SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4146 G4147 G4148 G4149 G4150         G4152G4153G4154G4155G4156

Cognate Strong's numbers: G2315, G4154, G4153, G1606, G4152

Strong: G4151
πνεῦμα, τος, τό  [pneúma]
1. (lidský) duch; duše 2. Duch (svatý) ¦¦ ἐκ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ δέδωκεν ἡμῖν (*1J 4:13) dal nám podíl na svém Duchu 3. dech; dech života 4. mysl, nitro; smýšlení, postoj ¦¦ ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι (*Sk 19:21) Pavel se (v nitru) rozhodl (někt. zde vidí význ. 2.) 5. vítr 6. duchová bytost (dobrá n. zlá) [379]
Strong: G4151
Word: πνευμα
Pronounc: pnyoo'-mah
Orig: from 4154; a current of air, i.e. breath (blast) or a breeze; by analogy or figuratively, a spirit, i.e. (human) the rational soul, (by implication) vital principle, mental disposition, etc., or (superhuman) an angel, demon, or (divine) God, Christ's spirit, the Holy Spirit:--ghost, life, spirit(-ual, -ually), mind. Compare 5590. G4154 G5590
Use: TDNT-6:332,876 Noun Neuter
HE Strong: H5397 H6921 H7307 H7602

1) the third person of the triune God, the Holy Spirit, coequal, coeternal with the Father and the Son
1a) sometimes referred to in a way which emphasises his personality and character (the Holy Spirit)
1b) sometimes referred to in a way which emphasises his work and power (the Spirit of Truth)
1c) never referred to as a depersonalised force
2) the spirit, i.e. the vital principal by which the body is animated
2a) the rational spirit, the power by which the human being feels, thinks, decides
2b) the soul
3) a spirit, i.e. a simple essence, devoid of all or at least all grosser matter, and possessed of the power of knowing, desiring, deciding, and acting
3a) a life giving spirit
3b) a human soul that has left the body
3c) a spirit higher than man but lower than God, i.e. an angel
3c1) used of demons, or evil spirits, who were conceived as inhabiting the bodies of men
3c2) the spiritual nature of Christ, higher than the highest angels and equal to God, the divine nature of Christ
4) the disposition or influence which fills and governs the soul of any one
4a) the efficient source of any power, affection, emotion, desire, etc.
5) a movement of air (a gentle blast)
5a) of the wind, hence the wind itself
5b) breath of nostrils or mouth

For Synonyms see entry G5923
Strong: G4151
Word: πνεῦμα
Transliter: pneuma
Pronounc: pnyoo'-mah
From G4154; a current of air that is breath (blast) or a breeze; by analogy or figuratively a spirit that is (human) the rational soul (by implication) vital principle mental disposition etc. or (superhuman) an angel daemon or (divine) God Christ´ s spirit the Holy spirit: - ghost life spirit (-ual -ually) mind. Compare G5590.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4151
pneuma Synonyme siehe: 5933 und 5937 < Erg. von 4154 (w. d. bewegte Luft); Subst.neut. (379)
 I.) d. Hauch
  1) d. Wind bzw. d. Hauch als Bewegung d. Luft. Joh 3:8 Heb 1:7
  2) d. (An)Blasen aus Nase oder Mund: d. Hauch. Ps 33:6 2Th 2:8 d. Atem: wie d. Seele als Lebensodem, d. Lebensprinzip. Eze 37:10 Mt 27:50 Joh 19:30 Jas 2:26 1Pe 3:19 Re 11:11* ua.
 II.) d. Geist
  1) als immaterieller Teil d. Menschen:
   1a) d. rationale Geist und Verstand; d. Geisteshaltung, Gesinnung, d. "Einstellung" d. man hat 1Co 4:21 5:3 Ga 6:1 Eph 4:23 Php 1:27 1Th 5:23 Heb 4:12* uva.
   1b) d. menschliche Geist als Sitz von Gefühl, Einsicht und Wille. 1Ki 20:5 Lu 1:47 Joh 4:23 Ac 17:16 Ro 1:9 Ga 6:18* uva.
   1c) d. immaterielle Teil d. Menschen d. seinen Körper beim Tod verläßt (= d. Seele). Lu 23:45 Ro 1:3,4 1Ti 3:16 Heb 12:23 1Pe 3:18
  2) von selbstständigen Geistwesen:
   2a) von Gott als lebensspendenden Geist - ohne Artikel.: "Gott ist (seinem Wesen nach) Geist". Joh 4:24 1Co 15:45
   2b) von guten und bösen Engelwesen; Dämonen. Nu 16:22 Mt 12:43 Mr 9:20 Heb 1:14 1Pe 3:19* uva.
  3) d. Geist Gottes, d. Heilige Geist:
   3a) mit Artikel wenn d. Geist als Persönlichkeit oder als die göttliche Kraft gesehen wird. Isa 63:10 Mt 12:32 1Co 6:19 Eph 1:13 uva.
   3b) zwar mit Artikel doch anaphorisch, d.h. rückblickend auf eine frühere Erwähnung: το = dieser vorher erwähnte Heilige Geist. Lu 2:27 4:1 ua.
   3c) ohne Artikel wenn d. heilige Geist in seinen Kraftauswirkungen, seinem Einfluss oder seinen Gaben gesehen wird. Da 5:12 Mt 1:18 Ro 5:5* uva.
Strong: G4151
(pneúma)
de G4154; corriente de aire, i.e. respiración (soplo) o brisa; por analogía o figurativamente un espíritu, i.e. (humano) el alma racional, (por implicación) principio vital, mentalmente disposición, etc., o (sobrehumano) ángel, demonio, o Dios (divino), espíritu de Cristo, el Espíritu Santo:- aliento, espíritu, espiritual, viento. Compare G5590.
----
Diccionario Tuggy
πνεῦμα
, ατος, τό.Espíritu, espíritu, viento. A.T. נְשָׁמָה , 1Re 17:17. נִשְׁמָא , Dan 5:23. קָדִים , Isa 27:8. Casi siempre רוּחַ , Gén 1:2. שָׁאַף , Sal. 118(119):131. N.T.
A) Viento, soplo : Jua 3:8; 2Ts 2:8; Heb 1:7.
B) Espíritu, vida, el ser interior : Mat 5:3; Mat 26:41; Mat 27:50; Mar 2:8; Mar 8:12; Mar 14:38; Luc 1:47; Luc 1:80; Luc 8:55; T.R., Luc 10:21; Luc 23:46; Jua 4:23-24; Jua 11:33; Jua 13:21; Jua 19:30; Hch 7:59; Hch 17:16; Hch 18:25; Hch 19:21; Rom 1:9; Rom 8:16; 1Co 2:11; 1Co 4:21; 1Co 5:3-5; 1Co 7:34; 1Co 16:18; 2Co 2:13; 2Co 7:1; 2Co 7:13; Gál 6:1; Gál 6:18; Efe 4:23; Flp 1:27; Flp 4:23; Col 2:5; 1Ts 5:23; 2Ti 4:22; Flm 1:25; Heb 4:12; Heb 12:23; Stg 2:26; 1Pe 3:4; 1Pe 3:19; 1Pe 4:6; Rev 11:11; Rev 13:15.
C) Espíritu, ser que no se percibe con los sentidos físicos.
1) Espíritu.
A) De Dios: Mat 3:16; Mat 10:20; Mat 12:18; Mat 12:28; Luc 4:18; Jua 4:24; Hch 2:17-18; Hch 5:9; Hch 8:39; Rom 8:9; Rom 8:11; Rom 8:14; Textus Receptus 1Co 2:10; 1Co 2:11; 1Co 2:14; 1Co 3:16; 1Co 6:11; 1Co 7:40; 1Co 12:3; 2Co 3:3; Efe 3:16; Flp 3:3; 1Ts 4:8; 1Pe 4:14; 1Jn 4:2; 1Jn 4:13.
B) De Cristo: Hch 16:7; Rom 8:9; 2Co 3:17-18; Gál 4:6; Flp 1:19; 1Pe 1:11.
C) Espíritu Santo: Mt. 1:18; Mat 1:20; Mat 3:11; Mat 12:32; Mat 28:19; Mar 1:8; Mar 3:29; Mar 12:36; Mar 13:11; Luc 1:15; Luc 1:35; Luc 1:41; Luc 1:67; Luc 2:25-26; Luc 3:16; Luc 3:22; Luc 4:1; Luc 10:21; Luc 11:13; Luc 12:10; Luc 12:12; Jua 1:33; Jua 14:26; Jua 20:22; Hch 1:2; Hch 1:5; Hch 1:8; Hch 1:16; Hch 2:4; Hch 2:33; Hch 2:38; Hch 4:8; Hch 4:25; Hch 4:31; Hch 5:3; Hch 5:32; Hch 7:51; Hch 7:55; Hch 8:15; T.R., Hch 8:17-19; Hch 9:17; Hch 9:31; Hch 10:38; Hch 10:44-45; Hch 10:47; Hch 11:15-16; Hch 11:24; Hch 13:2; Hch 13:4; Hch 13:9; Hch 15:8; Hch 15:28; Hch 16:6; Hch 19:2; Hch 19:6; Hch 20:23; Hch 20:28; Hch 21:11; Hch 28:25; Rom 5:5; Rom 9:1; Rom 14:17; Rom 15:13; Rom 15:16; 1Co 6:19; 1Co 12:3; 2Co 6:6; 2Co 13:13; Efe 1:13; Efe 4:30; 1Ts 1:5-6; 2Ti 1:14; título 3:5; Heb 2:4; Heb 3:7; Heb 6:4; Heb 9:8; Heb 10:15; 1Pe 1:12; 2Pe 1:21; Textus Receptus 1Jn 5:7; Jud 1:20.
D) El Espíritu (con o sin el arti. pero en absol.): Mat 4:1; Mat 12:31; Mat 22:43; Mar 1:10; Mar 1:12; Luc 4:1; Luc 4:14; Jua 1:32-33; Jua 3:5-6; Jua 3:8; Jua 3:34; Jua 7:39; Hch 2:4; Hch 8:29; Hch 10:19; Hch 11:12; Hch 11:28; Hch 19:21; Hch 21:4; Rom 8:4-5; Rom 8:23; Rom 8:26-27; Rom 12:11; Rom 15:30; 1Co 6:17; 1Co 12:13; 2Co 1:22; 2Co 3:17; 2Co 5:5; 2Co 12:18; Gál 3:2-3; Gál 3:5; Gál 3:14; Gál 4:29; Gál 5:5; Gál 5:16; Gál 5:18; Gál 5:25; Efe 2:18; Efe 2:22; Efe 3:5; Efe 4:3-4; Efe 5:18; Efe 6:17-18; Flp 2:1; Col 1:8; 2Ts 2:13; 1Ti 4:1; Stg 4:5; 1Pe 1:2; 1Pe 4:6; 1Jn 3:24; 1Jn 5:6; Jud 1:19.
E) Otras descripciones de espíritu o Espíritu: Luc 1:17; Jua 6:63; Jua 14:17; Jua 15:26; Jua 16:13; Hch 6:3; Hch 6:10; Hch 10:38; Rom 8:2; Rom 8:15; 1Co 15:45; 2Co 4:13; Efe 1:17; 2Ti 1:7; Heb 10:29; 1Jn 4:6.
2) Poder o criatura espiritual, fantasma : Luc 24:39; Hch 23:8-9; Heb 1:14; Heb 12:9; Rev 1:4; Rev 3:1; Rev 4:5; Rev 5:6.
3) Espíritu maligno : Mat 8:16; Mat 10:1; Mat 12:43; Mat 12:45; Mar 1:23; Mar 1:26-27; Mar 3:11; Mar 3:30; Mar 5:2; Mar 5:8; Mar 5:13; Mar 6:7; Mar 7:25; Mar 9:17; Mar 9:20; Mar 9:25; Luc 4:33; Luc 4:36; Luc 6:18; Luc 7:21; Luc 8:2; Luc 8:29; Luc 9:39; Luc 9:42; Luc 10:20; Luc 11:24; Luc 11:26; Luc 13:11; Hch 5:16; Hch 8:7; Hch 16:16; Hch 16:18; Hch 19:12-13; Hch 19:15-16; 1Ti 4:1; Rev 16:13-14; Rev 18:2.
----
Diccionario Vine NT
pneuma (πνευ̂μα, G4151)
, véase, se traduce «dones» en 1Co 14:12 , lit: «puesto que estáis ávidos de espíritus». Véase también VIENTO, etc.

pneuma (πνευ̂μα, G4151) , se traduce «viento» en Jua 3:8 : «el viento sopla» (la Versión Revisada Inglesa da, en el margen: «el Espíritu alienta», su significado probable). Véase ESPÍRITU.
Notas : (1) Para notos , «viento del sur» (Luc 12:55 ; Hch 28:13), véase SUR; (2) el verbo anemizo , traducido «la onda del mar, que es arrastrada por el viento» (Stg 1:6 ; cf. Nº 1 más arriba), se trata bajo ARRASTRAR, Nº 3(3) para pneo , soplar, traducido «viento» en Hch 27:40 , véase SOPLAR, Nº 1.
pneuma (πνευ̂μα, G4151) primariamente denota viento (relacionado con pneo , respirar, soplar); también aliento; luego, especialmente el espíritu, que, como el viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Se traduce como «demonios» solo en Mat 8:16 (rv , rvr , rvr77 , vm , donde la vha traduce correctamente «espíritus»). Véase, etc.
pneuma (πνευ̂μα, G4151) denota en primer lugar el viento (relacionado con pneo , respirar, soplar); también aliento; luego, de forma especial, el espíritu, que, a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Los usos que se hacen de este término en el NT se pueden analizar de una forma aproximada de la manera siguiente: «(a) el viento (Jua 3:8 ; Heb 1:7; cf. Amó 4:13 , lxx); (b) el aliento (2Ts 2:8 : «espíritu», rv, rvr, rvr77, vm, lba, que da al margen la traducción alternativa «soplo»; nvi: «aliento de su boca»; Besson: «soplo»; Rev 11:11 : «espíritu», rv, rvr, rvr77: «aliento»; Besson: «soplo»; Rev 13:15, rv: «espíritu», rvr: «aliento»); cf. Job 12:10, lxx; (c) la parte inmaterial e invisible del hombre (Luc 8:55 ; Hch 7:59 ; 1Co 5:5 ; Stg 2:26; cf. Ecl 12:7 , lxx); (d) el hombre fuera del cuerpo, o «desnudos» (2Co 5:3-4, Luc 24:37, Luc 24:39; Heb 12:23 ; 1Pe 3:18); (f) el elemento sensible del hombre, aquello por lo que percibe, reflexiona, siente, desea (Mat 5:3 ; Mat 26:41; Mar 2:8; Luc 1:47, Luc 1:80; Hch 17:16 ; Hch 20:22; 1Co 2:11 ; 1Co 5:3-4; 1Co 14:4, 1Co 14:15; 2Co 7:1; cf. Gén 26:35 ; Isa 26:9 ; Eze 13:3 ; Dan 7:15); (g) propósito, objetivo (2Co 12:18 ; Flp 1:27; Efe 4:23 ; Rev 19:10; cf. Esd 1:5 ; Sal 78:8 ; Dan 5:12); (h) el equivalente del pronombre personal, usado para énfasis y efecto; la persona (1Co 16:18; cf. Gén 6:3; Gén 6:2ª persona, 2Ti 4:22 ; Flm 1:25; cf. Sal 139:7; Sal 139:3ª persona, 2Co 7:13; cf. Isa 40:13); (i) carácter (Luc 1:17 ; Rom 1:4; cf. Núm 14:24); (j) cualidades y actividades morales: malas, como de esclavitud, de un esclavo (Rom 8:15; cf. Isa 61:3); aturdimiento (Rom 11:8; cf. Isa 29:10); temor (2Ti 1:7; cf. Jos 5:1); buenas, como de adopción, esto es, de libertad como de hijo (Rom 8:15; cf. Sal 51:12); de mansedumbre (1Co 4:21; cf. Pro 16:19); fe (2Co 4:13); afable y apacible (1Pe 3:4; cf. Pro 14:29); (k) el Espíritu Santo (p.ej., Mat 4:1 , véase más adelante; Luc 4:18); (1) «el hombre interior», expresión que solo se usa del creyente (Rom 7:22 ; 2Co 4:16 ; Efe 3:16); la nueva vida (Rom 8:4-6, Rom 8:10, 16; Heb 12:9; cf. Sal 51:10); (m) espíritus inmundos, demonios (Mat 8:16 ; Luc 4:33 ; 1Pe 3:19; cf. 1Sa 18:10); (n) ángeles (Heb 1:14; cf. Hch 12:15); (o) don divino para el servicio (1Co 14:12, 1Co 14:32); (p) por metonimia, aquellos que afirman ser depositarios de estos dones (2Ts 2:2 ; 1Jn 4:1-3); (q) el significado, en contraste con la forma, o palabras, de un rito (Jua 6:63 ; Rom 2:29 ; Rom 7:6; 2Co 3:6); (r) una visión (Rev 1:10 ; Rev 4:2; Rev 17:3; Rev 21:10)» (de Notes on Thessalonians por Hogg y Vine, pp. 204-205).
Nota : Con respecto a la distinción entre espíritu y alma, véase bajo ALMA, los tres últimos párrafos.
«El Espiritu Santo».

El Espíritu Santo recibe varios títulos en el NT. En la siguiente lista la omisión del artículo determinado señala su omisión en el original (con respecto a esto, véase más adelante): «Espíritu (Mat 22:43); Eterno Espíritu (Heb 9:14); el Espíritu (Mat 28:19); el Espíritu, el Santo (Mat 12:32); el Espíritu de promesa, el Santo (Efe 1:13); Espíritu de Dios (Rom 8:9); Espíritu del Dios viviente (2Co 3:3); el Espíritu de Dios (1Co 2:11); el Espíritu de nuestro Dios (1Co 6:11); el Espíritu de Dios, el Santo (Efe 4:30); el Espíritu de gloria y de Dios (1Pe 4:14); el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos; esto es, Dios (Rom 8:11); el Espíritu de vuestro Padre (Mat 10:20); Espíritu de su Hijo (Gál 4:6); Espíritu del Señor (Hch 8:39); el Espíritu del Señor (Hch 5:9); Señor, el Espíritu (2Co 3:18); el Espíritu de Jesús (Hch 16:7); Espíritu de Cristo (Rom 8:9); el Espíritu de Jesucristo (Flp 1:19); Espíritu de adopción (Rom 8:15); el Espíritu de verdad (Jua 14:17); el Espíritu de vida (Rom 8:2); el Espíritu de gracia (Heb 10:29)» (de Notes on Galatians , por Hogg y Vine, p. 193).
El uso o ausencia del artículo en el original donde se menciona al Espíritu Santo no siempre se puede decidir por reglas gramaticales, ni puede la presencia o ausencia del artículo por sí solo determinar si la referencia es al Espíritu Santo. Ejemplos en los que se significa la persona cuando no aparece el artículo son Mat 22:43 (el artículo se usa en Mar 12:36); Hch 4:25 (ausente en algunos textos); Hch 19:2, Hch 19:6; Rom 14:17 ; 1Co 2:4 ; Gál 5:25 , dos veces; 1Pe 1:2. En ocasiones se debe explicar la ausencia por el hecho de que Pneuma , al igual que Theos , es sustancialmente un nombre propio (p.ej., en Jua 7:39). Como regla general el artículo está presente cuando el tema de la enseñanza es la personalidad del Espíritu Santo (p.ej., Jua 14:26), donde se lo menciona en distinción al Padre y al Hijo. Véase también 15:26 y cf. Luc 3:22.
En Gál 3:3 , en la frase «habiendo comenzado por el Espíritu», es difícil decir si la mención es al Espíritu Santo o al espíritu vivificado del creyente; y no se puede determinar si se refiere a lo último por la ausencia del artículo, sino por el contraste con «la carne»; por otra parte, el contraste puede ser entre el Espíritu Santo que pone en el creyente su sello sobre la perfecta obra de Cristo, y la carne que trata de mejorarse mediante obras propias. No hay ninguna preposición delante de ninguno de los dos nombres, y si la mención se refiere al espíritu vivificado, no se puede separar de la operación del Espíritu Santo. En Gál 4:29 la frase «según el Espíritu» significa «por poder sobrenatural», en contraste a «según la carne», esto es, «por poder natural», y la referencia tiene que ser al Espíritu Santo; lo mismo sucede en 5:17.

El título pleno con el artículo delante tanto de pneuma como de jagios (el uso «recapitulador» del artículo), lit: «el Espíritu el Santo», destaca el carácter de la Persona (p.ej., Mat 12:32 ; Mar 3:29; Mar 12:36; Mar 13:11; Luc 2:26 ; Luc 10:21; Jua 14:26 ; Hch 1:16 ; Hch 5:3; Hch 7:51; Hch 10:44, Hch 10:47; Hch 13:2; Hch 15:28; Hch 19:6; Hch 20:23, Hch 20:28; Hch 21:11; Hch 28:25; Efe 4:30 ; Heb 3:7 ; Heb 9:8; Heb 10:15).
La personalidad del Espíritu queda destacada a expensas del estricto procedimiento gramatical en Jua 14:26 ; Jua 15:26; Jua 16:8, Jua 16:13-14, Gdonde el pronombre enfático ekeinos : «él», se usa del Espíritu en género masculino, en tanto que el nombre pneuma es neutro en griego, y que la palabra correspondiente en arameo, la lengua en la que el Señor probablemente habló, es femenina (rucha , cf. Hebreos ruach ).

El tema del Espíritu Santo en el NT puede ser considerado en relación con sus atributos divinos; su personalidad definida en la Deidad; su obra en relación con el Señor Jesús en su nacimiento, vida, bautismo y muerte; su actuación en el mundo; en la Iglesia; el hecho de haber sido enviado en Pentecostés por el Padre y por Cristo; sus operaciones en el creyente individual; en las iglesias locales; sus operaciones en la producción de las Sagradas Escrituras; su obra en el mundo, etc.

pneuma (πνευ̂μα, G4151) denota en primer lugar el viento (relacionado con pneo , respirar, soplar); también aliento; luego, de forma especial, el espíritu, que, a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Los usos que se hacen de este término en el NT se pueden analizar de una forma aproximada de la manera siguiente: «(a) el viento (Jua 3:8 ; Heb 1:7; cf. Amó 4:13 , lxx); (b) el aliento (2Ts 2:8 : «espíritu», rv, rvr, rvr77, vm, lba, que da al margen la traducción alternativa «soplo»; nvi: «aliento de su boca»; Besson: «soplo»; Rev 11:11 : «espíritu», rv, rvr, rvr77: «aliento»; Besson: «soplo»; Rev 13:15, rv: «espíritu», rvr: «aliento»); cf. Job 12:10, lxx; (c) la parte inmaterial e invisible del hombre (Luc 8:55 ; Hch 7:59 ; 1Co 5:5 ; Stg 2:26; cf. Ecl 12:7 , lxx); (d) el hombre fuera del cuerpo, o «desnudos» (2Co 5:3-4, Luc 24:37, Luc 24:39; Heb 12:23 ; 1Pe 3:18); (f) el elemento sensible del hombre, aquello por lo que percibe, reflexiona, siente, desea (Mat 5:3 ; Mat 26:41; Mar 2:8; Luc 1:47, Luc 1:80; Hch 17:16 ; Hch 20:22; 1Co 2:11 ; 1Co 5:3-4; 1Co 14:4, 1Co 14:15; 2Co 7:1; cf. Gén 26:35 ; Isa 26:9 ; Eze 13:3 ; Dan 7:15); (g) propósito, objetivo (2Co 12:18 ; Flp 1:27; Efe 4:23 ; Rev 19:10; cf. Esd 1:5 ; Sal 78:8 ; Dan 5:12); (h) el equivalente del pronombre personal, usado para énfasis y efecto; la persona (1Co 16:18; cf. Gén 6:3; Gén 6:2ª persona, 2Ti 4:22 ; Flm 1:25; cf. Sal 139:7; Sal 139:3ª persona, 2Co 7:13; cf. Isa 40:13); (i) carácter (Luc 1:17 ; Rom 1:4; cf. Núm 14:24); (j) cualidades y actividades morales: malas, como de esclavitud, de un esclavo (Rom 8:15; cf. Isa 61:3); aturdimiento (Rom 11:8; cf. Isa 29:10); temor (2Ti 1:7; cf. Jos 5:1); buenas, como de adopción, esto es, de libertad como de hijo (Rom 8:15; cf. Sal 51:12); de mansedumbre (1Co 4:21; cf. Pro 16:19); fe (2Co 4:13); afable y apacible (1Pe 3:4; cf. Pro 14:29); (k) el Espíritu Santo (p.ej., Mat 4:1 , véase más adelante; Luc 4:18); (1) «el hombre interior», expresión que solo se usa del creyente (Rom 7:22 ; 2Co 4:16 ; Efe 3:16); la nueva vida (Rom 8:4-6, Rom 8:10, 16; Heb 12:9; cf. Sal 51:10); (m) espíritus inmundos, demonios (Mat 8:16 ; Luc 4:33 ; 1Pe 3:19; cf. 1Sa 18:10); (n) ángeles (Heb 1:14; cf. Hch 12:15); (o) don divino para el servicio (1Co 14:12, 1Co 14:32); (p) por metonimia, aquellos que afirman ser depositarios de estos dones (2Ts 2:2 ; 1Jn 4:1-3); (q) el significado, en contraste con la forma, o palabras, de un rito (Jua 6:63 ; Rom 2:29 ; Rom 7:6; 2Co 3:6); (r) una visión (Rev 1:10 ; Rev 4:2; Rev 17:3; Rev 21:10)» (de Notes on Thessalonians por Hogg y Vine, pp. 204-205).
Nota : Con respecto a la distinción entre espíritu y alma, véase bajo ALMA, los tres últimos párrafos.
«El Espiritu Santo».

El Espíritu Santo recibe varios títulos en el NT. En la siguiente lista la omisión del artículo determinado señala su omisión en el original (con respecto a esto, véase más adelante): «Espíritu (Mat 22:43); Eterno Espíritu (Heb 9:14); el Espíritu (Mat 28:19); el Espíritu, el Santo (Mat 12:32); el Espíritu de promesa, el Santo (Efe 1:13); Espíritu de Dios (Rom 8:9); Espíritu del Dios viviente (2Co 3:3); el Espíritu de Dios (1Co 2:11); el Espíritu de nuestro Dios (1Co 6:11); el Espíritu de Dios, el Santo (Efe 4:30); el Espíritu de gloria y de Dios (1Pe 4:14); el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos; esto es, Dios (Rom 8:11); el Espíritu de vuestro Padre (Mat 10:20); Espíritu de su Hijo (Gál 4:6); Espíritu del Señor (Hch 8:39); el Espíritu del Señor (Hch 5:9); Señor, el Espíritu (2Co 3:18); el Espíritu de Jesús (Hch 16:7); Espíritu de Cristo (Rom 8:9); el Espíritu de Jesucristo (Flp 1:19); Espíritu de adopción (Rom 8:15); el Espíritu de verdad (Jua 14:17); el Espíritu de vida (Rom 8:2); el Espíritu de gracia (Heb 10:29)» (de Notes on Galatians , por Hogg y Vine, p. 193).
El uso o ausencia del artículo en el original donde se menciona al Espíritu Santo no siempre se puede decidir por reglas gramaticales, ni puede la presencia o ausencia del artículo por sí solo determinar si la referencia es al Espíritu Santo. Ejemplos en los que se significa la persona cuando no aparece el artículo son Mat 22:43 (el artículo se usa en Mar 12:36); Hch 4:25 (ausente en algunos textos); Hch 19:2, Hch 19:6; Rom 14:17 ; 1Co 2:4 ; Gál 5:25 , dos veces; 1Pe 1:2. En ocasiones se debe explicar la ausencia por el hecho de que Pneuma , al igual que Theos , es sustancialmente un nombre propio (p.ej., en Jua 7:39). Como regla general el artículo está presente cuando el tema de la enseñanza es la personalidad del Espíritu Santo (p.ej., Jua 14:26), donde se lo menciona en distinción al Padre y al Hijo. Véase también 15:26 y cf. Luc 3:22.
En Gál 3:3 , en la frase «habiendo comenzado por el Espíritu», es difícil decir si la mención es al Espíritu Santo o al espíritu vivificado del creyente; y no se puede determinar si se refiere a lo último por la ausencia del artículo, sino por el contraste con «la carne»; por otra parte, el contraste puede ser entre el Espíritu Santo que pone en el creyente su sello sobre la perfecta obra de Cristo, y la carne que trata de mejorarse mediante obras propias. No hay ninguna preposición delante de ninguno de los dos nombres, y si la mención se refiere al espíritu vivificado, no se puede separar de la operación del Espíritu Santo. En Gál 4:29 la frase «según el Espíritu» significa «por poder sobrenatural», en contraste a «según la carne», esto es, «por poder natural», y la referencia tiene que ser al Espíritu Santo; lo mismo sucede en 5:17.

El título pleno con el artículo delante tanto de pneuma como de jagios (el uso «recapitulador» del artículo), lit: «el Espíritu el Santo», destaca el carácter de la Persona (p.ej., Mat 12:32 ; Mar 3:29; Mar 12:36; Mar 13:11; Luc 2:26 ; Luc 10:21; Jua 14:26 ; Hch 1:16 ; Hch 5:3; Hch 7:51; Hch 10:44, Hch 10:47; Hch 13:2; Hch 15:28; Hch 19:6; Hch 20:23, Hch 20:28; Hch 21:11; Hch 28:25; Efe 4:30 ; Heb 3:7 ; Heb 9:8; Heb 10:15).
La personalidad del Espíritu queda destacada a expensas del estricto procedimiento gramatical en Jua 14:26 ; Jua 15:26; Jua 16:8, Jua 16:13-14, Gdonde el pronombre enfático ekeinos : «él», se usa del Espíritu en género masculino, en tanto que el nombre pneuma es neutro en griego, y que la palabra correspondiente en arameo, la lengua en la que el Señor probablemente habló, es femenina (rucha , cf. Hebreos ruach ).

El tema del Espíritu Santo en el NT puede ser considerado en relación con sus atributos divinos; su personalidad definida en la Deidad; su obra en relación con el Señor Jesús en su nacimiento, vida, bautismo y muerte; su actuación en el mundo; en la Iglesia; el hecho de haber sido enviado en Pentecostés por el Padre y por Cristo; sus operaciones en el creyente individual; en las iglesias locales; sus operaciones en la producción de las Sagradas Escrituras; su obra en el mundo, etc.

----
Diccionario Swanson

(Swanson 4460)
πνεῦμα (pneuma), ατος (atos), τό (to): s.neu.; ≡ DBLHebr 8120; Strong 4151; TDNT 6.332-1. LN 12.18 Espíritu Santo (Mar 1:12); 2. LN 12.33 espíritu, ser inmaterial (Jua 4:24; Hch 23:8); 3. LN 12.37 espíritu malo (Mat 8:16); 4. LN 12.42 fantasma (Luc 24:37, Luc 24:39); 5. LN 26.9 ser interior, facultad inmaterial que puede responder a Dios (Hch 17:16; Efe 5:9 v.l.); 6. LN 30.6 manera de pensar, actitud, disposición (Gál 6:1); 7. LN 14.4 viento (Jua 3:8); 8. LN 23.186 aliento (2Ts 2:8), nota: ver el índice de LN para un tratamiento más completo de las unidades del léxico.
Hомер Стронга: G4151
Оригинал: πνευμα
Транслитерация: пнеума
Произношение: пнэвма
Часть речи: Существительное среднего рода
Этимология: от G4154 - 1. ветер, дуновение, веяние; 2. дыхание, дух жизни, душа; 3. дух;
LXX: H7307 (רוּחַ‎).
Синонимы: G2588 (καρδια), G3563 (νους), G5590 (ψυχη); 4. вдохновение, расположение, настроение; Словарь Дворецкого: πνευμα -ατος το 1) веяние, дуновение, порыв Пр.: (ανεμων Эсхил (525/4-456 до н. э.); перен. συμφορας Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) ωσπερ π. η καπνος Платон (427-347 до н. э.) — словно дуновение или дым; λυσσης π. Эсхил (525/4-456 до н. э.) — вспышка бешенства 2) ветер Пр.: (πνευματα θαλασσια Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); το π. οπου θελει πνει Новый Завет) 3) дыхание Пр.: π. βιου Эсхил (525/4-456 до н. э.) — дыхание жизни, жизнь; π. αθροιζειν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — переводить дыхание; πνευματος διαρροαι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — дыхательные пути, перен. горло 4) дух, жизнь Пр.: π. ανιεναι (αφιεναι, μεθιεναι) Эсхил (525/4-456 до н. э.) — испускать дух, умирать; το π. εχειν δια τινα Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — быть обязанным кому-л. жизнью 5) расположенность, благосклонность Пр.: (εν ανδρασι φιλοις Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) αιδοιον π. χωρας Эсхил (525/4-456 до н. э.) — гостеприимство (досл. почтительная благосклонность) страны 6) испарение, тж. запах, аромат Пр.: (θειον οδμης π. Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); π. βαρυ Плутарх (ок. 46-126)) 7) звук(и), звучание, глас Пр.: (Φρυγιων αυλων π. Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 8) филос. , миф. духовное начало, дух Пр.: (θειον π. Платон (427-347 до н. э.); δαιμονιον π. Плутарх (ок. 46-126); π. ακαθαρτον Новый Завет) 9) (о животных) чутье Пр.: κατα π. τινος στηναι Аристотель (384-322 до н. э.) — находиться в пределах чьего-л. чутья 10) pl. ветры Пр.: (τα πνευματα αποκρινεσθαι Диоген Лаэртский (III/IV вв. н. э.)) 11) рит. нарастание, градация 12) грам. придыхание Плутарх (ок. 46-126) 13) грам. знак придыхания Пр.: π. δασυ (spiritus asper) — густое придыхание; π. ψιλον (spiritus lenis) — тонкое придыхание.
Numéro de Strong: G4151
Mot: πνεῦμα  (pneuma)
Esprit, esprit, choses spirituelles, vérité, inspiration, souffle, vents, âme, non traduit ; 386
Strong: G4151
Word: πνεῦμα
pneuma {pnyoo'-mah}
源自G4154;中性名詞
➊吹送,呼吸ⓐ風ⓑ吹氣,吐氣,呼吸
➋(將生命律動賦予身體)靈
➌(人的性情之一部分)靈ⓐ與肉體連用的時候,表達非物質層面ⓑ感覺,意志,想法之來源ⓒ靈性的狀態,心志
➍物界看不見的個別靈體ⓐ善良的ⓑ邪惡的
➎神的靈
➏神的靈(彰顯於神的子民或某些特定人)
Strong: G4151
πνεῦμα (pneûma) {pnyoo'-mah}
πνευμα - pneuma de G4154 tdnt - 6 332 876 n n 1 terceira pessoa da trindade o santo espirito co-igual coeterno com o pai e o filho 1a algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza sua personalidade e carater o santo espirito 1b algumas vezes mencionado de um modo que enfatiza seu trabalho e poder o espirito da verdade 1c nunca mencionado como um forca despersonalizada 2 o espirito i e o principio vital pelo qual o corpo e animado 2a espirito racional o poder pelo qual o ser humano sente pensa decide 2b alma 3 um espirito i e simples essencia destituida de tudo ou de pelo menos todo elemento material e possuido do poder de conhecimento desejo decisao e acao 3a espirito que da vida 3b alma humana que partiu do corpo 3c um espirito superior ao homem contudo inferior a deus i e um anjo 3c1 usado de demonios ou maus espiritos que pensava-se habitavam em corpos humanos 3c2 a natureza espiritual de cristo superior ao maior dos anjos e igual a deus a natureza divina de cristo 4 a disposicao ou influencia que preenche e governa a alma de alguem 4a a fonte eficiente de todo poder afeicao emocao desejo etc 5 um movimento de ar um sopro suave 5a do vento dai o vento em si mesmo 5b respiracao pelo nariz ou pela boca sinonimos ver verbete G5923


Webster Concordance (1833)
Strong: G4151
Transliter & Pronounc: pneuma {pnyoo'-mah}
Total Webster Occurrences: 385

ghost, 1
John 19:30

life, 1
Rev 13:15

spirit, 348
Matt 1:18; Matt 1:20; Matt 3:11; Matt 3:16; Matt 4:1; Matt 5:3; Matt 10:20; Matt 12:18; Matt 12:28; Matt 12:31; Matt 12:32; Matt 12:43; Matt 22:43; Matt 26:41; Matt 27:50; Matt 28:19; Mark 1:8; Mark 1:10; Mark 1:12; Mark 1:23; Mark 1:26; Mark 2:8; Mark 3:29; Mark 3:30; Mark 5:2; Mark 5:8; Mark 7:25; Mark 8:12; Mark 9:17; Mark 9:20; Mark 9:25(2); Mark 12:36; Mark 13:11; Mark 14:38; Luke 1:15; Luke 1:17; Luke 1:35; Luke 1:41; Luke 1:47; Luke 1:67; Luke 1:80; Luke 2:25; Luke 2:26; Luke 2:27; Luke 2:40; Luke 3:16; Luke 3:22; Luke 4:1(2); Luke 4:14; Luke 4:18; Luke 4:33; Luke 8:29; Luke 8:55; Luke 9:39; Luke 9:42; Luke 9:55; Luke 10:21; Luke 11:13; Luke 11:24; Luke 12:10; Luke 12:12; Luke 13:11; Luke 23:46; Luke 24:37; Luke 24:39; John 1:32; John 1:33(2); John 3:5; John 3:6(2); John 3:8; John 3:34; John 4:23; John 4:24(2); John 6:63(2); John 7:39(2); John 11:33; John 13:21; John 14:17; John 14:26; John 15:26; John 16:13; John 20:22; Acts 1:2; Acts 1:5; Acts 1:8; Acts 1:16; Acts 2:4(2); Acts 2:17; Acts 2:18; Acts 2:33; Acts 2:38; Acts 4:8; Acts 4:31; Acts 5:3; Acts 5:9; Acts 5:32; Acts 6:3; Acts 6:5; Acts 6:10; Acts 7:51; Acts 7:55; Acts 7:59; Acts 8:15; Acts 8:17; Acts 8:18; Acts 8:19; Acts 8:29; Acts 8:39; Acts 9:17; Acts 9:31; Acts 10:19; Acts 10:38; Acts 10:44; Acts 10:45; Acts 10:47; Acts 11:12; Acts 11:15; Acts 11:16; Acts 11:24; Acts 11:28; Acts 13:2; Acts 13:4; Acts 13:9; Acts 13:52; Acts 15:8; Acts 15:28; Acts 16:6; Acts 16:7; Acts 16:16; Acts 16:18; Acts 17:16; Acts 18:5; Acts 18:25; Acts 19:2(2); Acts 19:6; Acts 19:15; Acts 19:16; Acts 19:21; Acts 20:22; Acts 20:23; Acts 20:28; Acts 21:4; Acts 21:11; Acts 23:8; Acts 23:9; Acts 28:25; Rom 1:4; Rom 1:9; Rom 2:29; Rom 5:5; Rom 7:6; Rom 8:1; Rom 8:2; Rom 8:4; Rom 8:5(2); Rom 8:9(3); Rom 8:10; Rom 8:11(2); Rom 8:13; Rom 8:14; Rom 8:15(2); Rom 8:16(2); Rom 8:23; Rom 8:26(2); Rom 8:27; Rom 9:1; Rom 11:8; Rom 12:11; Rom 14:17; Rom 15:13; Rom 15:16; Rom 15:19; Rom 15:30; 1Cor 2:4; 1Cor 2:10(2); 1Cor 2:11(2); 1Cor 2:12(2); 1Cor 2:13; 1Cor 2:14; 1Cor 3:16; 1Cor 4:21; 1Cor 5:3; 1Cor 5:4; 1Cor 5:5; 1Cor 6:11; 1Cor 6:17; 1Cor 6:19; 1Cor 6:20; 1Cor 7:34; 1Cor 7:40; 1Cor 12:3(2); 1Cor 12:4; 1Cor 12:7; 1Cor 12:8(2); 1Cor 12:9(2); 1Cor 12:11; 1Cor 12:13(2); 1Cor 14:2; 1Cor 14:14; 1Cor 14:15(2); 1Cor 14:16; 1Cor 15:45; 1Cor 16:18; 2Cor 1:22; 2Cor 2:13; 2Cor 3:3; 2Cor 3:6(2); 2Cor 3:8; 2Cor 3:17(2); 2Cor 3:18; 2Cor 4:13; 2Cor 5:5; 2Cor 6:6; 2Cor 7:1; 2Cor 7:13; 2Cor 11:4; 2Cor 12:18; 2Cor 13:14; Gal 3:2; Gal 3:3; Gal 3:5; Gal 3:14; Gal 4:6; Gal 4:29; Gal 5:5; Gal 5:16; Gal 5:17(2); Gal 5:18; Gal 5:22; Gal 5:25(2); Gal 6:1; Gal 6:8(2); Gal 6:18; Eph 1:13; Eph 1:17; Eph 2:2; Eph 2:18; Eph 2:22; Eph 3:5; Eph 3:16; Eph 4:3; Eph 4:4; Eph 4:23; Eph 4:30; Eph 5:9; Eph 5:18; Eph 6:17; Eph 6:18; Phil 1:19; Phil 1:27; Phil 2:1; Phil 3:3; Col 1:8; Col 2:5; 1Thess 1:5; 1Thess 1:6; 1Thess 4:8; 1Thess 5:19; 1Thess 5:23; 2Thess 2:2; 2Thess 2:8; 2Thess 2:13; 1Tim 3:16; 1Tim 4:1; 1Tim 4:12; 2Tim 1:7; 2Tim 1:14; 2Tim 4:22; Titus 3:5; Phlm 1:25; Heb 2:4; Heb 3:7; Heb 4:12; Heb 6:4; Heb 9:8; Heb 9:14; Heb 10:15; Heb 10:29; Jas 2:26; Jas 4:5; 1Pet 1:2; 1Pet 1:11; 1Pet 1:12; 1Pet 1:22; 1Pet 3:4; 1Pet 3:18; 1Pet 4:6; 1Pet 4:14; 2Pet 1:21; 1John 3:24; 1John 4:1; 1John 4:2(2); 1John 4:3; 1John 4:6(2); 1John 4:13; 1John 5:6(2); 1John 5:7; 1John 5:8; Jude 1:19; Jude 1:20; Rev 1:10; Rev 2:7; Rev 2:11; Rev 2:17; Rev 2:29; Rev 3:6; Rev 3:13; Rev 3:22; Rev 4:2; Rev 11:11; Rev 14:13; Rev 17:3; Rev 18:2; Rev 19:10; Rev 21:10; Rev 22:17

spirits, 32
Matt 8:16; Matt 10:1; Matt 12:45; Mark 1:27; Mark 3:11; Mark 5:13; Mark 6:7; Luke 4:36; Luke 6:18; Luke 7:21; Luke 8:2; Luke 10:20; Luke 11:26; Acts 5:16; Acts 8:7; Acts 19:12; Acts 19:13; 1Cor 12:10; 1Cor 14:32; 1Tim 4:1; Heb 1:7; Heb 1:14; Heb 12:9; Heb 12:23; 1Pet 3:19; 1John 4:1; Rev 1:4; Rev 3:1; Rev 4:5; Rev 5:6; Rev 16:13; Rev 16:14

spiritual, 1
1Cor 14:12

spiritually, 1
Rom 8:6

wind, 1
John 3:8
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4151 - πνεῦμα, τος, τό - [263 x]
Display settings Display settings
/ / 0.128 s.