сказать кое-что присутствующим 7) привозить, приносить Пр.: (εις τεν Ακροπολιν τι Платон (427-347 до н. э.)) 8) уводить, увозить Пр.: (γυναικ΄ εξ απιης γαιης Гомер (X-IX вв. до н. э.); κτεατα Τρωιαθεν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); τους ξυνειλημμενους Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) αναχθεης εξ Ιλιου Эсхил (525/4-456 до н. э.) — отплывший из Илиона 9) приводить назад, возвращать Пр.: (τινα ες Αργος Гомер (X-IX вв. до н. э.)) εντος εξαμηνου α. Платон (427-347 до н. э.) — (о недоброкачественном товаре) возвращать до истечения шести месяцев 10) возводить, воздвигать, строить Пр.: (τεν πολιν, τον χαρακα Плутарх (ок. 46-126)) 11) поднимать Пр.: (καρα Софокл (ок. 496-406 до н. э.); ομμα ανω Платон (427-347 до н. э.); перен. κωκυτον Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) τον Νειλον α. Лукиан (ок. 120-190) — поднимать уровень воды в Ниле 12) возвышать Пр.: (τινα εις μεγαλα πραγματα καη τιμας Плутарх (ок. 46-126)) αναγαγειν τεν φωνην Плутарх (ок. 46-126) — возвысить голос 13) начинать Пр.: παιανα αναγετε Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — запойте пеан 14) восстанавливать, вспоминать, возобновлять Пр.: (πολυδακρυν αδοναν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 15) предоставлять на усмотрение или на решение, передавать Пр.: (τι εις τινα Аристотель (384-322 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.)) 16) приносить, совершать Пр.: (θυσιας Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 17) справлять, праздновать Пр.: (τεν ορτεν τη Ισι Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 18) извергать Пр.: πληθος αιματος ανηγαγε Плутарх (ок. 46-126) — у него открылось сильное кровотечение 19) вести, проводить Пр.: (ταφρον περη το τειχος Плутарх (ок. 46-126)) 20) приводить (логически) Пр.: τον λογον επ΄ αρχεν α. Платон (427-347 до н. э.) — свести к принципу, т. е. принципиально обосновать положение; εις γνωριμωτερον α. Аристотель (384-322 до н. э.) — свести (неизвестное) к более известному; ως εις ελαχιστον α. Демосфен (384-322 до н. э.) — сводить к минимуму; εις χιλιων ταλαντων κεφαλαιον αναγαγειν Плутарх (ок. 46-126) — свести к тысяче талантов; α. τι προς τι Плутарх (ок. 46-126) — сопоставлять что-л. с чем-л. ; α. τι εις ημεραν καη ωραν Плутарх (ок. 46-126) — определять день и час чего-л. ; α. τι εις παρασπονδημα Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — представлять что-л. как нарушение союзного договора; αναγεσθαι εις τον θεον Плутарх (ок. 46-126) — быть приписываемым божеству; α. τι εις ακραν ασφαλειαν Плутарх (ок. 46-126) — делать что-л. совершенно безопасным 21) уходить, отступать Пр.: σκοταιος αναγαγων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — уйдя с наступлением темноты; α. επη ποδα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) или επη σκελος Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — отступать с лицом, обращенным к неприятелю, т. е. медленно, незаметно; α. εις τουπισω Платон (427-347 до н. э.) — сделать шаг назад.
Numéro de Strong: G321
Mot: ἀνάγω  (anago)
emmener, porter, élever, partir, amener, offrir, conduire, quitter, faire comparaître, embarquer, faire voile, départ,... ; 24
Strong: G321
Word: ἀνάγω
anago {an-ag'-o}
源自G303G71;動詞
➊帶上去,領到較高的位置
➋呈上(法律過程)(徒12:4)
➌獻上(徒7:41)
➍啓航
Strong: G321
ἀνάγω (anágō) {an-ag'-o}
αναγω - anago de G303 e G71 v 1 conduzir guiar ou trazer para um lugar mais alto 2 de navegadores aventurar-se zarpar fazer-se a vela colocar ao mar


Webster Concordance (1833)
Strong: G321
Transliter & Pronounc: anago {an-ag'-o}
Total Webster Occurrences: 27

again, 2
Rom 10:7; Heb 13:20

bring, 2
Acts 12:4; Rom 10:7

brought, 2
Luke 2:22; Acts 16:34

depart, 1
Acts 27:12

departed, 2
Acts 28:10; Acts 28:11

forth, 3
Luke 8:22; Acts 12:4; Acts 21:2

him, 1
Acts 9:39

launched, 3
Acts 21:1; Acts 27:2; Acts 27:4

led, 2
Matt 4:1; Luke 22:66

loosed, 2
Acts 13:13; Acts 27:21

loosing, 1
Acts 16:11

offered, 1
Acts 7:41

sail, 1
Acts 20:3

sailed, 2
Acts 18:21; Acts 20:13

taking, 1
Luke 4:5

up, 1
Luke 4:5
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G321 - ἀνάγω - [95 x]
Display settings Display settings