Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)John - 1. chapter - John - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1ImG1722 AnfangG746 warG2258 das WortG3056, undG2532 das WortG3056 warG2258 beiG4314 GottG2316, undG2532 das WortG3056 warG2258 GottG2316. 2DiesesG3778 warG2258 imG1722 AnfangG746 beiG4314 GottG2316. 3AllesG3956 wardG1096 durchG1223 dasselbeG846, undG2532 ohneG5565 dasselbeG846 wardG1096 auch nichtG3761 einesG1520, das geworden istG1096. 4InG1722 ihmG846 warG2258 LebenG2222, undG2532 das LebenG2222 warG2258 das LichtG5457 der MenschenG444. 5UndG2532 das LichtG5457 scheintG5316 inG1722 der FinsternisG4653, undG2532 die FinsternisG4653 hat esG846 nichtG3756 erfaßtG2638. 6Da warG1096 ein MenschG444, vonG3844 GottG2316 gesandtG649, seinG846 NameG3686 JohannesG2491. 7DieserG3778 kamG2064 zumG1519 ZeugnisG3141, auf daßG2443 er zeugteG3140 vonG4012 dem LichteG5457, damitG2443 alleG3956 durchG1223 ihnG846 glaubtenG4100. 8Er warG2258 nichtG3756 dasG1565 LichtG5457, sondernG235 auf daßG2443 er zeugteG3140 vonG4012 demG5457 LichteG2258. 9Das warG2258 das wahrhaftigeG228 LichtG5457, welchesG3739, inG1519 die WeltG2889 kommendG2064, jeden MenschenG3956 G444 erleuchtetG5461.   10Er warG2258 inG1722 der WeltG2889, undG2532 die WeltG2889 wardG1096 durchG1223 ihnG846, undG2532 die WeltG2889 kannteG1097 ihnG846 nichtG3756. 11Er kamG2064 inG1519 das SeinigeG2398, undG2532 die SeinigenG2398 nahmenG3880 ihnG846 nichtG3756 anG3880; 12so vieleG3745 ihnG846 aberG1161 aufnahmenG2983, denenG846 gabG1325 er das RechtG1849, KinderG5043 GottesG2316 zu werdenG1096, denen, dieG4100 anG1519 seinenG846 NamenG3686 glaubenG4100, 13welcheG3739 nichtG3756 ausG1537 GeblütG129, nochG3761 ausG1537 dem WillenG2307 des FleischesG4561, nochG3761 ausG1537 dem WillenG2307 des MannesG435, sondernG235 ausG1537 GottG2316 geboren sindG1080. 14UndG2532 das WortG3056 wardG1096 FleischG4561 undG2532 wohnteG4637 unterG1722 unsG2254 (undG2532 wir habenG2300 seineG846 HerrlichkeitG1391 angeschautG2300, eine HerrlichkeitG1391 alsG5613 eines EingeborenenG3439 vomG3844 VaterG3962 ), vollerG4134 GnadeG5485 undG2532 WahrheitG225; 15(JohannesG2491 zeugtG3140 vonG4012 ihmG846 undG2532 riefG2896 und sprachG3004: DieserG3778 war esG2258, vonG3739 dem ich sagteG2036: Der nachG3694 mirG3450 KommendeG2064 istG1096 mirG3450 vorG1715, dennG3754 er warG2258 vorG4413 mirG3450 ) 16dennG2532 ausG1537 seinerG846 FülleG4138 habenG2983 wirG2249 alleG3956 empfangenG2983, undG2532 zwar GnadeG5485 umG473 GnadeG5485. 17DennG3754 das GesetzG3551 wurdeG1325 durchG1223 MosesG3475 gegebenG5485; die GnadeG5485 undG2532 die WahrheitG225 istG1096 durchG1223 JesumG2424 ChristumG5547 gewordenG1096. 18NiemandG3762 hatG3708 GottG2316 jemalsG4455 gesehenG3708; der eingeboreneG3439 SohnG5207, derG3588 inG1519 des VatersG3962 SchoßG2859 istG5607, derG1565 hatG1834 ihn kundgemachtG1834. 19UndG2532 diesG3778 istG2076 das ZeugnisG3141 des JohannesG2491, alsG3753 die JudenG2453 ausG1537 JerusalemG2414 PriesterG2409 undG2532 LevitenG3019 sandtenG649, damitG2443 sie ihnG846 fragen solltenG2065: WerG5101 bistG1488 duG4771 ? 20UndG2532 er bekannteG3670 undG2532 leugneteG720 nichtG3756, undG2532 er bekannteG3670 G3754: IchG1473 binG1510 nichtG3756 der ChristusG5547. 21UndG2532 sie fragtenG2065 ihnG846: WasG5101 dennG3767 ? BistG1488 duG4771 EliasG2243 ? UndG2532 er sagtG3004: Ich bin'sG1510 nichtG3756. BistG1488 duG4771 der ProphetG4396 ? UndG2532 er antworteteG611: NeinG3756. 22Sie sprachenG2036 nunG3767 zu ihmG846: WerG5101 bist duG1488 ? Auf daßG2443 wirG1325 AntwortG612 gebenG612 denen, dieG3992 unsG2248 gesandt habenG3992; wasG5101 sagst duG3004 vonG4012 dir selbstG4572 ? 23Er sprachG5346: IchG1473 bin die "StimmeG5456 eines RufendenG994 inG1722 der WüsteG2048: Machet geradeG2116 den WegG3598 des HerrnG2962 ", wieG2531 JesaiasG2268, der ProphetG4396, gesagt hatG2036.   24UndG2532 sieG3588 waren abgesandtG649 G2258 vonG1537 den PharisäernG5330. 25UndG2532 sie fragtenG2065 ihnG846 undG2532 sprachenG2036 zu ihmG846: WasG5101 taufst duG907 dennG3767, wennG1487 duG4771 nichtG3756 der ChristusG5547 bistG1488, nochG3777 EliasG2243, nochG3777 der ProphetG4396 ? 26JohannesG2491 antworteteG611 ihnenG846 und sprachG3004: IchG1473 taufeG907 mitG1722 WasserG5204 ;G1161 mitten unterG3319 euchG5216 stehtG2476, denG3739 ihrG5210 nichtG3756 kennetG1492, 27derG846 G2076 G3739 nachG3694 mirG3450 KommendeG2064, dessenG3739 G846 ichG1473 nichtG3756 würdigG514 binG1510, ihm den RiemenG2438 seiner SandaleG5266 zuG2443 lösenG3089. 28DiesG5023 geschahG1096 zuG1722 BethanienG962, jenseitG4008 des JordanG2446, woG3699 JohannesG2491 taufteG2258 G907. 29Des folgenden TagesG1887 siehtG991 erG2491 JesumG2424 zuG4314 sichG846 kommenG2064 undG2532 sprichtG3004: SieheG2396, das LammG286 GottesG2316, welchesG3588 die SündeG266 der WeltG2889 wegnimmtG142. 30DieserG3778 ist esG2076, vonG4012 demG3739 ichG1473 sagteG2036: NachG3694 mirG3450 kommtG2064 ein MannG435, derG3739 mirG3450 vorG1715 istG1096, dennG3754 er warG2258 vorG4413 mirG3450.   31Und ichG2504 kannteG1492 ihnG846 nichtG3756; aberG235 auf daßG2443 erG5319 IsraelG2474 offenbar werden möchteG5319, deswegenG1223 G5124 binG2064 ichG1473 gekommenG2064, mitG1722 WasserG5204 taufendG907. 32UndG2532 JohannesG2491 zeugteG3140 und sprachG3004 G3754: Ich schauteG2300 den GeistG4151 wieG5616 eine TaubeG4058 ausG1537 dem HimmelG3772 herniederfahrenG2597, undG2532 er bliebG3306 aufG1909 ihmG846. 33UndG2504 ich kannteG1492 ihnG846 nichtG3756; aberG235 derG3992 michG3165 gesandt hatG3992, mitG1722 WasserG5204 zu taufenG907, derG1565 sprachG2036 zu mirG3427: AufG1909 welchenG3739 G302 du sehen wirstG1492 den GeistG4151 herniederfahrenG2597 undG2532 aufG1909 ihmG846 bleibenG3306, dieserG3778 istG2076 es, derG907 mitG1722 HeiligemG40 GeisteG4151 tauftG907. 34Und ichG2504 habe gesehenG3708 undG2532 habe bezeugtG3140, daßG3754 dieserG3778 der SohnG5207 GottesG2316 istG2076. 35Des folgenden TagesG1887 standG2476 wiederumG3825 JohannesG2491 undG2532 zweiG1417 vonG1537 seinenG846 JüngernG3101, 36undG2532 hinblickend aufG1689 JesumG2424, der da wandelteG4043, spricht erG3004: SieheG2396, das LammG286 GottesG2316! 37UndG2532 es hörtenG191 ihnG846 die zweiG1417 JüngerG3101 redenG2980 undG2532 folgtenG190 JesuG2424 nachG190. 38JesusG2424 aberG1161 wandte sich umG4762 undG2532 sahG2300 sieG846 nachfolgenG190 und sprichtG3004 zu ihnenG846: WasG5101 suchet ihrG2212 ? SieG2036 aberG1161 sagtenG2036 zu ihmG846: RabbiG4461 (was verdolmetschtG2059 heißtG3004: LehrerG1320 ), woG4226 hältst du dich aufG3306 ? 39Er sprichtG3004 zu ihnenG846: KommetG2064 undG2532 sehetG1492! Sie kamenG2064 nun undG2532 sahenG1492, woG4226 er sich aufhieltG3306, undG2532 bliebenG3306 jenenG1565 TagG2250 beiG3844 ihmG846 .G1161 Es warG2258 umG5613 die zehnteG1182 StundeG5610. 40AndreasG406, der BruderG80 des SimonG4613 PetrusG4074, warG2258 einerG1520 vonG1537 den zweienG1417, dieG3588 es vonG3844 JohannesG2491 gehört hattenG191 undG2532 ihmG846 nachgefolgt warenG190. 41DieserG3778 findetG2147 zuerstG4413 seinen eigenenG2398 BruderG80 SimonG4613 undG2532 sprichtG3004 zu ihmG846: Wir habenG2147 den MessiasG3323 gefundenG2147 (wasG3739 verdolmetschtG3177 istG2076: ChristusG5547 ).   42UndG2532 er führteG71 ihnG846 zuG4314 JesuG2424 .G1161 JesusG2424 blickteG1689 ihnG846 anG1689 und sprachG2036: DuG4771 bistG1488 SimonG4613, der SohnG5207 Jonas'G2495; duG4771 wirstG2564 KephasG2786 heißenG2564 (wasG3739 verdolmetscht wirdG2059: SteinG4074 ).   43Des folgenden TagesG1887 wollteG2309 erG2424 aufbrechenG1831 nachG1519 GaliläaG1056, undG2532 er findetG2147 PhilippusG5376; undG2532 Jesus sprichtG3004 zu ihmG846: FolgeG190 mirG3427 nachG190. 44PhilippusG5376 aberG1161 warG2258 vonG575 BethsaidaG966, aus der StadtG4172 desG1537 AndreasG406 undG2532 PetrusG4074. 45PhilippusG5376 findetG2147 den NathanaelG3482 undG2532 sprichtG3004 zu ihmG846: Wir haben den gefundenG2147, von welchemG3739 MosesG3475 inG1722 dem GesetzG3551 geschriebenG1125 undG2532 die ProphetenG4396, JesumG2424, den SohnG5207 des JosephG2501, den von NazarethG575 G3478. 46UndG2532 NathanaelG3482 sprachG2036 zu ihmG846: KannG1410 ausG1537 NazarethG3478 etwasG5100 GutesG18 kommenG1511 ? PhilippusG5376 sprichtG3004 zu ihmG846: KommG2064 undG2532 siehG1492! 47JesusG2424 sahG1492 den NathanaelG3482 zuG4314 sichG846 kommenG2064 undG2532 sprichtG3004 vonG4012 ihmG846: SieheG2396, wahrhaftigG230 ein IsraelitG2475, inG1722 welchemG3739 keinG3756 TrugG1388 istG2076. 48NathanaelG3482 sprichtG3004 zu ihmG846: WoherG4159 kennst duG1097 michG3165 ? JesusG2424 antworteteG611 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: EheG4253 PhilippusG5376 dichG4571 riefG5455, als duG5607 unterG5259 dem FeigenbaumG4808 warstG5607, sah ichG1492 dichG4571. 49NathanaelG3482 antworteteG611 undG2532 sprachG3004 [zu ihm]G846: RabbiG4461, duG4771 bistG1488 der SohnG5207 GottesG2316, duG4771 bistG1488 der KönigG935 IsraelsG2474. 50JesusG2424 antworteteG611 undG2532 sprachG2036 zu ihmG846: WeilG3754 ich dirG4671 sagteG2036: Ich sahG1492 dichG4571 unterG5270 dem FeigenbaumG4808, glaubst duG4100 ? Du wirstG3700 GrößeresG3187 als diesesG5130 sehenG3700. 51UndG2532 er sprichtG3004 zu ihmG846: WahrlichG281, wahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: [VonG737 nunG575 an]G737 werdet ihrG3700 den HimmelG3772 geöffnetG455 sehenG3700 undG2532 die EngelG32 GottesG2316 auf-G305 undG2532 niedersteigenG2597 aufG1909 den SohnG5207 des MenschenG444. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.032 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version