SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2092 G2093 G2094 G2095 G2096         G2098G2099G2100G2101G2102

Cognate Strong's numbers: G2099, G4283, G2098

Strong: G2097
εὐαγγελίζω  [euangelizó]
(aor. εὐηγγέλισα, pf. pas. εὐηγγέλισμαι, aor. pas. εὐηγγελίσθην) 1. (akt. i med.) zvěstovat, hlásat (τί τινι i τινα, τι ἐπί τινα co komu); hlásat radostnou zvěst / evangelium 2. (pas.) být zvěstován; slyšet hlásání evangelia ¦¦ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται (*L 7:22) chudým se zvěstuje radostná zvěst [54]
Strong: G2097
Word: ευαγγελιζω
Pronounc: yoo-ang-ghel-id'-zo
Orig: from 2095 and 32; to announce good news ("evangelize") especially the gospel:--declare, bring (declare, show) glad (good) tidings, preach (the gospel). G2095 G32
Use: TDNT-2:707,* Verb
HE Strong: H1319

1) to bring good news, to announce glad tidings
1a) used in the OT of any kind of good news
1a1) of the joyful tidings of God's kindness, in particular, of the Messianic blessings
1b) in the NT used especially of the glad tidings of the coming kingdom of God, and of the salvation to be obtained in it through Christ, and of what relates to this salvation
1c) glad tidings are brought to one, one has glad tidings proclaimed to him
1d) to proclaim glad tidings
1d1) instruct (men) concerning the things that pertain to Christian salvation
Strong: G2097
Word: εὐαγγελίζω
Transliter: euaggelizō
Pronounc: yoo-ang-ghel-id'-zo
From G2095 and G32; to announce good news ("evangelize") especially the gospel: - declare bring (declare show) glad (good) tidings preach (the gospel).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2097
eu-aggelizo Synonyme siehe: G6003 < 2095 + 32, (w. wohl-berichten); Vb. (55)
 Gräz.: für d. Verkündigung eines militärischen Sieges oder einer
 Hochzeit.
 
 I.) evangelisieren
  1) allg.: eine gute Nachricht bzw. eine freudige Botschaft überbringen. Ps 40:10 Lu 1:19 2:10 1Th 3:6 Re 10:7 14:6
  2) Med.Dep. und Pass., spez.: d. Evangelium verkündigen. 2Sa 18:31 Isa 60:6 Jon 3:5 Mt 11:5 Lu 4:43 Ga 1:23* uva.
Strong: G2097
(euangelízo)
de G2095 y G32; anunciar buenas nuevas («evangelizar») específicamente el evangelio:- noticia, nueva, predicar, evangelio, anunciar, bueno.
----
Diccionario Tuggy
εὐαγγελίζω
. (imperf. εὐηγγελιζόμην; tiempo futuro εὐαγγελίσω; 1 tiempo aoristo εὐηγγέλισα; 1 tiempo aoristo voz media εὐηγγελισάμην; 1 tiempo aoristo voz pasiva εὐηγγελίσθην; tiempo perfecto voz pasiva εὐηγγέλισμαι). Traer o anunciar buenas nuevas, predicar el evangelio, evangelizar, proclamar, predicar. A.T. Casi siempre בָּשַׂר pi. Isa 40:9. בָּשַׂר hithp. 2Sa 18:31. N.T.
A) En general: Lc. 1:19; Luc 2:10; 1Ts 3:6; Rev 10:7.
B) Proclamación del mensaje divino de salvación.
1) Voz media
A) Menciona lo que se proclama tanto como a quien se proclama: Luc 4:43; Hch 8:35; Hch 13:32; 1Co 15:1; 2Co 11:7; Gál 1:8; Gál 1:16; Efe 2:17; Efe 3:8.
B) Menciona quién recibe la proclamación: Luc 3:18; Luc 4:18; Hch 8:25; Hch 8:40; Hch 14:21; Hch 16:10; Rom 1:15; 1Co 15:2; 2Co 10:16; Gál 1:8; Gál 1:9; Gál 4:13; 1Pe 1:12.
C) Lo que se proclama: Luc 8:1; Hch 5:42; Hch 8:4; Hch 8:12; Hch 10:36; Hch 11:20; Hch 14:15; Hch 15:35; Hch 17:18; Rom 10:15; Gál 1:23.
D) absol.: Luc 9:6; Luc 20:1; Hch 14:7; Rom 15:20; 1Co 1:17; 1Co 9:16; 1Co 9:18.
2) Voz pasiva
A) La proclamación como sujeto predicado: Luc 16:16; Gál 1:11; 1Pe 1:25; 1Pe 4:6.
B) La persona como el sujeto a quien algo ha sido proclamado: Mat 11:5; Luc 7:22; Heb 4:2; Heb 4:6.
----
Diccionario Vine NT
euangelizo (εὐαγγελίζω, G2097)
, anunciar, o predicar las buenas nuevas, evangelizar. Se traduce con el verbo dar en Luc 1:19 : «darte estas buenas nuevas»; Luc 2:10 : «doy nuevas»; Luc 4:19 : «dar buenas nuevas»; 1Ts 3:6 : «nos dio buenas noticias»; véanse ANUNCIAR, EVANGELIZAR, PREDICAR, etc.

euangelizo (εὐαγγελίζω, G2097) , traer o anunciar buenas nuevas (castellano, evangelizar). Se usa: (a) en la voz activa en Rev 10:7 : «anunció»; Rev 14:6 : «predicar»; (b) en la voz pasiva, de las cosas que deben ser proclamadas como gratas nuevas (Luc 16:16 ; Gál 1:11 ; 1Pe 1:25); de las personas a las que les es hecha la proclamación (Mat 11:5 ; Luc 7:22 ; Heb 4:2, Heb 4:6; 1Pe 4:6); (c) en la voz media, especialmente del mensaje de la salvación, con un objeto personal, ya bien la Persona predicada (p.ej., Hch 5:42 ; Hch 11:20; Gál 1:16), o, con una preposición, de las personas evangelizadas (p.ej., Hch 13:32 : «os anunciamos el evangelio»; Rom 1:15 ; Gál 1:8); con un objeto impersonal (p.ej: «la palabra», Hch 8:4; «el evangelio»,Hch 8:12; «la Palabra del Señor»,Hch 15:35; «el evangelio», 1Co 15:1; 2Co 11:7; «la fe», Gál 1:23; «paz», Efe 2:17; «las inescrutables riquezas de Cristo»,Efe 3:8). Véanse ANUNCIAR, DAR NUEVAS, PREDICAR, etc.
euangeizo (εὐαγγελίζω, G2097) , anunciar buenas nuevas, dar buenas nuevas. Se traduce «doy nuevas» en Luc 2:10 ; véanse ANUNCIAR, BUENO, DAR, EVANGELIO, EVANGELIZAR, NOTICIAS, NUEVAS, PREDICAR.
euangelizo (εὐαγγελλίζω, G2097) , véase EVANGELIO, B. Se traduce con la frase hacer saber en 1Ts 3:6 : «haciéndonos saber vuestra fe» (rv ; rvr : «cuando … nos dio buenas noticias»). Véanse también ANUNCIAR, BUENO, DAR NUEVAS, EVANGELIZAR, NOTICIAS, NUEVAS, PREDICAR.
euangelizo (εὐαγγελίζω, G2097) se utiliza de cualquier mensaje para alentar a aquellos que lo reciban. Se traduce predicar, evangelizar, anunciar, o dar buenas nuevas (p.ej., Luc 1:19 ; Luc 2:10; Luc 3:18; Luc 4:43; Luc 7:22; Luc 8:1; Hch 8:12 y 10:36; 14:15; 1Ts 3:6 : «cuando … dio buenas noticias»; en Heb 4:2 : «se … ha anunciado la buena nueva»; similarmente 4:6; en 1Pe 1:25 rema , palabra, se yuxtapone a este verbo: «Esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada»). Véanse ANUNCIAR, DAR, EVANGELIO, EVANGELIZAR, NUEVAS, PREDICAR.

euangelizo (εὐαγγελίζω, G2097) se usa casi siempre de las buenas nuevas con respecto al Hijo de Dios tal como se proclaman en el evangelio (Gál 1:8 b). Hay excepciones, p.ej., Luc 1:19 ; 1Ts 3:6 , donde la frase «dar(te) estas buenas nuevas» no se refiere al evangelio. Con referencia al evangelio, se usa la frase anunciar, o predicar, buenas nuevas en Hch 13:32 , Rom 10:15 ; Heb 4:2 , etc.
En Luc 4:18 se da la cita de Isaías «dar buenas nuevas». En la lxx , el verbo se usa de cualquier mensaje que tenga como propósito animar a sus oyentes (p.ej., 1Sa 31:9 ; 2Sa 1:20). Véanse BUENO, DAR, NUEVA, EVANGELIZAR, PREDICAR.
euangelizo (εὐαγγελίζω, G2097) , se utiliza casi siempre de las buenas nuevas acerca del Hijo de Dios, el evangelio (p.ej. Gál 1:8 b). Excepciones a esto son, p.ej., Luc 1:19 ; 1Ts 3:6 , donde las frases «dar … buenas nuevas» y «cuando … dio buenas noticias», respectivamente, no se refieren al evangelio. Con referencia al evangelio, se traduce con el verbo «predicar» como parte de la frase «predicar el evangelio» en los siguientes pasajes: Hch 14:7 ; Hch 17:18; Rom 15:20 ; 1Co 1:17 ; 1Co 9:18; Gál 1:9 ; 1Pe 1:12 ; 1Pe 4:6; con el verbo «predicar» solo se traduce en Hch 5:42 ; 1Co 15:1-2 ; 2Co 11:7 ; Gál 1:16, Gál 1:23; Rev 14:6.
En Luc 4:18 , «para dar buenas nuevas» da la cita correcta de Isaías, en lugar de «predicar el evangelio», como dan algunas versiones, p.ej. la Versión Autorizada Inglesa. En la lxx , se usa el verbo de cualquier mensaje destinado a levantar el ánimo de los oyentes; p.ej., 1Sa 31:9 ; 2Sa 1:20. Véanse ANUNCIAR, BUENO, DAR NUEVAS, EVANGELIO, EVANGELIZAR, NOTICIAS, NUEVAS.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2294)
εὐαγγελίζω (euangelizō): vb.; ≡ DBLHebr 1413; Strong 2097; TDNT 2.707-LN 33.215 anunciar las buenas nuevas, predicar el evangelio (Mat 11:5; Luc 2:10; Luc 3:18; Hch 5:42; Hch 10:36; Rom 1:15; Rom 10:15; Gál 1:8; Efe 2:17; 1Ts 3:6; Heb 4:6; 1Pe 4:6; Rev 10:7; Rev 14:6)
Hомер Стронга: G2097
Оригинал: ευαγγελιζω
Транслитерация: еуаггелизо
Произношение: эвангэльй́зо
Часть речи: Глагол
Этимология: от G2095 и G32 - приносить хорошую весть, возвещать добрую весть, благовествовать;
LXX: H1319 (בּשׂר‎). Словарь Дворецкого: ευ-αγγελιζομαι 1) (тж. ευ. λογους αγαθους Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) сообщать радостную весть, поздравлять Пр.: (τινι Демосфен (384-322 до н. э.); περκς εχειν τον πολεμον Плутарх (ок. 46-126)) 2) тж. act. благовествовать Новый Завет; проповедовать Пр.: (τι τινι, τι περι τινος, τινα, τας πολεις πασας Новый Завет) ; pass. слышать благую весть Пр.: (οι προτερον ευαγγελισθεντες Новый Завет)
Numéro de Strong: G2097
Mot: εὐαγγελίζω  (euaggelizo)
annoncer une bonne nouvelle, évangéliser, annoncer, apporter une bonne nouvelle, annoncer l'Evangile, promesse qui a été faite, prêcher l'Evangile ; 55
Strong: G2097
Word: εὐαγγελίζω
euaggelizo {yoo-ang-ghel-id'-zo}
源自G2095G32;動詞
➊帶來好消息,宣告好消息
Strong: G2097
εὐαγγελίζω (euangelízō) {yoo-ang-ghel-id'-zo}
ευαγγελιζω - euaggelizo de G2095 e G32 tdnt - 2 707 * v 1 trazer boas noticias anunciar boas novas 1a usado no at para qualquer tipo de boas noticias 1a1 de jubilosas noticias da bondade de deus em particular das bencaos messianicas 1b usado no nt especialmente de boas novas a respeito da vinda do reino de deus e da salvacao que pode ser obtida nele atraves de cristo e do conteudo desta salvacao 1c boas noticias anunciadas a alguem alguem que tem boas noticias proclamadas a ele 1d proclamar boas noticias 1d1 instruir pessoas a respeito das coisas que pertencem a salvacao crista


Webster Concordance (1833)
Strong: G2097
Transliter & Pronounc: euaggelizo {yoo-ang-ghel-id'-zo}
Total Webster Occurrences: 61

bring, 1
Luke 2:10

brought, 1
1Thess 3:6

declare, 1
Acts 13:32

declared, 1
Rev 10:7

gospel, 19
Luke 4:18; Luke 9:6; Luke 20:1; Acts 8:25; Acts 14:7; Acts 14:21; Acts 16:10; Rom 1:15; Rom 10:15; Rom 15:20; 1Cor 1:17; 1Cor 9:16(2); 1Cor 9:18; 2Cor 10:16; Gal 1:8; Gal 1:9; Gal 4:13; 1Pet 1:12

preach, 7
Luke 4:43; Acts 5:42; Acts 14:15; 1Cor 9:16; Gal 1:16; Eph 3:8; Rev 14:6

preached, 16
Luke 3:18; Luke 7:22; Luke 16:16; Acts 8:35; Acts 8:40; Acts 17:18; 1Cor 15:1; 1Cor 15:2; 2Cor 11:7; Gal 1:8; Gal 1:11; Eph 2:17; Heb 4:2; Heb 4:6; 1Pet 1:25; 1Pet 4:6

preacheth, 2
Gal 1:9; Gal 1:23

preaching, 5
Acts 8:4; Acts 8:12; Acts 10:36; Acts 11:20; Acts 15:35

show, 1
Luke 1:19

them, 1
Matt 11:5

tidings, 6
Luke 1:19; Luke 2:10; Luke 8:1; Acts 13:32; Rom 10:15; 1Thess 3:6
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2097 - εὐαγγελίζω - [19 x]
Display settings Display settings