SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1161 G1162 G1163 G1164 G1165         G1167G1168G1169G1170G1171

Cognate Strong's numbers: G5262, G323, G3856, G322, G1165

Strong: G1166
δείκνυμι  [dejknymi]
i δεικνύω (fut. δείξω, aor. ἔδειξα, imp. δεῖξον, part. aor. pas. δειχθείς) 1. ukázat; odkázat, uvést; naznačit; poučit 2. dokázat, prokázat (τι ἔκ τινος co čím / z čeho) [33]
Strong: G1166
Word: δεικνυω
Pronounc: dike-noo'-o
Orig: a prolonged form of an obsolete primary of the same meaning; to show (literally or figuratively):--shew.
Use: TDNT-2:25,* Verb
HE Strong: H1254 H1540 H3045 H3318 H3384 H3920 H3925 H5046 H5148 H5414 H6186 H7200

1) to show, expose to the eyes
2) metaph.
2a) to give evidence or proof of a thing
2b) to show by words or teach
Strong: G1166
Word: δεικνύω
Transliter: deiknuō
Pronounc: dike-noo'-o
A prolonged form of an obsolete primary of the same meaning; to show (literally or figuratively): - shew.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1166
deiknumi < d. W. deik- (zeigen, [mit d. Finger auf etw. hin]deuten; got.:
 anzeigen; dt.: zeihen); Vb. (33)
 Gräz. auch: etw. vorzeigen, unterweisen, lehren.
 
 I.) zeigen
  1) jmdm. etw. vor d. Augen ausbreiten: her-, vorzeigen, sehen lassen, zu Gesicht bzw. zum Vorschein bringen. Le 13:49 Mt 4:8 8:4* uva.
  2) jmdm. etw. (z.B. einen Platz) anweisen bzw. zuweisen. Mr 14:15 Lu 22:12 Ac 7:3
  3) übertr.: jmdm. etw. aufzeigen d.h. beweisen, darlegen, nachweisen. Mt 16:21 Ac 10:28 Jas 2:18 3:13 1Ti 6:15*?
 
 Wortfamilie:
 
 322 ana-deiknumi
 < 303 + 1166; Vb. (2)
 I.) aufzeigen
  
 323 anadeixis
 < Tät. von 322 (w. d. Einsetzen); Subst.fem. (1)
 I.) d. Einsetzung
 
 584 apo-deiknumi
 < 575 + 1166, (w. [von sich selbst] weg-zeigen, d.h. vor-zeigen); Vb. (4)
 I.) aufzeigen
  
 585 apodeixis
 < Tät. von 584 (w. d. [beweisende] Aufzeigen); Subst.fem. (1)
 I.) d. Beweis
 
 1731 en-deiknumi
 < 1722 + 1166, (w. hinein-zeigen); Vb. (11)
 I.) erzeigen
 
 1730 en-deigma
 < Erg. von 1731 (w. das aufgezeigte [Anzeichen]); Subst.neut. (1)
 I.) d. Anzeichen
 
 1732 endeixis
 < Tät. von 1731; Subst.fem. (4)
 I.) d. Anzeige
  
 1925 epi-deiknumi
 < 1909 + 1166, (w. hinauf-zeigen --> und so für alle herzeigen); Vb. (9)
 I.) vorzeigen
  
 5263 hupo-deiknumi
 < 5259 + 1166, (w. etw. heimlich/unmerklich-zeigen); Vb. (6)
 I.) andeutend zeigen
 
 5262 hupodeigma
 < Erg. von 5263 (w. darunter[legend]-[vor]zeigen); Subst.neut. (6)
 I.) d. Beispiel
  
 1164 deigma
 < Urspr. 1166 (w. Gezeigtes); Subst.neut. (1)
 I.) d. aufzeigende Beispiel
 
 1165 deigmatizo
 < 1164 (w. als [warnendes] Beispiel aufzeigen); Vb. (1)
 I.) jmd. zur Schau stellen
 
 3856 para-deigmatizo
 < 3844 + 1165, (w. herbei-zur Schau stellen); Vb. (2)
 I.) jmdn. öffentlich zur Schau stellen
  
Strong: G1166
(deiknúo)
forma prolongado de un primario obsoleto del mismo significa; mostrar (literalmente o figurativamente):- declarar, manifestar, mostrar.
----
Diccionario Tuggy
δεικνύω
oδείκνυμι
. (imperf. ἐδείκνυν; tiempo futuro δείξω; fut voz pasiva δειχθήσομαι; 1 tiempo aoristo ἔδειξα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐδείχθην; tiempo perfecto δέδειχα; tiempo perfecto voz pasiva δέδειγμαι). Mostrar, señalar, revelar, explicar. A.T. אָדַךְ hi., Isa 48:9. בָּרָא , Dan 10:1. יָדַע qal., Éxo 33:5. יָדַע hi., Gén 41:39. יָצָא hi., Job 28:11. יָרָה hi., Éxo 15:25. לָכַד , Jos 7:14. לָמַד pi., Deu 4:5. נָגַד hi., Gén 41:25. נָחָה hi., Éxo 13:21. נָתַן , 2Re 16:14. רָאָח qal., Núm 22:41. רָאָח hi., Gén 12:1. רָאָח ho., Éxo 26:30. N.T.
A) Mostrar, señalar, revelar. 1) lit.: Mat 4:8; Mat 8:4; Mar 1:44; Mar 14:15; Luc 4:5; Luc 5:14; Luc 22:12; Jua 2:18; Jua 5:20; Jua 14:8-9; Jua 20:20; 1Ti 6:15; Heb 8:5; Rev 1:1; Rev 4:1; Rev 17:1; Rev 21:9-10; Rev 22:1; Rev 22:6; Rev 22:8.
2) Abstracto: 1Co 12:31.
B) Explicar, probar : Mat 16:21; Hch 10:28; Stg 2:18; Stg 3:13.
----
Diccionario Vine NT
deiknumi (δείκνυμι, G1166)
, o deiknuo , denota: (a) mostrar, exhibir (p.ej., Mat 4:8 ; Mat 8:4; Jua 5:20 ; Jua 20:20; 1Ti 6:15); (b) mostrar dando a conocer (Mat 16:21 : «declarar»; Luc 24:40 ; Jua 14:8-9; Hch 10:28 ; 1Co 12:31 ; Rev 1:1 ; Rev 4:1; Rev 22:6); (c) mostrar probando (Stg 2:18 ; Stg 3:13). Véanse MANIFESTAR, MOSTRAR.
deiknumi , o deiknuo (δείκνυμι, G1166) , denota: (a) , mostrar, exhibir (p.ej., Mat 4:8 : «mostró»; Mat 8:4 : «muéstrate»; Jua 5:20 : «muestra»; Jua 20:20 : «mostró»; 1Ti 6:15 : «mostrará»); (b) mostrar dando a conocer (Mat 16:21 : «declarar»; Luc 24:40 : «mostró»; Jua 14:8-9 : «muéstranos»; Hch 10:28 : «ha mostrado»; 1Co 12:31 : «muestro»; Rev 1:1 : «para manifestar»; Rev 4:1 : «yo te mostraré»; Rev 22:6 : «para mostrar»); (c) mostrar dando pruebas (Stg 2:18 : «muéstrame»; Stg 3:13 : «muestre»). Véanse DECLARAR, MANIFESTAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1259)
δείκνυμι (deiknymi): vb.; ≡ Strong 1166; TDNT 2.25-1. LN 28.47 hacer conocido, mostrar, demostrar (Stg 3:3; 1Co 12:31), para otra interpretación, ver siguiente; 2. LN 33.150 explicar, mostrar el significado de algo (Mat 16:21; 1Co 12:31+), para otra interpretación, ver anterior
----
(Swanson 1260)
δεικνύω (deiknyō): vb.; ≡ Strong 1166- forma alternativa del léxico en Mat 16:21; Jua 2:18; Rev 22:8; ver 1259
Hомер Стронга: G1166
Оригинал: δεικνυμι,
Транслитерация: деикнуми,
Произношение: дикны́о
Часть речи: Глагол
Этимология: провинциальная форма устаревшего первичного женский род the same meaning - 1. показывать, открывать, являть; 2. доказывать, разъяснять;
LXX: H7200 (ראה‎). Словарь Дворецкого: δεικνυμι реже δεικνυω (fut. δειξω, pf. δεδειχα; pass. : fut. δειχθησομαι, aor. εδειχθην, pf. δεδειγμαι) 1) редко med. показывать, указывать Пр.: (οδον, τινα τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.); ες τινα и ες τι Геродот (ок. 484-425 до н. э.); med. τω δακτυλω Аристотель (384-322 до н. э.)) δ. τα νωτα τινι Плутарх (ок. 46-126) — показать кому-л. тыл, т. е. обратиться в бегство 2) указывать, изобличать Пр.: (τον κτανοντα Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 3) показывать, разъяснять Пр.: (αντολας αστρων τινη τας τε δυσεις Эсхил (525/4-456 до н. э.)) 4) являть, посылать Пр.: (σημα βροτοισιν Гомер (X-IX вв. до н. э.); ελαιας πρωτον κλαδον Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) 5) проявлять, обнаруживать Пр.: (προθυμιαν Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) δειξαι τεν δυναμιν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — показать (свою) силу, т. е. оказать сопротивление; ος δ΄ αν αντιβαινειν πειραται, δεικνυσθω ενθαυτα εων πολεμιος Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — кто попытается противиться, тот да будет объявлен (нашим) врагом; εν φανερω εδειξαν ετοιμοι αμυνεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — они ясно показали, что готовы дать отпор (противнику) 6) обнаруживаться, выявляться, выясняться Пр.: δειξει δε ταχα Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — это скоро обнаружится, т. е. сейчас сам увидишь 7) показывать, доказывать Пр.: (εργω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); τα φανερα δια των αφανων Аристотель (384-322 до н. э.)) δ. δια του αδυνατου Аристотель (384-322 до н. э.) — доказывать через невозможность (обратного), т. е. от противного; δεδεικται ημιν, οτι … Платон (427-347 до н. э.) — нами доказано что …; δειξαι ετεραν αποκρισιν Платон (427-347 до н. э.) — дать другое решение вопроса 8) med. (= δειδισκομαι) приветствовать Пр.: (τινα μυθοισι или χρυσεοισι κυπελλοις Гомер (X-IX вв. до н. э.)) πλησαμενος οινοιο δεπας, δειδεκτ΄ Αχιληα Гомер (X-IX вв. до н. э.) — наполнив чашу вином, он обратился с приветствием к Ахиллу.
Numéro de Strong: G1166
Mot: δεικνύω  (deiknuo)
montrer, faire connaître, faire voir, apprendre, manifester; 31
Strong: G1166
Word: δεικνύω
deiknuo {dike-noo'-o}
一已不使用的動詞的擴張型,和其原型意義相同;動詞
➊顯示,指出,使知道
➋解釋,證明
Strong: G1166
δεικνύω (deiknýō) {dike-noo'-o}
δεικνυω - deiknuo forma prolongada da palavra primaria arcaica do mesmo sentido tdnt - 2 25 * v 1 mostrar expor aos olhos 2 metaf 2a fornecer evidencia ou prova de algo 2b mostrar pelas palavras ou ensino


Webster Concordance (1833)
Strong: G1166
Transliter & Pronounc: deiknuo {dike-noo'-o}
Total Webster Occurrences: 31

show, 20
Matt 8:4; Matt 16:21; Mark 1:44; Mark 14:15; Luke 5:14; Luke 22:12; John 5:20; John 14:8; John 14:9; Acts 7:3; 1Cor 12:31; 1Tim 6:15; Jas 2:18(2); Jas 3:13; Rev 1:1; Rev 4:1; Rev 17:1; Rev 21:9; Rev 22:6

showed, 5
Luke 4:5; John 20:20; Rev 21:10; Rev 22:1; Rev 22:8

showeth, 2
Matt 4:8; John 5:20

shown, 3
John 10:32; Acts 10:28; Heb 8:5

thou, 1
John 2:18
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1166 - δείκνυμι - [83 x]
Display settings Display settings