SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2506 G2507 G2508 G2509 G2510         G2512G2513G2514G2515G2516

Cognate Strong's numbers: G2514, G169, G167, G4027, G2508, G1571, G2512, G168, G2513

Strong: G2511
καθαρίζω  [katharizó]
(fut. καθαριῶ, aor. ἐκαθάρισα, pas. ἐκαθαρίσθην, part. pf. pas. κεκαθαρισμένος) 1. očistit (ἀπό τινος od čeho; fyzicky i morálně) 2. prohlásit za čisté [31]
Strong: G2511
Word: καθαριζω
Pronounc: kath-ar-id'-zo
Orig: from 2513; to cleanse (literally or figuratively):--(make) clean(-se), purge, purify. G2513
Use: TDNT-3:413,381 Verb
HE Strong: H622 H1197 H2212 H2398 H2891 H3722 H3836 H5337 H5352 H5545 H6663 H6884 H6942

1) to make clean, cleanse
1a) from physical stains and dirt
1a1) utensils, food
1a2) a leper, to cleanse by curing
1a3) to remove by cleansing
1b) in a moral sense
1b1) to free from defilement of sin and from faults
1b2) to purify from wickedness
1b3) to free from guilt of sin, to purify
1b4) to consecrate by cleansing or purifying
1b5) to consecrate, dedicate
2) to pronounce clean in a levitical sense
Strong: G2511
Word: καθαρίζω
Transliter: katharizō
Pronounc: kath-ar-id'-zo
From G2513; to cleanse (literally or figuratively): - (make) clean (-se) purge purify.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2511
katharizo Synonyme siehe: G5985 < 2513; Vb. (30)
 
 I.) reinigen
  1) von physischem Schmutz reinigen bzw. säubern (auch von Krankheit); jmdn. kultisch reinigen (jmdn. vom Aussatz heilen bzw. befreien). Le 14:7 2Ki 5:13 Mt 8:2 23:25 Mr 1:40 Lu 4:27 11:39* ua.
  2) im zeremoniellen Sinn: etw. für levitisch rein erklären, etw. rein machen (Gefäße, Speisen). Le 13:6,23 Mr 7:19 Ac 10:15 11:9
  3) im moralischen Sinn: sittlich reinigen (von d. Verunreinigung durch d. Sünde). Ps 51:9 Ac 15:9 2Co 7:1 Eph 5:26 Heb 9:14* ua.
Strong: G2511
(kadsarízo)
de G2513; limpiar (literalmente o figurativamente):- hacer (limpio), limpiar, limpio, desaparecer, purificar.
----
Diccionario Tuggy
καθαρίζω
yκαθερίζω
. (fut. καθαριῶ y καθαρίσω; 1 tiempo aoristo ἐκαθάρισα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐκαθαρίσθην y ἐκαθερίσθην; ). Limpiar, purificar, declarar aceptable según el rito. A.T. אָסָף ni., Núm 12:15. בָּעַר pi., Deu 5:11. זָקַק pu., Sal 11:7(Sal 12:6). חָטָא pi., Éxo 29:36. טָהֵר qal., Lev 12:7. טָהֵר pi. Lev 13:6. טָהֵר hithpa., Lev 14:4. טָהוֹר Lev 14:57. טָהֳרָה , Lev 13:35. כָּפַר pi., Éxo 29:37. לָבַן hi. Dan 11:35. נָצַל hi., Sal 38:9(Sal 39:8). נָקָה ni., Sal 18:14(Sal 19:13). נָקָה pi., Éxo 20:7. נִקָּיוֹן , Ose 8:5. סָלַח , Núm 30:6. צָדַק ni., Dan 8:14. צָרַף , Dan 11:35. קָדַשׁ pi., Job 1:5. N.T.
A) literal Limpiar, purificar : Mat 8:2-3; Mat 10:8; Mat 11:5; Mat 23:25-26; Mar 1:40-42; Mar 7:19; Luc 4:27; Luc 5:12-13; Luc 7:22; Luc 11:39; Luc 17:14; Luc 17:17;
B) figurativo Limpiar, purificar, declarar aceptable según el rito : Hch 10:15; Hch 11:9; Hch 15:9; 2Co 7:1; Efe 5:26; título 2:14; Heb 9:14; Heb 9:22-23; Heb 10:2; Stg 4:8; 1Jn 1:7; 1Jn 1:9.
----
Diccionario Vine NT
katharizo (καθαρίζω, G2511)
, limpiar, liberar de toda mezcla. Se traduce con el verbo purificar en Hch 15:9 : «purificando» (rv , rvr ); Efe 5:26 : «habiendo purificado» (rv : «lavándola»); Tit 2:14 : «purificar» (rv : «limpiar»); Heb 9:22 : «es purificado» (rv , rvr ); v. 23: «fuesen purificadas» (rv , rvr ); véase LIMPIAR, A, Nº 3.

katharizo (καθαρίζω, G2511) , relacionado con B, Nº 1, significa: (1) hacer limpio, limpiar: (a) de manchas físicas y suciedad, como en el caso de utensilios (Mat 23:25 ; en sentido figurado en el v. 26); de enfermedad, como en el caso de la lepra (Mat 8:2); (b) en un sentido moral, de la contaminación del pecado (Hch 15:9 ; 2Co 7:1 ; Heb 9:14 ; Stg 4:8); Efe 5:26 : «habiéndola purificado», de la culpa del pecado; 1Jn 1:7 : «nos limpia de todo pecado»; (2) declarar limpio en un sentido levítico (Mar 7:19 : «haciendo limpios»; Hch 10:15 ; Hch 11:9; Heb 9:22-23; Heb 10:2). Véase PURIFICAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2751)
καθαρίζω (katharizō): vb.; ≡ DBLHebr 3197; Strong 2511; TDNT 3.413-1. LN 79.49 limpiar, asear (Mat 23:25-26; Luc 11:39); 2. LN 53.28 purificar, purificación ceremonial mediante el agua (Hch 10:15; Luc 11:2 v.l.); 3. LN 23.137 sanar, y que de ese modo pueda ser ritualmente purificado (Mat 8:2-3)
----
(Swanson 2760)
καθερίζω (katherizō): vb.; ≡ Strong 2511- forma alternativa del léxico; ver 2751
Hомер Стронга: G2511
Оригинал: καΘαριζω
Транслитерация: кафаризо
Произношение: кафарьй́зо
Часть речи: Глагол
Этимология: от G2513 - очищать;
LXX: H2891 (טהר‎). Словарь Дворецкого: καθαριζω 1) очищать Пр.: (το εντος του ποτηριου Новый Завет) 2) исцелять Пр.: (λεπρους Новый Завет) 3) перен. очищать, освобождать Пр.: (εαυτον απο παντος μολυσμου Новый Завет)
Numéro de Strong: G2511
Mot: καθαρίζω  (katharizo)
pur, purifier, nettoyer, rendre pur, être guéri ; 30
Strong: G2511
Word: καθαρίζω
katharizo {kath-ar-id'-zo}
源自G2513;動詞
➊(身體上的)弄乾淨
➋醫治禮儀上的不潔的疾病
➌(藉著禮儀)使潔淨,宣告潔淨
Strong: G2511
καθαρίζω (katharízō) {kath-ar-id'-zo}
καθαριζω - katharizo de G2513 tdnt - 3 413 381 v 1 tornar limpo limpar 1a de mancha fisica e sujeira 1a1 utensilios comida 1a2 um leproso limpar pela cura 1a3 remover pela limpeza 1b num sentido moral 1b1 livrar da contaminacao do pecado e das culpas 1b2 purificar de iniquidade 1b3 livrar da culpa de pecado purificar 1b4 consagrar pela limpeza ou purificacao 1b5 consagrar dedicar 2 anunciar que esta limpo num sentido levitico


Webster Concordance (1833)
Strong: G2511
Transliter & Pronounc: katharizo {kath-ar-id'-zo}
Total Webster Occurrences: 37

are, 1
Heb 9:22

clean, 8
Matt 8:2; Matt 8:3; Matt 23:25; Mark 1:40; Mark 1:41; Luke 5:12; Luke 5:13; Luke 11:39

cleanse, 6
Matt 10:8; Matt 23:26; 2Cor 7:1; Heb 9:14; Jas 4:8; 1John 1:9

cleansed, 10
Matt 8:3; Matt 11:5; Mark 1:42; Luke 4:27; Luke 7:22; Luke 17:14; Luke 17:17; Acts 10:15; Acts 11:9; Heb 9:22

cleanseth, 1
1John 1:7

do, 1
Luke 11:39

it, 1
Eph 5:26

make, 3
Matt 8:2; Mark 1:40; Luke 5:12

purging, 1
Mark 7:19

purified, 1
Heb 9:23

purify, 1
Titus 2:14

purifying, 1
Acts 15:9

shall, 1
Heb 9:14

there, 1
Luke 17:17
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2511 - καθαρίζω - [94 x]
Display settings Display settings