SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2987 G2988 G2989 G2990 G2991         G2993G2994G2995G2996G2997

Strong: G2992
λαός, οῦ, ὁ  [laos]
lid; lidé, zástup, dav; národ; (Boží) lid ¦¦ σὺν ... λαοῖς Ἰσραήλ (*Sk 4:27) s izraelským lidem n. lidmi z Izraele [142]
Strong: G2992
Word: λαος
Pronounc: lah-os'
Orig: apparently a primary word; a people (in general; thus differing from 1218, which denotes one's own populace):--people. G1218
Use: TDNT-4:29,499 Noun Masculine
HE Strong: H120 H524 H582 H1004 H1121 H1471 H1995 H2213 H2945 H3816 H4264 H4725 H4940 H5650 H5971 H6629 H6951

1) a people, people group, tribe, nation, all those who are of the same stock and language
2) of a great part of the population gathered together anywhere

For Synonyms see entry G5832 & G5927
Strong: G2992
Word: λαός
Transliter: laos
Pronounc: lah-os'
Apparently a primary word; a people (in general; thus differing from G1218 which denotes one´ s own populace): - people.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2992
laos Synonyme siehe: G5832 < von λαΦοσ (ahdt.: Leute); oder von: λεια ([Kriegs]Beute,
 Fang, Plündern, Gewinn); Subst.mask. (142)
 Gräz.: d. einheimische Bevölkerung; d. Kriegsvolk, Heeresmannschaft.
 LXX: d. formierte (heidnische) Völkerhaufen; besonders: d. Volk
 Gottes; aber auch: niederes und gemeines Volk.
 
 I.) d. Volk
  1) d. Menschengruppe, Masse, Volksmenge, - gruppe, Stamm, Nation. Ge 26:11 Ex 9:16 Mt 27:25 Lu 1:21 2:31 3:15 Ac 4:27 Re 5:9 ua.
  2) d. Bevölkerung; d. unteren Volksschichten; abwertend: d. (gemeine) Volk, d. "Leute" (im Ggs. zu d. Führern und Priestern). Mt 26:5 Mr 14:2 Lu 20:19 Heb 3:17 5:3 7:5,27 ua.
  3) d. Volk Gottes im AT und NT: d. Gläubigen. von d. Juden. Ex 3:7 Isa 29:13 Mt 15:8 Lu 1:17,68 Ro 9:25 15:11 Heb 4:9 11:25 1Pe 2:9,10 Re 18:4 ? von d. Christen. Ac 15:14 18:10 Tit 2:14 Re 21:3 18:4 ?
 
 Wortfamilie:
 
 2993 Laodikeia
 < 2992 + 1349, (w. d. Volkes-Recht/Gerechtigkeit); N.pr. (5)
 I.) Laodicea
 
 2994 Laodikeus
 < 2993; N.pr.mask. (2)
 I.) Laodicener
 3532 Nikolaos
 < 3534 + 2994, (w. d. Besieger-d. Volkes); N.pr.mask. (1)
 I.) Nikolaus
 
 3531 Nikolaites
 < 3532; N.pr.mask. (2)
 I.) d. Nikolaiten
 
 3011 leitourgos
 < NF. von 2992 + Urspr. von 2041,
 (w. [für d.] Gemeinwesen [d.h. d. Volk]- wirkend); Adj. (5)
 I.) subst.: d. Amtsdiener
 3008 leitourgeo
 < 3011 (w. amten); Vb. (3)
 I.) priesterlich dienen
   
 3009 leitourgia
 < 3008; Subst.fem. (6)
 I.) d. priesterliche Dienst
   
 3010 leitourgikos
 < 3011 (w. zum amtlich dienen geeignet/zugehörig); Adj. (1)
 I.) dienstbar
  
Strong: G2992
(laós)
aparentemente palabra primaria; pueblo (en general ; así difiriendo de G1218; que denota el pueblo propio de uno):- gente, multitud, pueblo.
----
Diccionario Tuggy
λαός
, οῦ, . Pueblo, gente, nación, multitud. A.T. אָדָם ; 1Sa 24:10. אֻמָּה , Sal. 116(117):1. אֱנוֹשׁ , Jue 18:22. בַּיִת , Éxo 8:5(9). בֵּן Éxo 4:23. גּוֹי , Jos 4:1. הָמוֹן , Job 31:34. טַף , Jue 21:10. לִאֹם , Gén 25:23. מִשְׁפָּחָה , Nah 3:4. עֶבֶד , 1Re 8:32. Casi siempre עָם , עַם , Gén 19:4. צאֹן , Jer 23:3. קָהָל , 1Re 12:3. זָר , Isa 1:7. N.T.
A) En general. Pueblo, gente, gentío, multitud : πᾶς λαός = todo el mundo : Mat 4:23; Mat 26:5; Mat 27:25; Mat 27:64; Mar 14:2; Luc 1:10; Luc 3:15; Luc 3:21; Luc 7:1; Luc 7:29; Luc 9:13; Luc 20:6; Luc 21:38; Luc 23:13; Jua 8:2; Hch 2:47; Hch 3:9; Hch 3:12; Hch 5:26; Hch 6:8; Hch 12:4; Hch 13:15; Hch 21:30; Hch 21:36; Heb 2:17; Heb 7:27.
B) Nación, pueblo : Luc 2:32; Rev 5:9; Rev 13:7; Rev 14:6.
C) Pueblo de Dios.
1) Israel: Mat 2:4; Mat 2:6; Mat 15:8; Mat 26:47; Mat 27:1; Mar 7:6; Luc 1:68; Luc 2:10; Luc 2:32; Luc 7:16; Luc 19:47; Luc 21:23; Luc 22:66; Hch 3:23; Hch 4:8; Hch 4:10; Hch 4:25; Hch 4:27; Hch 7:17; Hch 7:34; Hch 26:17; Hch 26:23; Hch 28:17; Rom 15:10-11; Heb 11:25; 2Pe 2:1; Jud 1:5.
2) La iglesia: Luc 1:17; Hch 15:14; Hch 18:10; Rom 9:25; título 2:14; Heb 4:9; 1Pe 2:9-10; Rev 18:4; Rev 21:3.
----
Diccionario Vine NT
laos (λαός, G2992)
, se utiliza de: (a) el pueblo en general, especialmente reunido en asamblea (p.ej., Mat 27:25 ; Luc 1:21 ; Luc 3:15; Hch 4:27); (b) un pueblo de la misma raza y lenguaje (p.ej., Rev 5:9); en plural (p.ej., Luc 2:31 ; Rom 15:11 ; Rev 7:9 ; Rev 11:9); utilizado especialmente de Israel (p.ej., Mat 2:6 ; Mat 4:23; Jua 11:50 ; Hch 4:8 ; Heb 2:17); en distinción de sus gobernantes y sacerdotes (p.ej., Mat 26:5 ; Luc 20:19 ; Heb 5:3); en distinción a los gentiles (p.ej., Hch 26:17, Hch 26:23; Rom 15:10); (c) de los cristianos como el pueblo de Dios (p.ej., Hch 15:14 ; Hch 18:10; Tit 2:14 ; Heb 4:9 ; 1Pe 2:9-10).
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3295)
λαός (laos), οῦ (ou),(ho): s.masc.; ≡ DBLHebr 6639; Strong 2992; TDNT 4.29-1. LN 11.55 nación, un pueblo (Luc 2:32); 2. LN 11.12 el pueblo de Dios, referencia colectiva a las personas que pertenecen a Dios (Hch 3:23); 3. LN 11.1 muchedumbre, multitud (Mat 27:25; Jua 8:2 v.l.); 4. LN 87.64 gente común, en contraste con la plutarquía o la oligarquía (Mat 26:5)
Hомер Стронга: G2992
Оригинал: λαος
Транслитерация: лаос
Произношение: лаόс
Часть речи: Существительное мужского рода
Этимология: вероятно базовое слово - народ, люд, население;
Синонимы: G1218 (δημος), G1484 (εΘνος), G3793 (οχλος). Словарь Дворецкого: λαος ион. -атт. λεως ο тж. pl. 1) (тж. στρατος или εθνος λαων Гомер (X-IX вв. до н. э.)) войско Пр.: (λαον αγειρειν Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 2) пешие бойцы, пехота Пр.: (ιπποι καη λ. Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 3) сухопутная армия Пр.: (νηες τε καη λ. Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 4) люди, население Пр.: λαοη αγροιωται Гомер (X-IX вв. до н. э.) — поселяне; ναυτικος λεως Эсхил (525/4-456 до н. э.) — моряки, гребцы; ο γεωργικος λεως Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — земледельцы; εγχωριοι λαοι Эсхил (525/4-456 до н. э.) — местное население; μεροπες λαοι Эсхил (525/4-456 до н. э.) — человеческий род 5) (в театре) публика, зрители Пр.: (αι στιχες των λαων Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) 6) собрание, толпа Пр.: (ακουετε, λεω! Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); ο πολυς λεως Платон (427-347 до н. э.)) 7) народ, племя Пр.: (Δωριευς Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н. э.); Λυδων τε καη Φρυγων Эсхил (525/4-456 до н. э.); ξυμπας Αχαιων λ. Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) Καδμου λ. Софокл (ок. 496-406 до н. э.) = Θηβαιοι.
Numéro de Strong: G2992
Mot: λαός  (laos)
peuple, peuples, monde ; 143
Strong: G2992
Word: λαός
laos {lah-os'}
字根型;陽性名詞
➊一個民族,人群,種族,國家,擁有相同血統和語言的族群
➋指聚集在一處的大批人群
➌神的子民
同義字見G5832
Strong: G2992
λαός (laós) {lah-os'}
λαος - laos aparentemente palavra primaria tdnt - 4 29 499 n m 1 povo grupo de pessoas tribo nacao todos aqueles que sao da mesma origem e lingua 2 de uma grande parte da populacao reunida em algum lugar sinonimos ver verbete G5832 e G5927


Webster Concordance (1833)
Strong: G2992
Transliter & Pronounc: laos {lah-os'}
Total Webster Occurrences: 143

people, 139
Matt 1:21; Matt 2:4; Matt 2:6; Matt 4:16; Matt 4:23; Matt 9:35; Matt 15:8; Matt 21:23; Matt 26:3; Matt 26:5; Matt 26:47; Matt 27:1; Matt 27:25; Matt 27:64; Mark 7:6; Mark 11:32; Mark 14:2; Luke 1:10; Luke 1:17; Luke 1:21; Luke 1:68; Luke 1:77; Luke 2:10; Luke 2:31; Luke 2:32; Luke 3:15; Luke 3:18; Luke 3:21; Luke 6:17; Luke 7:1; Luke 7:16; Luke 7:29; Luke 8:47; Luke 9:13; Luke 18:43; Luke 19:47; Luke 19:48; Luke 20:1; Luke 20:6; Luke 20:9; Luke 20:19; Luke 20:26; Luke 20:45; Luke 21:23; Luke 21:38; Luke 22:2; Luke 22:66; Luke 23:5; Luke 23:13; Luke 23:14; Luke 23:27; Luke 23:35; Luke 24:19; John 8:2; John 11:50; John 18:14; Acts 2:47; Acts 3:9; Acts 3:11; Acts 3:12; Acts 3:23; Acts 4:1; Acts 4:2; Acts 4:8; Acts 4:10; Acts 4:17; Acts 4:21; Acts 4:25; Acts 4:27; Acts 5:12; Acts 5:13; Acts 5:20; Acts 5:25; Acts 5:26; Acts 5:34; Acts 5:37; Acts 6:8; Acts 6:12; Acts 7:17; Acts 7:34; Acts 10:2; Acts 10:41; Acts 10:42; Acts 12:4; Acts 12:11; Acts 13:15; Acts 13:17(2); Acts 13:24; Acts 13:31; Acts 15:14; Acts 18:10; Acts 19:4; Acts 21:28; Acts 21:30; Acts 21:36; Acts 21:39; Acts 21:40; Acts 23:5; Acts 26:17; Acts 26:23; Acts 28:17; Acts 28:26; Acts 28:27; Rom 9:25(2); Rom 9:26; Rom 10:21; Rom 11:1; Rom 11:2; Rom 15:10; Rom 15:11; 1Cor 10:7; 1Cor 14:21; 2Cor 6:16; Titus 2:14; Heb 2:17; Heb 4:9; Heb 5:3; Heb 7:5; Heb 7:11; Heb 8:10; Heb 9:7; Heb 9:19(2); Heb 10:30; Heb 11:25; Heb 13:12; 1Pet 2:9; 1Pet 2:10(2); 2Pet 2:1; Jude 1:5; Rev 5:9; Rev 7:9; Rev 11:9; Rev 14:6; Rev 18:4; Rev 21:3

peoples, 2
Rev 10:11; Rev 17:15

people’s, 2
Matt 13:15; Heb 7:27
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2992 - λαός, οῦ, ὁ - [1508 x]
Display settings Display settings
/ / 0.257 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version