SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4857 G4858 G4859 G4860 G4861         G4863G4864G4865G4866G4867

Cognate Strong's numbers: G4776, G4855, G4916, G4789, G4833, G4800, G4957, G4888, G4854, G4880, G4821, G4891, G4841, G4806, G4832

Strong: G4862
σύν  [syn]
(předl. s dat.) s, se, spolu s(e); u (sr. μετά s gen.: jsou to synonyma, pouze μετά však slouží i k vyjádření opozičního vztahu [bojovat s / proti]) ¦¦ οἱ σὺν αὐτῷ (*Sk 5:17) jeho stoupenci ¦ σὺν πᾶσιν τούτοις (*L 24:21) k tomu všemu, kromě toho všeho ¦ ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ (*L 1:56) Maria však u ní zůstala [128]
Strong: G4862
Word: συν
Pronounc: soon
Orig: a primary preposition denoting union; with or together (but much closer than 3326 or 3844), i.e. by association, companionship, process, resemblance, possession, instrumentality, addition, etc.:--beside, with. In composition it has similar applications, including completeness. G3326 G3844
Use: TDNT-7:766,1102 Preposition
HE Strong:

1) with
Strong: G4862
Word: σύν
Transliter: sun
Pronounc: soon
A primary preposition denoting union;
with or together (but much closer than G3326 or G3844) that is by association companionship process resemblance possession instrumentality addition etc.: - beside with. In compounds it has similar applications including completeness.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4862
sun < ig.: zusammen sein; drückt Anschließung, Gemeinschaft und (innerliche)
 Vereinigung aus; verwandt mit 2839; Präp. (128)
 I.) samt.../zusammen mit
  1) verbindend: mit...; zusammen mit...; mit jmdm. oder mit etw... zusammen; Synonym: 3326 Mt 26:35 Mr 2:26 Lu 2:13 Ac 5:1* uva.
  2) zugleich mit...; genauso wie...; außer(dem); begleitet von...; nebst, (noch) dazu. Mt 25:27 Mr 15:27 Lu 1:56 20:1 24:21 Joh 21:3* uva.
 II.) In Komposita:
  1) zusammen-, mit-
  2) perfektiv: vollends-
Strong: G4862
(sun)
preposición primario que denota unión; con o junto a (pero mucho más estrecha que G3326 o G3844), i.e. por asociación, compañía, proceso, parecido, posesión, instrumentalidad, adición, etc.:- con. [En composición tiene aplicaciones similares, incluso calidad de completo.]
----
Diccionario Tuggy
σύν
. prep. con caso dativo Con, junto con, en compañía de, por medio de : Mat 25:27; Mat 26:35; Mat 27:38; Mar 2:26; Mar 15:27; Luc 1:56; Luc 2:13; Luc 7:6; Luc 7:12; Luc 8:51; Luc 9:32; Luc 24:21; Luc 24:29; Jua 12:2; Jua 18:1; Jua 21:3; Hch 3:4; Hch 4:13-14; Hch 5:1; Hch 5:26; Hch 11:12; Hch 13:7; Hch 14:28; Hch 18:18; Hch 19:38; Rom 6:8; Rom 8:32; Rom 16:14-15; 1Co 10:13; 1Co 11:32; 1Co 15:10; 2Co 1:21; 2Co 9:4; 2Co 13:4; Gál 1:2; Gál 2:3; Gál 3:9; Efe 3:18; Flp 1:23; Flp 2:22; Flp 4:21; Col 2:5; Col 2:20; Col 3:3; 1Ts 4:14; 1Ts 4:17; 1Ts 5:10; Stg 1:11; 2Pe 1:18.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 5250)
σύν (syn): prep.; ≡ Strong 4862; TDNT 7.766-1. LN 89.107 con, indicador de asociación (Jua 12:2; Jua 21:3); 2. LN 89.105 con, junto con; indicador de vínculo (Mat 25:27; Luc 5:19; 1Co 10:13); 3. LN 90.2 σὺν χειρί (syn cheiri), con la ayuda de (Hch 7:35+)
----
(Swanson 5297)
συνεπίσκοπος (synepiskopos), ου (ou),(ho): s.masc.; ≡ Strong 4862 + 1985- compañero sobreveedor (Flp 1:1 v.l. NA26); no se encuentra en LN
----
(Swanson 5298)
συνεπιτίθεμαι (synepitithemai), συνεπιτίθημι (synepitithēmi): vb.-LN 39.50 participar en el ataque, presentar una acusación legal con otro (Hch 24:9+)
Hомер Стронга: G4862
Оригинал: συν
Транслитерация: сун
Произношение: си́н
Часть речи: Предлог
Этимология: первичный предлог denoting union - вместе (с), с, со; прист. со знач.: 1. совместного действия, соучастия; 2. собирательности; 3. одновременности; 4. завершенности, полноты действия. Словарь Дворецкого: συν I староатт. ξυν (υ) adv. 1) вместе Пр.: οικαδε νισσομεθα συν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — мы вместе вернемся домой 2) вместе с тем, одновременно Пр.: συν δε πτερα λιασθεν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (раненая голубка свесила головку), и в то же время крылья (ее) распустились; συν δ΄ αυτως εγω Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — равным образом и я II староатт. ξυν (υ) praep. cum dat. (изредка после существ. ) 1) (вместе) с Пр.: συν τινι — с кем(чем)-л. ; συν τινι (= μετα τινος) μαχεσθαι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — воевать в союзе с кем-л. ; Μενων καη οι συν αυτω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — Менон и его люди; εμοη συν εβδομω Эсхил (525/4-456 до н. э.) — сам-сем, т. е. с шестью другими; συν τω σω αγαθω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — тебе на пользу 2) с помощью Пр.: συν θεω Гомер (X-IX вв. до н. э.), Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — с божьей помощью; συν νηυση πολεις αλαπαζειν Гомер (X-IX вв. до н. э.) — с помощью флота разорять города; προσπλειν συν διακοσιαις ναυσι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — прибывать на двухстах кораблях 3) посредством (обычно в переводе опускается при творительном инструментальном) Пр.: συν τευχεσι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — оружием; συν νεφεεσσι καλυψαι Гомер (X-IX вв. до н. э.) — окутать облаками; συν τη βια Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — силой; συν τω δικαιω καη καλω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — правдой и честностью 4) (при обозначении времени) с, со Пр.: συν τω χρονω προιοντι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — с течением времени; ακρα συν εσπερα Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.) — поздним вечером 5) в соответствии с, согласно Пр.: (συν τω νομω Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)).
Numéro de Strong: G4862
Mot: σύν  (sun)
avec, et, à, parmi, associé, de même, près, pour, mes, ses, dans ; 125
Strong: G4862
Word: σύν
sun {soon}
表示聯合的意思;介系詞
➊加間接受格:同,與,跟……一起,隨著,連,除此之外,另外(路24:21;帖前4:7; 5:10)
Strong: G4862
σύν (sýn) {soon}
συν - sun preposicao primaria que denota uniao tdnt - 7 766 1102 prep 1 com


Webster Concordance (1833)
Strong: G4862
Transliter & Pronounc: sun {soon}
Total Webster Occurrences: 125

accompanied, 1
Acts 11:12

besides, 1
Luke 24:21

were, 1
Luke 5:9

with, 122
Matt 25:27; Matt 26:35; Matt 27:38; Mark 2:26; Mark 4:10; Mark 8:34; Mark 9:4; Mark 15:27; Luke 1:56; Luke 2:5; Luke 2:13; Luke 5:19; Luke 7:6; Luke 7:12; Luke 8:1; Luke 8:38; Luke 9:32; Luke 19:23; Luke 20:1; Luke 22:14; Luke 22:56; Luke 23:11; Luke 23:32; Luke 23:35; Luke 24:1; Luke 24:10; Luke 24:24; Luke 24:29; Luke 24:33; Luke 24:44; John 18:1; John 21:3; Acts 1:14(2); Acts 1:17; Acts 1:22; Acts 2:14; Acts 3:4; Acts 3:8; Acts 4:13; Acts 4:14; Acts 4:27; Acts 5:1; Acts 5:17; Acts 5:21; Acts 5:26; Acts 8:20; Acts 8:31; Acts 10:2; Acts 10:20; Acts 10:23; Acts 13:7; Acts 14:4(2); Acts 14:5; Acts 14:13; Acts 14:20; Acts 14:28; Acts 15:22(2); Acts 15:25; Acts 16:3; Acts 17:34; Acts 18:8; Acts 18:18; Acts 19:38; Acts 20:36; Acts 21:5; Acts 21:16; Acts 21:18; Acts 21:24; Acts 21:26; Acts 21:29; Acts 22:9; Acts 23:15; Acts 23:27; Acts 23:32; Acts 24:24; Acts 25:23; Acts 26:13; Acts 27:2; Acts 28:16; Rom 6:8; Rom 8:32; Rom 16:14; Rom 16:15; 1Cor 1:2; 1Cor 5:4; 1Cor 10:13; 1Cor 11:32; 1Cor 15:10; 1Cor 16:4; 1Cor 16:19; 2Cor 1:1; 2Cor 1:21; 2Cor 4:14; 2Cor 8:19; 2Cor 9:4; 2Cor 13:4; Gal 1:2; Gal 2:3; Gal 3:9; Gal 5:24; Eph 3:18; Eph 4:31; Phil 1:1; Phil 1:23; Phil 2:22; Phil 4:21; Col 2:5; Col 2:13; Col 2:20; Col 3:3; Col 3:4; Col 3:9; Col 4:9; 1Thess 4:14; 1Thess 4:17(2); 1Thess 5:10; Jas 1:11; 2Pet 1:18
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4862 - σύν - [129 x]
Display settings Display settings