SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3987 G3988 G3989 G3990 G3991         G3993G3994G3995G3996G3997

Cognate Strong's numbers: G651, G649, G5570, G1821, G652

Strong: G3992
πέμπω  [pempó]
(fut. πέμψω, aor. ἔπεμψα, aor. ἐπέμφθην) poslat, odeslat, rozeslat; propustit ¦¦ πέμψας ἀπεκεφάλισεν nechal stít [79]
Strong: G3992
Word: πεμπω
Pronounc: pem'-po
Orig: apparently a primary verb; to dispatch (from the subjective view or point of departure, whereas hiemi (as a stronger form of eimi) refers rather to the objective point or terminus ad quem, and 4724 denotes properly, the orderly motion involved), especially on a temporary errand; also to transmit, bestow, or wield:--send, thrust in. G4724
Use: TDNT-1:398,67 Verb
HE Strong: H7971

1) to send
1a) to bid a thing to be carried to one
1b) to send (thrust or insert) a thing into another

For Synonyms see entry G5813
Strong: G3992
Word: πέμπω
Transliter: pempō
Pronounc: pem'-po
Apparently a primary verb; to dispatch (from the subjective view or point of departure whereas ἵημι hiēmi [as a stronger form of εἶμι eimi] refers rather to the objective point or terminus ad quem and G4724 denotes properly the orderly motion involved) especially on a temporary errand; also to transmit bestow or wield: - send thrust in.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3992
pempo Synonyme siehe: G5813 < ?; Vb. (79)
 
 I.) schicken
  1) jmdn. aussenden bzw. schicken. Ge 38:25 1Sa 16:20 2Sa 14:32 Mt 2:8 Lu 7:19 Ac 19:31 2Co 9:3 Php 2:19 1Th 3:2 1Pe 2:14* ua.
  2) jmdm. etw. (zu)senden bzw. übersenden. Ac 11:29 Php 4:16 Re 1:11 11:10 14:15,18
 
 Wortfamilie:
 
 375 ana-pempo
 < 303 + 3992; Vb. (5)
 I.) hinaufschicken
 II.) zurückschicken
  
 1599 ek-pempo
 < 1537 + 3992; Vb. (2)
 I.) ausschicken
 
 3343 meta-pempo
 < 3326 + 3992, (w. [nach jmd.] hinterher-senden); Vb. (8)
 I.) Med. und Pass.: nach ... schicken lassen
  
 4311 pro-pempo
 < 4253 + 3992, (w. vor(an)-schicken); Vb. (9)
 I.) jmd. zur weiteren Reise ausstatten
 II.) allg.: geleiten
 
 4842 sum-pempo
 < 4862 + 3992; Vb. (2)
 I.) zusammen schicken
 
Strong: G3992
(pémpo)
aparentemente verbo primario; despachar (de la noción subjectiva o punto de partida, en tanto que ἵημé jíemi [como forma más fuerte de εἶμé eimi] se refiere más bien la punto objectivamente o términus ad quem, y G4724 denota propiamente el movimiento ordenado involucrado), específicamente un mandado temporal; también transmitir, otorgar o ejercer:- enviar.
----
Diccionario Tuggy
πέμπω
.(imperf. ἔπεμπον; tiempo futuro πέμψω; tiempo futuro voz pasiva πεμφθήσομαι; 1 tiempo aoristo ἔπεμψα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐπέμφθην; 2 tiempo perfecto πέπομφα; tiempo pluscuamperfecto ἐπεπόμφειν). Enviar, comisionar, diputar, asignar. A.T. כָּתַב ni., Est 8:5. שָׁלַח qal., Gén 27:42. שָׁלַח pi. 1Sa 20:20. שְׁלַח , Esd 4:14. N.T., Mat 2:8; Mat 14:10; Luc 7:10; Luc 7:19; Luc 15:15; Luc 16:24; Luc 16:27; Luc 20:11; Jua 1:22; Jua 1:33; Jua 7:18; Jua 13:16; Jua 14:26; Jua 16:7; Jua 20:21; Hch 10:32; Hch 11:29; Hch 15:22; Hch 19:31; Hch 23:30; Hch 25:25; Rom 8:3; 1Co 4:17; 2Co 9:3; Efe 6:22; Flp 2:19; Flp 2:23; Flp 2:28; Flp 4:16; Col 4:8; 1Ts 3:5; 2Ts 2:11; título 3:12; 1Pe 2:14; Rev 11:10; Rev 22:16.
----
Diccionario Vine NT
pempo (πέμπω G3992)
enviar. Se usa: (a) de personas: Cristo, por el Padre (Luc 20:13; Jua 4:34; Jua 5:23-24, Jua 5:30, Jua 5:37; Jua 6:38-39, Jua 6:50, Jua 6:44; Jua 7:16, Jua 7:18, Jua 7:28, Jua 7:33; Jua 8:16, Jua 8:18, Jua 8:26, Jua 8:29; Jua 9:4; Jua 12:44, Jua 12:55, Jua 12:59; Jua 13:20 b; Jua 14:24; Jua 15:21; Jua 16:5; Rom 8:3); el Espíritu Santo (Jua 14:26; Jua 15:26; Jua 16:7); Elías (Luc 4:26); Juan el Bautista (Jua 1:33); discípulos y apóstoles (p.ej., Mat 11:1; Jua 20:21); siervos (p.ej., Luc 20:11-12); oficiales (Mat 14:10); mensajeros (p.ej., Hch 10:5, Hch 10:32-33; Hch 15:22, Hch 15:25; 2Co 9:3; Efe 6:22; Flp 2:19, Flp 2:23, Flp 2:25; 1Ts 3:2, 1Ts 3:5; Tit 3:12); un preso (Hch 25:25, Hch 25:27); gobernadores, por Dios (1Pe 2:14); un ßngel (Rev 22:16); demonios (Mar 5:12); (b) de cosas (Hch 11:29; Flp 4:16; 2Ts 2:11; Rev 1:11; Rev 11:10; Rev 14:15, Rev 14:8 : «meter la hoz»; VM y Besson: «echa tu hoz»). Nota: (1) Pempo es un término mßs general que apostello; apostello por lo general «sugiere una comisión oficial o autorizada» (Thayer). Una comparación de los usos anteriormente mencionados muestra lo muy aproximadamente intercambiables que son (en algunos casos totalmente intercambiables), y sin embargo, examinados de cerca se puede discernir la distinción acabada de mencionar; en el Evangelio de Juan, cf. pempor en 5:23,24,30,37, apostello en 5:33,36, 38; pempo en 6:38,39,54, apostello en 6:29, 57; no se usan los dos términos por una mera conveniencia de variedad de expresión. Pempo no se usa en la oración del Señor del cap. 17, en tanto que apostello se usa en seis ocasiones. (2) El Padre envió al Hijo al mundo desde la gloria que este tenía con él, por la encarnación; no lo envió al mundo después de su nacimiento en el sentido de señalarle su misión y su manifestación al pueblo. «Hofmann, en apoyo de su punto de vista de que Jesús es llamado el Hijo de Dios solo en virtud de haber nacido de linaje humano, apremia en vano que el acusativo simple después de apostello denota también lo que la persona es o deviene al ser enviada. Lo que él afirma es cierto, pero solo cuando el nombre del objeto del que se habla es elegido para que se corresponda con la misión de que se trata, como p.ej., en Mar 1:2; Luc 14:32; Luc 19:14. Es tan inaceptable decir: «Dios envió a Jesús para que él viniera a ser su Hijo», como traducir de esta manera: «él envió a sus siervos» (Mat 1:34). Es evidente en Jua 16:28 que la filiación de Cristo es anterior a su misión en el mundo; cf. especialmente el doble acusativo en 1Jn 4:14 «El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo». La expresión de que Jesús es enviado por Dios denota la misión que él tiene para cumplir y la autoridad que le respalda» (Cremer, Lexicon of NT Greek).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4287)
πέμπω (pempō): vb.; ≡ Strong 3992; TDNT 1.398-1. LN 15.66 enviar, hacer que alguien parta (Hch 15:22; Flp 2:26 v.l.); 2. LN 15.193 enviar, hacer que alguien lleve algo a un determinado destino (Hch 11:29); 3. LN 15.67 enviar un mensaje, enviar un mensajero (Hch 19:31); 4. LN 90.88 hacer que experimente, enviar sobre (2Ts 2:11); 5. LN 43.17 comenzar a cosechar (Mar 4:29; Rev 14:15-16, Rev 14:18-19+), ver 1535
Hомер Стронга: G3992
Оригинал: πεμπω
Транслитерация: пемпо
Произношение: пэ́мбо
Часть речи: Глагол
Этимология: вероятно корень слова - посылать, отправлять;
Синонимы: G649 (αποστελλω). Словарь Дворецкого: πεμπω (fut. πεμψω - дор. πεμψω, aor. επεμψα, pf. πεπομφα, ppf. επεπομφειν, эп. 3 л. sing. impf. iter. πεμπεσκε, эп. inf. praes. πεμπεμεν(αι), inf. fut. πεμψεμεναι; pass. : fut. πεμφθησομαι, aor. επεμφθην, pf. πεπεμμαι - 2 л. πεπεμψαι, ppf. επεπεμμην; adj. verb. πεμπτος и πεμπτεος) 1) посылать, отправлять Пр.: (τινα ες Τροιην, Λυκιηνδε Гомер (X-IX вв. до н. э.); π. Θηβας Софокл (ок. 496-406 до н. э.); τινη ξενια Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) π. κηρυκας περη σπονδων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — посылать глашатаев для переговоров о мире; π. προς и παρα τινα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — посылать к кому-л. ; π. επι τινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — посылать за кем-л. ; π. επη βοηθειαν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — посылать за помощью; πεμπεσθαι τινα επι τινα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — посылать кого-л. от себя к кому-л. ; π. τινα οδον Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — отправлять кого-л. в путь; π. εις διδασκαλων Платон (427-347 до н. э.) — посылать в школу; αλλον π. ικανεμεν (τινα) Гомер (X-IX вв. до н. э.) — отправить кого-л. к другому, т. е. отказать в гостеприимстве; πεμπει κελευον Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — он посылает приказание; πεμπων εκελευε Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — он велел через посла; πεμψας προς τον ναυαρχον, εδειτο διαβιβασαι το στρατευμα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — (Фарнабаз) посылает к наварху с просьбой увести войско; πεμπεσθαι τινα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — посылать за кем-л. , отзывать кого-л. обратно; τι χρημ΄ επεμψω τον εμον εκ δομων ποδα ; Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — зачем ты послала за мной? 2) ниспосылать Пр.: (κακον τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.); ονειρατα Софокл (ок. 496-406 до н. э.); φοβον Платон (427-347 до н. э.)) ; даровать Пр.: (ολβον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); αλκαν Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 3) сопровождать, провожать, отвозить Пр.: (τινα συν νηι ες Χρυσην Гомер (X-IX вв. до н. э.); πεμψον με προς οικους Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) γης τινα π. αποικον Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — отправлять кого-л. в изгнание 4) культ. сопровождать в торжественной процессии, торжественно справлять Пр.: (πομπην Геродот (ок. 484-425 до н. э.); χορους Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); Παναθηναια Менандр (342-290 до н. э.); θριαμβον Плутарх (ок. 46-126)) ; pass. πεμπεσθαι Геродот (ок. 484-425 до н. э.) быть носимым в торжественной процессии 5) испускать, издавать Пр.: (ιαχαν Эсхил (525/4-456 до н. э.))
Numéro de Strong: G3992
Mot: πέμπω  (pempo)
envoyer 78, faire partir 1, lancer 2; 81
Strong: G3992
Word: πέμπω
pempo {pem'-po}
字根字;動詞
➊打發(某人)
➋(將東西)送往
同義字見G5813
Strong: G3992
πέμπω (pémpō) {pem'-po}
πεμπω - pempo aparentemente palavra raiz tdnt - 1 398 67 v 1 enviar 1a ordenar que algo seja levado a alguem 1b enviar empurrar ou inserir algo para outro sinonimos ver verbete G5813


Webster Concordance (1833)
Strong: G3992
Transliter & Pronounc: pempo {pem'-po}
Total Webster Occurrences: 82

in, 2
Rev 14:15; Rev 14:18

send, 25
Mark 5:12; Luke 16:24; Luke 16:27; Luke 20:13; John 13:20; John 14:26; John 15:26; John 16:7; John 20:21; Acts 10:5; Acts 10:32; Acts 11:29; Acts 15:22; Acts 15:25; Acts 25:21; Acts 25:25; Acts 25:27; 1Cor 16:3; Phil 2:19; Phil 2:23; Phil 2:25; 2Thess 2:11; Titus 3:12; Rev 1:11; Rev 11:10

sending, 1
Rom 8:3

sent, 53
Matt 2:8; Matt 11:2; Matt 14:10; Matt 22:7; Luke 4:26; Luke 7:6; Luke 7:10; Luke 7:19; Luke 15:15; Luke 20:11; Luke 20:12; John 1:22; John 1:33; John 4:34; John 5:23; John 5:24; John 5:30; John 5:37; John 6:38; John 6:39; John 6:40; John 6:44; John 7:16; John 7:18; John 7:28; John 7:33; John 8:16; John 8:18; John 8:26; John 8:29; John 9:4; John 12:44; John 12:45; John 12:49; John 13:16; John 13:20; John 14:24; John 15:21; John 16:5; Acts 10:33; Acts 19:31; Acts 20:17; Acts 23:30; 1Cor 4:17; 2Cor 9:3; Eph 6:22; Phil 2:28; Phil 4:16; Col 4:8; 1Thess 3:2; 1Thess 3:5; 1Pet 2:14; Rev 22:16

was, 1
Luke 4:26
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3992 - πέμπω - [5 x]
Display settings Display settings
/ / 0.112 s.