SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4347 G4348 G4349 G4350 G4351         G4353G4354G4355G4356G4357

Strong: G4352
προσκυνέω  [proskyneó]
(fut. προσκυνήσω, aor. προσεκύνησα) klanět se (τινί n. τινά komu); vzdát čest, padnout na zem (τινί n. τινά před kým) [60]
Strong: G4352
Word: προσκυνεω
Pronounc: pros-koo-neh'-o
Orig: from 4314 and a probable derivative of 2965 (meaning to kiss, like a dog licking his master's hand); to fawn or crouch to, i.e. (literally or figuratively) prostrate oneself in homage (do reverence to, adore):--worship. G4314 G2965
Use: TDNT-6:758,948 Verb
HE Strong: H2111 H3766 H5401 H5456 H5647 H7812

1) to kiss the hand to (towards) one, in token of reverence
2) among the Orientals, esp. the Persians, to fall upon the knees and touch the ground with the forehead as an expression of profound reverence
3) in the NT by kneeling or prostration to do homage (to one) or make obeisance, whether in order to express respect or to make supplication
3a) used of homage shown to men and beings of superior rank
3a1) to the Jewish high priests
3a2) to God
3a3) to Christ
3a4) to heavenly beings
3a5) to demons
Strong: G4352
Word: προσκυνέω
Transliter: proskuneō
Pronounc: pros-koo-neh'-o
From G4314 and probably a derivative of G2965 (meaning to kiss like a dog licking his master´ s hand); to fawn or crouch to that is (literally or figuratively) prostrate oneself in homage (do reverence to adore): - worship.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4352
pros-kuneo < 4314 und κυνεω (küssen; aus d. W. kus-),
 (w. jmdm. zu-küssen); Vb. (60)
 Gräz.: jmdm. eine Kußhand zuwerfen als Zeichen d. Ehrerbietung;
 ein t.t. d. Götter- und Herrscherverehrung im Altertum; allg.: jmdn.
 unterwürfig grüßen.
 LXX: sich vor jmdm. bücken oder verneigen. Ge 37:9 Da 3:5 ua.
 
 I.) huldigen
  1) für d. Verehrung des menschgewordenen, auferstanden und erhöhten Herrn Jesus Christus sowie für d. Verehrung von hochgestellten Menschen, von Engeln, aber auch für d. Verehrung d. Teufels, seiner Engel und Helfer: vor jmdm. (auf d. Knie) niederfallen; jmdm. knieend, niederfallend oder liegend huldigen; fußfällig verehren; sich zu Boden werfen - entweder um Respekt zu erweisen oder um Fürbitte zu erflehen. 2Sa 9:6 18:28 1Ki 1:16 Ps 22:28 Mt 2:2,8,11 8:2 9:18 14:33 15:25 Mt 18:26 20:20 28:9 Ac 28,17 Mr 5:6 15:19 Ac 10:25 Re 3:9 ua.
 
 II.) anbeten
  1) für d. Verehrung Gottes und des auferstanden und erhöhten Herrn Jesus Christus: (niederfallen und) huldigen, kniefällig anbeten. Ge 47:31 Mt 4:9,10 Lu 4:8 Joh 4:21-23 9:38 Ac 7:43 8:27 24:11 1Co 14:25 He 1:6 11:21 Re 4:10 5:14 7:11 Re 11:1,16 13:4,15 14:7 16:2 19:4 22:8,9 ua.
Strong: G4352
(proskunéo)
de G4314 y un probable derivado de G2965 (significa besar, como el perro lame la mano del amo); abanicar o agazaparse a, i.e. (literalmente o figurativamente) postrarse en homenaje (hacer reverencia a, adorar):- postrarse, reverencia, suplicar.
----
Diccionario Tuggy
προσκυνέω
. (imperf. προσεκύνουν; tiempo futuro προσκυνήσω o προσκυνήσομαι; 1 tiempo aoristo προσεκύνησα; tiempo perfecto προσκεκύνηκα). Adorar, postrarse y adorar, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies de. A.T. זוּעַ , Dan 6:27(26). כָּרַע , Est 3:2. נָשַׁק , 1Re 19:18. סָגַד , Isa 44:19. סְגִד , Dan 2:46. עָבַד Sal. 96(97):7. casi siempre שָׁחָה hithpal., Sal 21:28(Sal 22:27). N.T. Adorar, postrarse y adorar, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies de.
A) A Dios: Mat 4:10; Luc 4:8; Jua 4:20-24; Jua 12:20; Hch 8:27; Hch 24:11; 1Co 14:25; Heb 1:6; Heb 11:21; Rev 4:10; Rev 5:14; Rev 7:11; Rev 11:1; Rev 11:16; Rev 14:7; Rev 15:4; Rev 19:4; Rev 19:10.
B) A Cristo: Mat 2:2; Mat 2:8; Mat 2:11; Mat 8:2; Mat 9:18; Mat 14:33; Mat 15:25; Mat 20:20; Mat 28:9; Mat 28:17; Mar 5:6; Mar 15:19; Luc 24:52; Jua 9:38.
C) Ante ángeles: Rev 19:10; Rev 22:8.
D) Ante humanos: Hch 10:25; Rev 3:9.
E) Ante ídolos: Hch 7:43; Rev 13:15; Rev 14:9; Rev 14:11; Rev 16:2; Rev 19:20.
F) Ante Satanás y demonios: Mat 4:9; Luc 4:7; Rev 9:20; Rev 13:4; Rev 13:8; Rev 13:12; Rev 20:4.
----
Diccionario Vine NT
proskuneo (προσκυνέω, G4352)
, véase ADORAR, A, Nº 2. Se traduce «hacían reverencia» (Mar 15:19; rv : «adoraban»); véanse también ARRODILLARSE, POSTRARSE, SUPLICAR.

proskuneo (προσκυνέω, G4352) , hacer reverencia, dar obediencia a (de pros , hacia, y kuneo , besar). Es la palabra que con más frecuencia se traduce adorar. Se usa de un acto de homenaje o de reverencia: (a) a Dios (p.ej., Mat 4:10 ; Jua 4:21-24 ; 1Co 14:25 ; Rev 4:10 ; Rev 5:14; Rev 7:11; Rev 11:16; Rev 19:10(b) y 22:9); (b) a Cristo (p.ej., Mat 2:2, Mat 2:8, Mat 2:11; Mat 8:2; Mat 9:18; Mat 14:33; Mat 15:25; Mat 20:20; Mat 28:9, Mat 28:17; Jua 9:38 ; Heb 1:6 , en una cita de la lxx de Deu 32:43 , refiriéndose a la Segunda Venida de Cristo); (c) a un hombre (Mat 18:26); (d) al dragón, por parte de los hombres (Rev 13:4); (e) a la bestia, su instrumento humano (Rev 13:15 ; Rev 14:11; Rev 16:12); (g) a demonios (Rev 9:20); (h) a ídolos (Hch 7:43).
Nota : En cuanto a Mat 18:26 , se menciona de la siguiente manera en la «Lista de lecturas y de traducciones preferidas por el Comité Estadounidense» (véase la Versión Revisada Inglesa, Classes of Passages , IV): «a la palabra «adorar»» en Mat 2:2 , etc., añadir la nota marginal «la palabra griega denota un acto de reverencia, tanto si se hace al hombre (véase cap. 18:26) o a Dios (véase cap. 4:10)»». La nota de Jua 9:38 en la Versión Standard Estadounidense (ASV) en relación con esto es de lo más falso, implicando que Cristo era una criatura. J. N. Darby traduce este verbo en su New Translation como «hacer homenaje» [véase el Prefacio Revisado a la Segunda Edición (1871) de su versión]. Véanse también ARRODILLAR(SE), POSTRAR(SE), REVERENCIA(HACER), SUPLICAR.

proskuneo (προσκυνέω, G4352) , significa «adorar». Se traduce con el verbo «postrarse» en Mat 8:2 ; Mat 9:18; Mat 15:25; Mat 20:20; Rev 3:9 ; en la rv se traduce siempre con el verbo «adorar». Para su significado, véase ADORAR. Véase también ARRODILLARSE, REVERENCIA, SUPLICAR.

proskuneo (προσκυνέω, G4352) , adorar. Se traduce «se arrodilló» solo en Mar 5:6 (rvr ; rvr77 : «se postró»; la rv da el sentido correcto, «le adoró»). El significado de esta palabra es adorar, o hacer reverencia. Véase ADORAR, y también POSTRAR(SE), REVERENCIA(HACER), SUPLICAR.
Nota : Una frase que consiste de tithemi , poner, con gonata , plural de gonu , rodilla (véase RODILLA), significa arrodillarse, y siempre se usa de una actitud de oración (Luc 22:41 , lit. «poniendo las rodillas»; rvr : «puesto de rodillas»; Hch 7:60 ; Hch 9:40; Hch 20:36; Hch 21:5).¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4686)
προσκυνέω (proskyneō): vb.; ≡ DBLHebr 2556, 6032; DBLAram 10504; Strong 4352; TDNT 6.758-1. LN 53.56 adorar, inclinarse como acto de lealtad o consideración (Mat 2:2); 2. LN 17.21 postrarse ante, arrodillarse frente a como acto de reverencia (Rev 3:9)
Hомер Стронга: G4352
Оригинал: προσκυνεω
Транслитерация: проскунео
Произношение: прοскинэ́о
Часть речи: Глагол
Этимология: от G4314 и a probable derivative G2965 (meaning to kiss, like a dog licking his master's hand) - поклоняться, кланяться, воздавать почесть, упав на колени поклониться до земли;
LXX: H7812 (שׂחה‎) G(hith). Словарь Дворецкого: προσ-κυνεω (fut. προσκυνησομαι и προσκυνησω, aor. προσεκυνησα и προσεκυσα, inf. aor. προσκυσαι; pf. προσκεκυνηκα) 1) падая ниц (и целуя край одежды) приветствовать, отвешивать земной поклон Пр.: (τινα Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 2) благоговейно преклоняться, поклоняться, воздавать почести, чтить Пр.: (τεν Αδραστειαν Эсхил (525/4-456 до н. э.); τινα ωσπερ θεον Софокл (ок. 496-406 до н. э.); τι, τινα и τινι Новый Завет) 3) благоговейно молить, заклинать Пр.: τον Φθονον προσκυσον, μη σοι γενεσθαι πολυπονα (τα τοξα) Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — умоли Зависть, чтобы эти стрелы не оказались для тебя гибельными.
Numéro de Strong: G4352
Mot: προσκυνέω  (proskuneo)
adorer, se prosterner devant ; 60
Strong: G4352
Word: προσκυνέω
proskuneo {pros-koo-neh'-o}
源自G4314和一可能衍生於G2965的字(親吻,如狗舔其主入之手);動詞
➊(仆倒)敬拜,在……之前俯伏,鄭重地歡迎ⓐ對人,但是沒有視他們為神明ⓑ對超自然界個體的敬拜:①對獨一神②對多神宗教裡的神像③對魔鬼④對天使⑤對復活的基督
Strong: G4352
προσκυνέω (proskynéō) {pros-koo-neh'-o}
προσκυνεω - proskuneo de G4314 e um provavel derivado de G2965 significando beijar como um cachorro que lambe a mao de seu mestre tdnt - 6 758 948 v 1 beijar a mao de alguem em sinal de reverencia 2 entre os orientais esp persas cair de joelhos e tocar o chao com a testa como uma expressao de profunda reverencia 3 no nt pelo ajoelhar-se ou prostrar-se prestar homenagem ou reverencia a alguem seja para expressar respeito ou para suplicar 3a usado para reverencia a pessoas e seres de posicao superior 3a1 aos sumo sacerdotes judeus 3a2 a deus 3a3 a cristo 3a4 a seres celestes 3a5 a demonios


Webster Concordance (1833)
Strong: G4352
Transliter & Pronounc: proskuneo {pros-koo-neh'-o}
Total Webster Occurrences: 65

had, 1
Rev 20:4

let, 1
Heb 1:6

shall, 1
John 4:21

should, 1
Rev 9:20

worship, 34
Matt 2:2; Matt 2:8; Matt 4:9; Matt 4:10; Luke 4:7; Luke 4:8; John 4:20; John 4:21; John 4:22(2); John 4:23(2); John 4:24(2); John 12:20; Acts 7:43; Acts 8:27; Acts 24:11; 1Cor 14:25; Heb 1:6; Rev 3:9; Rev 4:10; Rev 9:20; Rev 11:1; Rev 13:8; Rev 13:12; Rev 13:15; Rev 14:7; Rev 14:11; Rev 15:4; Rev 19:10(2); Rev 22:8; Rev 22:9

worshipped, 24
Matt 2:11; Matt 8:2; Matt 9:18; Matt 14:33; Matt 15:25; Matt 18:26; Matt 28:9; Matt 28:17; Mark 5:6; Mark 15:19; Luke 24:52; John 4:20; John 9:38; Acts 10:25; Heb 11:21; Rev 5:14; Rev 7:11; Rev 11:16; Rev 13:4(2); Rev 16:2; Rev 19:4; Rev 19:20; Rev 20:4

worshippeth, 1
Rev 14:9

worshipping, 1
Matt 20:20

would, 1
Rev 13:15
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4352 - προσκυνέω - [172 x]
Display settings Display settings
/ / 0.177 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version