SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3410 G3411 G3412 G3413 G3414         G3416G3417G3418G3419G3420

Strong: G3415
μνάομαι  [mnaomaj]
dvořit se ženě ¦¦ part. pf. μεμνησμένη zasnoubená (v.l. *L 1:27) [0]
Strong: G3415
Word: μναομαι
Pronounc: mnah'-om-ahee
Orig: middle voice of a derivative of 3306 or perhaps of the base of 3145 (through the idea of fixture in the mind or of mental grasp); to bear in mind, i.e. recollect; by implication, to reward or punish:--be mindful, remember, come (have) in remembrance. Compare 3403. G3403 G3306 G3145
Use: Verb
HE Strong:

1) to remind
1a) to be recalled or to return to one's mind, to remind one's self of, to remember
1b) to be recalled to mind, to be remembered, had in remembrance
1c) to remember a thing
1d) be mindful of
Strong: G3415
Word: μνάομαι
Transliter: mnaomai
Pronounc: mnah'-om-ahee
Middle voice of a derivative of G3306 or perhaps of the base of G3145 (through the idea of fixture in the mind or of mental grasp); to bear in mind that is recollect; by implication to reward or punish: - be mindful remember come (have) in remembrance. Compare G3403.
Strong: G3415
(mnáomai)
voz media de un derivado de G3306 o tal vez de la base de G3145 (mediante la idea de fijación en la mente o captar mentalmente); tener en mente, i.e. recordar; por implicación recompensar o castigar:- recordar, venir en memoria, acordarse. Compare H3403.
----
Diccionario Tuggy
μνάομαι
.Ver μινμῄσκω, 3403. (imperf. ἐμνώμην; tiempo futuro μνήσομαι; 1 tiempo aoristo ἐμνησάμην; tiempo perfecto μέμνημαι). Acordarse de, pensar en, buscar para casamiento, desear. El manuscrito D lo usa en Luc 1:27 en lugar de ἐμνηστευμένην de 3423.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3642)
μνάομαι (mnaomai): vb.; ≡ Strong 3415- estar comprometido, estar desposado (Luc 1:27 v.l. NA26); no se encuentra en LN
Hомер Стронга: G3415
Оригинал: μναομαι
Транслитерация: мнаомаи
Произношение: мна́οмэ
Часть речи: Глагол
Этимология: middle voice женский род и производное от G3306 или возможно женский род основы G3145 (through the idea женский род fixture in the mind или женский род mental grasp) - свататься, обручать. Словарь Дворецкого: μναομαι I эп. (= μιμνησκομαι) 1) думать, помышлять Пр.: (ολοοιο φοβοιο, φυγαδε, περη πομπης Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 2) вспоминать Пр.: (πατριδος αιης Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ος τε μοι υπνον απεχθαιρει καη εδωδεν μνωομενω Гомер (X-IX вв. до н. э.) — воспоминание о чем не дает мне ни спать, ни есть II (только praes. и impf. ) 1) (тж. μ. εαυτω Плутарх (ок. 46-126)) стремиться, домогаться, добиваться Пр.: (αρχην, βασιληιην Геродот (ок. 484-425 до н. э.); πολεμον Плутарх (ок. 46-126)) 2) (тж. μ. γαμον Лукиан (ок. 120-190)) добиваться руки, свататься Пр.: (μναασθαι ακοιτιν Гомер (X-IX вв. до н. э.)).
Numéro de Strong: G3415
Mot: μνάομαι  (mnaomai)
se souvenir 20, se rappeler 1 ; 21
Strong: G3415
Word: μνάομαι
mnaomai {mnah'-om-ahee}
源自G3306的關身語態,或者是orG3145的基礎(藉由”心志固定”,或者”抓緊心意”的概念而來);動詞
➊想起ⓐ回憶起,或想起,心意回轉,提醒,記念ⓑ被想起,被記念,被想起ⓒ想起一件事ⓓ不忘記
Strong: G3415
μνάομαι (mnáomai) {mnah'-om-ahee}
μναομαι - mnaomai voz media de derivado de G3306 ou talvez da raiz de G3145 da ideia de fixacao na mente ou de posse mental v 1 fazer lembrar 1a relembrar ou voltar a mente fazer-se lembrar de lembrar 1b ser trazido a memoria ser lembrado ter em mente 1c lembrar algo 1d estar atento a


Webster Concordance (1833)
Strong: G3415
Transliter & Pronounc: mnaomai {mnah'-om-ahee}
Total Webster Occurrences: 21

mindful, 2
2Tim 1:4; 2Pet 3:2

remember, 10
Matt 5:23; Matt 27:63; Luke 1:72; Luke 16:25; Luke 23:42; Luke 24:6; 1Cor 11:2; Heb 8:12; Heb 10:17; Jude 1:17

remembered, 6
Matt 26:75; Luke 24:8; John 2:17; John 2:22; John 12:16; Acts 11:16

remembrance, 3
Luke 1:54; Acts 10:31; Rev 16:19Display settings Display settings