SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G1120 G1121 G1122 G1123 G1124         G1126G1127G1128G1129G1130

Cognate Strong's numbers: G4270, G1121, G1124, G1123, G5261

Strong: G1125
γράφω  [grafó]
(fut. γράψω, aor. ἔγραψα, pf. γέγραφα, pas. 3. sg. γέγραπται, aor. pas. ἐγράφην) 1. psát (περί τινος / ἐπί τινι i τινά o kom) ¦¦ γέγραπται n. γεγραμμένον ἐστίν je psáno (v Písmu) 2. popsat, sepsat, napsat [191]
Strong: G1125
Word: γραφω
Pronounc: graf'-o
Orig: a primary verb; to "grave", especially to write; figuratively, to describe:--describe, write(-ing, -ten).
Use: TDNT-1:742,128 Verb
HE Strong: H1881 H2710 H3789 H3789 H5927 H7049 H7760

1) to write, with reference to the form of the letters
1a) to delineate (or form) letters on a tablet, parchment, paper, or other material
2) to write, with reference to the contents of the writing
2a) to express in written characters
2b) to commit to writing (things not to be forgotten), write down, record
2c) used of those things which stand written in the sacred books (of the OT)
2d) to write to one, i.e. by writing (in a written epistle) to give information, directions
3) to fill with writing
4) to draw up in writing, compose
Strong: G1125
Word: γράφω
Transliter: graphō
Pronounc: graf'-o
A primary verb; to "grave" especially to write; figuratively to describe: - describe write (-ing -ten).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G1125
grapho < aus d. W. gerbh- (kerben; etw. [ein]ritzen, [ein]kratzen [nämlich
 Zeichen, z.B. in Stein oder Holz]); Vb. (191)
 Gräz.: zeichnen, skizieren, malen; als jurist. t.t.: eine schriftliche
 Klage einbringen.
 I.) schreiben
  1) von d. Tätigkeit d. Schreibens: Buchstaben auf d. Papier malen; eigenhändig schreiben oder unterschreiben. Aorist d. Briefstils. Joh 8:8 Ga 6:11 2Th 3:17 Phm 1:19
  2) vom Inhalt d. Schreibens:
   2a) etw. niederschreiben, aufzeichnen, aufschreiben (damit es nicht in Vergessenheit gerät: z.B. Gebote, Prophezeiungen, usw.). Joh 20:30 Re 1:11,19 13:8 17:8 20:12,15 21:27 22:18,19
   2b) Pf. γεγραπται: geschrieben; d. fixierte Norm, d. Gesetz; von dem was in d. heiligen Schriften (des AT und NT) verbindlich geschrieben steht (Gräz.: von Gesetzestexten); als formelhafte Einführung eines Schriftzitats. Job 42:17 Mt 4:4,6,7,10 21:3* uva.
   2c) an jmdn. einen Brief schreiben, jmdm. etw. schriftlich mitteilen (Informationen oder Anweisungen geben); etw. (brieflich) schreiben. Da 6:26 Ac 18:27 Ro 15:15 1Co 14:37 1Pe 5:12 1Jo 2:26 Judas 1:3* ua.
  3) (ein Stück Papier auf allen Seiten) beschreiben. Eze 2:10 Re 5:1
  4) etwas schriftlich abfassen bzw. verfassen (ein Buch oder Bericht). De 24:1 2Ki 17:37 2Ch 32:17 Mal 3:16 Mr 10:4,5 Joh 19:19 21:25 Ac 23:25 2Pe 3:1 1Jo 2:7,8 2Jo 1:5
 In Joh 8:6 haben die besten Hss.: κατα-γραϕω (kata-grapho)
 < 2596 + 1125;
 I.) niederschreiben
  1) auf etw. schreiben oder zeichnen; Zeichen, Linien oder geometrische Figuren malen; Gräz. auch: eine Anklage niederschreiben (2,832); etw. in ein (Straf)Register einschreiben (8,325). LXX: Ho 8:12 Jesu zweimaliges niederschreiben in den Erdboden könnte ein Hinweis auf das zweimalige Schreiben der Gesetzestafeln durch Gottes Finger sein - vgl. dazu Ex 24:12 31:18 32:15,16,19 34:1. Das erstmalige Schreiben Jesu wäre dann ein Hinweis auf das Gesetz gewesen das gebrochen wurde. Da das nochmalige Schreiben der Gesetzestafeln an sich schon ein Akt der Gnade seitens Gottes und ein Hinweis auf den neuen Bund der Gnade war, wäre das zweite Schreiben Jesu dann ein Hinweis auf die Gnade die durch ihn gekommen ist - vgl. dazu: Joh 1:17 Jer 31:31-33 2Co 3:3-18
 Wortfamilie:
 583 apo-grapho
 < 575 + 1125, (w. [von etwas] ab-schreiben); Vb. (4)
 I.) einschreiben
 
 582 apographe
 < 583; Subst.fem. (2)
 I.) d. steuerliche Einschreibung
 
 1449 eg-grapho
 < 1722 + 1125; Vb. (2)
 I.) hineinschreiben
 
 1924 epi-grapho
 < 1909 + 1125; Vb. (5)
 I.) daraufschreiben
  1) etw. irgendwo daraufschreiben, daraufritzen.
 1923 epigraphe
 < 1924; Subst.fem. (5)
 I.) d. Aufschrift
  
 4270 pro-grapho
 < 4253 + 1125; Vb. (5)
 I.) vorher schreiben
  
 1121 gramma
 < meist Erg. von 1125 (d. Geschriebene); Subst.neut. (15)
 I.) d. Schrift-
  
 62 a-grammatos
 < 1 (priv.) + 1121, (w. ohne-Schrift[zeichenkenntnis]); Adj. (1)
 I.) ungebildet
 
 1122 grammateus
 < 1121 (w. d. Schreiber); Subst.mask. (67)
 I.) d. Schreiber
 II.) d. Schriftgelehrte
  
 1123 graptos
 < Verbaladj. von 1125 (im pass. Sinn); Adj. (1)
 I.) geschrieben
  
 1124 graphe
 < urspr. Tät. von 1125 (später: das [Nieder]Geschriebene); Subst.fem. (51)
 I.) d. Schrift
 
 5261 hupo-grammos
 < 5259 + 1125, (w. d. Darunter-geschriebene; d. Vorlage); Subst.mask. (1)
 I.) d. Vorbild
 
Strong: G1125
(gráfo)
verbo primario «grabar», específicamente escribir; figurativamente describir:- escribir, inscribir, dar (carta), decir.
----
Diccionario Tuggy
γράφω
. (imperf. ἔγραφον; tiempo futuro γράψω; tiempo futuro voz pasiva γραφθήσομαι; 1 tiempo aoristo ἔγραψα; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐγράφθην; 2 tiempo aoristo voz pasiva ἐγράφην; tiempo perfecto γέγραφα; tiempo perfecto voz pasiva 3 sg. γέγραπται; tiempo perfecto voz media γέγραμμαι). Escribir, redactar, firmar, apuntar. A.T. דָּת , Est 9:1. חָקַק qal.; Isa 22:16. חָקַק po. Pro 8:15. Casi siempre כָּתַב qal., Éxo 24:4. כָּתַב ni. Est 1:19. כָּתַב pi., Esd 4:7. כְּתַב , Esd 5:7. כְּתָב . Dan 6:10(9). קָלַע , 1Re 6:29. שִׂים , Est 10:1. N.T.
A) La acción de escribir : T.R., Jua 8:6; T.R., Jua 8:8; Gál 6:11; 2Ts 3:17; Flm 1:19.
B) Escribir (haciendo referencia al contenido): Luc 1:63; Jua 2:17; Jua 6:31; Jua 6:45; Jua 10:34; Jua 12:14-15; Jua 19:21; Jua 19:22; Rom 4:23; 1Co 9:10; 1Co 15:54; 2Co 4:13; Rev 2:17; Rev 3:12; Rev 14:1; Rev 14:13; Rev 19:16.
C) Escribir, anotar, apuntar (en un libro): Jua 20:30; Rev 1:11; Rev 1:19; Rev 13:8; Rev 17:8; Rev 20:12; Rev 20:15; Rev 21:27; Rev 22:18-19.
D) La forma legal γέγραπται = Escrito está : Mat 4:4; Mat 4:6-7; Mat 4:10; Mat 21:13; Mat 26:24; Mar 1:2; Mar 7:6; Mar 9:12; Mar 11:17; Mar 14:21; Mar 14:27; Luc 4:8; Luc 19:46; Hch 1:20; Hch 7:42; Hch 15:15; Rom 1:17; Rom 2:24; Rom 3:4; Rom 3:10; Rom 4:17; Rom 8:36; Rom 9:13; Rom 9:33; Rom 10:15; Rom 11:8; Rom 12:19; Rom 14:11; 1Co 1:19.
E) Escribir a alguien: Hch 15:23; Hch 18:27; Hch 25:26; Rom 15:15; T.R., 1Co 7:1; 1Co 14:37; 2Co 1:13; 2Co 2:4; 2Co 7:12; 2Co 9:1; Gál 1:20; 1Ts 4:9; 1Ts 5:1; Flm 1:21; 2Pe 3:15; 1Jn 2:12-14; 1Jn 2:26; 1Jn 2:3 Jn. 9; 3Jn 1:13; Jud 1:3; Rev 2:1; Rev 2:8; Rev 2:12; Rev 2:18; Rev 3:1; Rev 3:7; Rev 3:14.
F) Escribir, redactar, por ejemplo un libro: Mar 10:4; Mar 10:5; Jua 19:19; Jua 21:25; Hch 23:25; 2Pe 3:1; 1Jn 2:7-8; 2Jn 1:5.G) Escribir por completo: Rev 5:1.
----
Diccionario Vine NT
grafo (γράφω, G1125)
se usa: (a) de formar letras sobre una superficie o material de escribir (Jua 8:6); también en Gál 6:11 , donde el apóstol habla de haber escrito con grandes letras de su propia mano, lo que muy probablemente significa que en este momento tomó la pluma de manos de su amanuense y acabó de escribir la epístola por sí mismo. Esto no lo niega el hecho de que el verbo esté en el tiempo aoristo o pasado definido, lit: «Yo escribí», porque en griego el que escribía una carta se ponía al lado del lector y hablaba de ella como habiendo sido escrita en el pasado. En castellano se diría «os escribo», tomando la perspectiva desde el momento en que estamos ejecutando la acción; cf. Flm 1:19 (esta epístola es indudablemente autógrafa), donde una vez más la traducción equivalente castellana se da en tiempo presente (véanse también Hch 15:23 ; Rom 15:15). Es posible que el apóstol, en Gálatas, se refiriera a que había escrito el cuerpo de la epístola, pero la primera alternativa parece la más probable; en 2Ts 3:17 dice que la salutación final va escrita de su propia mano y habla de ella como «el signo en toda carta mía», lo que algunos entienden como un propósito para el futuro más que una costumbre ya establecida; véase, sin embargo, 1Co 16:21 y Col 4:18. La ausencia de este rasgo en las otras Epístolas de Pablo se puede explicar en forma diferente, al no depender su genuinidad de este rasgo; (b) poner por escrito, registrar (p.ej., Luc 1:63 ; Jua 19:21-22); se usa de las Escrituras como autoridad determinativa: «escrito está», o «está escrito» (p.ej., Mar 1:2; Rom 1:17; cf. 2Co 4:13); (c) de escribir instrucciones o de dar información (p.ej., Rom 10:5 : «Moisés escribe»; Rom 15:15; 2Co 7:12); (d) de lo que contenía un registro o mensaje (p.ej., Mar 10:4-5; Jua 19:19 ; Jua 21:25; Hch 23:25).
epistelo (ἐπιστέλλω, G1989) denota enviar un mensaje por carta, escribir una carta (stello , enviar; castellano, epístola), (Hch 15:20 ; Hch 21:25; algunos mss. tienen apostello , enviar; Heb 13:22).¶
prografo (προγράφω, G4270) denota escribir antes (Rom 15:4; en los mss. más acreditados por la moderna crítica textual; trtiene grafo ; Efe 3:3). Véanse DESTINAR, PRESENTAR.A. Verbos
1. grafo (γράφω, G1125) se usa: (a) de formar letras sobre una superficie o material de escribir (Jua 8:6); también en Gál 6:11 , donde el apóstol habla de haber escrito con grandes letras de su propia mano, lo que muy probablemente significa que en este momento tomó la pluma de manos de su amanuense y acabó de escribir la epístola por sí mismo. Esto no lo niega el hecho de que el verbo esté en el tiempo aoristo o pasado definido, lit: «Yo escribí», porque en griego el que escribía una carta se ponía al lado del lector y hablaba de ella como habiendo sido escrita en el pasado. En castellano se diría «os escribo», tomando la perspectiva desde el momento en que estamos ejecutando la acción; cf. Flm 1:19 (esta epístola es indudablemente autógrafa), donde una vez más la traducción equivalente castellana se da en tiempo presente (véanse también Hch 15:23 ; Rom 15:15). Es posible que el apóstol, en Gálatas, se refiriera a que había escrito el cuerpo de la epístola, pero la primera alternativa parece la más probable; en 2Ts 3:17 dice que la salutación final va escrita de su propia mano y habla de ella como «el signo en toda carta mía», lo que algunos entienden como un propósito para el futuro más que una costumbre ya establecida; véase, sin embargo, 1Co 16:21 y Col 4:18. La ausencia de este rasgo en las otras Epístolas de Pablo se puede explicar en forma diferente, al no depender su genuinidad de este rasgo; (b) poner por escrito, registrar (p.ej., Luc 1:63 ; Jua 19:21-22); se usa de las Escrituras como autoridad determinativa: «escrito está», o «está escrito» (p.ej., Mar 1:2; Rom 1:17; cf. 2Co 4:13); (c) de escribir instrucciones o de dar información (p.ej., Rom 10:5 : «Moisés escribe»; Rom 15:15; 2Co 7:12); (d) de lo que contenía un registro o mensaje (p.ej., Mar 10:4-5; Jua 19:19 ; Jua 21:25; Hch 23:25).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1211)
γράφω (graphō): vb.; ≡ DBLHebr 4180; Strong 1125; TDNT 1.742-1. LN 33.61 escribir, con lápiz o lapicera, aún garabatear en el suelo (Mat 2:5; Mar 10:5; Jua 8:8 v.l.); 2. LN 88.95 μὴ ὑπὲρ ἅ γέγραπται (mē hyper ha gegraptai), observar las reglas, literalmente, no ir más allá de lo que está escrito (1Co 4:6+)
Hомер Стронга: G1125
Оригинал: γραφω
Транслитерация: графо
Произношение: гра́фо
Часть речи: Глагол
Этимология: корень слова - писать, записывать, написать, сочинять, предписать. Словарь Дворецкого: γραφω (α) (aor. 2 εγραφην) тж. med. 1) царапать, рассекать Пр.: (οστεον αχρις τινι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 2) вырезывать, чертить Пр.: (εν πινακι τι Гомер (X-IX вв. до н. э.); διαγραμματα Аристотель (384-322 до н. э.); εις στηλην χαλκην τι Демосфен (384-322 до н. э.)) 3) записывать, писать Пр.: (τι ες διφθερας Геродот (ок. 484-425 до н. э.); γραμματα εν φλοιω γεγραψεται Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н. э.); νομοι γεγραμμενοι Аристотель (384-322 до н. э.)) γ. εις υδωρ Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Менандр (342-290 до н. э.), εν υδατι Платон (427-347 до н. э.) и καθ΄ υδατος погов. Лукиан (ок. 120-190) — писать по воде, т. е. говорить впустую или считать пустой болтовней; γραφεσθαι τι εν φρεσιν Эсхил (525/4-456 до н. э.) — или φρενων εσω Софокл (ок. 496-406 до н. э.) запечатлевать в душе, крепко запоминать что-л. 4) писать, письменно сообщать Пр.: (τινη ως … Лисий (ок. 445-380 до н. э.) и εις τινα Лукиан (ок. 120-190)) προσοδον γραψασθαι προς τεν βουλην Демосфен (384-322 до н. э.) — попросить аудиенции у Совета, обратиться в Совет 5) в письменной форме предлагать Пр.: (νομον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); γνωμην Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126)) γ. ειρηνην Демосфен (384-322 до н. э.) — вносить предложение о заключении мира: εγραφε βουλευων Демосфен (384-322 до н. э.) — он сделал в Совете предложение; τα γραφεντα Платон (427-347 до н. э.) или τα γεγραμμενα Демосфен (384-322 до н. э.) = οι νομοι (ср. 9) 6) предписывать Пр.: (ποιειν τι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) ποτμος εγραψε Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.) — судьба решила; γραψασθαι α τε δει ποιειν καη ων απεχεσθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — самому для себя решать, что делать и от чего воздерживаться 7) писать, сочинять Пр.: (περι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) и υπερ τινος Полибий (ок. 200-120 до н. э.)) γραφεσθαι υπομνηματα Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — писать свои воспоминания 8) записывать, вносить в списки Пр.: (τινα τινα Платон (427-347 до н. э.)) γραψαι τινα των ιππευειν επιθυμουμενων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — зачислить кого-л. в списки желающих служить в коннице; ενα των μαθητων τινα γραφεσθαι Платон (427-347 до н. э.) — принимать кого-л. в число своих учеников; ου Κρεοντος προστατου γεγραψομαι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — я не прибегну к опеке Креонта 9) подавать в суд жалобу, привлекать к ответственности, обвинять Пр.: γραφεις Демосфен (384-322 до н. э.) — будучи предан суду; το ψηφισμα εγραφη παρανομων Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — постановление было обжаловано как противозаконное; η γραφεισα δικη Платон (427-347 до н. э.) — начатое судебное преследование; τα γεγραμμενα Демосфен (384-322 до н. э.) — пункты обвинения (ср. 5); το γεγραμμενον εκτινειν Демосфен (384-322 до н. э.) — уплатить назначенную судом сумму; γραψασθαι τινι Аристофан (ок. 450-385 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.) — привлечь кого-л. к судебной ответственности; γραφεσθαι τινα τινος γραφην или δικην Платон (427-347 до н. э.), реже τινα τι Демосфен (384-322 до н. э.) — предъявлять кому-л. обвинение в чем-л. ; γραψασθαι τινα ποιειν τι Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — обвинить кого-л. в совершении чего-л. 10) рисовать, изображать, писать Пр.: (τινα Геродот (ок. 484-425 до н. э.); εικονας Платон (427-347 до н. э.)) ζωα γ. Платон (427-347 до н. э.) — рисовать животных, но ζωα γραφεσθαι τι (= ζωγραφειν) Геродот (ок. 484-425 до н. э.) писать с натуры что-л. 11) расписывать, раскрашивать Пр.: (ανδριαντας Платон (427-347 до н. э.))
Numéro de Strong: G1125
Mot: γράφω  (grapho)
écrit, écrivit, écrire, a donné, a prescrit, inscription, conçu il est question, décrit, ... ; 195
Strong: G1125
Word: γράφω
grapho {graf'-o}
字根字;動詞
➊(動作)寫
➋(表達思想)寫ⓐ(簡明的敘述)寫ⓑ(鄭重嚴肅的宣告)寫下來,記錄ⓒ寫信ⓓ寫作
Strong: G1125
γράφω (gráphō) {graf'-o}
γραφω - grapho palavra primaria tdnt - 1 742 128 v 1 escrever com referencia a forma das letras 1a delinear ou formar letras numa tabuleta pergaminho papel ou outro material 2 escrever com referencia ao conteudo do escrito 2a expressar em caracteres escritos 2b comprometer-se a escrever coisas que nao podem ser esquecidas anotar registrar 2c usado em referencia aquelas coisas que estao escritas nos livros sagrados do at 2d escrever para alguem i e dar informacao ou instrucoes por escrito em uma carta 3 preencher com a escrita 4 esbocar atraves da escrita compor


Webster Concordance (1833)
Strong: G1125
Transliter & Pronounc: grapho {graf'-o}
Total Webster Occurrences: 197

are, 1
Rev 13:8

describeth, 1
Rom 10:5

have, 1
1John 2:21

I, 1
2Pet 3:1

is, 2
John 8:17; Acts 13:33

it, 1
Mark 11:17

was, 1
Rom 4:23

were, 1
Rev 17:8

write, 48
Mark 10:4; Luke 1:3; Luke 16:6; Luke 16:7; John 19:21; Acts 25:26(2); 1Cor 4:14; 1Cor 14:37; 2Cor 1:13; 2Cor 9:1; 2Cor 13:2; 2Cor 13:10; Gal 1:20; Phil 3:1; 1Thess 4:9; 1Thess 5:1; 2Thess 3:17; 1Tim 3:14; 2Pet 3:1; 1John 1:4; 1John 2:1; 1John 2:7; 1John 2:8; 1John 2:12; 1John 2:13(3); 2John 1:12; 3John 1:13(2); Jude 1:3(2); Rev 1:11; Rev 1:19; Rev 2:1; Rev 2:8; Rev 2:12; Rev 2:18; Rev 3:1; Rev 3:7; Rev 3:12; Rev 3:14; Rev 10:4(2); Rev 14:13; Rev 19:9; Rev 21:5

writing, 1
John 19:19

written, 116
Matt 2:5; Matt 4:4; Matt 4:6; Matt 4:7; Matt 4:10; Matt 11:10; Matt 21:13; Matt 26:24; Matt 26:31; Matt 27:37; Mark 1:2; Mark 7:6; Mark 9:12; Mark 9:13; Mark 14:21; Mark 14:27; Luke 2:23; Luke 3:4; Luke 4:4; Luke 4:8; Luke 4:10; Luke 4:17; Luke 7:27; Luke 10:20; Luke 10:26; Luke 18:31; Luke 19:46; Luke 20:17; Luke 21:22; Luke 22:37; Luke 23:38; Luke 24:44; Luke 24:46; John 2:17; John 6:31; John 6:45; John 8:17; John 10:34; John 12:14; John 12:16; John 15:25; John 19:20; John 19:22(2); John 20:30; John 20:31; John 21:25(2); Acts 1:20; Acts 7:42; Acts 13:29; Acts 13:33; Acts 15:15; Acts 23:5; Acts 24:14; Rom 1:17; Rom 2:24; Rom 3:4; Rom 4:23; Rom 9:13; Rom 9:33; Rom 10:15; Rom 11:8; Rom 11:26; Rom 12:19; Rom 14:11; Rom 15:3; Rom 15:9; Rom 15:15; Rom 15:21; 1Cor 1:19; 1Cor 1:31; 1Cor 2:9; 1Cor 3:19; 1Cor 4:6; 1Cor 5:11; 1Cor 9:9; 1Cor 9:10; 1Cor 9:15; 1Cor 10:7; 1Cor 10:11; 1Cor 15:45; 1Cor 15:54; 2Cor 4:13; 2Cor 8:15; 2Cor 9:9; Gal 3:10(2); Gal 3:13; Gal 4:22; Gal 4:27; Gal 6:11; Phlm 1:19; Heb 10:7; 1Pet 1:16; 1Pet 5:12; 2Pet 3:15; 1John 2:14(2); 1John 2:21; 1John 2:26; 1John 5:13; Rev 1:3; Rev 2:17; Rev 5:1; Rev 13:8; Rev 14:1; Rev 17:5; Rev 17:8; Rev 19:12; Rev 19:16; Rev 20:12; Rev 20:15; Rev 21:27; Rev 22:18; Rev 22:19

wrote, 23
Mark 10:5; Mark 12:19; Luke 1:63; Luke 20:28; John 1:45; John 5:46; John 8:6; John 8:8; John 19:19; John 21:24; Acts 15:23; Acts 18:27; Acts 23:25; Rom 16:22; 1Cor 5:9; 1Cor 7:1; 2Cor 2:3; 2Cor 2:4; 2Cor 2:9; 2Cor 7:12; Phlm 1:21; 2John 1:5; 3John 1:9
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G1125 - γράφω - [206 x]
Display settings Display settings
/ / 0.118 s.