SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1242 G1243 G1244 G1245 G1246         G1248G1249G1250G1251G1252

Cognate Strong's numbers: G1249, G1248

Strong: G1247
διακονέω  [diakoneó]
(fut. διακονήσω, aor. διηκόνησα, pas. διηκονήθην) 1. přisluhovat u stolu, obsluhovat (τινί koho) 2. přisluhovat; sloužit (τι [s] čím / v čem); pečovat (τινί o koho, oč); pomáhat ¦¦ διακονεῖν τραπέζαις (*Sk 6:2) věnovat se službě u stolů (tj. asi starat se o finance, sr. τραπέζα 3.) 3. vyhotovit, obstarat 4. (*1Tm 3:10 *1Tm 3:13) působit jako jáhen 5. (osobní pas.) být obsluhován, nechat si sloužit [37]
Strong: G1247
Word: διακονεω
Pronounc: dee-ak-on-eh'-o
Orig: from 1249; to be an attendant, i.e. wait upon (menially or as a host, friend, or (figuratively) teacher); technically, to act as a Christian deacon:--(ad-)minister (unto), serve, use the office of a deacon. G1249
Use: TDNT-2:81,152 Verb
HE Strong:

1) to be a servant, attendant, domestic, to serve, wait upon
1a) to minister to one, render ministering offices to
1a1) to be served, ministered unto
1b) to wait at a table and offer food and drink to the guests,
1b1) of women preparing food
1c) to minister i.e. supply food and necessities of life
1c1) to relieve one's necessities (e.g. by collecting alms), to provide take care of, distribute, the things necessary to sustain life
1c2) to take care of the poor and the sick, who administer the office of a deacon
1c3) in Christian churches to serve as deacons
1d) to minister
1d1) to attend to anything, that may serve another's interests
1d2) to minister a thing to one, to serve one or by supplying any thing
Strong: G1247
Word: διακονέω
Transliter: diakoneō
Pronounc: dee-ak-on-eh'-o
From G1249; to be an attendant that is wait upon (menially or as a host friend or [figuratively] teacher); technically to act as a Christian deacon: - (ad-) minister (unto) serve use the office of a deacon.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1247
diakoneo Synonyme siehe: G5951 < 1249; Vb. (37)
 Gräz.: in d. Papyri sehr selten in LXX überhaupt nicht (2,368).
 
 I.) bedienen
  1) spez.: (bei Tisch) bedienen bzw. aufwarten d.h. Speisen und Getränke servieren (vor allem von Frauen); allg.: dienen, sich um etw. annehmen, für etw. sorgen. Mt 4:11 Mr 1:13 10:45 Lu 12:37 17:8 Joh 12:2 2Co 3:3* ua.
  2) dienen; als "Diakon" in d. Gemeinde tätig sein. 1Ti 3:10,13
  3) jmdm. mit etw. (Gütern) dienen. Mt 8:15 27:55 Mr 1:31 15:41 10:45 2Co 3:3
  4) jmdm. helfen, jmdn. unterstützen. Mt 25:44 Lu 8:3 Ro 15:25 Heb 6:10 2Co 8:19 1Pe 4:10 2Ti 1:18
  5) für etw. sorgen, etw. besorgen. Ac 6:2
Strong: G1247
(diakonéo)
de G1249; ser servidor, i.e. servir a (domésticamente o como anfitrión, amigo, o [figurativamente] maestro); tecnicamente actuar como diácono cristiana:- administrar, ayudar, diaconado, expedir, ministrar, servir.
----
Diccionario Tuggy
διακονέω
. (imperf. ἐδιακόνουν o διηκόνουν; tiempo futuro διακονήσω; 1 tiempo aoristo ἐδιακόνησα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐδιακονήθην; tiempo perfecto δεδιακόνηκα; tiempo perfecto voz pasiva δεδιακόηνμαι).
A) Servir, ministrar : Mat 4:11; Mat 8:15; Mat 20:28; Mat 27:55; Mar 1:13; Mar 1:31; Mar 10:45; Mar 15:41; Luc 4:39; Luc 12:37; Luc 17:8; Luc 22:26-27; Jua 12:2; Jua 12:26; Hch 19:22; 2Co 8:19-20; 2Ti 1:18; Flm 1:13; 1Pe 1:12; 1Pe 4:10-11.
B) Atender, expedir : Hch 6:2; 2Co 3:3.
C) Ayudar, cuidar : Mat 25:44; Luc 8:3; Rom 15:25; Heb 6:10.
D) Servir como diácono : 1Ti 3:10; 1Ti 3:13.
----
Diccionario Vine NT
diakoneo (διακονέω, G1247)
, relacionado con B, Nº 1. Significa ser siervo, asistente, servir, asistir, ministrar. Se traduce principalmente con el verbo «servir». Con el verbo «ministrar» se traduce: (a) en el sentido de aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida (Rom 15:25); más concretamente en relación con este servicio en el seno de una iglesia local (1Ti 3:10, 1Ti 3:13 : «ministren» y «ministraren», respectivamente, en rv ; rvr : «ejerzan el diaconado» y «ejerzan … el diaconado», respectivamente); (b) del ministerio de los creyentes en diversas formas, unos a otros (1Pe 4:10-11 ; no refiriéndose aquí al cumplimiento de funciones eclesiásticas). Para un tratamiento sistemático de esta palabra, véase bajo SERVIR. Véanse también ADMINISTRAR, AYUDAR, DIACONADO, EJERCER, EXPEDIR.

diakoneo (διακονέω, G1247) . Se traduce «expedida» en 2Co 3:3 (rv : «administrada»). Véanse ADMINISTRAR, MINISTRAR, SERVIR.
diakoneo (διακονέω, G1247) se traduce «ayudar» en Hch 19:22. Véanse ADMINISTRAR, DIACONADO, MINISTRAR, SERVIRetc.

diakoneo (διακονέω, G1247) , ministrar, servir (relacionado con diakonos , véase ). Se traduce con la frase «ejercer el diaconado» en 1Ti 3:10, 1Ti 3:13. Véanse ADMINISTRAR, AYUDAR, DIACONADO, EXPEDIR, MINISTRAR, SERVIR.
diakoneo (διακονέω, G1247) , relacionado con diakonos (véanse MINISTRO, B, Nº 1, y, II), significa ser siervo, asistente, servir, atender, ministrar. Se traduce con el verbo servir, excepto donde se mencione lo contrario: (a) con un sentido general (p.ej., Mateo 4 ;11; Mar 1:13; Mar 10:45; Jua 12:26 , dos veces; Hch 19:22 : «que … ayudaban»; Flm 1:13); (b) de servir a la mesa, a los invitados (Mat 8:15 ; Luc 4:39 ; Luc 8:3; Luc 12:37; Luc 17:8; Luc 22:26-27, dos veces), donde el segundo caso, acerca del Señor, puede ir bajo (a) ; lo mismo «de mujeres preparando alimentos, etc. (Mar 1:31; Luc 10:40 ; Jua 12:2); (c) de aliviar las necesidades de uno, supliendo las necesidades de la vida (Mat 25:44 ; Mat 27:55; Mar 15:41; Hch 6:2 ; Rom 15:25 : «para ministrar»; Heb 6:10 , dos veces); más definidamente en relación con el servicio en la iglesia local (1Ti 3:10 : «ejerzan el diaconado»; v. 13: «ejerzan bien el diaconado»); (d) de asistir, de una manera más general, a cualquier cosa que pueda servir a los intereses de otro, como el trabajo de un amanuense (2Co 3:3 : «expedida», metafóricamente); del envío de dones materiales para socorrer a los menesterosos (2Co 8:19 : «que es administrado»; v. 20: «que administramos»); de una variedad de formas de servicio (2Ti 1:18 : «ayudó»); del testimonio de los profetas del AT (1Pe 1:12 : «administraban»); del mutuo ministerio de los creyentes en diversas maneras (1Pe 4:10 : «minístrelo»; v. 11: «ministra», aquí no se trata del ejercicio de funciones eclesiásticas).

Véanse ADMINISTRAR, A, AYUDAR, DIACONADO, EJERCER, EXPEDIR, MINISTRAR.¶
diakoneo (διακονέω, G1247) , servir. Se traduce «administrar» en 2Co 8:19-20 ; 1Pe 1:1. Véase SERVIR. También se traduce como ayudar, diaconado (ejercer el), expedir, ministrar.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1354)
διακονέω (diakoneō): vb.; ≡ Strong 1247; TDNT 2.81-1. LN 35.19 servir, prestar asistencia (Mat 20:28); 2. LN 35.37 cuidar, rindiendo servicio humilde (Mat 25:44); 3. LN 46.13 atender, servir comida y bebida (Mat 4:11; Mar 1:13); 4. LN 53.66 ser un diácono, ejercer el diaconado (1Ti 3:10); 5. LN 57.230 διακονέω τραπέζαις (diakoneō trapezais), encargarse de las finanzas, literalmente, manejar las finanzas (Hch 6:2+), para otra interpretación, ver ""servir"", nota: es posible que haya superposición de versículos y entradas
Hомер Стронга: G1247
Оригинал: διακονεω
Транслитерация: диаконео
Произношение: дьякοнэ́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от G1249 - 1. прислуживать (за столом), обслуживать, подавать (на стол); 2. служить, нести службу или служение; 3. заботиться, печься, оказывать услуги, помогать; 4. быть диаконом, нести служение диакона. Словарь Дворецкого: διακονεω ион. διηκονεω 1) состоять на службе, служить Пр.: (δεσποτη Демосфен (384-322 до н. э.); Κυκλωπι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) δ. τα διακονικα εργα Аристотель (384-322 до н. э.) — исполнять обязанности слуги; med. (тж. διακονεισθαι εαυτω Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.)) — обслуживать себя самого Софокл (ок. 496-406 до н. э.) 2) оказывать услуги Пр.: (τινι Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) τι τινι δ. Анакреон(т), Платон (427-347 до н. э.) — оказывать кому-л. какую-л. услугу; μηδεν επη δωροις δ. Платон (427-347 до н. э.) — не оказывать никаких услуг за взятки; δ. προς ωνην τε καη πρασιν Платон (427-347 до н. э.) — оказывать услуги в купле-продаже; τα δεδιακονημενα Демосфен (384-322 до н. э.) — оказанные услуги; οι διακονουμενοι τι Лукиан (ок. 120-190) — помощники в чем-л. 3) прислуживать (за столом), подавать Пр.: (μεθυ τινι Анакреон(т); med. οινον τινι Лукиан (ок. 120-190)) 4) оказывать материальную помощь, помогать Пр.: (τινι απο των υπαρχοντων εαυτου Новый Завет) 5) помогать в богослужении, быть диаконом Пр.: (διακονειτωσαν ανεγκλητοι οντες Новый Завет)
Numéro de Strong: G1247
Mot: διακονέω  (diakoneo)
servir, assister, aides, service, ministère, accomplir, soins, rendre, rendre des services, dispensateurs ; 37
Strong: G1247
Word: διακονέω
diakoneo {dee-ak-on-eh'-o}
源自G1249;動詞
➊中介人/代理人,聽使喚
➋履行義務ⓐ服侍,執行責任,從旁輔助ⓑ伺候(用餐)
➌幫助(即時的需要)
➍執行公務
➎照料(徒6:2)
Strong: G1247
διακονέω (diakonéō) {dee-ak-on-eh'-o}
διακονεω - diakoneo de G1249 tdnt - 2 81 152 v 1 ser um servo atendente domestico servir atender 1a ministrar a alguem render oficios ministeriais a 1a1 ser servido ou ministrado a 1b atender a mesa e oferecer comida e bebida para os convidados 1b1 de mulheres preparando comida 1c ministrar i e fornecer alimento e necessarios para a vida 1c1 aliviar as necessidades de alguem p e por meio de recolhimento de donativos prover ou cuidar de distribuir as coisas necessarias para sustentar a vida 1c2 cuidar do pobre e doente o que caracteriza o oficio de um diacono 1c3 em igrejas cristas servir como diacono 1d ministrar 1d1 participar de qualquer evento que possa servir aos interesses de outros 1d2 ministrar uma coisa para alguem servir alguem ou suprir alguma necessidade


Webster Concordance (1833)
Strong: G1247
Transliter & Pronounc: diakoneo {dee-ak-on-eh'-o}
Total Webster Occurrences: 38

administered, 2
2Cor 8:19; 2Cor 8:20

deacon, 2
1Tim 3:10; 1Tim 3:13

did, 1
Matt 25:44

me, 1
2Tim 1:18

minister, 6
Matt 20:28; Matt 25:44; Mark 10:45; Rom 15:25; Heb 6:10; 1Pet 4:10

ministered, 12
Matt 4:11; Matt 8:15; Mark 1:13; Mark 1:31; Mark 15:41; Luke 4:39; Luke 8:3; Acts 19:22; 2Cor 3:3; Phlm 1:13; Heb 6:10; 1Pet 1:12

ministereth, 1
1Pet 4:11

ministering, 1
Matt 27:55

serve, 7
Luke 10:40; Luke 12:37; Luke 17:8; Luke 22:26; John 12:26(2); Acts 6:2

served, 1
John 12:2

serveth, 2
Luke 22:27(2)

to, 2
Matt 20:28; Mark 10:45Display settings Display settings
/ / 0.159 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version