SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G5602 G5603 G5604 G5605 G5606         G5608G5609G5610G5611G5612

Strong: G5607
ὤν οὖσα ὄν  [ón úsa on]
přechodník od být - jsouce (byl, je)
Strong: G5607
Word: ων
Pronounc: oan
Orig: including the feminine ousa oo'-sah; and the neuter on on, present participle of 1510; being:--be, come, have. G1510
Use: TDNT-2:398,* Verb
HE Strong:

1) being, etc.
Strong: G5607
Word: ὤν οὖσα ὄν
Transliter: ōn ousa on
Pronounc: oan oo'-sah on
The feminine the neuter and the present participle of G1510; being: - be come have.
Strong: G5607
(ón)
incluído el femenino οὖóá oúsa y el neutro ὄí ón; presente participio de G1510; ser:- cuando era, el cual es, ser, tener.
----
Diccionario Tuggy
ὤν
, οὖσα, ὄν. participio pres. de εἰμί 1510. Ser, estar, existir : Mat 6:30; Mar 5:25; Mar 8:1; Luc 6:3; Jua 4:9; Jua 21:11; Hch 7:5; Hch 9:2; Rom 4:10; Rom 4:17; Rom 13:1; 1Co 8:7; 2Co 1:1; Gál 4:8; Efe 2:20; Col 4:11; 1Ts 2:14; 1Ti 2:2; 2Ti 2:19; Flm 1:9; Heb 3:2; Stg 3:4; Rev 16:5. ὠνειδίζομαι. Ver ὀνειδίζω, 3679.
Hомер Стронга: G5607
Оригинал: ων
Транслитерация: он
Произношение: о́н, уса, όн
Часть речи: Глагол
Этимология: настоящее время participle G1510 - существующий, являющийся, находящийся; наст. прич. от G1510 (ειμι). Словарь Дворецкого: ων ουσα, ον part. praes. к G1510 ειμι
Numéro de Strong: G5607
Mot: ὤν οὖσα ὄν  (on incluant le (féminin) ousa et le neutre on)
être, exister, se trouver, venir, ... ; 154
Strong: G5607
Word: ὤν οὖσα ὄν
on {oan}包含陰性ousa {oo'-sah}及中性on {on}
G1510的現在分詞;動詞分詞
➊是,就是
Strong: G5607
ὤν (ṓn) {oan}
ων - on que inclue o feminino ουσα ousa e o neutro ον on participio presente de G1510 tdnt - 2 398 * v participio 1 ser etc


Webster Concordance (1833)
Strong: G5607
Transliter & Pronounc: on {oan} including the feminine ousa {oo'-sah} and the
Total Webster Occurrences: 160

(being, 1
1Cor 9:21

am, 2
John 4:9; 1Cor 9:19

are, 22
Rom 1:7; Rom 4:17; Rom 8:5; Rom 8:8; Rom 8:28; Rom 16:11; 1Cor 1:28(2); 2Cor 1:1; 2Cor 5:4; 2Cor 11:19; Gal 4:8; Eph 1:1; Phil 1:1; Phil 1:7; Col 4:11; 1Thess 2:14; 1Thess 5:8; 1Tim 2:2; 2Tim 2:19; Heb 8:4; 2Pet 2:11

are,, 1
Rom 13:1

art, 3
Acts 8:23; Rev 11:17; Rev 16:5

as, 1
Acts 9:38

be, 1
Acts 26:3

been, 1
Acts 24:10

being, 36
Matt 1:19; Matt 7:11; Matt 12:34; Mark 8:1; Mark 14:3; Luke 2:5; Luke 3:23; Luke 13:16; Luke 20:36; Luke 22:3; John 4:9; John 5:13; John 6:71; John 7:50; John 10:33; John 11:49; John 11:51; John 18:26; John 19:38; John 20:19; Acts 15:32; Acts 16:21; Acts 27:2; Rom 11:17; 1Cor 8:7; 1Cor 12:12; Gal 2:3; Eph 2:20; Eph 4:18; Col 2:13; 1Tim 3:10; Titus 1:16; Titus 3:11; Phlm 1:9; Heb 1:3; Heb 13:3

blood, 1
Mark 5:25

chief, 1
Acts 28:17

come, 1
Mark 11:11

given, 1
Acts 17:16

had, 1
Acts 7:5

having, 1
Luke 8:43

is, 30
Matt 6:30; Matt 12:30; Mark 13:16; Luke 11:23; Luke 14:32; John 1:18; John 3:4; John 3:13; John 3:31; John 6:46; John 8:47; John 10:12; John 18:37; Acts 5:17; Acts 19:35; Rom 5:13; Rom 7:23; Rom 12:3; Rom 16:1; 1Cor 1:2; 1Cor 8:10; 2Cor 1:1; 2Cor 11:31; Gal 4:1; Gal 6:3; Eph 2:4; Eph 4:18; Rev 1:4; Rev 1:8; Rev 4:8

mighty, 1
Acts 18:24

not, 1
Acts 28:25

of, 2
Acts 25:23; Rev 5:5

one, 1
Mark 14:43

proved, 1
2Cor 8:22

Seeing, 1
Acts 19:36

was, 21
Mark 14:66; Luke 22:53; Luke 23:7; Luke 24:6; John 9:25; John 20:1; John 21:11; Acts 7:2; Acts 7:12; Acts 9:39; Acts 13:1; Acts 14:13; Acts 21:8; Acts 24:24; Acts 27:9; Rom 4:10; 2Cor 8:9; 2Thess 2:5; 1Tim 1:13; Heb 3:2; Heb 5:8

wast, 1
John 1:48

were, 22
Mark 2:26; Luke 6:3; Luke 23:12; John 9:40; John 11:31; John 12:17; Acts 9:2; Acts 11:1; Acts 16:3; Acts 19:31; Acts 20:34; Acts 22:5; Acts 22:9; Rom 4:17; Rom 5:6; Rom 5:8; Rom 5:10; Eph 2:1; Eph 2:5; Eph 2:13; Col 1:21; 2Pet 1:18

When, 1
Luke 22:53

which, 1
Luke 12:28

while, 1
Luke 24:44

who, 2
Luke 23:7; Rom 9:5
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G5607 - ὤν οὖσα ὄν - [8 x]
Display settings Display settings