SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4567 G4568 G4569 G4570 G4571         G4573G4574G4575G4576G4577

Strong: G4572
σεαυτοῦ, ῆς  [seautú]
(zájm. zvratné 2. sg., překládá se podle vazby:) sebe, se; sobě, si; sebe (sama), se; (o) sobě; sebou ¦¦ σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ (*Mt 8:4) ukaž se knězi ¦ τίνα σεαυτὸν ποιεῖς; (*J 8:53) koho ze sebe děláš? [43]
Strong: G4572
Word: σεαυτου
Pronounc: seh-ow-too'
Orig: genitive case from 4571 and 846, also dative case of the same, seautoi seh-ow-to', and accusative case seauton seh-ow-ton', likewise contracted sautou sow-too', sautoi sow-to', and sauton sow-ton', respectively of (with, to) thyself:--thee, thine own self, (thou) thy(-self). G4571 G846
Use:
HE Strong:

1) thyself, thee
Strong: G4572
Word: σεαυτοῦ σεαυτῷ σεαυτόν σαυτοῦ σαυτῷ σαυτόν
Transliter: seautou seautō seauton sautou sautō sauton
Pronounc: seh-ow-too' she-ow-to' she-ow-ton' sow-too' sow-to' sow-ton'
The genitive case from G4571 and G846 with the dative and accusative of the same with contractions respectively6
of (with to) thyself: - thee thine own self (thou) thy (-self).
Strong: G4572
(seautoú)
genitivo de G4571 y G846; también dativo de lo mismo, óεáυτῷ seautó; y acusativo óεáυτüí seautón; de igual manera contracción óáυτοῦ sautoú; óáυτῷ sautó; y óáυτüí sautón; respectivamente; de (con, a) ti mismo:- ti (mismo).
----
Diccionario Tuggy
σεαυτοῦῆς
, οῦ. Pronombre personal reflexivo singular de 2a persona. Formado de σύ y αὐτός. Ti mismo, tu, te, etc.
A) gen.: Jua 1:22; Jua 8:13; Hch 26:1; 2Ti 4:11.
B) dat.: Jua 17:5; Hch 9:34; Hch 16:28; Rom 2:5; 1Ti 4:16.
C) acu.: Mat 4:6; Mat 8:4; Mat 19:19; Mat 22:39; Mat 27:40; Mar 1:44; Mar 12:31; Mar 15:30; Luc 4:9; Luc 4:23; Luc 5:14; Luc 10:27; Luc 23:37; Luc 23:39; Jua 7:4; Jua 8:53; Jua 10:33; Jua 14:22; Jua 21:18; Rom 2:1; Rom 2:19; Rom 2:21; Rom 14:22; Gál 6:1; 1Ti 4:7; 1Ti 4:16; 1Ti 5:22; 2Ti 2:15; título 2:7; Flm 1:19; Stg 2:8.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4932)
σεαυτοῦ (seautou), ῆς (ēs): prn. (reflexivo, segunda pers); ≡ Strong 4572-LN 92.10 tú mismo (Mat 4:6; Mar 1:44; Jua 1:22; Jua 17:5; Rom 2:1; Gál 5:14; 1Ti 4:7; 2Ti 2:15; Flm 1:19)
Hомер Стронга: G4572
Оригинал: σεαυτου
Транслитерация: сеаутоу
Произношение: сэавту, сэавтоͅ, сэавтόн, савту, савтоͅ, савтόн
Часть речи:
Этимология: genitive case от G4571 и G846 - тебя самого. Словарь Дворецкого: σεαυτου стяж. σαυτου -ης [из σου αυτου от συ + αυτος] (pl. υμων αυτων) тебя самого Пр.: κομιζοις αν σεαυτον η θελεις Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — ты можешь уйти, куда хочешь; ρυσαι σεαυτον! Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — спасайся!.
Numéro de Strong: G4572
Mot: σεαυτοῦ σεαυτῷ σεαυτόν σαυτοῦ σαυτῷ σαυτόν  (seautou)
te, toi-même, ... ; 40
Strong: G4572
Word: σεαυτοῦ σεαυτῷ σεαυτόν σαυτοῦ σαυτῷ σαυτόν
seautou {seh-ow-too'}
源自G846G4571所有格;代名詞
➊你自己
Strong: G4572
σεαυτοῦ (seautoû) {seh-ow-too'}
σεαυτου - seautou caso genitivo de G4571 e G846 pron 1 te ti mesmo


Webster Concordance (1833)
Strong: G4572
Transliter & Pronounc: seautou {seh-ow-too'}
Total Webster Occurrences: 40

self, 2
John 17:5; Phlm 1:19

thee, 1
2Tim 4:11

thy, 1
Acts 9:34

thyself, 36
Matt 4:6; Matt 8:4; Matt 19:19; Matt 22:39; Matt 27:40; Mark 1:44; Mark 12:31; Mark 15:30; Luke 4:9; Luke 4:23; Luke 5:14; Luke 10:27; Luke 23:37; Luke 23:39; John 1:22; John 7:4; John 8:13; John 8:53; John 10:33; John 14:22; John 21:18; Acts 16:28; Acts 26:1; Rom 2:1; Rom 2:5; Rom 2:19; Rom 2:21; Rom 14:22; Gal 6:1; 1Tim 4:7; 1Tim 4:16(2); 1Tim 5:22; 2Tim 2:15; Titus 2:7; Jas 2:8
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4572 - σεαυτοῦ, ῆς - [176 x]
Display settings Display settings
/ / 0.169 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version