SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5021 G5022 G5023 G5024 G5025         G5027G5028G5029G5030G5031

Strong: G5026
Word: ταυτη
Pronounc: tow'-tay
Orig: and tauten tow'-tane, and tautes tow'-tace, dative case, accusative case and genitive case respectively of the feminine singular of 3778; (towards or of) this:--her, + hereof, it, that, + thereby, the (same), this (same). G3778
Use:
HE Strong:

1) this, that, the same, see G3778
Strong: G5026
Word: ταύτῃ ταύτην ταύτης
Transliter: tautē tautēn tautēs
Pronounc: tow-'tay tow'-tane tow'-tace
Dative accusative and genitive case respectively of the feminine singular of G3778; (towards or of) this: - her + hereof it that + thereby the (same) this (same).
Strong: G5026
(taúte)
y

τáύτηí taúten; y τáύτης taútes; dativo, acusativo, y genitivo respectivamente del femenino singular de G3778; (hacia o de) esto, esta:- esta.
----
Diccionario Tuggy
ταύτη
. caso dativo género femenino singular de οὗτος, 3778.
A) Esta, aquella, este, ella : Mat 10:23; Mar 8:12; Luc 11:30; Hch 16:12; 1Co 7:20; 2Co 1:15; Heb 11:2.
B)ταύτην. acu. género femenino singular de οὗτος, 3778. Esta, este, esa, la cual, ella, ésta, éste, ésa : Mat 11:16; Mar 4:13; Luc 4:6; Jua 2:11; Hch 3:16; Rom 5:2; 1Co 6:13; 2Co 4:1; 1Ti 1:18; 2Ti 2:19; 1Pe 5:12; 2Pe 1:18; 1Jn 3:3; 2Jn 1:10; Rev 2:24.
C)ταύτης. gen. género femenino singular de οὗτος, 3778.
1) Esta, este, ella : Mat 12:41; Luc 7:31; Jua 10:16; Hch 1:17; 2Co 9:12; Heb 9:11; Rev 22:19.
2)τῆς ἡμέρας ταύτης o ταύτης τῆς ἡμέρας = El día de hoy : Hch 2:29; Hch 23:1; Hch 26:22.
Hомер Стронга: G5026
Оригинал: ταυτη
Транслитерация: таутэ
Произношение: тав́тыͅ, тав́тын, тав́тыс
Часть речи:
Этимология: падеж, accusative case и genitive case respectively женский род the женский род единственного числа G3778 - сия, эта; ж. р. е. ч. , р. п. , д. п. , в. п. от G778 (ουτος). Словарь Дворецкого: ταυτη I dat. f к ουτος II adv. 1) в (э)том месте, здесь или там Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.) 2) сюда, туда Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) 3) так, таким образом Эсхил (525/4-456 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.) Пр.: ουτι τ. ταυτα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — не так это (останется); ουτω τε καη τ. Платон (427-347 до н. э.) — именно таким образом 4) в этом отношении Пр.: (τ. αθλιωτατον εστιν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)).
Numéro de Strong: G5026
Mot: ταύτῃ ταύτην ταύτης  (taute)
ce, cette, une, ... ; 122
Strong: G5026
Word: ταύτῃ ταύτην ταύτης
taute {tow'-tay}和tauten {tow'-tane}和tautes {tow'-tace}
分別是G3778的單數陰性間接受格,直接受格,和所有格;代名詞
➊這,那,同一個;見G3778
Strong: G5026
ταύτῃ (taútēi) {tow'-tay}
ταυτη - taute e ταυτην tauten e ταυτης tautes caso dativo acusativo e genitivo respectivamente do feminino singular de G3778 pron 1 a este a aquela o mesmo ver G3778


Webster Concordance (1833)
Strong: G5026
Transliter & Pronounc: taute {tow'-tay} and tauten {tow'-tane} and tautes {tow'-tace}
Total Webster Occurrences: 122

her, 1
Rev 12:15

it, 4
1Cor 6:13; Heb 5:3; Heb 11:2; Heb 12:15

man, 1
Acts 3:16

same, 6
Acts 8:35; Acts 13:33; 1Cor 7:20; 2Cor 8:6; 2Cor 9:4; 2Cor 9:5

that, 4
Luke 13:32; Luke 17:34; Luke 23:48; Acts 16:12

the, 1
Luke 24:21

this, 104
Matt 10:23; Matt 11:16; Matt 12:41; Matt 12:42; Matt 12:45; Matt 15:15; Matt 16:18; Matt 21:23; Matt 23:36; Matt 26:31; Matt 26:34; Mark 4:13; Mark 8:12; Mark 8:38; Mark 10:5; Mark 11:28; Mark 12:10; Mark 14:27; Mark 14:30; Luke 4:6; Luke 4:23; Luke 7:31; Luke 7:44; Luke 11:30; Luke 11:31; Luke 11:32; Luke 11:50; Luke 11:51; Luke 12:20; Luke 12:41; Luke 13:6; Luke 13:7; Luke 15:3; Luke 16:24; Luke 17:6; Luke 17:25; Luke 18:5; Luke 18:9; Luke 19:42; Luke 20:2; Luke 20:9; Luke 20:19; John 2:11; John 7:8(2); John 10:6; John 10:16; John 10:18; John 12:27(2); John 15:13; Acts 1:16; Acts 1:17; Acts 1:25; Acts 2:6; Acts 2:29; Acts 2:40; Acts 5:20; Acts 6:3; Acts 7:4; Acts 7:60; Acts 8:19; Acts 8:22; Acts 10:30; Acts 13:26; Acts 18:10; Acts 19:25; Acts 19:40; Acts 22:3; Acts 22:4; Acts 22:28; Acts 23:1; Acts 23:13; Acts 24:21; Acts 26:22; Acts 27:21; Acts 27:23; Acts 28:20(2); Acts 28:22; Rom 5:2; 1Cor 9:12; 1Cor 15:19; 2Cor 1:15; 2Cor 4:1; 2Cor 8:7; 2Cor 8:19; 2Cor 8:20; 2Cor 9:12; 2Cor 9:13; 2Cor 11:17; 2Cor 12:13; 1Tim 1:18; 2Tim 2:19; Heb 9:11; Heb 13:2; 1Pet 5:12; 2Pet 1:18; 2Pet 3:1; 1John 3:3; 1John 4:21; 2John 1:10; Rev 2:24; Rev 22:19

woman, 1
Luke 13:16Display settings Display settings