SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G979 G980 G981 G982 G983         G985G986G987G988G989

Strong: G984
βλάπτω  [blaptó]
(aor. ἔβλαψα) škodit (τινά komu) [2]
Strong: G984
Word: βλαπτω
Pronounc: blap'-to
Orig: a primary verb; properly, to hinder, i.e. (by implication) to injure:--hurt.
Use: Verb
HE Strong:

1) to hurt, harm, injure
Strong: G984
Word: βλάπτω
Transliter: blaptō
Pronounc: blap'-to
A primary verb; properly to hinder that is (by implication) to injure: - hurt.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G984
blapto < aus d. W. mlk- (ai.: verletzen; lat.: mißhandeln, Bestrafung des
 Eigentums = Geldbuße); Vb. (2)
 Gräz.: jmd. schwächen, entkräften; betören.
 I.) schaden
  1) jmdn. (Gräz.: im legalen Sinn) schädigen bzw. Schaden zufügen; verletzen. Pr 25:20 Mr 16:18 Lu 4:35
Strong: G984
(blápto)
verbo primario, propiamente estorbar, i.e. (por implicación) herir:- hacer daño.
----
Diccionario Tuggy
βλάπτω
.(imperf. ἔβλαπτον; tiempo futuro βλάψω; tiempo futuro voz pasiva βλαφθήσομαι; 1 tiempo aoristo ἔβλαψα; 2 tiempo aoristo ἔβλαβον; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐβλάφθην; 2 tiempo perfecto βέβλαφα; tiempo perfecto voz pasiva βέβλαμμαι). Dañar, herir : Mar 16:18; Luc 4:35.
----
Diccionario Vine NT
blapto (βλάπτω, G984)
significa dañar (Mar 16:18 : «no les hará daño»; Luc 4:35 : «y no les hizo daño alguno»). Adikeo destaca la injusticia del acto, y blapto el daño cometido. Véase HACER DAÑO.¶

blapto (βλάπτω, G984) . Véase DAÑO, A, Nº 2.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 1055)
βλάπτω (blaptō): vb.; ≡ Strong 984-LN 20.12 herir, lastimar, dañar (Luc 4:35+; Mar 16:18 v.l.)
Hомер Стронга: G984
Оригинал: βλαπτω
Транслитерация: влапто
Произношение: вла́пто
Часть речи: Глагол
Этимология: базовое слово - повреждать, вредить, наносить ущерб. Словарь Дворецкого: βλαπτω (fut. βλαψω, pf. βεβλαφα; pass. : fut. βλαβησομαι, aor. 1 εβλαφθην, aor. 2 εβλαβην, pf. βεβλαμμαι) 1) задерживать, мешать βλαβεν αρματα καη ιππω Гомер (X-IX вв. до н. э.) — колесница и кони отстали; Διοθεν βλαφθεντα βελεμνα Гомер (X-IX вв. до н. э.) — задержанные Зевсом снаряды; β. τινα κελευθου Гомер (X-IX вв. до н. э.) — преграждать кому-л. путь; οζω ενι βλαφθηναι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — зацепиться за сук 2) повреждать, наносить ущерб, вредить Пр.: (τινα Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.), реже τινι Эсхил (525/4-456 до н. э.); προς υγιειαν Аристотель (384-322 до н. э.); μεγαλα β. Аристотель (384-322 до н. э.) и βλαπτεσθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) βλαπτεσθαι τα ομματα προς οξυωπιαν Аристотель (384-322 до н. э.) — терять остроту зрения; βλαψαι τινα (φρενας) Гомер (X-IX вв. до н. э.) — помрачить чей-л. рассудок; βεβλαμμενος ητορ Гомер (X-IX вв. до н. э.) — пораженный в сердце; βλαφθεις Гомер (X-IX вв. до н. э.) — умалишенный, помешанный 3) нарушать Пр.: (λογον τινος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); ορκους Аристотель (384-322 до н. э.))
Numéro de Strong: G984
Mot: βλάπτω  (blapto)
faire mal 2; 2
Strong: G984
Word: βλάπτω
blapto {blap'-to}
基本字;動詞
➊傷害(可16:18;路4:35)
Strong: G984
βλάπτω (bláptō) {blap'-to}
βλαπτω - blapto um palavra primaria v 1 ferir prejudicar injuriar


Webster Concordance (1833)
Strong: G984
Transliter & Pronounc: blapto {blap'-to}
Total Webster Occurrences: 2

hurt, 2
Mark 16:18; Luke 4:35
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G984 - βλάπτω - [1 x]
Display settings Display settings