SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2716 G2718 G2719 G2720 G2721         G2723G2724G2725G2726G2727

Cognate Strong's numbers: G1777, G568, G3353, G3348, G472, G2192

Strong: G2722
κατέχω  [katechó]
(aor. κατέσχον) 1. (tr.; i přen.) držet; držet se (τι čeho); zadržet, pozdržet, ponechat (si); zaujmout (místo); (o nemoci) postihnout, sužovat; (o zákonu) vázat; potlačit; uchovat (si); vlastnit, mít 2. (intr.) plout, směřovat (εἰς τὸν αἰγιαλόν k břehu) [17]
Strong: G2722
Word: κατεχω
Pronounc: kat-ekh'-o
Orig: from 2596 and 2192; to hold down (fast), in various applications (literally or figuratively):--have, hold (fast), keep (in memory), let, X make toward, possess, retain, seize on, stay, take, withhold. G2596 G2192
Use: TDNT-2:829,286 Verb
HE Strong: H270 H309 H622 H631 H2388 H2505 H2631 H3423 H3427 H3920 H5157 H5307 H5702 H6113 H7685 H8610 H8630

1) to hold back, detain, retain
1a) from going away
1b) to restrain, hinder (the course or progress of)
1b1) that which hinders, Antichrist from making his appearance
1b2) to check a ship's headway i.e. to hold or head the ship
1c) to hold fast, keep secure, keep firm possession of
2) to get possession of, take
2b) to possess
Strong: G2722
Word: κατέχω
Transliter: katechō
Pronounc: kat-ekh'-o
From G2596 and G2192; to hold down (fast) in various applications (literally or figuratively): - have hold (fast) keep (in memory) let X make toward possess retain seize on stay take withhold.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2722
kat-echo < 2596 (perf.) + 2192; Vb. (18)
 
 I.) tr.: zurückhalten
  1) aufhalten, niederhalten, hinhalten, festhalten, abhalten, hindern: jmdn. oder etw. zurückhalten (vom Weggehen); niederhalten, unterdrücken, hemmen. Lu 4:42 Ro 1:18 2Th 2:6,7 Phm 1:13
 II.) festhalten
  1) etw. fest, sicher und treu halten oder bewahren, etw. fest in Besitz nehmen --> etw. behalten, (fest) besitzen bzw. (inne)haben. Lu 8:15 14:9 1Co 7:30 11:2 2Co 6:10 ua.
  2) ins Gefängnis einsperren, in Arrest nehmen; beschlagnahmen; Pass.: von etw. festgehalten oder gebunden sein. Ge 39:20 Ro 7:6
  3) intr., t.t. d. Seemannssprache: auf etw. zuhalten bzw. hinsteuern, festen Kurs auf etw. haben, Kurs halten auf...; Ac 27:40
Strong: G2722
(katéjo)
de G2596 y G2192; sostener abajo (sujetar), en varias aplicaciones (literalmente o figurativamente):- ocupar, poseer, retener, sujetar, tener, enfilar (hacia), mantener firme, apoderarse, detener.
----
Diccionario Tuggy
κατέχω
.(imperf. κατεῖχον; tiempo futuro καθέξω y κατασχήσω; 2 tiempo aoristo κατέσχον; modo subjuntivo 2 tiempo aoristo κατάσχω; tiempo perfecto κατέσχηκα; tiempo perfecto voz pasiva κατέσχημαι). intransitivo Conservar, reparar, retener, poseer, tomar, ocupar, detener, impedir el paso. intrans. κατέχω εἰς = Dirigirse rumbo a. A.T. אָחַז qal.; Jer 13:21. אָחַז ni., Gén 22:13. אָחַר pi. Gén 24:56. אָסַף , Job 34:14. אָסַר qal., Gén 39:20. אָסַר ni., Gén 42:19. חָזַק pi., 2Re 12:13(12). חָזַק hi., Jer 6:24. חָלַק Job 27:17. חֲסַן aph., Dan 7:18. יָרַשׁ , Eze 33:24. יָשַׁב עַל , Isa 40:22. לָכַד , 2Cr 15:8. נָחַל , Sal 68:37(Sal 69:36). נָפַל hi., Pro 19:15. עָגַן ni., Rut 1:13. עָצַר , Jue 13:15. שָׂגָה hi., Sal. 72(73):12. תָּפַשׂ Jer. 27(50):16. תָּקַף , Job 15:24. N.T.
A) intransitivo Conservar, retener, poseer, tomar, ocupar, detener, impedir el paso : Luc 4:42; Luc 8:15; Luc 14:9; T.R., Jua 5:4; Rom 1:18; Rom 7:6; 1Co 7:30; 1Co 11:2; 1Co 15:2; 2Co 6:10; 1Ts 5:21; 2Ts 2:6-7; Heb 3:6; Heb 3:14; Heb 10:23.
B) intrans. término náutico. κατέχω εἰς = Dirigirse (navegar) rumbo a : Hch 27:40. κατήγαγον. Ver κατάγω, 2609. κατήγγειλα, κατηγγέλην. Ver καταγγέλλω, 2605.
----
Diccionario Vine NT
kateco (κατέχω, G2722)
, asir fuertemente, retener. En 1Co 7:30 y 2Co 6:10 significa poseer. Véase RETENER, etc.
kateco (κατέχω, G2722) , sostener o sujetar firmemente (kata , abajo, y Nº 1). Se traduce con el verbo retener en Luc 8:15 , de la palabra oída; 1Co 11:2 , de instrucciones; 1Co 15:2, de la palabra; 1Ts 5:21 , lo bueno; Flm 1:13 , de Onésimo por Pablo; Heb 3:6 , de la confianza y del gloriarse en la esperanza; v. 14, de la confianza del principio. Para este mismo verbo en 2Ts 2:6, 2Ts 2:8 : «detiene» en rvr (rv : «impide»), véase DETENER, Nº 4; véanse asimismo APODERAR, ENFILAR, FIRME, MANTENER, OCUPAR, POSEER, SUJETO, TENER.

kateco (κατέχω, G2722) , retener, mantener. Se traduce «ocupar el último lugar» (Luc 14:9 ; rv : «a tener»). Véase RETENER.

kateco (κατέχω, G2722) , sostener firmemente, mantener firmemente (kata , abajo, y eco , tener o sostener). Se traduce «mantener firmemente» en Heb 10:23 ; véanse APODERAR, DETENER, ENFILAR, FIRME, OCUPAR, POSEER, RETENER, SUJETO, TENER.

kateco (κατέχω, G2722) , traducido «estábamos sujetos» en Rom 7:6 (rvr : «estábamos detenidos»), se trata bajo RETENER, Nº 3; véase también DETENER, Nº 4, etc.

kateco (κατέχω, G2722) , sujetar firmemente (kata , abajo, intensivo; eco , sujetar). Se usa de dirigirse hacia un lugar (Hch 27:40), traducido «enfilaron» (rv : «íbanse»; vm : «se dirigían»; la nvi vierte: «fueron arrimando el barco a la playa»). Véase RETENER, etc.
kateco (κατέχω, G2722) , retener, sujetar. Se traduce como «apoderarse» en Mat 21:38. Véanse DETENER, ENFILAR, FIRME, MANTENER, OCUPAR, POSEER, RETENER, SUJETO, TENER.

kateco (κατέχω, G2722) , sujetar, retener. Se usa en el sentido de detener en Luc 4:42 : «le detenían»; «detienen», en Rom 1:18 , de hombres injustos que frenan el avance de la verdad por sus injusticias, o, alternativamente: «que detienen la verdad en (o con) injusticia», contradiciendo su profesión con su conducta (cf. 2:15); 2Ts 2:6 : «detiene», donde se dice que se está refrenando la iniquidad en su desarrollo; en el v. 7: «quien detiene» es, lit: «el retenedor» (el artículo con el participio presente, «aquel que retiene»); esto puede referirse a un ser individual, como en la similar estructura en 1Ts 3:5 : «el tentador» (cf. 1:10, lit: «el Libertador»); o a un número de personas presentando las mismas características, de la misma manera que «el creyente» representa a todos los creyentes (p.ej., Rom 9:33 ; 1Jn 5:10). El v. 6 habla de un principio, el v. 7 del principio encarnado en una persona o conjunto de personas; cf. lo que se dice de «la autoridad» en Rom 13:3-4, frase que representa a todas las autoridades. Es posible que estas autoridades, esto es, «autoridades establecidas», sean la influencia refrenadora que aquí se indica (no dándose, exprofeso, ningún tipo de especificaciones). Para una extensa exposición, véase Notes on Thessalonians, por Hogg y Vine, pp. 254-261. Véanse también APODERAR, ENFILAR, FIRME, MANTENER, OCUPAR, POSEER, RETENER, SUJETO, TENER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2988)
κατέχω (katechō): vb.; ≡ Strong 2722; TDNT 2.829-1. LN 13.150 evitar, entorpecer, impedir, evitar (Rom 1:18); 2. LN 31.48 creencia sostenida, implica la acción apropiada (1Co 11:2; 1Co 15:2); 3. LN 57.1 poseer, tener, ser dueño de (2Co 6:10; Jua 5:4 v.l.); 4. LN 37.17 controlar, impedir continuamente (Luc 4:42); 5. LN 85.9 ocupar, estar en un lugar (Luc 14:9); 6. LN 54.22 κατέχω εἰς (katechō eis), dirigirse hacia (Hch 27:40+)
Hомер Стронга: G2722
Оригинал: κατεχω
Транслитерация: катехо
Произношение: катэ́хо
Часть речи: Глагол
Этимология: от G2596 и G2192 - держать, удерживать, задерживать, овладевать; страд. быть одержимым. Словарь Дворецкого: κατ-εχω (aor. κατεσχον и κατεσχεθον - эп. 3 л. sing. κασχεθε) 1) держать Пр.: (καλυπτρην χειρεσσι Гесиод (IX в. до н. э.)) 2) удерживать, задерживать Пр.: (τινα βιη αεκοντα, τινα ενη οικω Гомер (X-IX вв. до н. э.); ξιφος εν κουλεω Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); τινα προς εαυτον Новый Завет) οι Αθηναιοι περη Κρητην κατειχοντο Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — афиняне были задержаны у берегов Крита; κ. τινα με ποιειν τι Новый Завет — уговаривать кого-л. не делать чего-л. 3) сдерживать, унимать Пр.: (ιππους Эсхил (525/4-456 до н. э.); οργην Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Аристотель (384-322 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); δυνασιν Софокл (ок. 496-406 до н. э.); τα δακρυα Платон (427-347 до н. э.); τον γελωτα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 4) подавлять Пр.: (τεν αληθειαν εν αδικια Новый Завет) το κατεχον Новый Завет — препятствие, помеха 5) связывать, обязывать, pass. быть связанным Пр.: (ορκιοισι Гомер (X-IX вв. до н. э.); εν τω νομω Новый Завет) 6) (тж. κ. νεας Геродот (ок. 484-425 до н. э.) или νηι Гомер (X-IX вв. до н. э.)) приставать к берегу, приплывать Пр.: (Θορικονδε Гомеровские гимны, X-IX вв. ; εις τον αιγιαλον Геродот (ок. 484-425 до н. э.), Новый Завет; της Ερετρικης χωρης Геродот (ок. 484-425 до н. э.); ες τηνδε γην Софокл (ок. 496-406 до н. э.); χθονα Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); εις Δηλον Плутарх (ок. 46-126)) 7) хранить, блюсти Пр.: (τας παραδοσεις Новый Завет) 8) держать в повиновении, притеснять Пр.: (το Αττικον - sc. εθνος - κατεχομενον υπο Πεισιστρατου Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 9) угнетать, удручать Пр.: (μιν κατα γηρας εχει Гомер (X-IX вв. до н. э.); κατεχεσθαι νοσηματι Новый Завет) των σεισμων κατεχοντων της Ευβοιας Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — так как на Эвбее свирепствовали землетрясения 10) неотступно следовать, преследовать по пятам Пр.: (ισχυρως Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 11) (sc. εαυτον) останавливаться (для отдыха) Пр.: προξενων δ΄ εν του κατεσχες ; Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — и ты остановишься у кого-л. из проксенов? 12) задерживаться, останавливаться, прекращаться Пр.: (κατεχει πολεμου αυρα Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) - ср. 24) 13) овладевать, усваивать Пр.: (των επιστημων Аристотель (384-322 до н. э.)) 14) завладевать, захватывать, занимать Пр.: (τεν ακροπολιν Геродот (ок. 484-425 до н. э.); το Καδειων πεδον Софокл (ок. 496-406 до н. э.); τας πολεις φρουρa_` Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Плутарх (ок. 46-126); τεν κληρονομιαν τινος Новый Завет) ; med. присваивать себе Пр.: (χρηματα τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 15) владеть, обладать Пр.: (τους αμφω ζωους, sc. Καστορα καη Πολυδευκεα Гомер (X-IX вв. до н. э.); τεν χιονωδη Θρηκην Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) Περσιδα γην Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) θηκας κ. Эсхил (525/4-456 до н. э.) — покоиться в могилах; κ. πανδακρυτον βιοταν Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — влачить печальную жизнь 16) pass. быть одержимым, боговдохновенным Пр.: (εκ θεων Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); ποιηταη ενθεοι καη κατεχομενοι Платон (427-347 до н. э.)) 17) (sc. εαυτον) сдерживаться, воздерживаться Пр.: (μολις Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) κ. το με δακρυειν Платон (427-347 до н. э.) — удерживаться от слез; ειπεν με κατασχων Плутарх (ок. 46-126) — он не мог удержаться, чтобы не сказать 18) завершаться, оканчиваться Пр.: ει με τοδε φασμα ευ κατασχησει Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — если это видение не к добру 19) помещаться, занимать Пр.: (μεσον ομφαλον γας Эврипид (ок. 480-406 до н. э.)) ; обитать Пр.: (Ολυμπου αιγλαν Софокл (ок. 496-406 до н. э.); Παρνασιαν πετραν Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) 20) охватывать, закрывать, покрывать Пр.: (νυξ δνοφερε κατεχ΄ ουρανον Гомер (X-IX вв. до н. э.); ον τοπον κατεχει η θαλασσα Аристотель (384-322 до н. э.)) ημερα πασαν κατεσχε γαιαν Эсхил (525/4-456 до н. э.) — день озарил всю землю; κατεσχομενη εανω Гомер (X-IX вв. до н. э.) — окутанная покрывалом; μεγαλοι θορυβοι κατεχουσ΄ ημας Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — великое смятение охватывает нас; τους Αθηναιους τοιαυτα κατεχοντα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — (Крез узнал, что) у афинян положение следующее; κατεχοντα πρηγματα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — существующее положение вещей 21) наполнять Пр.: (τεν οδον απασαν υπο πληθους αμαξων Плутарх (ок. 46-126); αλαλητω παν πεδιον Гомер (X-IX вв. до н. э.); στρατοπεδον δυσφημιαις Софокл (ок. 496-406 до н. э.); οικος πας κλαυθμω κατειχετο Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 22) достигать, совершать Пр.: (τεν πραξιν Полибий (ок. 200-120 до н. э.)) ει δε με κατεσχον, ουδεν ηττον το γ΄ εκεινων πεποιησθαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — если же они и не добились своего, тем не менее сделали, что могли 23) улавливать, схватывать, понимать Пр.: (το ερωτωμενον Платон (427-347 до н. э.)) 24) держаться, удерживаться Пр.: οσον ο λογος κατεχει Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — как утверждает молва; επεη κατεσχεν ο πολεμος Плутарх (ок. 46-126) — когда началась война (ср. 12).
Numéro de Strong: G2722
Mot: κατέχω  (katecho)
s'emparer, retenir, occuper, se diriger, être retenu, posséder; 19
Strong: G2722
Word: κατέχω
katecho {kat-ekh'-o}
源自G2596G2192;動詞
➊防止,阻礙,壓制
➋堅守,堅信
➌擁有
➍佔有(路14:9)
➎提出所有權(羅1:18)
➏航向(徒27:40)
Strong: G2722
κατέχω (katéchō) {kat-ekh'-o}
κατεχω - katecho de G2596 e G2192 tdnt - 2 829 286 v 1 nao deixar ir reter deter 1a de partir 1b conter impedir o curso ou progresso de 1b1 aquilo que impede o anticristo de manifestar-se 1b2 checar a velocidade ou progresso de um navio i e dirigir o navio 1c manter amarrado seguro posse firme de 2 conseguir a posse de tomar 2b possuir


Webster Concordance (1833)
Strong: G2722
Transliter & Pronounc: katecho {kat-ekh'-o}
Total Webster Occurrences: 19

fast, 3
1Thess 5:21; Heb 3:6; Heb 10:23

had, 1
John 5:4

held, 1
Rom 7:6

hold, 2
Rom 1:18; Heb 3:14

keep, 3
Luke 8:15; 1Cor 11:2; 1Cor 15:2

made, 1
Acts 27:40

possessed, 1
1Cor 7:30

possessing, 1
2Cor 6:10

restrained, 1
Luke 4:42

restraineth, 2
2Thess 2:6; 2Thess 2:7

retained, 1
Phlm 1:13

seize, 1
Matt 21:38

take, 1
Luke 14:9
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2722 - κατέχω - [38 x]
Display settings Display settings