SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G66 G67 G68 G69 G70         G72G73G74G75G76

Strong: G71
ἄγω  [agó]
(fut. ἄξω, aor. ἤγαγον, inf. ἀγαγεῖν, aor. pas. ἤχθην, fut. pas. ἀχθήσομαι) 1. vést; přivést (πρός τινα ke komu), přinést, přivézt, zavézt; (přen.) hnát, strhávat 2. odvést, zatknout 3. trvat ¦¦ τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει (*L 24:21) už je to třetí den 4. jít, odejít ¦¦ ἄγωμεν pojďme! 5. strávit (čas) (možná tak *L 24:21; pak třeba doplnit podmět: Ἰησοῦς [sr. 3.]) 6. slavit, konat ¦¦ ἀγοραῖοι ἄγονται viz ἀγοραῖος 7. (pas.) nechat se vést; řídit se (πνεύματι Duchem) [67]
Strong: G71
Word: αγω
Pronounc: ag'-o
Orig: a primary verb; properly, to lead; by implication, to bring, drive, (reflexively) go, (specially) pass (time), or (figuratively) induce:--be, bring (forth), carry, (let) go, keep, lead away, be open.
Use: Verb
HE Strong: H622 H935 H1540 H1980 H2266 H2790 H2974 H2986 H3013 H3318 H3381 H3947 H4491 H4900 H5090 H5095 H5148 H5414 H5844 H5927 H5975 H6213 H6231 H6589 H7121 H8388

1) to lead, take with one
1a) to lead by laying hold of, and this way to bring to the point of destination: of an animal
1b) to lead by accompanying to (into) a place
1c) to lead with one's self, attach to one's self as an attendant
1d) to conduct, bring
1e) to lead away, to a court of justice, magistrate, etc.
2) to lead,
2a) to lead, guide, direct
2b) to lead through, conduct to: to something
2c) to move, impel: of forces and influences on the mind
3) to pass a day, keep or celebrate a feast, etc.
4) to go, depart
Strong: G71
Word: ἄγω
Transliter: agō
Pronounc: ag'-o
A primary verb; properly to lead; by implication to bring drive (reflexively) go (specifically) pass (time) or (figuratively) induce: - be bring (forth) carry (let) go keep lead away be open.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G71
ago < d. W. ago- (treiben, leiten, führen; wiegen); Vb. (67)
 Gräz.: hinführen (d.h. Menschen zu etw. trainieren oder erziehen).
 
 I.) führen
  1a) eigtl.: (hin)führen, jmdn. oder etw. mit sich (mit)nehmen, (ge)leiten, hinbringen zu...; Mt 21:7 Lu 4:40 Ro 2:4 1Th 4:14 Heb 2:10* ua.
  1b) als gerichtl. t.t.: jmdn. abführen, verhaften, fortführen (um bestraft zu werden). Mt 10:18 Joh 18:28 Ac 5:26 23:10* ua.
  2) übertr.: im geistl. Sinn führen:
   2a) Pass.: (ver)leitet, verführt, mitgerissen oder fortgerissen werden, jmdn. in eine bestimmte Richtung lenken. Ro 8:14 Lu 4:1,9 1Co 12:2 Ga 5:18 2Ti 3:6
   2b) tätig sein, (Zeit) verbringen, hinbringen bzw. verleben; etw. halten oder veranstalten (eine Versammlung). Lu 24:21 Ac 19:38
   2c) intr.: jmdn. gehen bzw. ziehen (lassen). In Gräz.: eine Straße oder einen Kanal "ziehen". Mt 26:46 Joh 11:7,15,16 14:31* ua.
 
 Wortfamilie:
 
 33 age
 < Imp. von 71; Interj. (2)
 I.) wohlan
 
 321 an-ago
 < 303 + 71; Vb. (23)
 I.) hinaufführen
 
 1877 ep-anago
 < 1909 + 321; Vb. (3)
 I.) hinaufführen
 520 ap-ago
 < 575 + 71; Vb. (16)
 I.) wegführen
 4879 sun-apago
 < 4862 + 520; Vb. (3)
 I.) mitführen
 
 1236 di-ago
 < 1223 + 71; Vb. (2)
 I.) durchführen
 
 1521 eis-ago
 < 1519 + 71; Vb. (11)
 I.) (hin)einführen
 1898 ep-eisagoge
 < 1909 + 1521, (w. d. Dazu-Einführung); Subst.fem. (1)
 I.) d. Einführung
 
 3919 par-eisago
 < 3844 + 1521, (w. daneben-einführen); Vb. (1)
 I.) heimlich einführen
 3920 pareisaktos
 < 3919; Adj. (1)
 I.) eingeschlichen
 
 1806 ex-ago
 < 1537 + 71; Vb. (12)
 I.) hinausführen
 
 1863 ep-ago
 < 1909 + 71; Vb. (3)
 I.) heraufführen
 2609 kat-ago
 < 2596 + 71; Vb. (9)
 I.) herabführen
 
 3329 met-ago
 < 3326 (Wechsel) + 71, (w. in eine andere Richtung-führen); Vb. (2)
 I.) umlenken
 3855 par-ago
 < 3844 + 71, (w. daneben entlang-führen); Vb. (10)
 I.) tr. Pass.: vorübergehen
 II.) intr.: vorbeigehen
 
 4013 peri-ago
 < 4012 + 71, (w. rundherum-führen); Vb. (6)
 I) trans.: mit herumführen
 II) intrans.: umherziehen
 
 4254 pro-ago
 < 4253 + 71; Vb. (20)
 I) vorführen
 
 4317 pros-ago
 < 4314 + 71; Vb. (4)
 I.) hinführen zu...
 4318 prosagoge
 < 4317 (vgl. 72); Subst.fem. (3)
 I.) d. Zutritt
 4863 sun-ago
 < 4862 + 71, (w. zusammen-führen); Vb. (59)
 I.) zusammenbringen
 4864 sunagoge
 < 4863 (w. d. Zusammen-Geführte [Schar]); Subst.fem. (56)
 I.) d. Synagoge
 752 archi-sunagogos
 < 746 + 4864; Subst.mask. (9)
 I.) d. Synagogenvorsteher
 656 apo-sunagogos
 < 575 + 4864; Adj. (3)
 I.) aus d. Sunagoge ausgeschlossen
 
 1996 epi-sunago
 < 1909 + 4863, (w. dazu-sammeln); Vb. (8)
 I.) versammeln
 1997 episunagoge
 < Tät. und Erg. von 1996; Subst.fem. (2)
 I.) d. Zusammenführung
 
 5217 hup-ago
 < 5259 + 71, (w. darunter-führen); duratives Vb. (79)
 I.) fortgehen
 61 agra
 < 71 (im Sinne von "Treiben" ?); Subst.fem. (2)
 I.) d. Fangen
 
 64 agreuo
 < 61; Vb. (1)
 I.) fangen
 
 34 agele
 < 71 (w. Getriebene); Subst.fem. (7)
 I.) Herde
 
 72 agoge
 < Präs. Reduplikation von 71 (w. d. Führung [durativ]); Subst.fem. (1)
 I.) d. Lebensführung
 73 agon
 < 71; Subst.mask. (6)
 I.) d. Kampf
 74 agonia
 < d. Auswirkung von 73 (vgl.: "Agonie" = Todeskampf); Subst.fem. (1)
 I.) d. Angst
 
 75 agonizomai
 < 73; Vb.Med. (8)
 I.) kämpfen
 464 ant-agonizomai
 < 473 + 75; Vb.Med. (1)
 I.) kämfen gegen...
 
 1864 ep-agonizomai
 < 1909 + 75; Vb. Med. (1)
 I.) kämpfen für...
 2610 kat-agonizomai
 < 2596 + 75; Vb.Med. (1)
 I.) niederkämpfen
 
 4865 sun-agonizomai
 < 4862 + 75; Vb.Med. (1)
 I.) zusammen kämpfen mit...
 
Strong: G71
(ágo)
verbo primario, propiamente guiar, conducir; por implicación de traer, arrear, (reflexivamente) ir, (específicamente) pasar (el tiempo), o (figurativamente) inducir:- arrastrar, conceder audiencia, conducir, guiar, ir, llevar, meter, sacar, traer.
----
Diccionario Tuggy
ἄγω
. (2 tiempo aoristo ἤγαγον, modo infinitivo ἀγαγεῖν, voz pasiva ἤχθην; tiempo futuro voz pasiva ἀχθήσομαι). En el N.T. se usa más en combinación con preposiciones. Puede traducirse al español de muchas maneras de acuerdo con su contexto: llevar, guiar, conducir, acarrear, transportar, tomar (γυναῖκα, esposa), arrastrar, empujar con violencia, dirigir, mandar, educar, seducir, provocar, etc. A.T. En la LXX. traduce 26 palabras distintas. Para mencionar algunas: בּוֹא hi., Gén 2:22. יָצָא ho., Gén 38:25. נָהַג qal., Éxo 3:1. לָקַח qal., Núm 11:16. הָלַךְ hi., Deu 8:2. נָחָה hi., Deu 32:12. יָאַל hi., Jue 19:6. N.T.
A) Traer, conducir, llevar.
1) lit.: Mat 21:2; Mat 21:7; Luc 4:40; Luc 18:40; Luc 19:27; Luc 19:35. Jua 8:3; Jua 9:13; Jua 19:4; Jua 19:13; Hch 8:32; Hch 9:27; Hch 11:25-26; Hch 17:15; Hch 17:19; Hch 20:12; Hch 21:16; Hch 23:18; 1Ts 4:14; 2Ti 4:11.
2) fig.: Jua 10:16; Hch 13:23; Rom 2:4; Heb 2:10.
B) Legal. Llevar preso, arrestrar, tomar preso, llevar cautivo : Mat 10:18; Mar 13:11; Luc 22:54; Jua 7:45; Jua 18:28; Hch 5:26; Hch 6:12; Hch 9:2; Hch 18:12; Hch 21:34; Hch 23:10;
C) figurativo Obra del Espíritu Santo en el hombre. Guiar, dirigir : Luc 4:1; Rom 8:14; Gál 5:18.
D) De transcurrir tiempo, hace—. Luc 24:21.
E) 1a per. plural modo subjuntivo exhortativo como imperativo. vamos, vayamos. Mat 26:46; Mar 1:38; Jua 11:7; Jua 11:15; Jua 11:16; Jua 14:31.
----
Diccionario Vine NT
ago (ἄγω, G71)
, traer, conducir. Se usa intransitivamente, significando «vamos», como si se dijera, «sigamos», teniéndose especialmente a la vista el punto de partida (Mat 26:46 ; Mar 1:38; Mar 14:42; Jua 11:7, Jua 11:15-16; Jua 14:31). Véase TRAER, y también ARRASTRAR, CELEBRAR, CONCEDER, GUIAR, LLEVAR, METER.
Nota : En Stg 4:13 y 5:1 se usa age , forma imperativa de ago , y se traduce «vamos», con el significado de una interjección exhortativa (= ¡ea!).¶

ago (ἄγω, G71) , conducir, traer. Tiene el significado de traer; además de las varias ocasiones en los Evangelios y Hechos, en 1Ts 4:14 ; 2Ti 4:11 ; véanse ARRASTRAR, CELEBRAR, CONCEDER, GUIAR, IR, LLEVAR, METER.
Compuestos de Este Verbo:ago (ἄγω, G71)
, traer, llevar, conducir. Se traduce con el verbo «guiar» en Rom 2:4 , metafóricamente, de la bondad de Dios; Rom 8:14 y Gál 5:18 , del Espíritu de Dios; véase TRAER, etc.

ago (ἄγω, G71) , se usa en Hch 22:24 en tr ; en los mss. más comúnmente aceptados se halla la variante eisago , véase Nº 4; véanse ARRASTRAR, CELEBRAR, CONCEDER, GUIAR, IR, LLEVAR, TRAER.
ago (ἄγω, G71) , conducir, mantener, o pasar un día. Se usa en Hch 19:38 : «audiencias se conceden» (rv : «se hacen»). Véanse LLEVAR, TRAER, etc.
ago (ἄγω, G71) , traer, llevar. Se traduce por el verbo «arrastrar» solo en 2Ti 3:6. Véanse GUIAR, LLEVAR, METER, TRAERetc.
ago (ἄγω, G71) , llevar, traer, conducir. Se traduce con el verbo llevar (p.ej., en Mat 10:18 ; Luc 4:1, Luc 4:9, Luc 4:29; Luc 22:54; Luc 23:1; Luc 23:32; Jua 18:13, Jua 18:28; Hch 8:32); metafóricamente en Rom 2:4 : «te guía» (rv , rvr ; vm : «conduce»), de la bondad de Dios; Rom 8:14 y Gál 5:18 : «guiados», del Espíritu de Dios; 1Co 12:2 , de los poderes de las tinieblas que instigan a la idolatría; 2Ti 3:6 , de diversas concupiscencias. En Luc 24:21 ago se utiliza del transcurrir de un día, y se traduce «es ya». Véanse ARRASTRAR, CELEBRAR, CONCEDER, GUIAR, IR, METER, TRAER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 72)
ἄγω (agō): vb. [ver ἄγε (age), entre 35-36]; ≡ Strong 71 & 33-1. LN 15.165 traer, movimiento directo de un objeto (Mat 21:7); 2. LN 15.210 trasladar, o traer personas o animales (Luc 4:40; Jua 8:3 v.l.); 3. LN 15.34 marcharse, partir (Jua 11:7; Hch 16:11 v.l.); 4. LN 36.1 guiar, dirigir (Rom 8:14); 5. LN 42.1 funcionar, ser operativo, realizar una función de manera activa (Hch 19:38); 6. LN 67.64 ocurrir, suceder (Luc 24:21), para otra interpretación, ver siguiente; 7. LN 67.79 pasar tiempo, estar con alguien durante un espacio de tiempo (Luc 24:21), para otra interpretación, ver anterior
Hомер Стронга: G71
Оригинал: αγω
Транслитерация: аго
Произношение: а́го
Часть речи: Глагол
Этимология: базовое слово - 1. вести, водить, приводить, уводить; 2. нести, приносить, уносить; 3. управлять, руководить; 4. уходить, пойти; 5. проводить (время);
LXX: H935 (בוא‎) E(hi), H3947 (לקח‎), H5090 (נהג‎). Словарь Дворецкого: αγω (impf. ηγον - эп. αγον, fut. αξω - дор. αξω, aor. 1 ηξα, aor. 2 ηγαγον, pf. ηχα, ppf. αγηοχει; pass. : fut. αχθησομαι и αξομαι, aor. 1 ηχθην - ион. αχθην, pf. ηγμαι; adj. verb. ακτεον) 1) вести Пр.: (βουν κεραων Гомер (X-IX вв. до н. э.); ιππον της ηνιας, το στρατευμα τεν επη Μεγαρα (sc. οδον) Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); τινα παρα τινα Платон (427-347 до н. э.)) οδος η επη τουτο αγουσα Платон (427-347 до н. э.) — ведущая к этому дорога; σχιστε οδος ες ταυτο αγει Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — разошедшиеся дороги сходятся; αγομαι τανδ΄ οδον Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — я вынужден идти по этому пути 2) гнать, изгонять Пр.: (τινα εκ τινος Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 3) предводительствовать, командовать, управлять, руководить Пр.: (αρχειν καη α. Платон (427-347 до н. э.)) τας Φοινισσας ναυς αξων Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — командуя финикийским флотом; τεν πολιτειαν α. Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — управлять государством; θεων αγοντων Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — по воле богов; η πεπρωμενη αγει θανειν τινα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — судьба определила кому-л. умереть; τοις εξωθεν λογοις ηγμενος Демосфен (384-322 до н. э.) — руководствуясь посторонними соображениями 4) привозить, приносить, доставлять Пр.: (οινον Гомер (X-IX вв. до н. э.); αγωγιμα Платон (427-347 до н. э.)) πλοια τα ημας αξοντα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — суда для перевозки нас 5) проводить, прокладывать Пр.: (ογμον Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н. э.); ταφρον Плутарх (ок. 46-126)) επη τον τοπον τινα α. υδωρ Платон (427-347 до н. э.) — проводить воду в какое-л. место; γραμμας α. με ως αν αχθειησαν Аристотель (384-322 до н. э.) — чертить линии не так, как они должны были бы быть начерчены; αξειν το τειχος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — построить стену; κολπου αγομενου της γης ταυτης Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — поскольку эта область образует залив 6) приводить, подводить, доводить Пр.: αυτεν ες θρονον εισεν αγων Гомер (X-IX вв. до н. э.) — он подвел ее и посадил в кресло; αγεσθαι γυναικα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — приводить к себе жену, т. е. жениться; αγεσθαι κουρην υιει Гомер (X-IX вв. до н. э.) или τω παιδη γυναικα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — женить сына; ουτε εκδουναι ουδ΄ αγαγεσθαι παρα τινων Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — не выдавать замуж за кого-л. и не жениться (на их дочерях); τον υιον ηκεν αγων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — он прибыл с сыном; α. τινα εις δικας (εις τεν δικην) Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) или εις δικαστηριον (εις κρισιν, επη τους δικαστας) Платон (427-347 до н. э.) — приводить кого-л. на суд; επειδαν σου επιλαβομενος αγη Платон (427-347 до н. э.) — после того, как тебя схватят и приведут на суд; φονου αγεσθαι Плутарх (ок. 46-126) — быть преданным суду за убийство; υφ΄ αρμα или υπο ζυγον ιππους α. Гомер (X-IX вв. до н. э.), Эсхил (525/4-456 до н. э.) — запрягать коней в колесницу; εις μεγαν φοβον α. τινα Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — приводить кого-л. в ужас; εις οικτον α. τινα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — внушать кому-л. сострадание; εις μνημην α. τι καη παραδοσιν τοις επιγινομενοις Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — увековечивать что-л. в памяти потомства; εις φως α. τι Платон (427-347 до н. э.) — выводить на свет, перен. разоблачать что-л. 7) уводить или уносить, угонять Пр.: (ιππους, αιχμαλωτους καη ανδρας, λειαν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) α. εις δουλειαν Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — уводить в рабство; α. καη φερειν Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — или φερειν καη α. Исократ (436-338 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) (τι и τινα) грабить, разорять, но тж. φερειν καη α. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) нести с собой; αγεσθαι, φερεσθαι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — подвергаться (полному) разграблению; ες δεσμους α. τινα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — заключать в оковы (бросать в темницу) кого-л. 8) вести (дела), делать, заниматься, производить Пр.: α. πολεμον Демосфен (384-322 до н. э.) — вести войну; ειρηνην α. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) — жить в мире; σχολεν α. Платон (427-347 до н. э.) — пользоваться передышкой; ασχολιαν α. Платон (427-347 до н. э.) — быть занятым, заниматься делом; δεχημερους σπονδας α. προς τινας Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — иметь десятидневное перемирие с кем-л. ; γελωθ΄ υφ΄ ηδονης α. Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — смеяться от удовольствия; αληθες α. το πενθος Лукиан (ок. 120-190) — испытывать неподдельную скорбь; πασαν αδειαν α. Демосфен (384-322 до н. э.) — быть в полной безопасности; κτυπον α. Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — производить шум, шуметь; ελευθερον α. τινα Демосфен (384-322 до н. э.) — охранять чью-л. свободу; κλεος τινος α. Гомер (X-IX вв. до н. э.) — прославлять кого-л. ; εις τεν φωνην τινος α. τι Платон (427-347 до н. э.) — переводить что-л. на чей-л. язык; ες χειρας αγεσθαι τι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — принимать что-л. на себя, браться за что-л. ; μυθον τινα δια στομα αγεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — говорить что-л. ; αληθειαν α. Гесиод (IX в. до н. э.) — говорить правду; η σεληνη διχομηνιαν ηγε Плутарх (ок. 46-126) — было полнолуние 9) считать, ставить, ценить Пр.: (θεον τινα Лукиан (ок. 120-190)) τεν σοφιαν α. (τι) Платон (427-347 до н. э.) — считать что-л. мудростью; προσθεν α. τινα τινος Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — ставить кого-л. выше кого-л. ; περη πλειστου α. ποιειν τι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — считать какое-л. дело самым важным; το πραγμ΄ α. ουχ ως παρ΄ ουδεν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — придавать этому немалое значение; ηγομην ανερ μεγιστος Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — я считался первым человеком; εν τιμη αγεσθαι τινα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — почитать кого-л. ; εις εθελοκακησιν α. τι Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — считать что-л. злонамеренным поступком 10) притягивать, привлекать Пр.: ο Μαγνησιος λιθος τους δακτυλιους σιδηρους αγει Платон (427-347 до н. э.) — магнит притягивает железные кольца; λογω τινη α. τινα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — завлекать кого-л. под каким-л. предлогом; αγεσθαι τινα συμμαχον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — привлекать кого-л. к военному союзу с собой 11) доставлять, причинять Пр.: (πημα τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) υπνον καναπαυλαν α. Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — давать сон и отдых; α. δακρυ Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — исторгать слезы, доводить до слез 12) тянуть вниз, т. е. весить Пр.: (τριακοσιους δαρεικους Демосфен (384-322 до н. э.)) χρυσιδες, αγουσ΄ εκαστη μναν Демосфен (384-322 до н. э.) — золотые сосуды, весом в мину каждый 13) проводить (время), жить Пр.: (ημερας Софокл (ок. 496-406 до н. э.); βιοτον ηδεως Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) κατα σεληνην α. του βιου τας ημερας Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — вести счет дням по луне, т. е. пользоваться лунным календарем; ουτως ηγε τους χρονους τοτε το των Αχαιων εθνος Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — таково было тогда летосчисление у ахейского племени 14) выращивать, воспитывать Пр.: (παιδας Лукиан (ок. 120-190); σκυλακας Плутарх (ок. 46-126)) καλως αχθηναι Платон (427-347 до н. э.) — быть хорошо воспитанным; φαυλως ηγμενος Демосфен (384-322 до н. э.) — дурно воспитанный 15) устраивать, справлять Пр.: (εορτην Гесиод (IX в. до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.); θιασους Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) αχθηναι δει τημερον τα Διονυσια Лукиан (ок. 120-190) — сегодня должны быть отпразднованы Дионисии 16) (sc. στρατον, εαυτον и т. п.) идти, двигаться Пр.: (ταυτη, sc. οδω, επη τους πολεμιους Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) επη το ακρον τινος α. Платон (427-347 до н. э.) — доходить до высшей степени чего-л. - см. тж. αγε, αγετε.
Numéro de Strong: G71
Mot: ἄγω  (ago)
mener, amener, ramener, emmener, aller, conduire, retourner, partir, chercher, entrer, pousser, célébrer ... ; 72
Strong: G71
Word: ἄγω
ago {ag'-o}
字根型;動詞
➊從一個地點引往另一地點ⓐ引導,帶領ⓑ攜帶
➋逮捕,帶走
➌(道德與靈性上的)帶領,指引,鼓勵
➍度過
➎(離開一個地點)去
Strong: G71
ἄγω (ágō) {ag'-o}
αγω - ago uma palavra primaria v 1 guiar conduzir 1a conduzir segurando com as maos levando deste modo ao destino final de um animal 1b seguir acompanhando ate um lugar 1c comandar com a personalidade de alguem nomear alguem como um ajudante 1d conduzir trazer 1e levar para a corte de justica magistrado etc 2 guiar conduzir 2a conduzir guiar dirigir 2b guiar atraves conduzir para algo 2c mover impelir pela forca e influencia da mente 3 passar um dia guardar ou celebrar uma festa etc 4 ir partir


Webster Concordance (1833)
Strong: G71
Transliter & Pronounc: ago {ag'-o}
Total Webster Occurrences: 76

away, 1
2Tim 3:6

bring, 12
Matt 21:2; Mark 11:2; Luke 19:27; Luke 19:30; John 10:16; John 19:4; Acts 9:21; Acts 17:5; Acts 22:5; Acts 23:10; Acts 23:18; 1Thess 4:14

bringing, 1
Heb 2:10

brought, 29
Matt 10:18; Matt 21:7; Mark 11:7; Mark 13:9; Luke 4:9; Luke 4:40; Luke 10:34; Luke 18:40; Luke 19:35; Luke 21:12; John 1:42; John 7:45; John 8:3; John 9:13; John 19:13; Acts 5:21; Acts 5:26; Acts 5:27; Acts 6:12; Acts 9:27; Acts 11:26; Acts 17:15; Acts 18:12; Acts 20:12; Acts 21:16; Acts 22:24; Acts 23:18; Acts 23:31; Acts 25:6

carried, 1
Acts 21:34

forth, 2
Acts 25:17; Acts 25:23

go, 6
Mark 1:38; Mark 14:42; John 11:7; John 11:15; John 11:16; John 14:31

going, 1
Matt 26:46

have, 1
Acts 5:21

here, 1
Acts 19:37

him, 2
Acts 17:19; 2Tim 4:11

is, 1
Luke 24:21

kept, 1
Matt 14:6

lead, 1
Mark 13:11

leadeth, 1
Rom 2:4

led, 10
Luke 4:1; Luke 4:29; Luke 22:54; Luke 23:1; Luke 23:32; John 18:28; Acts 8:32; Rom 8:14; 1Cor 12:2; Gal 5:18

open, 1
Acts 19:38

them, 1
Acts 9:2

us, 1
John 11:16

will, 1
1Thess 4:14

ye, 1
John 7:45
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G71 - ἄγω - [155 x]
Display settings Display settings
/ / 0.203 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version