SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G509 G510 G511 G512 G513         G515G516G517G518G519

Cognate Strong's numbers: G2661, G370, G515

Strong: G514
ἄξιος, α, ον  [aksios]
1. přiměřený, odpovídající; mající právo (τινός nač), zasluhující (τινός co) ¦¦ ἄξιόν ἐστιν je vhodné, sluší se 2. důstojný, hodný [41]
Strong: G514
Word: αξιος
Pronounc: ax'-ee-os
Orig: probably from 71; deserving, comparable or suitable (as if drawing praise):--due reward, meet, (un-)worthy. G71
Use: TDNT-1:379,63 Adjective
HE Strong: H1121 H4392 H7737

1) weighing, having weight, having the weight of another thing of like value, worth as much
2) befitting, congruous, corresponding to a thing
3) of one who has merited anything worthy
3a) both in a good and a bad sense
Strong: G514
Word: ἄξιος
Transliter: axios
Pronounc: ax'-ee-os
Probably from G71; deserving comparable or suitable (as if drawing praise): - due reward meet [un-] worthy.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G514
axios < Urspr. von 71 (wiegen, schätzen; lat.: d. Gewicht, d. Zünglein
 an d. Waage, d. Prüfung); Adj. (41)
 Gräz.: gleich-wiegend -> gleichwertig; wertvoll.
 
 I.) würdig
  1) von Sachen: wert, angemessen, einer Sache entsprechend, im Verhältnis zu etw. stehend, passend. Pr 3:15 8:11 Mt 3:8 Lu 3:8 23:41 Ac 26:20 Ro 8:18 1Co 16:4
  2) von Personen: (wert)geschätzt:
   2a) im guten Sinn. Mt 10:10 Lu 10:7 Ac 13:46 1Ti 1:15 Re 4:11 ua.
   2b) im negativen Sinn. De 25:2 Lu 12:48 Ro 1:32
  3) von Sachen oder Personen: etw. verdienen (sei es Gutes, sei es Strafe). Job 30:1 Mt 10:11,13 Lu 23:15 ua.
  4) αξιον εστι: es ziehmt sich, es ist wert. 1Co 16:4 2Th 1:3
Strong: G514
(áxios)
probablemente de G71; merecedor, comparable o apropiado (como atrayendo alabanza):- digno, justamente padecer, merecer.
----
Diccionario Tuggy
ἄξιος
, ία, ον. Que tiene un valor del que es digno, merecedor de, precioso, que vale la pena, justo, equitativo. A.T. בֵּן , Deu 25:2. מָלֵא , Gén 23:9; 1Cr 21:22; 1Cr 21:24. שָׁוָה , Est 7:4; Job 33:27; Pro 3:15. N.T. Que tiene un valor del que es digno, merecedor de, precioso, que vale la pena, justo, equitativo.
A) De una cosa comparada con otra.
1) De valor igual : Rom 8:18.
2) En general de tales comparaciones. Digno de compararse, que merece : Mat 3:8; Luc 3:8; Luc 23:15; Hch 25:11; Hch 25:25; Hch 26:20; Hch 26:31; 1Ti 1:15; 1Ti 4:9.
3) impers. ἄξιόν ἐστι = vale la pena, es justo, es equitativo : 1Co 16:4; 2Ts 1:3.
B) De personas. Digno de, merecedor de, etc.
1) En sentido bueno con gen. de la cosa o persona de la cual uno es digno: Mat 10:10; Mat 10:37-38; Luc 10:7; Hch 13:46; 1Ti 5:18; 1Ti 6:1; Heb 11:38.
2) En sentido bueno seguido por un infinitivo, ἵνα, una clausula relativa, o en construcción absoluta Digno, merecedor : Mat 10:11; Mat 10:13; Mat 22:8; Luc 7:4; Luc 15:19; Luc 15:21; Jua 1:27; Hch 13:25; Rev 3:4; Rev 4:11; Rev 5:2, Rev 5:4; Rev 5:9; Rev 5:12.
3) En sentido malo: Lc. 12:48; Hch 23:29; Rom 1:32; Rev 16:6.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 545)
ἄξιος (axios), ία (ia), ον (on): adj.; ≡ Strong 514; TDNT 1.379-1. LN 65.17 digno, merecedor, valioso (Rom 8:18; Hch 23:29; Mat 16:27 v.l.); 2. LN 66.6 apropiado, es decir, que se adecua con o corresponde a lo que se espera (Hch 26:20)
Hомер Стронга: G514
Оригинал: αξιος
Транслитерация: аксиос
Произношение: а́ксиοс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: вероятно от G71 - 1. достойный, заслуживающий; 2. соответствующий, приличный. Словарь Дворецкого: αξιος G3 1) стоящий, ценою в Пр.: (λεβης βοος α. Гомер (X-IX вв. до н. э.); στολε πολλου χρυσου αξια Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) πολλου αξιον νομιζειν τι Плутарх (ок. 46-126) — высоко ценить что-л. 2) достойный, заслуживающий Пр.: (τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) etc.) πεφασθαι α. αντι τινος Гомер (X-IX вв. до н. э.) — достойный отдать жизнь за кого-л. ; αξια δρασας, αξια πασχων Эсхил (525/4-456 до н. э.) — понеся кару, равную преступлению; ου συμβαλεειν α. περι τινος Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — не идущий ни в какое сравнение относительно чего-л. ; α. θαυμασαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — достойный удивления; τι δ΄ αξιον μοι τησδε τυγχανει φυγης ; Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — чем заслужил(а) я это изгнание?; ακουσατε καη γαρ αξιον Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — послушайте, это стоит того (чтобы быть выслушанным) 3) достойный, заслуженный Пр.: (δικη Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); χαρις Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 4) ценный, дорогой Пр.: (δωρα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 5) высокий, значительный Пр.: (ωνος, αποινα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 6) достойный, почтенный, уважаемый Пр.: (ανδρες Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 7) соответствующий, достаточный Пр.: (αξια του πολεμου χρηματα Демосфен (384-322 до н. э.)) 8) равный по достоинству или званию Пр.: (οι εωυτου αξιοι Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 9) сходный по цене, дешевый Пр.: (αξιωτερον τον σιτον ωνεισθαι Лисий (ок. 445-380 до н. э.); αξια ταυτα ωνησω Лукиан (ок. 120-190))
Numéro de Strong: G514
Mot: ἄξιος  (axios)
mériter, digne(s), ne sauraient être, indigne, juste ; 41
Strong: G514
Word: ἄξιος
axios {ax'-ee-os}
可能源自G71;形容詞
➊配得,相稱,匹配的
➋合適,值得的ⓐ可用於正面或負面的意思
Strong: G514
ἄξιος (áxios) {ax'-ee-os}
αξιος - axios provavelmente de G71 tdnt - 1 379 63 adj 1 que e pesado que tem peso que tem o peso de outra coisa de valor semelhante que vale tanto quanto 2 adequado proprio conveniente comparavel a algo 3 de alguem que mereceu algo de valor 3a tanto em sentido bom com mal


Webster Concordance (1833)
Strong: G514
Transliter & Pronounc: axios {ax'-ee-os}
Total Webster Occurrences: 41

befitting, 1
2Thess 1:3

fit, 1
Acts 26:20

proper, 1
1Cor 16:4

reward, 1
Luke 23:41

unworthy, 1
Acts 13:46

worthy, 36
Matt 3:8; Matt 10:10; Matt 10:11; Matt 10:13(2); Matt 10:37(2); Matt 10:38; Matt 22:8; Luke 3:8; Luke 7:4; Luke 10:7; Luke 12:48; Luke 15:19; Luke 15:21; Luke 23:15; John 1:27; Acts 13:25; Acts 23:29; Acts 25:11; Acts 25:25; Acts 26:31; Rom 1:32; Rom 8:18; 1Tim 1:15; 1Tim 4:9; 1Tim 5:18; 1Tim 6:1; Heb 11:38; Rev 3:4; Rev 4:11; Rev 5:2; Rev 5:4; Rev 5:9; Rev 5:12; Rev 16:6
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G514 - ἄξιος, α, ον - [11 x]
Display settings Display settings