SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1325 G1326 G1327 G1328 G1329         G1331G1332G1333G1334G1335

Cognate Strong's numbers: G565, G1525, G4905, G4281, G4022, G2064, G1904, G4334, G1831, G3928, G3922

Strong: G1330
διέρχομαι  [dierchomaj]
(fut. διελεύσομαι, aor. διῆλθον, inf. διελθεῖν, pf. διελήλυθα, part. pf. διεληλυθώς) 1. projít (τι n. διά τινος co / čím); procestovat; chodit (sem a tam) 2. přejít, dospět, přijít; proniknout (i přen.), dosáhnout 3. rozšířit se; rozejít se, rozptýlit se [43]
Strong: G1330
Word: διερχομαι
Pronounc: dee-er'-khom-ahee
Orig: from 1223 and 2064; to traverse (literally):--come, depart, go (about, abroad, everywhere, over, through, throughout), pass (by, over, through, throughout), pierce through, travel, walk through. G1223 G2064
Use: TDNT-2:676,257 Verb
HE Strong: H167 H935 H1980 H2498 H3318 H3381 H5157 H5437 H5674 H5782 H5975 H6293 H7392 H7429 H7751 H7789 H8388

1) to go through, pass through
1a) to go, walk, journey, pass through a place
1b) to travel the road which leads through a place, go, pass, travel through a region
2) to go different places
2a) of people, to go abroad
2b) of a report, to spread, go abroad
Strong: G1330
Word: διέρχομαι
Transliter: dierchomai
Pronounc: dee-er'-khom-ahee
From G1223 and G2064; to traverse (literally): - come depart go (about abroad every where over through throughout) pass (by over through throughout) pierce through travel walk through.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1330
di-erchomai < 1223 (perf.) + 2064; (w. [eine kurze oder lange Distanz]
 durch[querend] hin-kommen zu...); Vb. (41)
 I.) (hin)durchziehen
  1) eigtl.: (hin)durchgehen, durchschreiten, durchwandern; hinüberfahren, übersetzen (mit einem Boot ans andere Ufer). Mt 19:24 Mr 4:35 Lu 9:6 19:1 Ac 8:4 11:19 13:14 14:24 15:3 16:6 18:23 ua.
  2) von einer Menschenmenge: auseinandergehen, sich zerstreuen; von einer Kunde bzw. einem Gerücht: sich verbreiten/ausbreiten. Lu 5:15
  3) übertr.: hingelangen, hinkommen; (hin)durchdringen zu...; Ge 4:8 Lu 2:15 8:22 Ro 5:12 Ac 9:38 18:27 Joh 4:15
Strong: G1330
(diérjomai)
de G1223 y G2064; atravesar (literalmente):- (todas) partes, pasar, recorrer, traspasar, venir, visitar, andar, atravesar, extender, ir.
----
Diccionario Tuggy
διέρχομαι
.(imperf. διηρχόμην; tiempo futuro διελεύσομαι; 2 tiempo aoristo διῆλθον; 2 tiempo perfecto διελήλυθα). Atravesar, pasar por, traspasar, esparcirse, divulgarse, exponer, contar, transcurrir. A.T. אָהַל pi., Isa 13:20. אוּר hi., Éxo 14:20. בּוֹא qal., Núm 31:23. בּוֹא hi., Jer 13:1. הָלַךְ qal., Gén 22:5. הָלַךְ pi. Sal. 103(104):10. הָלַךְ hithpa., Jos 18:4. תַּהֲלוּכה , Neh 12:31. חָלַף , Isa 21:1. יָצָא , Jos 16:6. יָרַד , Jos 16:3. נָחַל , Pro 28:10. סָבַב ni., Jos 18:14. עָבַר qal., Gén 15:17. עָבַר hi., Núm 31:23. עָמַד ; 1Sa 6:20. פָּגַע , Jos 16:7. רָכַב hi., Est 6:11. רָמַשׂ , Sal. 103(104):20. שׁוּט , 2Sa 24:2. שׁוּר , Cnt 4:8. תָּאַר , Jos 18:14. N.T. Atravesar, pasar por, traspasar, ir, andar, esparcirse, aumentar : Mat 12:43; Mat 19:24; Mar 4:35; Mar 10:25; Luc 2:15; Luc 2:35; Luc 4:30; Luc 5:15; Luc 8:22; Luc 9:6; Luc 11:24; Luc 17:11; Luc 19:1; Luc 19:4; Jua 4:4; Jua 4:15; T.R., Jua 8:59; Hch 8:4; Hch 8:40; Hch 9:32; Hch 9:38; Hch 10:38; Hch 11:19; Hch 11:22; Hch 12:10; Hch 13:6; Hch 13:14; Hch 14:24; Hch 15:3; Hch 15:41; Hch 16:6; Hch 17:23; Hch 18:23; Hch 18:27; Hch 19:1; Hch 19:21; Hch 20:2; Hch 20:25; Rom 5:12; 1Co 10:1; 1Co 16:5; 2Co 1:16; Heb 4:14.
----
Diccionario Vine NT
diercomai (διέρχομαι, G1330)
, lit. ir o venir a través, atravesar (dia , a través, ercomai , ir o venir). Se traduce con el verbo recorrer en Hch 18:23 : «recorriendo (rv : «andando») por orden la región de Galacia. En Hch 19:1, Hch 19:21; Hch 20:2 se traduce «después de recorrer» (rv , respectivamente: «andadas»; «después de andada»; «andado que hubo»); véanse ANDAR, Nº 6, ATRAVESAR, Nº 3, EXTENDER(SE), Nº 3, IR, Nº 18, PASAR, A, Nº 3, TRASPASAR, VENIR, VISITAR.

diercomai (διέρχομαι, G1330) , véase PASAR. Se traduce «rodeaban» en Luc 9:6 (rv ; rvr : «pasaban»).
diercomai (διέρχομαι, G1330) , ir a través. Se traduce «una espada traspasará» (Luc 2:35); en Heb 4:14 , de Cristo, que traspasó los cielos creados hacia el trono de Dios; véanse ANDAR, ATRAVESAR, IR, y, especialmente, PASAR, A, Nº 3.

diercomai (διέρχομαι, G1330) , ir a través. Se traduce «atravesando» (Jua 8:59 ; Hch 13:6 ; Hch 16:6). Véanse ANDAR, EXTENDER, IR(POR), PASAR, RECORRER, TRASPASAR, VISITAR.
diercomai (διέρχομαι, G1330) , denota pasar a través o sobre: (a) de personas, p.ej., Mat 12:43 : «anda por»; Mar 4:35 : «pasemos»; Luc 19:1 : «iba pasando»; v. 4: «pasar por»; Heb 4:14 : «que traspasó» (rv : «que penetró»); Cristo pasó a través de los cielos creados llegando al trono de Dios; (b) de cosas, p.ej., Mat 19:24 : «pasar»; Luc 2:35 : «traspasará», metafóricamente, de una espada. Véanse ANDAR, Nº 6, ATRAVESAR, Nº 3, EXTENDER, Nº 2, IR, Nº 18, RECORRER, TRASPASAR, VENIR, VISITAR.

diercomai (διέρχομαι, G1330) . Se traduce por el verbo «andar» en la rvr en Mat 12:43 ; Luc 11:24 ; Hch 10:38. Véanse ATRAVESAR, EXTENDER, IR(POR), PASAR, RECORRER, TRASPASAR, VISITAR.
diercomai (διέρχομαι, G1330) denota pasar a través o sobre (dia , a través, y Nº 16). Se traduce «iba pasando» en Luc 19:1 ; «fuese», Hch 11:22 ; véanse PASAR, TRASPASAR, etc.

diercomai (διέρχομαι, G1330) , venir o ir a través (dia , a través). Se traduce «venir» en Hch 9:38 ; en Jua 4:15 aparece en los mss. más comúnmente aceptados, en lugar de ercomai , Nº 1: «venga», que aparece en tr . Véase PASAR, A, Nº 3, y también ANDAR, ATRAVESAR, EXTENDER, IR, RECORRER, RODEAR, TRASPASAR, VISITAR.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1451)
διέρχομαι (dierchomai): vb.; ≡ Strong 1330; TDNT 2.676-1. LN 15.17 avanzar hacia (Hch 11:19); 2. LN 15.21 viajar a través de un área (Luc 9:6); 3. LN 15.31 pasar al otro lado (Luc 8:22); 4. LN 15.32 penetrar, traspasar (Luc 2:35), para otra interpretación, ver siguiente; 5. LN 25.279 τὴν ψυχὴν διέρχεται u8165 .ομφαία (tēn psychēn dierchetai rhomphaia), sentir dolor y tristeza, literalmente, una espada que atraviesa el alma (Luc 2:35+), para otra interpretación, ver anterior
Hомер Стронга: G1330
Оригинал: διερχομαι
Транслитерация: диерхомаи
Произношение: дье́рхοмэ
Часть речи: Глагол
Этимология: от G1223 и G2064 - 1. проходить, идти сквозь; 2. расходиться, распространяться. Словарь Дворецкого: δι-ερχομαι (fut. διελευσομαι, aor. 2 διηλθον) 1) идти сквозь, проходить Пр.: (αστυ, но μεγαροιο Гомер (X-IX вв. до н. э.); πυλας Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); χωραν Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.); τα ορη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); δια νησου Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 2) пронзать Пр.: (χροος Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 3) перен. проникать вглубь, волновать Пр.: (καμε διηλθε τι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) διερχεται! Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — больно! 4) расходиться, распространяться Пр.: (βαξις διηλθ΄ Αχαιους Софокл (ок. 496-406 до н. э.); διηλθεν ο λογος οτι … Лисий (ок. 445-380 до н. э.); θρους διηλθεν εν τω στρατοπεδω Плутарх (ок. 46-126)) 5) проходить (до конца) Пр.: (οδον Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) διελθοντες τρεις σταθμους Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — совершив три перехода; διελθειν τεν παιδειαν Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — закончить свое образование 6) (о времени, жизни и т. п. - преимущ. в aor. ) провести, прожить Пр.: (επτα περιδρομας ετων Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); δικαιως τον βιον Платон (427-347 до н. э.) - ср. 8; ανευ πολεμου τον χρονον Плутарх (ок. 46-126)) 7) (о времени) проходить, протекать Пр.: χρονου ου πολλου διελθοντος Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — спустя немного времени; απας ο χρονος διεληλυθεν Демосфен (384-322 до н. э.) — (на это) ушло все время; διηλθε τω Μαριω ο της υπατειας χρονος Плутарх (ок. 46-126) — время консульства Мария истекло 8) (в речи) пробегать, перечислять, перебирать, излагать, рассказывать Пр.: (τι Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.), Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), Демосфен (384-322 до н. э.); περι τινος Платон (427-347 до н. э.) и υπερ τινος Полибий (ок. 200-120 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126)) επεη τον τουτου διεληλυθαμεν βιον Плутарх (ок. 46-126) — после того, как мы описали его жизнь (ср. 6).
Numéro de Strong: G1330
Mot: διέρχομαι  (dierchomai)
passer, aller, venir, transpercer, se répandre, traverser, jusqu'à, de lieu en lieu, visiter, poursuivre la route, parcourir, s'étendre ; 42
Strong: G1330
Word: διέρχομαι
dierchomai {dee-er'-khom-ahee}
源自G1223G2064;動詞
➊經歷,經過ⓐ行過,走過一個旅途,經過一個地方ⓑ行過穿越某地的路途,走過,經過,行經某個區域
➋(通過阻礙)深入,穿透
Strong: G1330
διέρχομαι (diérchomai) {dee-er'-khom-ahee}
διερχομαι - dierchomai de G1223 e G2064 tdnt - 2 676 257 v 1 ir atraves de atravessar 1a ir caminhar viajar passar por um lugar 1b passar pela rota que leva a determinado lugar ir passar viajar atraves de um regiao 2 ir a lugares diferentes 2a do povo viajar para fora do pais 2b de um relatorio espalhar ir para fora do pais


Webster Concordance (1833)
Strong: G1330
Transliter & Pronounc: dierchomai {dee-er'-khom-ahee}
Total Webster Occurrences: 45

about, 1
Acts 10:38

abroad, 1
Luke 5:15

as, 1
Acts 9:32

by, 1
Acts 17:23

come, 1
Acts 9:38

departed, 1
Acts 13:14

go, 5
Matt 19:24; Mark 10:25; Luke 2:15; John 4:4; Acts 11:22

going, 1
John 8:59

gone, 1
Acts 20:25

into, 1
Heb 4:14

over, 4
Mark 4:35; Luke 8:22; Acts 18:23; Acts 20:2

pass, 3
Luke 19:4; Acts 18:27; 2Cor 1:16

passed, 4
Luke 17:11; Acts 19:1; Rom 5:12; 1Cor 10:1

passing, 2
Luke 4:30; Acts 8:40

past, 1
Acts 12:10

through, 8
Luke 2:35; Luke 19:1; Acts 13:6; Acts 15:3; Acts 15:41; Acts 19:21; 1Cor 16:5(2)

throughout, 3
Acts 9:32; Acts 14:24; Acts 16:6

travelled, 1
Acts 11:19

us, 1
Luke 2:15

walketh, 2
Matt 12:43; Luke 11:24

went, 1
Luke 9:6

where, 1
Acts 8:4
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1330 - διέρχομαι - [115 x]
Display settings Display settings
/ / 0.165 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version