SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2448 G2449 G2450 G2451 G2452         G2454G2455G2456G2457G2458

Cognate Strong's numbers: G2452, G2451, G2450, G2454, G2448, G2449

Strong: G2453
Ἰουδαῖος, ία, ον  [Iúdaíos]
1. židovský ¦¦ ὁ Ἰουδαῖος žid, Žid ¦ οἱ Ἰουδαῖοι židé, Židé; židokřesťané 2. judský [195]
Strong: G2453
Word: Ιουδαιος
Pronounc: ee-oo-dah'-yos
Orig: from 2448 (in the sense of 2455 as a country); Judaean, i.e. belonging to Jehudah:--Jew(-ess), of Judaea. G2448 G2455
Use: TDNT-3:356,372 Adjective
HE Strong:

1) Jewish, belonging to the Jewish nation
2) Jewish as respects to birth, origin, religion
Strong: G2453
Word: Ἰουδαῖος
Transliter: Ioudaios
Pronounc: ee-oo-dah'-yos
From G2448 (in the sense of G2455 as a country);
udaean that is belonging to Jehudah: - Jew (-ess) of Juda.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2453
Ioudaios Synonyme siehe: G5961 < 2448 (im Sinne von: Abstammung von...; oder: Zugehörigkeit zu...); Adj. (198)
 
 I.) als Adj.: jüdisch
  1) zur Provinz Judäa gehörig bzw. zur jüdischen Rasse gehörig: ein Jude. Mr 1:5 Joh 3:22 Ac 10:28 13:6 16:1 19:13,14 21:39 22:3
 
 II.) subst.: d. Jude(n)
  1) Jude bzw. Jüdin von Geburt, Rasse und (bei Judenchristen: ehemaliger) Religion. Mt 2:2 Mr 7:3 Joh 2:6 Ac 21:20 Ga 2:13,14* uva.
  2) d. jüd. Führer als d. Feinde Jesu. Joh 1:19 2:18 5:10 11:8* ua.
Strong: G2453
(Ioudaíos)
de G2448 (en el sentido de G2455 como país); judea, i.e. perteneciente a Judá:- judío, -a, de Judea.
----
Diccionario Tuggy
Ἰουδαῖος
, α, ον. Judío, judaico, de Judea.
A) Como sustantivo: Mat 2:2; Mat 27:11; Mat 27:29; Mar 7:3; Mar 15:2; Luc 23:51; Jua 1:19; Jua 2:6; Jua 2:13; Jua 2:18; Jua 2:20; Jua 3:1; Jua 3:25; Jua 4:9; Jua 4:22; Jua 5:1; Jua 5:10; Jua 5:15-16; Jua 6:4; Jua 6:41; Jua 6:52; Jua 7:1-2; Jua 7:11; Jua 7:13; Jua 9:18; Jua 9:22; Jua 10:24; Jua 10:31; Jua 10:33; Jua 11:8; Jua 13:33; Jua 18:14; Jua 18:35; Hch 2:11; Hch 10:22; Hch 10:39; Hch 12:11; Hch 13:43; Hch 14:1; Hch 14:5; Hch 18:2; Hch 18:4; Hch 18:24; Hch 19:10; Hch 19:34; Hch 20:21; Hch 21:20-21; Hch 24:24; Rom 1:16; Rom 2:9-10; Rom 2:17; Rom 2:28-29; Rom 3:1; Rom 10:12; 1Co 1:24; 1Co 10:32; 1Co 12:13; Gál 2:13-14; Gál 3:28; Col 3:11.
B) Como adj.: Mar 1:5; Jua 3:22; Hch 10:28; Hch 13:6; Hch 16:1; Hch 19:13-14; Hch 21:39; Hch 22:3.
----
Diccionario Vine NT
ioudaios (ιουδαιος, G2453)
se usa: (a) adjetivamente, con el sentido literal, «judío»; en ocasiones con la adición de aner , varón (Hch 10:28 ; Hch 22:3); en 21:39, en algunos mss. con anthropos , hombre, en sentido genérico; los mss. más comúnmente aceptados omiten esta frase en este pasaje; en 13:6, lit: «un judío falso-profeta»; en Jua 3:22 , con el término cora , tierra o país, que significa «judeano», lit: «país judeano», usado por metonimia para denotar a la gente del país; (b) como nombre, un judío, judíos (p.ej., Mat 2:2 ; Mar 7:3). El nombre «judío» es primariamente «tribal»; de «Judá». Se halla por primera vez en 2Re 16:6 , en distinción a Israel, el reino del norte. Después del exilio se utilizó principalmente para distinguir a la raza con respecto a los gentiles (p.ej., Jua 2:6 ; Hch 14:1 ; Gál 2:15 , donde denota a cristianos de raza judía); distingue a los judíos de los samaritanos (Jua 4:9); de los prosélitos (Hch 2:10). Este término se usa con mucha frecuencia en el Evangelio de Juan y en Hechos; en el dicho Evangelio «denota especialmente a los representantes típicos del pensamiento judío en contraste a los creyentes en Cristo … o en contraste a otros judíos de opiniones menos pronunciadas, como, p.ej., Jua 3:25 ; Jua 5:10; Jua 7:13; Jua 9:22» (Lukyn Williams, en Hastings’Bible Dictionary ). Tales representantes se hallaban, generalmente, en oposición a Cristo. En Hechos son principalmente aquellos que se oponen a los apóstoles y al evangelio. En Rom 2:28-29 se usa este término para denotar a judíos ideales; esto es, judíos en realidad espiritual, creyentes, tanto si se trata de judíos como de gentiles por nacimiento natural. El término femenino, «judía», se halla en Hch 16:1 ; Hch 24:24.
También denota Judea (p.ej., Mat 2:1 ; Luc 1:5 ; Jua 4:3), sobrentendiéndose el término «país»; cf. (a) más arriba.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 2681)
Ἰουδαῖος (Ioudaios), αία (aia), αῖον (aion): adj.pr.gent. [ver Ἰουδαῖος (Ioudaios), ου (ou),(ho), siguiente]; ≡ DBLHebr 3374; Strong 2453; TDNT 3.356-LN 93.487 judaico, relativo a Judea (Mar 1:5)
Ἰουδαῖος (Ioudaios), ου (ou),(ho): s.pr.masc.gent. [servido por 2681]; ≡ DBLHebr 3374; Strong 2453-1. LN 93.172 un judío, (plural) el pueblo judío (Mar 7:3; Hch 18:17 v.l.); 2. LN 37.95 ἄρχων τῶν Ἰουδαίων (archōn tōn Ioudaiōn), miembro del concilio (Jua 3:1+)
Hомер Стронга: G2453
Оригинал: Ιουδαιος
Транслитерация: Иоудаиос
Произношение: Иудэοс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: от G2448 (in the sense G2455 as a country) - Иудейский; как сущ. : Иудей, Иудеянин, Иудеянка;
Синонимы: G1445 (Εβραιος), G2475 (Ισραηλιτης). Словарь Дворецкого: Ιουδαιος I 3 родом из колена или принадлежащий к колену Иуды, иудейский Плутарх (ок. 46-126) II ο иудей Новый Завет, Плутарх (ок. 46-126)
Numéro de Strong: G2453
Mot: Ἰουδαῖος  (Ioudaios)
Juif, Juive, de Judée ; 198
Strong: G2453
Word: Ἰουδαῖος
Ioudaios {ee-oo-dah'-yos}
源自G2448(取G2455國家);名詞或形容詞
➊猶太人的,猶太地的
➋猶太地人
Strong: G2453
Ἰουδαῖος (Ioudaîos) {ee-oo-dah'-yos}
ιουδαιος - ioudaios de G2448 no sentido de G2455 como um pais tdnt - 3 356 372 adj 1 judeu que pertence a nacao dos judeus 2 judeu de nascimento origem religiao


Webster Concordance (1833)
Strong: G2453
Transliter & Pronounc: Ioudaios {ee-oo-dah'-yos}
Total Webster Occurrences: 196

Jew, 22
John 4:9; John 18:35; Acts 10:28; Acts 13:6; Acts 18:2; Acts 18:24; Acts 19:14; Acts 19:34; Acts 21:39; Acts 22:3; Rom 1:16; Rom 2:9; Rom 2:10; Rom 2:17; Rom 2:28; Rom 2:29; Rom 3:1; Rom 10:12; 1Cor 9:20; Gal 2:14; Gal 3:28; Col 3:11

Jewess, 2
Acts 16:1; Acts 24:24

Jews, 3
Matt 2:2; Matt 27:11; Matt 27:29

JEWS, 1
Matt 27:37

Jews, 6
Matt 28:15; Mark 7:3; Mark 15:2; Mark 15:9; Mark 15:12; Mark 15:18

JEWS, 1
Mark 15:26

Jews, 3
Luke 7:3; Luke 23:3; Luke 23:37

JEWS, 1
Luke 23:38

Jews, 59
Luke 23:51; John 1:19; John 2:6; John 2:13; John 2:18; John 2:20; John 3:1; John 3:25; John 4:9; John 4:22; John 5:1; John 5:10; John 5:15; John 5:16; John 5:18; John 6:4; John 6:41; John 6:52; John 7:1; John 7:2; John 7:11; John 7:13; John 7:15; John 7:35; John 8:22; John 8:31; John 8:48; John 8:52; John 8:57; John 9:18; John 9:22(2); John 10:19; John 10:24; John 10:31; John 10:33; John 11:8; John 11:19; John 11:31; John 11:33; John 11:36; John 11:45; John 11:54; John 11:55; John 12:9; John 12:11; John 13:33; John 18:12; John 18:14; John 18:20; John 18:31; John 18:33; John 18:36; John 18:38; John 18:39; John 19:3; John 19:7; John 19:12; John 19:14

JEWS, 1
John 19:19

Jews, 96
John 19:20; John 19:21(3); John 19:31; John 19:38; John 19:40; John 19:42; John 20:19; Acts 2:5; Acts 2:10; Acts 9:22; Acts 9:23; Acts 10:22; Acts 10:39; Acts 11:19; Acts 12:3; Acts 12:11; Acts 13:5; Acts 13:42; Acts 13:43; Acts 13:45; Acts 13:50; Acts 14:1(2); Acts 14:2; Acts 14:4; Acts 14:5; Acts 14:19; Acts 16:3; Acts 16:20; Acts 17:1; Acts 17:5; Acts 17:10; Acts 17:13; Acts 17:17; Acts 18:2; Acts 18:4; Acts 18:5; Acts 18:12; Acts 18:14(2); Acts 18:19; Acts 18:28; Acts 19:10; Acts 19:13; Acts 19:17; Acts 19:33; Acts 20:3; Acts 20:19; Acts 20:21; Acts 21:11; Acts 21:20; Acts 21:21; Acts 21:27; Acts 22:12; Acts 22:30; Acts 23:12; Acts 23:20; Acts 23:27; Acts 23:30; Acts 24:5; Acts 24:9; Acts 24:18; Acts 24:27; Acts 25:2; Acts 25:7; Acts 25:8; Acts 25:9; Acts 25:10; Acts 25:15; Acts 25:24; Acts 26:2; Acts 26:3; Acts 26:4; Acts 26:7; Acts 26:21; Acts 28:17; Acts 28:19; Acts 28:29; Rom 3:9; Rom 3:29; Rom 9:24; 1Cor 1:22; 1Cor 1:23; 1Cor 1:24; 1Cor 9:20(2); 1Cor 10:32; 1Cor 12:13; 2Cor 11:24; Gal 2:13; Gal 2:15; 1Thess 2:14; Rev 2:9; Rev 3:9

Judaea, 1
Acts 2:14
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2453 - Ἰουδαῖος, ία, ον - [66 x]
Display settings Display settings
/ / 0.109 s.