SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2975 G2976 G2977 G2978 G2979         G2981G2982G2983G2984G2985

Cognate Strong's numbers: G3055, G3052, G3004, G1588, G1586, G249, G3050, G3054, G1589, G3056, G3051

Strong: G2980
λαλέω  [laleó]
(fut. λαλήσω, aor. ἐλάλησα, pf. λελάληκα, pas. λελάλημαι, fut. pas. λαληθήσομαι) 1. mluvit (τινί / πρός τινα n. μετά τινος s kým, ke komu), hovořit, povídat; vydávat zvuky 2. (tr.) říci; přednést, proslovit; sdělit, zvěstovat, hlásat; slíbit 3. (pas.) být řečen / vyprávěn; říkat se, vyprávět se ¦¦ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται (*Mk 14:9) bude se ... vyprávět o tom, co vykonala [296]
Strong: G2980
Word: λαλεω
Pronounc: lal-eh'-o
Orig: a prolonged form of an otherwise obsolete verb; to talk, i.e. utter words:--preach, say, speak (after), talk, tell, utter. Compare 3004. G3004
Use: TDNT-4:69,505 Verb
HE Strong: H559 H1696 H2803 H4448 H5012 H5046 H5608 H6293 H6680 H7121 H7378

1) to utter a voice or emit a sound
2) to speak
2a) to use the tongue or the faculty of speech
2b) to utter articulate sounds
3) to talk
4) to utter, tell
5) to use words in order to declare one's mind and disclose one's thoughts
5a) to speak
Strong: G2980
Word: λαλέω
Transliter: laleō
Pronounc: lal-eh'-o
A prolonged form of an otherwise obsolete verb; to talk that is utter words: - preach say speak (after) talk tell utter. Compare G3004.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2980
laleo Synonyme siehe: G5965 < λαλοσ (geschwätzig, plauderhaft; ai.: [wie ein Kind] "lalala"
 sagen; vgl. nhdt.: "lallen"); Vb. (296)
 Gräz.: von Vögeln: zwitschern; zirpen.
 
 I.) sprechen
  1) von leblosen Dingen: (unartikulierte) Laute oder Geräusche von sich geben. Ge 4:10 Joh 12:29 Heb 11:4 12:24 Re 4:1 10:3,4
  2) von Personen:
   2a) intr.: reden (können), seine Stimme hören lassen; artikuliert sprechen; etw. (von sich) vernehmen lassen; sich äußern. Mt 9:33 Mr 7:35 Lu 8:49 Joh 4:27 Ac 13:45 28:25 Ro 7:1 uva.
   2b) tr.: etw. verkündigen, mitteilen, sagen, vorbringen; mit Worten seine Gedanken mitteilen. Ge 18:19 Zec 8:16 Mt 12:36 13:3 Lu 12:3 Joh 6:63 Eph 4:25 uva.
 
 Wortfamilie:
 
 1255 dia-laleo
 < 1223 + 2980, (w. etw. durch-sprechen); Vb. (2)
 I.) besprechen
 
 1583 ek-laleo
 < 1537 + 2980; Vb. (1)
 I.) ausplaudern
 
 412 an-eklaletos
 < 1 (priv.) + 1583, (w. nicht-auszusprechen); Adj. (1)
 I.) unaussprechlich
 
 2635 kata-laleo
 < 2596 (Opposition) + 2980, (w. übel nach-sprechen); Vb. (5)
 Gräz.: etw. über jmd. ausschwatzen
 I.) verleumden
 
 2637 kata-lalos
 < 2635 (w. übel nach-sprechend); Adj. (1)
 I.) subst.: d. Verleumder
 
 2636 katalalia
 < Tät. von 2635; Subst.fem. (2)
 I.) d. Verleumdung
 
 4354 pros-laleo
 < 4314 + 2980; Vb. (2)
 I.) ansprechen
  1) zu oder mit jmd. reden bzw. sprechen
 
 4814 sul-laleo
 < 4862 + 2980, (w. zusammen-sprechen); Vb. (6)
 I.) sich besprechen
 
 2981 lalia
 < Tät. von 2980; Subst.fem. (4)
 I.) d. Sprechen
 215 a-laletos
 < 1 (priv.) + Abl. 2980, (w. un-sprechbar); Adj. (1)
 I.) unaussprechbar
 
 216 a-lalos
 < 1 (priv.) + 2980, (w. ohne-Sprechen); Adj. (3)
 I.) stumm
Strong: G2980
(laléo)
forma prolongado de un verbo de otra manera obsoleto; hablar i.e. pronunciar palabras:- anunciar, dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, juzgar, predicar. Compare H3004.
----
Diccionario Tuggy
λαλέω
.(imperf. ἐλάλουν; tiempo futuro λαλήσω; tiempo futuro voz pasiva λαληθήσομαι; 1 tiempo aoristo ἐλάλησα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐλαλήθην; tiempo perfecto λελάληκα; tiempo perfecto voz pasiva λελάλημαι). Hablar, decir, charlar, proclamar, predicar, conversar, dirigirse a, resonar. A.T. Varias veces אָמַר qal.;; Gén 42:22. אֵמֶר , Job 34:37. דָּבַר qal. Gén 16:13. דָּבַר ni.; Sal. 93(94):4. Casi siempre דָּבַר pi., Gén 12:4. דָּבַר pu., Sal. 86(87):3. דָּבַר hithp., Núm 7:89. דָּבָר , Éxo 32:28. דָּבָר הָיָה , הָיָה דָבָר , 1Re 16:7. חָשׁב , Jer 18:8. מָלַל pi.; Job 8:2. מְלַל pa., Dan 7:8. מִלָּה , Job 29:9. נָבָא , hithp., 1Re 22:8. נָגַד hi., Est 4:9. סָפַר pi., Sal. 144(145):6. פָּגַע , Gén 23:8. קָרָא , Éxo 19:7. רִיב ; Jer 2:29. N.T. Hablar, decir, proclamar, predicar, conversar, dirigirse a, prometer, resonar : Mat 9:33; Mat 10:20; Mat 12:34; Mat 12:36; Mat 13:10; Mat 15:31; Mat 26:47; Mar 1:34; Mar 5:35; Mar 6:50; Mar 7:37; Mar 8:32; Mar 16:19; Luc 1:20; Luc 1:55; Luc 1:64; Luc 2:38; Luc 4:41; Luc 6:45; Luc 8:49; Luc 11:14; Luc 22:47; Luc 24:6; Luc 24:32; Jua 3:31; Jua 4:26; Jua 7:13; Jua 8:26; Jua 8:44; Jua 9:37; Jua 12:29; Jua 12:49; Jua 14:30; Jua 16:29; Jua 18:23; Hch 2:11; Hch 4:1; Hch 4:29; Hch 8:25; Hch 9:27; Hch 13:45; Hch 14:25; Hch 22:10; Hch 26:31; Rom 7:1; 1Co 2:6; 1Co 3:1; 1Co 13:11; 1Co 14:2; 1Co 14:11; 1Co 14:29; 2Co 11:17; Efe 4:25; Efe 5:19; Flp 1:14; Col 4:3; 1Ts 2:16; 1Ti 5:13; Heb 1:1-2; Heb 2:3; Heb 4:8; Heb 9:19; Heb 12:24; Stg 1:19; Stg 2:12; 2Jn 1:12; 3Jn 1:14; Jud 1:16; Rev 1:12; Rev 4:1; Rev 13:5; Rev 13:11; Rev 17:1; Rev 21:15.
----
Diccionario Vine NT
laleo (λαλέω, G2980)
, hablar. Se traduce «anunciar» en Hch 5:20 ; Heb 2:3 ; Heb 9:19. Véanse CONOCER, CONTAR, DECIR, EMITIR, especialmente HABLAR, PREDICAR.

laleo (λαλέω, G2980) , hablar, decir. Se traduce con la frase dar a conocer en Col 4:3 : «dar a conocer» (rv : «hablar»). Véanse ANUNCIAR, CONOCER, CONTAR, EMITIR, HABLAR, PREDICAR.

laleo (λαλέω, G2980) , hablar. Se traduce «emitieron» en Rev 10:3 ; Rev 10:4 : «hubieron emitido», de los truenos emitiendo sus voces. Véanse ANUNCIAR, CONOCER, CONTAR, DAR A CONOCER, DECIR, HABLAR, PREDICAR.
laleo (λαλέω, G2980) , hablar (véase HABLAR, Nº 1). Se traduce «a ser publicada» en Heb 2:3 , rv (rvr , vm : «habiendo sido anunciada»), lit., «habiendo recibido principio de ser hablada».
laleo (λαλέω, G2980) , véase también DECIR, Nº 2. Se usa varias veces en 1 Corintios 14 : Algunos consideran la orden que prohíbe a las mujeres hablar en las reuniones de la iglesia (vv. 34,35), como una prohibición de charlar durante las reuniones, significado que brilla por su ausencia en la utilización de este verbo en cualquier otro pasaje del NT. Se tiene que entender en el mismo sentido que en los vv. 2,3-6,9,11,13,18,19,21,23, 27-29,39. Véanse también DAR A CONOCER, Nº 4, PREDICAR, etc. Cf. con Nota en DECIR, Nº 1.

laleo (λαλέω, G2980) , hablar. Se traduce «predicaba» (Mar 2:2); «habiendo predicado» (Hch 14:25); véanse ANUNCIAR, CONOCER, CONTAR, DAR A CONOCER, DECIR, EMITIR, HABLAR.
Nota : Para logos , palabra, traducido «predicar» en 1Ti 5:17 (lit., «los que trabajan en la palabra»), véase PALABRA, Nº 1.
laleo (λαλέω, G2980) , Véanse DECIR, HABLAR. Se traduce «contar» en Mat 26:13 : «se contará» (rv : «será dicho»); Mar 14:9 : «se contará» (rv : «será dicho»).
laleo (λαλέω, G2980) , hablar. Se traduce «dar a conocer» en Col 4:3 (rv , vm : «hablar»; la rvr77 sigue aquí a la rvr ).
Notas: (1) Gnostes , uno que conoce (relacionado con ginosko , conocer; véase Nº l), denota a uno que es experto, un conocedor (Hch 26:3), y se traduce «tú conoces», lit., «siendo conocedor».¶ Cf. con gnostos , conocido; nota siguiente. (2) Gnostos se traduce con el verbo «conocer» en Hch 15:18 : «que hace conocer»; lit., «que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos». Véase C, Nº 1. (3) Kardiognostes significa un conocedor de corazones (kardia , corazón, y ginosko , conocer). Se traduce «que conoces los corazones» (Hch 1:24), y «que conoce los corazones» (Hch 15:8), referido en ambos casos a Dios. Véase .¶
laleo (λαλέω, G2980) , hablar. Se traduce en ocasiones como decir; véanse p.ej., Mat 9:18 : «decía» (rv : «hablando»); Mat 13:33 : «dijo» (rv , rvr ); Mar 5:36 : «se decía» (rv , rvr ); Mar 8:32 : «decía» (rv , rvr ); Mar 11:23 : «dice» (rv , rvr ); Mar 12:1 : «decir» (rv : «hablarles»); Mar 13:11 : «habéis de decir» (rv , rvr ); Luc 2:17 : «dicho» (rv , rvr ); v. 18: «decían» (rv , rvr ); etc. Véanse ANUNCIAR, CONOCER, CONTAR, DAR A CONOCER, EMITIR, HABLAR, PREDICAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 654)
ἀπολαλέω (apolaleō): adj.; ≡ Strong 2980; TDNT 4.69-hablar libremente (Hch 18:25 v.l. NA26); no se encuentra en LN
----
(Swanson 3281)
λαλέω (laleō): vb.; ≡ DBLHebr 1819; Strong 2980-1. LN 33.70 hablar, conversar; en algunos contextos con el énfasis semántico en el decir (es decir, en la emisión de sonidos en lugar del contenido) (Mat 9:33; Mat 13:3; Mat 23:1; Mar 16:17, Mar 16:19 v.l.); 2. LN 33.91 πρὸς τὸ οὖς λαλέω (pros to ous laleō), susurrar, literalmente, hablar al oído (Luc 12:3+)
Hомер Стронга: G2980
Оригинал: λαλεω
Транслитерация: лалео
Произношение: лале́о
Часть речи: Глагол
Этимология: провинциальная форма иначе obsolete глагол - говорить, рассказывать, беседовать, возвещать. Словарь Дворецкого: λαλεω 1) (тж. λ. εις τον αερα Новый Завет) говорить зря, болтать, молоть языком Пр.: λαλεις αμελησας αποκρινεσθαι Платон (427-347 до н. э.) — ты болтаешь пустяки, вместо того, чтобы (точнее не желая) отвечать; επου καη με λαλει Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — следуй (за мной) и не болтай, т. е. без лишних разговоров 2) говорить, владеть речью Пр.: (λαλει ουδεν των αλλων ζωων πλεν ανθρωπου Аристотель (384-322 до н. э.); ελαλησεν ο κωφος Новый Завет) ζωγραφια λαλουσα Плутарх (ок. 46-126) — (поэзия есть) говорящая живопись 3) говорить, рассказывать, беседовать Пр.: (τι τινι, τινι περι τινος Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), τι προς τινα, τι μετα τινος, εις τινα περι τινος, τινι Новый Завет) πραγμα κατ΄ αγοραν λαλουμενον Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — вещь, ставшая предметом различных толков; στομα προς στομα λαλησαι Новый Завет — побеседовать лично 4) издавать нечленораздельные звуки, т. е. мычать, щебетать, стрекотать и т. п. (λαλουσι μεν οι πιθηκοι, φραζουσι δε ου Плутарх (ок. 46-126)) 5) издавать музыкальные звуки, играть Пр.: (εν αυλω Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н. э.); δια σαλπιγγος Аристотель (384-322 до н. э.)) 6) изрекать, произносить Пр.: (ρηματα, βλασφημιας Новый Завет) 7) возвещать Пр.: (το ευαγγελιον προς τινα Новый Завет)
Numéro de Strong: G2980
Mot: λαλέω  (laleo)
adresser, adresser la parole, parler, dire, proférer, raconter, annoncer, prononcer, prêcher, enseigner, déclarer, mentionner, exprimer, s'entretenir de, paroles, faire entendre ; 296
Strong: G2980
Word: λαλέω
laleo {lal-eh'-o}
已不使用的動詞的擴展型;動詞
➊發出聲音
➋說話ⓐ說話這個舉動ⓑ宣告,聲稱
Strong: G2980
λαλέω (laléō) {lal-eh'-o}
λαλεω - laleo forma prolongada de um verbo absoleto em outras formas tdnt - 4 69 505 v 1 emitir uma voz ou um som 2 falar 2a usar a lingua ou a faculdade da fala 2b emitir sons articulados 3 conversar 4 anunciar contar 5 usar palavras a fim de tornar conhecido ou revelar o proprio pensamento 5a falar


Webster Concordance (1833)
Strong: G2980
Transliter & Pronounc: laleo {lal-eh'-o}
Total Webster Occurrences: 307

doth, 1
Mark 2:7

had, 1
Acts 23:7

Hath, 1
Heb 1:2

have, 1
John 12:49

in, 2
Acts 2:4; Acts 10:46

later, 1
Heb 3:5

Let, 1
1Cor 14:29

preach, 1
Acts 16:6

preached, 4
Mark 2:2; Acts 8:25; Acts 13:42; Acts 14:25

preaching, 1
Acts 11:19

said, 7
John 8:25; John 16:6; John 18:20; John 18:21; Acts 23:7; Heb 5:5; Heb 11:18

saith, 2
John 16:18; Rom 3:19

say, 6
Mark 9:6; John 8:26; Acts 3:22; Acts 23:18; Acts 26:22; 1Cor 9:8

shall, 2
John 16:13; John 16:25

should, 3
Acts 5:40; Acts 13:46; Rev 13:15

speak, 98
Matt 10:19(2); Matt 10:20; Matt 12:34; Matt 12:36; Matt 12:46; Matt 12:47; Matt 13:13; Matt 15:31; Mark 1:34; Mark 2:7; Mark 7:37; Mark 13:11(3); Mark 16:17; Luke 1:19; Luke 1:20; Luke 1:22; Luke 4:41; Luke 7:15; John 1:37; John 3:11; John 4:26; John 6:63; John 7:17; John 8:28; John 8:38; John 9:21; John 12:49; John 12:50(2); John 14:10(2); John 16:13(2); John 16:25; John 17:13; Acts 2:6; Acts 2:7; Acts 2:11; Acts 4:17; Acts 4:20; Acts 4:29; Acts 5:20; Acts 5:40; Acts 6:11; Acts 6:13; Acts 10:32; Acts 11:15; Acts 14:9; Acts 18:9; Acts 21:39; Acts 26:26; Rom 7:1; Rom 15:18; 1Cor 2:6; 1Cor 2:7; 1Cor 2:13; 1Cor 3:1; 1Cor 12:30; 1Cor 13:1; 1Cor 14:6; 1Cor 14:9; 1Cor 14:18; 1Cor 14:19; 1Cor 14:21; 1Cor 14:23; 1Cor 14:28; 1Cor 14:29; 1Cor 14:34; 1Cor 14:35; 1Cor 14:39; 2Cor 2:17; 2Cor 4:13; 2Cor 11:17(2); 2Cor 11:23; 2Cor 12:19; Eph 4:25; Eph 6:20; Phil 1:14; Col 4:3; Col 4:4; 1Thess 1:8; 1Thess 2:2; 1Thess 2:4; 1Thess 2:16; Titus 2:1; Titus 2:15; Heb 2:5; Heb 6:9; Jas 1:19; 1Pet 3:10; 1John 4:5; 2John 1:12; 3John 1:14; Rev 13:15

speakest, 1
Acts 17:19

speaketh, 25
Matt 10:20; Matt 12:34; Luke 5:21; Luke 6:45; John 3:31; John 3:34; John 7:18; John 7:26; John 8:44(2); 1Cor 14:2(3); 1Cor 14:3; 1Cor 14:4; 1Cor 14:5; 1Cor 14:11(2); 1Cor 14:13; 1Cor 14:27; Heb 11:4; Heb 12:24; Heb 12:25; 1Pet 4:11; Jude 1:16

speaking, 24
Matt 9:18; Matt 12:46; Matt 17:5; Matt 26:47; Mark 5:35; Mark 14:43; Luke 5:4; Luke 8:49; Luke 11:37; Luke 22:47; Luke 22:60; Luke 24:36; Acts 4:1; Acts 7:44; Acts 10:44; Acts 20:30; Acts 26:14; 1Cor 12:3; 1Cor 14:6; 2Cor 13:3; Eph 5:19; 1Tim 5:13; 2Pet 3:16; Rev 13:5

spoke, 58
Matt 9:33; Matt 12:22; Matt 13:3; Matt 13:33; Matt 13:34(2); Matt 14:27; Matt 28:18; Mark 4:33; Mark 4:34; Mark 7:35; Mark 8:32; Luke 1:55; Luke 1:64; Luke 1:70; Luke 2:38; Luke 2:50; Luke 9:11; Luke 11:14; Luke 24:6; Luke 24:44; John 7:13; John 7:46; John 8:12; John 8:20; John 8:30; John 9:29; John 10:6; John 12:29; John 12:36; John 12:41; John 17:1; John 18:20; Acts 2:31; Acts 4:31; Acts 6:10; Acts 7:6; Acts 7:38; Acts 8:26; Acts 9:29; Acts 10:7; Acts 11:20; Acts 14:1; Acts 16:13; Acts 16:32; Acts 18:25; Acts 19:6; Acts 22:9; Acts 28:25; 1Cor 13:11; 1Cor 14:5; 2Cor 7:14; Heb 1:1; Heb 7:14; 2Pet 1:21; Rev 1:12; Rev 10:8; Rev 13:11

spoken, 33
Mark 5:36; Mark 14:9; Mark 16:19; Luke 2:33; Luke 12:3; Luke 24:25; John 12:48; John 12:49; John 14:25; John 15:3; John 15:11; John 15:22; John 16:1; John 16:25; John 16:33; John 18:23; Acts 3:21; Acts 3:24; Acts 9:27; Acts 13:46; Acts 16:14; Acts 23:9; Acts 28:21; 1Cor 14:9; 2Cor 4:13; Heb 1:2; Heb 2:2; Heb 2:3; Heb 4:8; Heb 9:19; Heb 13:7; Jas 5:10; Jude 1:15

talk, 1
John 14:30

talked, 7
Mark 6:50; Luke 24:32; John 4:27; Acts 26:31; Rev 17:1; Rev 21:9; Rev 21:15

talketh, 1
John 9:37

talking, 1
Rev 4:1

tell, 2
Acts 10:6; Acts 11:14

Then, 1
Matt 23:1

thou, 4
Matt 13:10; John 4:27; John 16:29; John 19:10

told, 10
Matt 26:13; Luke 1:45; Luke 2:17; Luke 2:18; Luke 2:20; John 8:40; John 16:4; Acts 9:6; Acts 22:10; Acts 27:25

utter, 1
2Cor 12:4

uttered, 3
Rev 10:3; Rev 10:4(2)

we, 1
Heb 6:9

will, 1
John 14:30

ye, 1
Jas 2:12
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2980 - λαλέω - [956 x]
Display settings Display settings