SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1924 G1925 G1926 G1927 G1928         G1930G1931G1932G1933G1934

Strong: G1929
ἐπιδίδωμι  [epididómi]
(impf. 3. sg. ἐπεδίδου, fut. ἐπιδώσω, aor. ἐπέδωκα, part. ἐπιδούς, konj. 3. sg. ἐπιδῷ, aor. pas. ἐπεδόθην) 1. odevzdat, předat; dát, podat (τί τινι co komu) 2. vydat se, odevzdat se; pustit (loď) ¦¦ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα (*Sk 27:15) (pustili jsme loď a) byli jsme unášeni [9]
Strong: G1929
Word: επιδιδωμι
Pronounc: ep-ee-did'-o-mee
Orig: from 1909 and 1325; to give over (by hand or surrender):--deliver unto, give, let (+ (her drive)), offer. G1909 G1325
Use: Verb
HE Strong: H935 H4191 H5414

1) to hand, give by hand
2) to give over
2a) give up to the power or will of one
Strong: G1929
Word: ἐπιδίδωμι
Transliter: epididōmi
Pronounc: ep-ee-did'-o-mee
From G1909 and G1325; to give over (by hand or surrender): - deliver unto give let (+ [her drive]) offer.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1929
epi-didomi < 1909 (dir.) + 1325, (w. jmdm. etw.-geben); Vb. (11)
 
 I.) hingeben
  1) jmdn. (in d. Hand oder Gewalt eines anderen) übergeben, jmdn. preisgeben; sich einer Macht überlassen bzw. ausliefern. Ac 27:15
  2) jmdm. etw. überreichen (bzw. hinreichen damit er es nimmt); jmdm. etw. (zu seiner Verwendung) darreichen. Mt 7:9 Lu 11:11* ua.
Strong: G1929
(epidídomi)
de G1909 y G1325; entregar (por mano o rendición):- abandonar, dar, entregar.
----
Diccionario Tuggy
ἐπιδίδωμι
.(imperf. 3 sg. ἐπεδίδου; tiempo futuro ἐπιδώσω; 1 tiempo aoristo ἐπέδωκα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐπεδόθην). Dar, añadir, entregar, desistir. A.T. בּוֹא qal., Est 9:11. בּוֹא hi. Amó 4:1. מוּת pil., 1Sa 14:13. נָתַן , Gén 49:21. N.T., Mat 7:9-10; Luc 4:17; Luc 11:11-12; Luc 24:30; Luc 24:42; Hch 15:30; Hch 27:15.
----
Diccionario Vine NT
epididomi (ἐπιδίδωμι, G1929)
significa dar la mano (epi , sobre) (p.ej., Mat 7:9-10). En Hch 27:15 se utiliza como «abandonarse» al viento; lit: «nos dimos al viento». Véanse DAR, ENTREGAR.
epididomi (ἐπιδίδωμι, G1929) significa: (a) dar entregando de mano a mano (epi , sobre), p.ej., Mat 7:9-10; Luc 4:17 ; Luc 24:30; en este último pasaje del acto del Señor al dar el pan partido a los dos en Emaús, acto que fue el medio de la revelación de sí mismo como el Señor crucificado y resucitado; el verbo simple, Nº 1, se usa de dar el pan en la institución de la Cena del Señor (Mat 26:26 ; Mar 14:22; Luc 22:19); este significado del verbo epididomi se halla también en Hch 15:30 : «entregaron»; (b) cejar, abandonar (Hch 27:15 : «nos abandonamos»). Véanse ABANDONAR, ENTREGAR.4. epididomi (επιδίδωμι, G1929) , lit: dar sobre o además, de uno a otro; y por ello, entregar. Se usa de entregar una carta de los ancianos de Jerusalén a la iglesia en Antioquía (Hch 15:30). Véase ABANDONAR, Nº 5, DAR, Nº 6.

5. metadidomi : Véase COMPARTIR, Nº 2.

----
Diccionario Swanson

(Swanson 2113)
ἐπιδίδωμι (epididōmi): vb.; ≡ Strong 1929-1. LN 57.75 dar, entregar, pasar a (Mat 7:9-10; Luc 4:17; Luc 11:11-12; Luc 24:30, Luc 24:42; Hch 15:30+; Jua 13:26 v.l.; Hch 27:35 v.l.); 2. LN 39.21 abandonarse al viento (Hch 27:15+)
Hомер Стронга: G1929
Оригинал: επιδιδωμι
Транслитерация: епидидоми
Произношение: эпьйдьй́домьй
Часть речи: Глагол
Этимология: от G1909 и G1325 - подавать, отдавать, передавать, вручать. Словарь Дворецкого: επι-διδωμι (fut. επιδωσω) 1) (также или сверх того) давать, отдавать, передавать Пр.: (τινι τι Гомер (X-IX вв. до н. э.) etc.) ε. εαυτον τινι Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) — отдавать себя в чьё-л. распоряжение; επιδουναι εαυτον σφαγιασασθαι Плутарх (ок. 46-126) — отдать себя на заклание 2) (тж. προικα ε. Демосфен (384-322 до н. э.), προικα εν τοις γαμοις ε. Платон (427-347 до н. э.), φερνεν ε. Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) и εις φερνεν ε. Плутарх (ок. 46-126)) давать в приданое Пр.: (μειλια θυγατρι Гомер (X-IX вв. до н. э.); τριακοντα μνας εκατερα, sc. αδελφη Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 3) (в отличие от εισφερω) добровольно вносить, жертвовать Пр.: (τριακοσιας δραχμας Исей (ок. 420-350 до н. э.); μεγαλας επιδοσεις Демосфен (384-322 до н. э.)) 4) даровать, придавать Пр.: (ευμαρειαν χεροιν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 5) передавать, вручать Пр.: (επιστολην τινι Диодор Сицилийский, I в. до н. э. , Плутарх (ок. 46-126)) ψηφον ε. τοις πολιταις Плутарх (ок. 46-126) — призвать граждан к голосованию 6) med. брать в свидетели Пр.: (θεους Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 7) med. чтить подношениями Пр.: (θεαν Гомер (X-IX вв. до н. э.) - v. l. επιβοαομαι) 8) (тж. ε. επη το μειζον Лисий (ок. 445-380 до н. э.) и εις αυξησιν Аристотель (384-322 до н. э.)) увеличиваться, расти, разрастаться, возрастать Пр.: (ες υψος Геродот (ок. 484-425 до н. э.); εις ισχυν Плутарх (ок. 46-126)) ε. επη το βελτιον Платон (427-347 до н. э.) и εις το βελτιων ειναι Аристотель (384-322 до н. э.) — становиться лучше; ε. ες το αγριωτερον Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — все более раздражаться; ες το μισεισθαι επιδεδωκεναι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — навлечь на себя еще большую ненависть 9) предаваться, отдаваться Пр.: (εις το οικειον εργον Аристотель (384-322 до н. э.)) 10) делать успехи, преуспевать Пр.: (προς αρετην Платон (427-347 до н. э.), Исократ (436-338 до н. э.); προς ευδαιμονιαν Исократ (436-338 до н. э.))
Numéro de Strong: G1929
Mot: ἐπιδίδωμι  (epididomi)
donner, remettre, présenter, se laisser aller à la dérive ; 11
Strong: G1929
Word: ἐπιδίδωμι
epididomi {ep-ee-did'-o-mee}
源自G1909G1325;動詞
➊給,交給,轉手
➋放棄,臣服(徒27:15)
Strong: G1929
ἐπιδίδωμι (epidídōmi) {ep-ee-did'-o-mee}
επιδιδωμι - epididomi de G1909 e G1325 v 1 alcancar entregar pessoalmente 2 entregar desistir 2a entregar-se ao poder ou vontade de alguem


Webster Concordance (1833)
Strong: G1929
Transliter & Pronounc: epididomi {ep-ee-did'-o-mee}
Total Webster Occurrences: 12

delivered, 2
Luke 4:17; Acts 15:30

drive, 1
Acts 27:15

gave, 2
Luke 24:30; Luke 24:42

give, 5
Matt 7:9; Matt 7:10; Luke 11:11(2); John 13:26

he, 1
Luke 11:11

offer, 1
Luke 11:12
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1929 - ἐπιδίδωμι - [5 x]
Display settings Display settings