Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Luke - 23. chapter - Luke - chapter 23

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 die ganzeG537 MengeG4128 derselbenG846 stand aufG450, und sie führtenG71 ihnG846 zuG1909 PilatusG4091. 2Sie fingenG756 aberG1161 anG756 ihnG846 zu verklagenG2723, indem sie sagtenG3004: DiesenG5126 haben wir befundenG2147 als einen, der unsere NationG1484 verführtG1294 undG2532 wehrtG2967, dem KaiserG2541 SteuerG5411 zu gebenG1325, indem er sagtG3004, daß er selbstG1438 ChristusG5547, ein KönigG935, seiG1511. 3PilatusG4091 aberG1161 fragteG1905 ihnG846 und sprachG3004: BistG1488 duG4771 der KönigG935 der JudenG2453 ? Er aberG1161 antworteteG611 ihmG846 und sprachG5346: DuG4771 sagstG3004 es. 4PilatusG4091 aberG1161 sprachG2036 zuG4314 den HohenpriesternG749 undG2532 der VolksmengeG3793: Ich findeG2147 keineG3762 SchuldG158 anG1722 diesemG5129 MenschenG444. 5Sie aberG1161 bestanden daraufG2001 und sagtenG3004 G3754: Er wiegeltG383 das VolkG2992 aufG383, indem er durchG2596 ganzG3650 JudäaG2449 hin lehrtG1321, anfangendG756 vonG575 GaliläaG1056 bisG2193 hierherG5602. 6Als aberG1161 PilatusG4091 von GaliläaG1056 hörteG191, fragte erG1905, obG1487 der MenschG444 ein GaliläerG1057 seiG2076. 7UndG2532 als er erfahren hatteG1921, daßG3754 er ausG1537 dem GebietG1849 des HerodesG2264 seiG2076, sandteG375 er ihnG846 zuG4314 HerodesG2264, derG5607 auchG2532 selbstG846 inG1722 jenenG5025 TagenG2250 zuG1722 JerusalemG2414 warG5607. 8Als aberG1161 HerodesG2264 JesumG2424 sahG1492, freute er sichG5463 sehrG3029; dennG1063 er wünschteG2258 G2309 schon seitG1537 langerG2425 Zeit, ihnG846 zu sehenG1492, weilG1223 er vielesG4183 überG4012 ihnG846 gehört hatteG191, undG2532 er hoffteG1679 irgendG5100 ein ZeichenG4592 durchG5259 ihnG846 geschehenG1096 zu sehenG1492. 9Er befragteG1905 ihnG846 aberG1161 mitG1722 vielenG2425 WortenG3056; er aberG1161 antworteteG611 ihmG846 nichtsG3762. 10Die HohenpriesterG749 undG2532 die SchriftgelehrtenG1122 standenG2476 aberG1161 aufG2476 und verklagtenG2723 ihnG846 heftigG2159. 11Als aberG1161 HerodesG2264 mitG4862 seinenG846 KriegsleutenG4753 ihnG846 geringschätzig behandeltG1848 undG2532 verspottet hatteG1702, warfG4016 er ihmG846 ein glänzendesG2986 GewandG2066 umG4016 und sandteG375 ihnG846 zu PilatusG4091 zurückG375. 12PilatusG4091 undG2532 HerodesG2264 aberG1161 wurdenG1096 anG1722 selbigemG846 TageG2250 FreundeG5384 miteinanderG3326 G5037 G240, dennG1063 vorherG4391 warenG5607 sie gegeneinanderG4314 G1438 inG1722 FeindschaftG2189. 13Als aberG1161 PilatusG4091 die HohenpriesterG749 undG2532 die OberstenG758 undG2532 das VolkG2992 zusammengerufen hatteG4779, 14sprachG2036 er zuG4314 ihnenG846: Ihr habt diesenG5129 MenschenG444 zu mirG3427 gebrachtG4374, alsG5613 macheG654 er das VolkG2992 abwendigG654; undG2532 sieheG2400, ichG1473 habe ihn vorG1799 euchG5216 verhörtG350, und habeG2147 anG1722 diesemG5126 MenschenG444 keineG3762 SchuldG158 gefundenG2147, betreffs dessenG2596 ihr ihnG846 anklagetG2723; 15aberG235 auchG3761 HerodesG2264 nichtG3761, dennG1063 ich habe euchG5209 zuG4314 ihmG846 gesandtG375, undG2532 sieheG2400, nichtsG3762 TodeswürdigesG514 G2288 istG2076 von ihmG846 getanG4238. 16Ich willG3811 ihnG846 nunG3767 züchtigenG3811 und losgebenG630. 17[Er mußteG2192 ihnenG846 aberG1161 notwendigG318 aufG2596 das FestG1859 einenG1520 losgebenG630.] 18Die ganze Menge schrieG349 aberG1161 zugleichG3826 und sagteG3004: Hinweg mitG142 diesemG5126, gibG630 unsG2254 aberG1161 den BarabbasG912 losG630! 19DerselbeG3748 warG2258 wegenG1223 eines gewissenG5100 AufruhrsG4714, der inG1722 der StadtG4172 geschehen warG1096, undG2532 wegen eines MordesG5408 insG1519 GefängnisG5438 geworfenG906. 20PilatusG4091 riefG4377 ihnenG4377 nunG3767 wiederumG3825 zuG4377, indem er JesumG2424 losgebenG630 wollteG2309. 21Sie aberG1161 schrieenG2019 dagegen und sagtenG3004: KreuzigeG4717, kreuzigeG4717 ihnG846! 22Er aberG1161 sprachG2036 zum dritten MalG5154 zuG4314 ihnenG846 G1063: WasG5101 hatG4160 dieserG3778 denn BösesG2556 getanG4160 ? Ich habe keineG3762 UrsacheG158 des TodesG2288 anG1722 ihmG846 gefundenG2147; ich willG3811 ihnG846 nunG3767 züchtigenG3811 und losgebenG630. 23Sie aberG1161 lagen ihm anG1945 mit großemG3173 GeschreiG5456 und fordertenG154, daß erG846 gekreuzigt würdeG4717. UndG2532 ihrG846 G2532 [und der Hohenpriester]G749 GeschreiG5456 nahm überhandG2729. 24PilatusG4091 aberG1161 urteilteG1948, daß ihreG846 ForderungG155 gescheheG1096. 25Er gabG630 aberG1161 den losG630 G846, der eines AufruhrsG4714 undG2532 MordesG5408 wegenG1223 insG1519 GefängnisG5438 geworfen warG906, welchenG3739 sie fordertenG154; JesumG2424 aberG1161 übergabG3860 er ihremG846 WillenG2307. 26UndG2532 alsG5613 sie ihnG846 wegführtenG520, ergriffenG1949 sie einen gewissenG5100 SimonG4613 von KyreneG2956, der vomG575 FeldeG68 kamG2064, und legtenG2007 das KreuzG4716 aufG2007 ihnG846, um es JesuG2424 nachzutragenG5342 G3693. 27Es folgteG190 ihmG846 aberG1161 eine großeG4183 MengeG4128 VolksG2992 undG2532 WeiberG1135, welcheG3739 G2532 wehklagtenG2875 undG2532 ihnG846 bejammertenG2354. 28JesusG2424 wandte sichG4762 aberG1161 zuG4314 ihnenG846 und sprachG2036: TöchterG2364 JerusalemsG2419, weinetG2799 nichtG3361 überG1909 michG1691, sondernG4133 weinetG2799 überG1909 euch selbstG1438 undG2532 überG1909 eureG5216 KinderG5043; 29dennG3754 sieheG2400, TageG2250 kommenG2064, anG1722 welchenG3739 man sagen wirdG2046: GlückseligG3107 die UnfruchtbarenG4723 undG2532 die LeiberG2836, dieG3739 nichtG3756 geborenG1080, undG2532 die BrüsteG3149, dieG3739 nichtG3756 gesäugt habenG2337! 30DannG5119 werden sie anhebenG756, zu den BergenG3735 zu sagenG3004: FalletG4098 aufG1909 unsG2248! undG2532 zu den HügelnG1015: BedecketG2572 unsG2248! 31DennG3754 wennG1487 man diesG5023 tutG4160 anG1722 dem grünenG5200 HolzeG3586, wasG5101 wird anG1722 dem dürrenG3584 geschehenG1096 ? 32Es wurden aberG1161 auchG2532 zweiG1417 andereG2087 hingeführtG71, ÜbeltäterG2557, um mitG4862 ihmG846 hingerichtet zu werdenG337. 33UndG2532 alsG3753 sie anG1909 den OrtG5117 kamenG565, derG3588 SchädelstätteG2898 genannt wirdG2564, kreuzigtenG4717 sie daselbstG1563 ihnG846 undG2532 die ÜbeltäterG2557, den einenG3303 zurG1537 RechtenG1188 ,G1161 den anderenG3739 zurG1537 LinkenG710. 34JesusG2424 aberG1161 sprachG3004: VaterG3962, vergibG863 ihnenG846, dennG1063 sie wissenG1492 nichtG3756 wasG5101 sie tunG4160! Sie aberG1161 verteiltenG1266 seineG846 KleiderG2440 und warfenG906 das LosG2819 darüber. 35UndG2532 das VolkG2992 standG2476 und sah zuG2334; es höhntenG1592 aberG1161 auchG2532 die OberstenG758 [mitG4862 denselben]G846 und sagtenG3004: AndereG243 hat er gerettetG4982; er retteG4982 sich selbstG1438, wennG1487 dieserG3778 der ChristusG5547 istG2076, der AuserwählteG1588 GottesG2316! 36AberG1161 auchG2532 die KriegsknechteG4757 verspottetenG1702 ihnG846, indem sie herzutratenG4334 ,G2532 ihmG846 EssigG3690 brachtenG4374  37undG2532 sagtenG3004: WennG1487 duG4771 der KönigG935 der JudenG2453 bistG1488, so retteG4982 dich selbstG4572! 38Es warG2258 aberG1161 auchG2532 eine ÜberschriftG1923 überG1909 ihmG846 [geschrieben]G1125 in griechischenG1673 undG2532 lateinischenG4513 undG2532 hebräischenG1444 BuchstabenG1121: DieserG3778 istG2076 der KönigG935 der JudenG2453. 39EinerG1520 aberG1161 der gehenktenG2910 ÜbeltäterG2557 lästerteG987 ihnG846 und sagteG3004 G1487: BistG1488 duG4771 nicht der ChristusG5547 ? RetteG4982 dich selbstG4572 undG2532 unsG2248! 40Der andereG2087 aberG1161 antworteteG611 und strafteG2008 ihnG846 und sprachG3004: Auch duG4771 fürchtestG5399 GottG2316 nichtG3761, daG3754 du inG1722 demselbenG846 GerichtG2917 bistG1488 ? 41UndG2532 wirG2249 zwarG3303 mit RechtG1346, dennG1063 wir empfangenG618 was unsereG3739 TatenG4238 wertG514 sind; dieserG3778 aberG1161 hat nichtsG3762 UngeziemendesG824 getanG4238. 42UndG2532 er sprachG3004 zu JesuG2424: GedenkeG3415 meinerG3450, [HerrG2962,] wennG3752 du inG1722 deinemG4675 ReicheG932 kommstG2064! 43UndG2532 JesusG2424 sprachG2036 zu ihmG846: WahrlichG281, ich sageG3004 dirG4671: HeuteG4594 wirstG2071 du mitG3326 mirG1700 imG1722 ParadieseG3857 seinG2071. 44Es warG2258 aberG1161 umG5616 die sechsteG1623 StundeG5610; undG2532 es kamG1096 eine FinsternisG4655 überG1909 das ganzeG3650 LandG1093 bisG2193 zur neuntenG1766 StundeG5610. 45UndG2532 die SonneG2246 ward verfinstertG4654, undG2532 der VorhangG2665 des TempelsG3485 rißG4977 mittenG3319 entzwei. 46UndG2532 JesusG2424 riefG5455 mit lauterG3173 StimmeG5456 und sprachG2036: VaterG3962, inG1519 deineG4675 HändeG5495 übergebeG3908 ich meinenG3450 GeistG4151! UndG2532 als er diesG5023 gesagt hatteG2036, verschied erG1606. 47Als aberG1161 der HauptmannG1543 sahG1492 was geschahG1096, verherrlichteG1392 er GottG2316 und sagteG3004: FürwahrG3689, dieserG3778 MenschG444 warG2258 gerechtG1342. 48UndG2532 die ganzeG3956 VolksmengeG3793, die zuG1909 diesemG5026 SchauspielG2335 zusammengekommen warG4836, schlugG5180 sichG1438, als sie sahG2334, was geschehen warG1096, an die BrustG4738 und kehrte zurückG5290. 49AberG1161 alleG3956 seineG846 BekanntenG1110 standenG2476 von ferneG3113, auchG2532 die WeiberG1135, die ihmG846 vonG575 GaliläaG1056 nachgefolgt warenG4870, und sahenG3708 diesesG5023. 50UndG2532 sieheG2400, ein MannG435 mit NamenG3686 JosephG2501, der ein RatsherrG1010 warG5225, ein guterG18 undG2532 gerechterG1342 MannG435, 51- dieserG3778 hatteG4784 nichtG3756 eingewilligtG4784 G2258 in ihren RatG1012 undG2532 in ihreG846 TatG4234, - vonG575 ArimathiaG707, einer StadtG4172 der JudenG2453 ,G2532 derG3739 [auchG2532 selbst]G846 das ReichG932 GottesG2316 erwarteteG4327; 52dieserG3778 ging hinG4334 zu PilatusG4091 und batG154 um den LeibG4983 JesuG2424. 53UndG2532 als er ihnG846 abgenommen hatteG2507, wickelteG1794 er ihnG846 in feine LeinwandG4616 undG2532 legteG5087 ihnG846 inG1722 eine in Felsen gehaueneG2991 GruftG3418, woG3757 nochG3762 nieG3756 jemandG3764 gelegenG2749 hatteG2258. 54UndG2532 es warG2258 RüsttagG2250 G3904, undG2532 der SabbathG4521 brach anG2020. 55EsG2532 folgtenG2628 aberG1161 die WeiberG1135 nachG2628, welcheG3748 mit ihmG846 ausG1537 GaliläaG1056 gekommenG4905 warenG2258, und besahenG2300 die GruftG3419 undG2532 wieG5613 seinG846 LeibG4983 hineingelegt wurdeG5087. 56Als sie aberG1161 zurückgekehrt warenG5290, bereitetenG2090 sie SpezereienG759 undG2532 SalbenG3464; undG2532 den SabbathG4521 über ruhtenG2270 G3303 sie nachG2596 dem GebotG1785. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.04 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version