SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3820 G3821 G3822 G3823 G3824         G3826G3827G3828G3829G3830

Strong: G3825
πάλιν  [palin]
(adv.) 1. zpět, nazpět 2. opět, znovu, zase ¦¦ εἰς τὸ πάλιν zase, znovu 3. dále, nadále; také 4. na druhé straně, (a) přece ¦¦ πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν (*1J 2:8) a přece vám píšu nové přikázání [141]
Strong: G3825
Word: παλιν
Pronounc: pal'-in
Orig: probably from the same as 3823 (through the idea of oscillatory repetition); (adverbially) anew, i.e. (of place) back, (of time) once more, or (conjunctionally) furthermore or on the other hand:--again. G3823
Use: Adverb
HE Strong: H3254 H5750 H7725 H7725

1) anew, again
1a) renewal or repetition of the action
1b) again, anew
2) again, i.e. further, moreover
3) in turn, on the other hand
Strong: G3825
Word: πάλιν
Transliter: palin
Pronounc: pal'-in
Probably from the same as G3823 (through the idea of oscillatory repetition); (adverbially) anew that is (of place) back (of time) once more or (conjugationally) furthermore or on the other hand: - again.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3825
palin < Abl. von πελω (sich drehen bzw. bewegen) aus d. Urspr.
 von 5056; Adv. (141)
 
 I.) örtl.: zurück
  1) ins vorhergehende rückkehrend oder zurückfallend. Mt 26:43 Ac 11:10 18:21 Ro 8:15 1Co 7:5 2Co 1:16 Ga 1:17 5:1* ua.
 
 II.) zeitl.: wieder
  1) von d. Erneuerung oder Wiederholung einer Tätigkeit: aufs neue, nochmals, wiederum, abermals. Mt 4:8 Joh 1:35 Ac 17:32 Ga 4:9* ua.
 
 III.) rethorisch aneinanderreihend: weiterhin
  1) ferner, weiter(hin). Mt 5:33 Joh 12:39 Ro 15:10 Heb 1:5 2:13* ua.
 
 IV.) andererseits...
  1) auf d. anderen Seite...; dagegen...; Mt 4:7 Lu 6:43 1Co 12:21 2Co 10:7 1Jo 2:8
Strong: G3825
(pálin)
de lo mismo que G3823 (mediante la idea de repetición oscilatoria); (adverbio) de nuevo, i.e. regreso (de lugar), una vez más (de tiempo), o (conjugación) todavía más o por otro lado:- también, además, de nuevo, otra vez, volver, tampoco.
----
Diccionario Tuggy
πάλιν
. adv. Hacia atrás, de nuevo, otra vez, una vez más, además, también, del mismo modo, por otro lado. A.T. יָסַף hi. con modo infinitivo Gén 8:10. עוֹד , Gén 29:33. שׁוּב Gén 30:31. שׁוּב וְ ׳, Gén 26:18. שׁוּב hi., Jue 19:3. שׁוּב , Jos 6:14. שׁוּב , Gén 44:25. שׁוּב hi., Est 4:15. שׁוּב , Lev 14:43. שׁוּב , Éxo 4:7. שׁוּב hi., Job 10:9. שׁוּב , Job 10:16. שׁוּב , Gén 43:2. שׁוּב , Gén 42:24. N.T., Mat 4:8; Mat 5:33; Mat 26:42; Mat 27:50; Mar 2:1; Mar 5:21; Mar 7:31; Mar 10:32; Mar 11:3; Mar 11:27; Mar 14:39; Luc 6:43; Luc 23:20; Jua 1:35; Jua 4:3; Jua 4:13; Jua 4:46; Jua 6:15; Jua 8:2; Jua 10:17; Jua 11:7; Jua 12:39-40; Jua 19:37; Jua 20:26; Jua 21:16; Hch 10:15; Hch 11:10; Hch 17:32; Hch 18:21; Rom 8:15; Rom 15:10-12; 1Co 3:20; 1Co 7:5; 1Co 12:21; 2Co 1:16; 2Co 13:2; Gál 1:17; Gál 2:1; Gál 2:18; Gál 4:9; Flp 1:26; Flp 2:28; Flp 4:4; Heb 1:5; Heb 4:5; Heb 5:12; Heb 6:6; Stg 5:18; 2Pe 2:20; 1Jn 2:8.
----
Diccionario Vine NT
palin (πάλιν, G3825)
, adverbio numeral ordinario para «otra vez». Se usa principalmente en dos sentidos: (a) con referencia a una acción repetida; (b) retóricamente, en el sentido de «además», o «aún», indicando una afirmación que se ha de añadir en el curso de un argumento (p.ej., Mat 5:33), o con el sentido de «por otra parte», «a su vez», «tampoco» (Luc 6:43 ; 1Co 12:21 ; 2Co 10:7 ; 1Jn 2:8). En el primer capítulo de Hebreos, v. 5, palin simplemente introduce una cita adicional; en el v. 6 no es así. Así como la rvr dice «otra vez, cuando introduce al Primogénito», la vm lo traduce correctamente de la siguiente manera, «cuando otra vez vuelve a traer el Primogénito al mundo», relacionando correctamente la palabra «otra vez» con la venida del Señor. Esto es, palin está aquí contrastando con la época en que Dios introdujo a su Hijo por primera vez en el mundo.

Esta afirmación, entonces, se refiere a la futura Segunda Venida de Cristo. Esta palabra se usa con muchísima mayor frecuencia en el Evangelio de Juan que en ningún otro libro del NT. Véanse ASIMISMO, (DE) NUEVO, OTRO, TAMBIéN, TAMPOCO, VEZ(OTRA), VOLVER(A).

palin (πάλιν, G3825) , además, asimismo, otra vez. Se traduce como «asimismo» en Mat 13:47 ; véase, etc.

palin (πάλιν, G3825) , véase, Nº 2. Se traduce «otra vez» en pasajes como Mat 4:8 ; Mat 18:19; Mat 19:24; Mar 2:1; etc.; véase también NUEVO, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4099)
πάλιν (palin): adv.; ≡ Strong 3825-1. LN 89.97 también, además, de nuevo; indica que se agrega algo a una idea, implicando repetición (Rom 15:10-12; Jua 8:2, Jua 8:8 v.l.); 2. LN 89.129 por otra parte, indicador de contraste (Mat 4:7; 2Co 10:7); 3. LN 67.55 εἰς τὸ πάλιν (eis to palin), otra vez (2Co 13:2+)
Hомер Стронга: G3825
Оригинал: παλιν
Транслитерация: палин
Произношение: па́льйн
Часть речи: Наречие
Этимология: вероятно от так же, как G3823 (through the idea женский род oscillatory repetition) - опять, вновь, еще раз, снова, вторично. Словарь Дворецкого: παλιν I поэт. тж. παλι (α) adv. (иногда плеонастически π. αυθις, αυτε π. , αψ π. , π. οπισσω, αψορρον π. и пр. ) 1) назад, в обратную сторону, обратно, вспять Пр.: (χωρεειν Геродот (ок. 484-425 до н. э.); ερχεσθαι Эсхил (525/4-456 до н. э.)) π. δουναι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — отдать обратно, вернуть; π. αγκαλεσαι Эсхил (525/4-456 до н. э.) — призвать назад; η π. οδος Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — обратный путь, возвращение; χρονου το π. Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — попятное движение времени, т. е. превратности судьбы 2) снова, вновь, опять Пр.: (π. εξ αρχης Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) το σον φρασον αυθις π. μοι πραγμα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — расскажи мне свою историю сначала 3) со своей стороны, в свою очередь Пр.: π. ο Κυρος ηρωτα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — Кир, в свою очередь, спросил 4) против, наоборот, наперекор Пр.: π. ερειν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — говорить против, противоречить; μυθον π. λαζεσθαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — переменить (тон) речи, заговорить по-иному; νυν δ΄ αυ π. φαμεν … Платон (427-347 до н. э.) — теперь же мы, напротив, утверждаем … II praep. cum gen. обратно (назад) от Пр.: π. τραπεθ΄ υιος εοιο Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (Фетида) отвернулась от сына; π. κιε θυγατερος ης Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (Лето) пошла обратно от своей дочери.
Numéro de Strong: G3825
Mot: πάλιν  (palin)
encore, de nouveau, aussi, une seconde fois, ... ; 142
Strong: G3825
Word: πάλιν
palin {pal'-in}
可能與G3823同源(重覆出現);副詞
➊回到,重回
➋再次,重新
➌也,又,再者,➍另一方面,反過來
Strong: G3825
πάλιν (pálin) {pal'-in}
παλιν - palin provavelmente do mesmo que G3823 da ideia de repeticao oscilatoria adv 1 de novo outra vez 1a renovacao ou repeticao da acao 1b outra vez de novo 2 outra vez i e mais uma vez em adicao 3 por vez por outro lado


Webster Concordance (1833)
Strong: G3825
Transliter & Pronounc: palin {pal'-in}
Total Webster Occurrences: 142

again, 141
Matt 4:7; Matt 4:8; Matt 5:33; Matt 13:44; Matt 13:45; Matt 13:47; Matt 18:19; Matt 19:24; Matt 20:5; Matt 21:36; Matt 22:1; Matt 22:4; Matt 26:42; Matt 26:43; Matt 26:44; Matt 26:72; Matt 27:50; Mark 2:1; Mark 2:13; Mark 3:1; Mark 3:20; Mark 4:1; Mark 5:21; Mark 7:31; Mark 8:13; Mark 8:25; Mark 10:1(2); Mark 10:10; Mark 10:24; Mark 10:32; Mark 11:27; Mark 12:4; Mark 12:5; Mark 14:39; Mark 14:40; Mark 14:61; Mark 14:69; Mark 14:70(2); Mark 15:4; Mark 15:12; Mark 15:13; Luke 13:20; Luke 23:20; John 1:35; John 4:3; John 4:13; John 4:46; John 4:54; John 6:15; John 8:2; John 8:8; John 8:12; John 8:21; John 9:15; John 9:17; John 9:26; John 9:27; John 10:7; John 10:17; John 10:18; John 10:19; John 10:31; John 10:39; John 10:40; John 11:7; John 11:8; John 11:38; John 12:22; John 12:28; John 12:39; John 13:12; John 14:3; John 16:16; John 16:17; John 16:19; John 16:22; John 16:28; John 18:7; John 18:27; John 18:33; John 18:38; John 18:40; John 19:4; John 19:9; John 19:37; John 20:10; John 20:21; John 20:26; John 21:1; John 21:16; Acts 10:15; Acts 10:16; Acts 11:10; Acts 17:32; Acts 27:28; Rom 8:15; Rom 11:23; Rom 15:10; Rom 15:11; Rom 15:12; 1Cor 3:20; 1Cor 7:5; 1Cor 12:21; 2Cor 1:16; 2Cor 2:1; 2Cor 3:1; 2Cor 5:12; 2Cor 10:7; 2Cor 11:16; 2Cor 12:19; 2Cor 12:21; 2Cor 13:2; Gal 1:9; Gal 1:17; Gal 2:1; Gal 2:18; Gal 4:9(2); Gal 4:19; Gal 5:1; Gal 5:3; Phil 1:26; Phil 2:28; Phil 4:4; Heb 1:5; Heb 1:6; Heb 2:13(2); Heb 4:5; Heb 4:7; Heb 5:12; Heb 6:1; Heb 6:6; Heb 10:30; Jas 5:18; 2Pet 2:20; 1John 2:8; Rev 10:8; Rev 10:11

return, 1
Acts 18:21
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3825 - πάλιν - [42 x]
Display settings Display settings
/ / 0.314 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version