SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G3743 G3744 G3745 G3746 G3747         G3749G3750G3751G3752G3753

Strong: G3748
ὅστις, ἥτις, ὅ τι  [hostis]
(zevšeobecňující zájm. vztažné) kterýkoli; každý, kdo; všechno, co; (takový,) který ¦¦ Σαδδουκαῖοι ... οἵτινες λέγουσιν (*Mk 12:18) saduceové, kteří říkají ¦ λαληθήσεταί σοι ὅ τί σε δεῖ ποιεῖν (*Sk 9:6) bude ti řečeno, co máš dělat ¦ (ἄν n. ἐάν zesiluje neurčitost) πᾶν ὅ τι ἐάν (*Ko 3:17) všechno, co; cokoliv [147]
Strong: G3748
Word: οστις
Pronounc: hos'-tis
Orig: including the feminine hetis hay'-tis, and the neuter ho,ti hot'-ee, from 3739 and 5100; which some, i.e. any that; also (definite) which same:--X and (they), (such) as, (they) that, in that they, what(-soever), whereas ye, (they) which, who(-soever). Compare 3754. G3739 G5100 G3754
Use:
HE Strong:

1) whoever, whatever, who
Strong: G3748
Word: ὅστις ἥτις ὅ6τι
Transliter: hostis hētis ho6ti
Pronounc: hos'-tis hay'-tis hot'-ee
From G3739 and G5100; which some that is any that; also (definitely) which same: - X and (they) (such) as (they) that in that they what (-soever) whereas ye (they) which who (-soever). Compare G3754.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G3748
hos-tis Synonyme siehe: G6006 < 3739 + 5100, (w. welcher-irgend...); Pron. (148)
 
 I.) verallgemeinernd (Subjekt immer unbestimmt): solcher, welcher...
  1) οστισ + Ind. (Subjekt unbestimmt, Handlung bestimmt): ein solcher, welcher das tut...; Mt 13:12 Ro 11:4 Ga 5:4 ua.
   2) οστισ αν + Konj. (Subjekt und Handlung unbestimmt): ein solcher, welcher soetwas tut...;
 
 II.) qualitativ: ein solcher, der...
  1) der doch...; solche, die...; und (genau) die welche...; Mt 2:6 Ac 10:47 Ga 2:4 Eph 4:19 Php 2:20 Heb 8:5 Re 1:7 ua.
Strong: G3748
(jóstis)
incluído el femenino ἥτéς jétis; y el neutro ὅ ,τé jo,ti; de G3739 y G5100; que alguno, i.e. cualquiera que; también (def.) el mismo:- querer, cosa. Compare G3754.
----
Diccionario Tuggy
ὅστις
, ἥτις, ὅτι. Quien, que, el cual, el que, todo aquel que, cualquiera que, alguien. A.T. La mayoría de las veces אֲשֶׁר , Lev 5:2. דִּי , Esd 7:16. הַ ׳, Éxo 31:14. כִּי , Lev 12:2. כָּל־הַ ׳, Isa 13:15. מַה־ , מָה , מֶה , Jue 18:14. רַק אִם , 2Re 21:8. שֶׁ ׳, Jue 6:17. Con neg. בַּל , Sal. 91(93):1. עַד , 1Re 11:16. N.T.
A) Todo aquel que, cualquiera que.
1) Con el ind. del pres.: Mat 5:39; Mat 7:24; Mat 13:12; Mar 4:20; Luc 14:27; Gál 5:4.
2) Con el ind. del fut.: Mat 5:41; Mat 10:32; Mat 18:4; Mat 23:12.
3) Con el ind. del aor.: Mat 19:29; Rom 11:4; Rev 1:7; Rev 20:4.
4) Con el modo subjuntivo del aor.: Stg 2:10.
5) Con ἂν o ἐάν.
A) Con el modo subjuntivo del pres.: Jua 2:5; 1Co 16:2; Gál 5:10; Col 3:17.
B) Con el modo subjuntivo del aor.: Mat 10:33; Mat 12:50; Luc 10:35; Jua 14:13; Hch 3:23.
B) Cualitativo. El cual, el que, quien : Mat 2:6; Mat 7:15; Mat 16:28; Mat 19:12; Mat 21:41; Mat 25:1; Mar 9:1; Jua 8:53; Hch 7:53; Hch 10:47; Hch 17:11; Rom 1:25; Rom 1:32; Rom 2:15; Rom 6:2; Rom 16:6; Gál 2:4; Efe 4:19; 1Ti 1:4; título 1:11; Heb 8:5; Heb 10:11; Heb 13:7; 1Pe 2:11; Rev 2:24.
C) A veces ὅστις toma el lugar del pronombre relat., ὅς, , , cosa muy rara en griego clásico pero comuún en griego moderno: Mat 20:1; Mat 21:33; Mat 27:55; Mat 27:62; Mar 15:7; Luc 2:4; Luc 7:39; Luc 8:26; Luc 8:43; Luc 9:30; Luc 12:1; Luc 23:19; Hch 8:15; Hch 16:12; Hch 28:18; 2Ti 2:18; Heb 9:2; Heb 9:9; Rev 1:12; Rev 11:8; Rev 12:13.
----
Diccionario Vine NT
jostis (ὅστις, G3748)
, aparece en 1Co 16:2 en la frase jostis an , traducida aquí «según». Véase QUIEN, QUIENQUIERA.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4015)
ὅστις (hostis), ἥτις (hētis), ὅ τι (ho ti): prn. (relativo y indefinido) [ver ὅτου (hotou), entre 4022-4023]; ≡ Strong 3748 & 3755-LN 92.18 cualquier persona que, cualquier cosa que (Mat 2:6; Mat 12:50; Mar 4:20; Luc 1:20; Jua 8:53; Hch 3:23; Hch 5:16; Rom 1:25; Heb 2:3; Stg 2:10; 1Pe 2:11; 2Pe 2:1; 1Jn 1:2; Rev 1:7)
Hомер Стронга: G3748
Оригинал: οστις
Транслитерация: остис
Произношение: όстьйс, и́тьйс, ό, тьй
Часть речи:
Этимология: от G3739 и G5100 - который бы (ни), какой бы (ни), кто бы (ни), что бы (ни), каждый кто. Словарь Дворецкого: οσ-τις η-τις, ο-τι, эп. тж. οττι, часто ο -τι (для отличия от союза οτι) Пр.: (gen. ουτινος, ηστινος, ουτινος, dat. ωτινι, ητινι, ωτινι etc. , тж. gen. οτου - ион. οτευ, эп. οττεο, dat. οτω - эп. -ион. οτεω; pl.: nom. n ασσα - атт. αττα, gen. οτων - эп. -ион. οτεων, dat. οτοισι - эп. -ион. οτεοισιν и οτεησιν) pron. relat. который бы (ни) , какой бы (ни), кто бы (ни), иногда который, какой, кто (что) Пр.: οτις τοιαυτα ρεζοι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — всякий кто учинит нечто подобное; οντινα κιχειη Гомер (X-IX вв. до н. э.) — кого бы он ни встречал; οστις σε φυλασσει Гомер (X-IX вв. до н. э.) (кто-л. — из богов), который тебя охраняет; ειπ΄ αγε μοι καη τονδε, οστις οδ΄ εστιν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — скажи мне, пожалуйста, кто вот это; οστις εστι Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — кто бы он ни был; οστις αν νεος κρατη Эсхил (525/4-456 до н. э.) — (всякий), кто господствует с недавнего времени; τροπω οτω αν δυνονται ισχυροτατω Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — самым действенным, каким только смогут, образом; δι΄ οντινα κακως ηκουσε Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — (Поликрат), из-за которого (Орету) пришлось выслушать оскорбления; τινα γραφην σε γεγραπται ; - Ηντινα ; Платон (427-347 до н. э.) — какую жалобу он подал на тебя? - (Ты спрашиваешь), какую?; εξ οτου (περ) (sc. χρονου) Софокл (ок. 496-406 до н. э.), Эврипид (ок. 480-406 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — с тех пор как; ουδεης οστις ου Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — всякий, каждый, решительно все; ουδεν ο. τι ουκ απωλετο Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — (из греческих вооруженных сил) решительно все погибло.
Numéro de Strong: G3748
Mot: ὅστις ἥτις ὅ6τι  (hostis incluant le (féminin) hetis et le neutre ho,ti)
qui, quelqu'un, ils, quiconque, celui, ceux, ... ; 154
Strong: G3748
Word: ὅστις ἥτις ὅ6τι
hostis {hos'-tis}包括陰性的hetis {hay'-tis}
和中性的ho,ti {hot'-ee}
源自G3739G5100;不定關係代名詞
➊無論誰,無論什麼事,➋任何一個,某一個,某一
➌他,她,它
➍這,那
Strong: G3748
ὅστις (hóstis) {hos'-tis}
οστις - hostis incluindo o feminino ητις hetis e o neutro ο τι ho ti de G3739 e G5100 pron 1 quem quer que qualquer que quem


Webster Concordance (1833)
Strong: G3748
Transliter & Pronounc: hostis {hos'-tis} including the feminine hetis {hay'-tis}
Total Webster Occurrences: 153

(which, 1
Eph 6:2

(Who, 1
Luke 23:19

and, 1
Acts 9:35

as, 3
Mark 4:20; 1Cor 5:1; 1Cor 16:2

Even, 1
John 8:25

he, 1
Matt 23:12

that, 5
Matt 2:6; Matt 27:62; Luke 7:39; Rom 6:2; Rev 1:12

they, 4
Matt 25:3; Acts 5:16; Acts 17:11; Acts 23:14

things, 3
Gal 4:24; Phil 3:7; Col 2:23

Though, 1
Jas 4:14

was, 1
Rev 17:8

what, 1
Matt 18:28

whatever, 6
Luke 10:35; John 2:5; John 14:13; John 15:16; Col 3:17; Col 3:23

which, 38
Matt 23:27; Luke 1:20; Luke 2:4; Luke 2:10; Luke 8:26; Luke 10:42; Luke 12:1; John 21:25; Acts 11:28; Acts 12:10; Acts 16:12; 1Cor 3:17; 1Cor 6:20; 2Cor 3:14; 2Cor 9:11; Gal 4:24; Gal 4:26; Gal 5:19; Eph 1:23; Eph 3:13; Phil 1:28; Col 3:5; Col 3:14; 1Tim 1:4; 1Tim 3:15; 1Tim 6:9; 2Tim 1:5; Heb 2:3; Heb 8:6; Heb 9:2; Heb 9:9; Heb 10:8; Heb 10:11; Heb 10:35; Heb 12:5; 1Pet 2:11; 1John 1:2; Rev 11:8

who, 71
Matt 7:15; Matt 7:24; Matt 7:26; Matt 13:52; Matt 16:28; Matt 19:12(3); Matt 20:1; Matt 21:33; Matt 21:41; Matt 22:2; Matt 25:1; Matt 27:55; Mark 9:1; Mark 12:18; Mark 15:7; Luke 7:37; Luke 8:3; Luke 8:15; Luke 8:43; Luke 9:30; Luke 15:7; Luke 23:55; John 8:53; Acts 3:23; Acts 7:53; Acts 8:15; Acts 10:41; Acts 10:47; Acts 11:20; Acts 13:31; Acts 13:43; Acts 16:16; Acts 16:17; Acts 17:10; Acts 21:4; Acts 23:21; Acts 23:33; Acts 24:1; Acts 28:18; Rom 1:25; Rom 1:32; Rom 2:15; Rom 9:4; Rom 11:4; Rom 16:4; Rom 16:6; Rom 16:7; Rom 16:12; 1Cor 7:13; 2Cor 8:10; Gal 2:4; Eph 4:19; Phil 2:20; Phil 4:3; Col 4:11; 2Thess 1:9; 2Tim 2:2; 2Tim 2:18; Titus 1:11; Heb 8:5; Heb 13:7; 2Pet 2:1; Rev 1:7; Rev 2:24; Rev 9:4; Rev 12:13; Rev 17:12; Rev 19:2; Rev 20:4

whoever, 14
Matt 5:39; Matt 5:41; Matt 7:24; Matt 10:32; Matt 10:33; Matt 12:50; Matt 13:12(2); Matt 18:4; Matt 23:12; Mark 8:34; Luke 14:27; Gal 5:10; Jas 2:10

you, 1
Gal 5:4
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G3748 - ὅστις, ἥτις, ὅ τι - [99 x]
Display settings Display settings