SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3748 G3749 G3750 G3751 G3752         G3754G3755G3756G3757G3758

Strong: G3753
ὅτε  [hote]
(časová sp. s ind.) (tehdy,) když, jakmile; (jako vztažné adv.) kdy ¦¦ καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς (*Mt 7:28) (a stalo se,) když Ježíš ukončil ¦ ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε (*L 17:22) dny, kdy budete toužit [103]
Strong: G3753
Word: οτε
Pronounc: hot'-eh
Orig: from 3739 and 5037; at which (thing) too, i.e. when:--after (that), as soon as, that, when, while. G3739 G5037
Use:
HE Strong:

1) when whenever, while, as long as
Strong: G3753
Word: ὅτε ο ̔́τε η ̔́τε το τε
Transliter: hote ho te hē te tō te
Pronounc: hot'-eh ho6t'-eh hay'-the tot'-eh
From G3739 and G5037; at which (thing) too that is when: - after (that) as soon as that when while.
Second form also feminine third form also neuter and fourth form simply the article G3588 followed by G5037; so written (in some editions) to distinguish them from G3752 and G5119.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3753
hote < 3739 + 5037; Part. (103)
 
 I.) zeitl.: da...
  1) als; nachdem:
   1a) mit Ind.Präs.: so lange...; Mr 11:1 Heb 9:17
   1b) mit Ind.Impf.: so lange als...; Mr 14:12 Ac 12:6 Ro 6:20* ua.
   1c) mit Ind.Aor.: damals (als)...; seitdem...; Mt 9:25 Ga 1:15* uva.
   1d) mit Ind.Pf.: nachdem...; 1Co 13:11
  2) statt einem Relativpronomen: in der...; in dem...; in denen...; Lu 13:35 17:22 Joh 4:21 9:4 Ro 2:16* ua.
Strong: G3753
(jóte)
de G3793 y G5027; a lo que (cosa) también, i.e. cuando:- cuando, luego que, mientras, ya que, después que.
ὅ , τε jo, te; también femenino ἥ , τε jé, te y neutro τü, τε tó, te; simplemente el artículo G3588 seguido de G5037; así escrito (en algunas ediciones) para distinguirlos de G3752 y G5119.
----
Diccionario Tuggy
ὅτε
. conj. Al tiempo que, cuando, en tanto que, mientras.
A) literal como conj. siempre con el ind.
1) Del presente: Mr. 11:1; Heb 9:17.
2) Del imperf.: Mar 14:12; Mar 15:41; Jua 21:18; Hch 12:6; Hch 22:20; Rom 6:20; Rom 7:5; 1Co 12:2; 1Co 13:11.
3) Pero más del aor.: Mat 7:28; Mat 9:25; Mat 11:1; Mat 13:26; Mat 13:48; Mat 13:53; Mat 19:1; Mat 21:1; Mat 21:34; Mat 26:1; Mar 1:32; Mar 4:10; Luc 2:21; Luc 2:42; Luc 15:30; Jua 1:19; Jua 2:22; Jua 12:16; Hch 8:39; Rom 13:11; Gál 1:15; Gál 2:11; título 3:4; Heb 7:10.
4) Y poco del perf.: 1Co 13:11.
B) Se usa en lugar del pronombre relativo después de sustantivo con connotación de tiempo.
1) Con el ind.
A) Del pres.: Jua 9:4; Rom 2:16.
B) Del fut.: Luc 17:22; Jua 4:21; Jua 4:23; Jua 5:25; Jua 16:25; Textus Receptus Rom 2:16; 2Ti 4:3.
2) Con el modo subjuntivo del aor.: Luc 13:35.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4021)
ὅτε (hote): pt. (denotando tiempo); ≡ Strong 3753-1. LN 67.30 cuando, un punto en el tiempo (Mat 7:28); 2. LN 67.139 siempre y cuando, mientras (Rom 7:5)
Hомер Стронга: G3753
Оригинал: οτε
Транслитерация: оте
Произношение: όтэ, ο ́тэ, и ́тэ, тο тэ
Часть речи:
Этимология: от G3739 и G5037 - когда, в то время как. Словарь Дворецкого: οτε I или (во избежание смешения с οτε II) ο, τε или ο τε n а тж. эп. -ион. m к οστε II conj. 1) когда, в то время как Пр.: (νυκτα δι΄ ορφναιην, ο. θ΄ ευδουσι βροτοι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) τοτε … ο. Гомер (X-IX вв. до н. э.) — тогда …когда; ο. …τηνικαυτα или τοτηνικα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — когда …тогда; ην ποτε χρονος, ο. θνητα γενη ουκ ην Платон (427-347 до н. э.) — было некогда время; — когда смертных не существовало; εσθ΄ и εστι(ν), ο. … Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — случается, когда …(бывает, что …); ο. οι πολεμιοι επικεοιντο Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — всякий раз как враги наседали; ο. με (= ει με) αυτος γε κελευοι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — если только он сам не прикажет; ως ο. κυμα ακτη εφ΄ υψηλη, ο. κινηση Νοτος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (ахейцы зашумели), словно когда волна (шумит) о высокий берег, когда поднимет (ее) Нот 2) ибо, так как Пр.: (ω μοι εγων, ο. Σαρπηδονα μοιρ΄ υπο Πατροκλοιο δαμηναι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ο. δε τουτο ο ερως εστην αει Платон (427-347 до н. э.) — поскольку любовь всегда такова 3) (после verba sciendi, audiendi и т. п. = οτι) что, как Пр.: ουδ ελαθ΄ Αιαντα Ζευς, ο. δε Τρωεσσι διδου νικην Гомер (X-IX вв. до н. э.) — не ускользнуло от Эанта, что Зевс троянцам даровал победу; μεμνημενοι τον βασιλεα, ο. εσβαλων της Αττικης ες Ελευσινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — вспоминая, как (спартанский) царь вторгся в Аттику до Элевсина.
Numéro de Strong: G3753
Mot: ὅτε ο ̔́τε η ̔́τε το τε  (hote)
quand, après que, lorsque, où, ... ; 105
Strong: G3753
Word: ὅτε ο ̔́τε η ̔́τε το τε
hote {hot'-eh}
源自G3739G5037;質詞/語助詞
➊當……➋只要
Strong: G3753
ὅτε (hóte) {hot'-eh}
οτε - hote de G3739 e G5037 particula 1 quando sempre que enquanto contanto que


Webster Concordance (1833)
Strong: G3753
Transliter & Pronounc: hote {hot'-eh}
Total Webster Occurrences: 105

after, 2
Matt 27:31; John 13:12

as, 2
Luke 15:30; Rev 10:10

that, 1
Mark 6:21

when, 98
Matt 7:28; Matt 9:25; Matt 11:1; Matt 12:3; Matt 13:26; Matt 13:48; Matt 13:53; Matt 17:25; Matt 19:1; Matt 21:1; Matt 21:34; Matt 26:1; Mark 1:32; Mark 2:25; Mark 4:10; Mark 7:17; Mark 8:19; Mark 8:20; Mark 11:1; Mark 11:19; Mark 14:12; Mark 15:20; Mark 15:41; Luke 2:21; Luke 2:22; Luke 2:42; Luke 4:25; Luke 6:13; Luke 13:35; Luke 17:22; Luke 22:14; Luke 22:35; Luke 23:33; John 1:19; John 2:22; John 4:21; John 4:23; John 4:45; John 5:25; John 6:24; John 9:4; John 9:14; John 12:16; John 12:17; John 12:41; John 13:31; John 16:25; John 19:6; John 19:8; John 19:23; John 19:30; John 20:24; John 21:15; John 21:18; Acts 1:13; Acts 8:12; Acts 8:39; Acts 11:2; Acts 12:6; Acts 21:5; Acts 21:35; Acts 22:20; Acts 27:39; Acts 28:16; Rom 2:16; Rom 6:20; Rom 7:5; Rom 13:11; 1Cor 13:11(2); Gal 1:15; Gal 2:11; Gal 2:12; Gal 2:14; Gal 4:3; Gal 4:4; Phil 4:15; Col 3:7; 1Thess 3:4; 2Thess 3:10; 2Tim 4:3; Titus 3:4; Heb 7:10; 1Pet 3:20; Jude 1:9; Rev 1:17; Rev 5:8; Rev 6:1; Rev 6:3; Rev 6:5; Rev 6:7; Rev 6:9; Rev 6:12; Rev 8:1; Rev 10:3; Rev 10:4; Rev 12:13; Rev 22:8

while, 2
John 17:12; Heb 9:17
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3753 - ὅτε - [83 x]
Display settings Display settings