SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4167 G4168 G4169 G4170 G4171         G4173G4174G4175G4176G4177

Cognate Strong's numbers: G4173, G4175, G4177, G4174, G4176

Strong: G4172
πόλις, εως, ἡ  [polis]
1. město ¦¦ κατὰ πόλιν / πόλεις od města k městu, v jednotlivých městech ¦ κατὰ τὴν πόλιν (*Sk 24:12) ve městě 2. obyvatelé (města) [163]
Strong: G4172
Word: πολις
Pronounc: pol'-is
Orig: probably from the same as 4171, or perhaps from 4183; a town (properly, with walls, of greater or less size):--city. G4183 G4171
Use: TDNT-6:516,906 Noun Feminine
HE Strong: H202 H759 H1002 H4725 H5892 H7149 H8179

1) a city
1a) one's native city, the city in which one lives
1b) the heavenly Jerusalem
1b1) the abode of the blessed in heaven
1b2) of the visible capital in the heavenly kingdom, to come down to earth after the renovation of the world by fire
1c) the inhabitants of a city
Strong: G4172
Word: πόλις
Transliter: polis
Pronounc: pol'-is
Probably from the same as G4171 or perhaps from G4183; a town (properly with walls of greater or less size): - city.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4172
polis < aus einer ig. W.: füllen, (viell. wurzelverwandt mit 4183 ?); ai.: Burg;
 ein aufgeschütteter Wall zum Schutz vor Feinden, die Fluchtburg;
 d. feste Stadt -> d. Stadtstaat; lit.: d. Schloß; Subst.fem. (164)
 
 I.) d. Stadt
  1) d. Heimatstadt, d. Heimatdorf (d.h. dort wo jmd. lebt oder zu Hause ist; auch: d. Hauptstadt einer Region. Mt 5:14 9:1 Tit 1:5 2Pe 2:6 Jude 1:7 Re 16:19* uva.
  2) vom himmlischen Jerusalem als dem Wohnort d. Heiligen und Gläubigen im Himmel. Heb 11:10,16 12:22 13:14 Re 21:2,10* ua.
  3) d. Bewohner einer Stadt, d. Einwohnerschaft, d. Bürgerschaft, d. Stadtbevölkerung. Mt 8:34 21:10 Ac 13:44 14:21 16:20 21:30* ua.
 
 Wortfamilie:
 
 4173 polit-arches
 < 4172 + 757, (w. Stadt-Oberste); Subst.mask. (2)
 I.) Pl.: Politarchen
 4177 polites
 < 4172 (w. Stadtbewohner); Subst.mask. (4)
 I.) d. Bürger
 
 4847 sum-polites
 < 4862 + 4177; Subst.mask. (1)
 I.) d. Mitbürger
  
 4176 politeuomai
 < 4177 (w. Bürger sein); Vb.Med. (2)
 I.) sein Bürgerleben führen
 
 4174 politeia
 < abstrakte Eigenschaft von 4176; Subst.fem. (2)
 I.) d. Bürgerrecht
  
 4175 politeuma
 < Erg. von 4176; Subst.neut. (1)
 I.) d. Bürgertum
  
 295 Amphipolis
 < Urspr. von 297 + 4172; N.pr. (1)
 I.) Amphipolis
 
 1179 Dekapolis
 < 1176 + 4172 (w. zehn-Stadt(gebiet); N.pr. (3)
 I.) Dekapolis
 
 3496 Neapolis
 < 3501 + 4172 (w. Neu-Stadt); N.pr. (1)
 I.) Neapolis
 
 3533 Nikopolis
 < 3534 + 4172, (w. Stadt-d. Sieges); N.pr. (1)
 I.) Nikopolis
Strong: G4172
(pólis)
probablemente de lo mismo que G4171, o tal vez de G4183; población, pueblo (propiamente con muros, de mayor o menor tamaño):- ciudad.
----
Diccionario Tuggy
πόλις
, εως, . Ciudad, pueblo, los habitantes de una ciudad. A.T. אַרְמוֹן , Isa 34:13. בִּירָה , Esd 6:2. מָקוֹם , Gén 18:26. casi siempre עִיר , Gén 4:17. קִרְיָה , Gén 23:2. קְרִיּוֹת Jos 15:25. קֶרֶת , Job 29:7. שַׁעַר Gén 22:17. אוֹן , אֹן , Gén 41:45. גּשֶׁן , Gén 46:28. N.T.
A) Ciudad, pueblo : Mat 4:5; Mat 5:14; Mat 5:35; Mat 8:33; Mat 9:1; Mat 9:35; Mat 10:5; Mat 11:20; Mat 22:7; Mat 23:34; Mar 5:14; Mar 11:19; Luc 2:11; Luc 4:31; Luc 5:12; Luc 7:12; Luc 8:1; Luc 8:34; Luc 9:10; Luc 10:8; Luc 18:3; Jua 1:44; Jua 4:5; Jua 4:8; Jua 4:39; Hch 4:27; Hch 8:9; Hch 11:5; Hch 12:10; Hch 16:4; Hch 21:39; Hch 24:12; 2Co 11:26; 2Co 11:32; título 1:5; Stg 4:13; 2Pe 2:6; Rev 11:13; Rev 18:10; Rev 18:16; Rev 20:9.
B) La ciudad celestial : Heb 11:10; Heb 11:16; Heb 12:22; Heb 13:14; Rev 3:12; Rev 21:2; Rev 21:10; Rev 21:14-16; Rev 21:18-19; Rev 21:21; Rev 21:23; Rev 22:14; Rev 22:19.
C) Ciudad (por los habitantes de la ciudaD) : Mat 8:34; Mat 12:25; Mat 21:10; Mar 1:33; Luc 4:43; Hch 13:44; Hch 14:21; Hch 16:20; Hch 21:30.
----
Diccionario Vine NT
polis (πόλις, G4172)
, primariamente ciudad rodeada de muros (quizá de una raíz pl , que significa plenitud, de donde también viene el vocablo latino pleo , llenar; en castellano, pulido, pulir, política, etc.). Se usa también de la Jerusalén celestial, de la morada y comunidad de los redimidos (Heb 11:10, Heb 11:16; Heb 12:22; Heb 13:14). En Apocalipsis significa la capital visible del reino celestial, destinada para descender a la tierra en una era venidera (p.ej., Rev 3:12 ; Rev 21:2, Rev 21:14, Rev 21:19). Por metonimia la palabra significa los habitantes, como en su uso en castellano (p.ej., Mat 8:34 ; Mat 12:25; Mat 21:10; Mar 1:33; Hch 13:44).
Nota : En Hch 16:13 , los mss. más auténticos tienen pule , puerta (rvr : «fuera de la puerta»).
Nota : Politarques se traduce «autoridades de la ciudad» en Hch 17:6, Hch 17:18. Véase AUTORIDADES.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4484)
πόλις (polis), εως (eōs),(hē): s.fem.; ≡ DBLHebr 6551; Strong 4172; TDNT 6.516-1. LN 1.88 pueblo, como distinto del campo, ciudad de tamaño no específico (Mat 14:13); 2. LN 1.89 ciudad, aldea, área de población relativamente grande (Mat 9:35; Hch 19:29; Rom 16:23); 3. LN 11.61 habitantes de la ciudad (Hch 13:44); 4. LN 57.231 tesorero de la ciudad (Rom 16:23)
Hомер Стронга: G4172
Оригинал: πολις
Транслитерация: полис
Произношение: пόльйс
Часть речи: Существительное женского рода
Этимология: вероятно от так же, как G4171, или возможно от G4183 - город. Словарь Дворецкого: πολις -εως η Полис (укрепленный город племени Υαιοι в Локриде Озольской) Лисий (ок. 445-380 до н. э.)
Numéro de Strong: G4172
Mot: πόλις  (polis)
ville, cité, porte ; 164
Strong: G4172
Word: πόλις
polis {pol'-is}
可能與G4171同源,或源自G4183;陰性名詞
➊城市
➋天城,亦即耶路撒冷
➌城市的居民
Strong: G4172
πόλις (pólis) {pol'-is}
πολις - polis provavelmente do mesmo que G4171 ou talvez de G4183 tdnt - 6 516 906 n f 1 cidade 1a cidade nativa de alguem cidade na qual alguem vive 1b a jerusalem celestial 1b1 a habitacao dos benaventurados no ceu 1b2 da capital visivel no reino celestial que descera a terra depois da renovacao do mundo pelo fogo 1c habitantes de uma cidade


Webster Concordance (1833)
Strong: G4172
Transliter & Pronounc: polis {pol'-is}
Total Webster Occurrences: 164

cities, 19
Matt 9:35; Matt 10:23; Matt 11:1; Matt 11:20; Matt 14:13; Mark 6:33; Mark 6:56; Luke 4:43; Luke 13:22; Luke 19:17; Luke 19:19; Acts 5:16; Acts 8:40; Acts 14:6; Acts 16:4; Acts 26:11; 2Pet 2:6; Jude 1:7; Rev 16:19

city, 145
Matt 2:23; Matt 4:5; Matt 5:14; Matt 5:35; Matt 8:33; Matt 8:34; Matt 9:1; Matt 10:5; Matt 10:11; Matt 10:14; Matt 10:15; Matt 10:23; Matt 12:25; Matt 21:10; Matt 21:17; Matt 21:18; Matt 22:7; Matt 23:34(2); Matt 26:18; Matt 27:53; Matt 28:11; Mark 1:33; Mark 1:45; Mark 5:14; Mark 6:11; Mark 11:19; Mark 14:13; Mark 14:16; Luke 1:26; Luke 1:39; Luke 2:3; Luke 2:4(2); Luke 2:11; Luke 2:39; Luke 4:29(2); Luke 4:31; Luke 5:12; Luke 7:11; Luke 7:12(2); Luke 7:37; Luke 8:1; Luke 8:4; Luke 8:27; Luke 8:34; Luke 8:39; Luke 9:5; Luke 9:10; Luke 10:1; Luke 10:8; Luke 10:10; Luke 10:11; Luke 10:12; Luke 14:21; Luke 18:2; Luke 18:3; Luke 19:41; Luke 22:10; Luke 23:19; Luke 23:51; Luke 24:49; John 1:44; John 4:5; John 4:8; John 4:28; John 4:30; John 4:39; John 11:54; John 19:20; Acts 7:58; Acts 8:5; Acts 8:8; Acts 8:9; Acts 9:6; Acts 10:9; Acts 11:5; Acts 12:10; Acts 13:44; Acts 13:50; Acts 14:4; Acts 14:13; Acts 14:19; Acts 14:20; Acts 14:21; Acts 15:21; Acts 15:36; Acts 16:12(2); Acts 16:13; Acts 16:14; Acts 16:20; Acts 16:39; Acts 17:5; Acts 17:16; Acts 18:10; Acts 19:29; Acts 19:35; Acts 20:23; Acts 21:5; Acts 21:29; Acts 21:30; Acts 21:39; Acts 22:3; Acts 24:12; Acts 25:23; Acts 27:8; Rom 16:23; 2Cor 11:26; 2Cor 11:32; Titus 1:5; Heb 11:10; Heb 11:16; Heb 12:22; Heb 13:14; Jas 4:13; Rev 3:12; Rev 11:2; Rev 11:8; Rev 11:13; Rev 14:8; Rev 14:20; Rev 16:19; Rev 17:18; Rev 18:10(2); Rev 18:16; Rev 18:18; Rev 18:19; Rev 18:21; Rev 20:9; Rev 21:2; Rev 21:10; Rev 21:14; Rev 21:15; Rev 21:16(2); Rev 21:18; Rev 21:19; Rev 21:21; Rev 21:23; Rev 22:14; Rev 22:19
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4172 - πόλις, εως, ἡ - [1043 x]
Display settings Display settings
/ / 0.124 s.