Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)John - 7. chapter - John - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 nachG3326 diesemG5023 wandelteG4043 JesusG2424 inG1722 GaliläaG1056; dennG1063 er wollteG2309 nichtG3756 inG1722 JudäaG2449 wandelnG4043, weilG3754 die JudenG2453 ihnG846 zu tötenG615 suchtenG2212. 2Es warG2258 aberG1161 naheG1451 das FestG1859 der JudenG2453, die LaubhüttenG4634. 3Es sprachenG2036 nunG3767 seineG846 BrüderG80 zuG4314 ihmG846: ZieheG3327 von hinnenG1782 undG2532 geheG5217 nachG1519 JudäaG2449, auf daßG2443 auchG2532 deineG4675 JüngerG3101 deine WerkeG2041 sehenG2334, dieG3739 duG4675 tustG4160; 4dennG1063 niemandG3762 tutG4160 etwasG5100 imG1722 VerborgenenG2927 undG2532 suchtG2212 dabei selbstG846 öffentlich bekanntG1722 G3954 zu seinG1511. WennG1487 du diese DingeG5023 tustG4160, so zeigeG5319 dichG4572 der WeltG2889; 5dennG1063 auchG3761 seineG846 BrüderG80 glaubtenG4100 nichtG3761 anG1519 ihnG846. 6DaG3767 sprichtG3004 JesusG2424 zu ihnenG846: MeineG1699 ZeitG2540 istG3918 noch nichtG3768 daG3918, eureG5212 ZeitG2540 aberG1161 istG2076 stetsG3842 bereitG2092. 7Die WeltG2889 kannG1410 euchG5209 nichtG3756 hassenG3404; michG1691 aberG1161 haßt sieG3404, weilG3754 ichG1473 vonG4012 ihrG846 zeugeG3140, daßG3754 ihreG846 WerkeG2041 böseG4190 sindG2076. 8GehetG305 ihrG5210 hinaufG305 zuG1519 diesemG5026 FesteG1859; ichG1473 geheG305 nichtG3768 hinaufG305 zuG1519 diesemG5026 FesteG1859; dennG3754 meineG1699 ZeitG2540 istG4137 noch nichtG3768 erfülltG4137. 9NachdemG1161 er diesG5023 zu ihnenG846 gesagt hatteG2036, blieb erG3306 inG1722 GaliläaG1056. 10AlsG5613 aberG1161 seineG846 BrüderG80 hinaufgegangen warenG305, daG5119 gingG305 auchG2532 er hinaufG305 zuG1519 dem FesteG1859, nichtG3756 offenbarlichG5320, sondernG235 wieG5613 imG1722 VerborgenenG2927. 11Die JudenG2453 nunG3767 suchtenG2212 ihnG846 aufG1722 dem FesteG1859 undG2532 sprachenG3004: WoG4226 istG2076 jenerG1565 ? 12UndG2532 vielG4183 GemurmelG1112 warG2258 überG4012 ihnG846 unterG1722 der VolksmengeG3793; die einenG3303 sagtenG3004 G3754: Er istG2076 gutG18; andereG1161 G243 sagtenG3004: NeinG3756, sondernG235 er verführtG4105 die VolksmengeG3793. 13NiemandG3762 jedochG3305 sprachG2980 öffentlichG3954 vonG4012 ihmG846 ausG1223 FurchtG5401 vor den JudenG2453. 14Als es aberG1161 schonG2235 um die MitteG3322 des FestesG1859 war, gingG305 JesusG2424 hinaufG305 inG1519 den TempelG2411 undG2532 lehrteG1321. 15DaG2532 verwunderten sichG2296 die JudenG2453 und sagtenG3004: WieG4459 besitztG1492 dieserG3778 GelehrsamkeitG1121, da er doch nichtG3361 gelerntG3129 hat? 16Da antworteteG611 ihnenG846 JesusG2424 undG2532 sprachG2036: MeineG1699 LehreG1322 istG2076 nichtG3756 meinG1699, sondernG235 dessen, der michG3165 gesandt hatG3992. 17WennG1437 jemandG5100 seinenG846 WillenG2307 tunG4160 willG2309, so wird er vonG4012 der LehreG1322 wissenG1097, obG4220 sie ausG1537 GottG2316 istG2076, oderG2228 ob ichG1473 ausG575 mir selbstG1683 redeG2980. 18Wer ausG575 sich selbstG1438 redetG2980, suchtG2212 seine eigeneG2398 EhreG1391; wer aberG1161 die EhreG1391 dessen suchtG2212, der ihnG846 gesandt hatG3992, dieserG3778 istG2076 wahrhaftigG227, undG2532 UngerechtigkeitG93 istG2076 nichtG3756 inG1722 ihmG846. 19HatG1325 nichtG3756 MosesG3475 euchG5213 das GesetzG3551 gegebenG1325 ? undG2532 keinerG3762 vonG1537 euchG5216 tutG4160 das GesetzG3551. WasG5101 suchet ihrG2212 michG3165 zu tötenG615 ? 20Die VolksmengeG3793 antworteteG611 [undG2532 sprach]G2036: Du hastG2192 einen DämonG1140; werG5101 suchtG2212 dichG4571 zu tötenG615 ? 21JesusG2424 antworteteG611 undG2532 sprachG2036 zu ihnenG846: EinG1520 WerkG2041 habe ich getanG4160, undG2532 ihrG2296 alleG3956 verwundert euchG2296. 22DeswegenG1223 G5124 gabG1325 MosesG3475 euchG5213 die BeschneidungG4061 (nichtG3756 daßG3754 sie vonG1537 MosesG3475 seiG2076, sondernG235 vonG1537 den VäternG3962,) undG2532 amG1722 SabbathG4521 beschneidetG4059 ihr einen MenschenG444. 23WennG1487 ein MenschG444 die BeschneidungG4061 amG1722 SabbathG4521 empfängtG2983, auf daßG3363 das GesetzG3551 Moses'G3475 nichtG3363 gebrochen werdeG3089, zürnet ihrG5520 mirG1698, daßG3754 ich einen MenschenG444 ganzG3650 gesundG5199 gemacht habeG4160 amG1722 SabbathG4521 ? 24RichtetG2919 nichtG3361 nachG2596 dem ScheinG3799, sondernG235 richtetG2919 ein gerechtesG1342 GerichtG2920. 25Es sagtenG3004 nunG3767 etlicheG5100 vonG1537 den Bewohnern JerusalemsG2415: IstG2076 dasG3778 nichtG3756 der, welchenG3739 sie zu tötenG615 suchenG2212 ? 26undG2532 sieheG2396, er redetG2980 öffentlichG3954, undG2532 sie sagenG3004 ihmG846 nichtsG3762. HabenG1097 denn etwaG3379 die OberstenG758 in WahrheitG230 erkanntG1097, daßG3754 dieserG3778 derG230 ChristusG5547 istG2076 ? 27DiesenG5126 aberG235 kennenG1492 wir, woherG4159 er istG2076; wennG3752 aberG1161 der ChristusG5547 kommtG2064, so weißG1097 niemandG3762, woherG4159 er istG2076. 28JesusG2424 nunG3767 riefG2896 imG1722 TempelG2411, lehrteG1321 undG2532 sprachG3004: IhrG2504 kennet michG1492 undG2532 wisset auchG1492, woherG4159 ich binG1510; undG2532 ich binG2064 nichtG3756 vonG575 mir selbstG1683 gekommenG2064, sondernG235 der michG3165 gesandt hatG3992 istG2076 wahrhaftigG228, welchenG3739 ihrG5210 nichtG3756 kennetG1492. 29IchG1473 kenneG1492 ihnG846, weilG3754 ich vonG3844 ihmG846 binG1510, und erG2548 michG3165 gesandt hatG649. 30DaG3767 suchten sieG2212 ihnG846 zu greifenG4084; undG2532 niemandG3762 legteG1911 die HandG5495 anG1909 ihnG846, weilG3754 seineG846 StundeG5610 noch nichtG3768 gekommenG2064 warG2064. 31VieleG4183 aberG1161 vonG1537 der VolksmengeG3793 glaubtenG4100 anG1519 ihnG846 undG2532 sprachenG3004 G3754: WennG3752 der ChristusG5547 kommtG2064, wird er etwa mehrG4119 ZeichenG4592 tunG3385 G4160, alsG5130 dieG3739, welche dieserG3778 getan hatG4160 ? 32Die PharisäerG5330 hörtenG191 die VolksmengeG3793 diesG5023 überG4012 ihnG846 murmelnG1111; undG2532 die PharisäerG5330 undG2532 die HohenpriesterG749 sandtenG649 DienerG5257, daßG2443 sie ihnG846 greifen möchtenG4084. 33DaG3767 sprachG2036 JesusG2424 G846: NochG2089 eine kleineG3398 ZeitG5550 bin ichG1510 beiG3326 euchG5216, undG2532 ich geheG5217 hin zuG4314 dem, der michG3165 gesandt hatG3992. 34Ihr werdet michG3165 suchenG2212 undG2532 nichtG3756 findenG2147, undG2532 woG3699 ichG1473 binG1510, könntG1410 ihrG5210 nichtG3756 hinkommenG2064. 35Es sprachenG2036 nunG3767 die JudenG2453 zueinanderG4314 G1438: WohinG4226 willG3195 dieserG3778 gehenG4198, daßG3754 wirG2249 ihnG846 nichtG3756 findenG2147 sollen? WillG3195 er etwaG3361 inG1519 die ZerstreuungG1290 der GriechenG1672 gehenG4198 undG2532 die GriechenG1672 lehrenG1321 ? 36WasG5101 istG2076 dasG3778 für ein WortG3056, dasG3739 er sprachG2036: Ihr werdet michG3165 suchenG2212 undG2532 nichtG3756 findenG2147, undG2532: WoG3699 ichG1473 binG1510, könntG1410 ihrG5210 nichtG3756 hinkommenG2064 ? - 37AnG1722 dem letztenG2078, dem großenG3173 TageG2250 des FestesG1859 aberG1161 standG2476 JesusG2424 undG2532 riefG2896 und sprachG3004: WennG1437 jemandG5100 dürstetG1372, so kommeG2064 er zuG4314 mirG3165 undG2532 trinkeG4095. 38Wer anG1519 michG1691 glaubtG4100, gleichwieG2531 die SchriftG1124 gesagt hatG2036, ausG1537 dessenG846 LeibeG2836 werden StrömeG4215 lebendigenG2198 WassersG5204 fließenG4482. 39DiesG5124 aberG1161 sagteG2036 er vonG4012 dem GeisteG4151, welchenG3739 die anG1519 ihnG846 GlaubendenG4100 empfangenG2983 solltenG3195; dennG1063 der GeistG40 G4151 warG2258 noch nichtG3768, weilG3754 JesusG2424 noch nichtG3764 verherrlicht worden warG1392. 40EtlicheG4183 nunG3767 ausG1537 der VolksmengeG3793 sagtenG3004, als sie diese WorteG3056 hörtenG191: DieserG3778 istG2076 wahrhaftigG230 der ProphetG4396. 41AndereG243 sagtenG3004: DieserG3778 istG2076 der ChristusG5547 .G1161 AndereG243 sagtenG3004: Der ChristusG5547 kommtG2064 dochG1063 nichtG3361 ausG1537 GaliläaG1056 ? 42Hat nichtG3780 die SchriftG1124 gesagtG2036 G3754: AusG1537 dem SamenG4690 DavidsG1138 undG2532 ausG575 BethlehemG965, dem DorfeG2968, woG3699 DavidG1138 warG2258, kommtG2064 der ChristusG5547 ? 43Es entstandG1096 nunG3767 seinethalbenG1223 G846 eine SpaltungG4978 inG1722 der VolksmengeG3793. 44EtlicheG5100 aberG1161 vonG1537 ihnenG846 wolltenG2309 ihnG846 greifenG4084, aberG235 keinerG3762 legteG1911 die HändeG5495 anG1909 ihnG846. 45Es kamenG2064 nunG3767 die DienerG5257 zuG4314 den HohenpriesternG749 undG2532 PharisäernG5330, undG2532 dieseG1565 sprachenG2036 zu ihnenG846: WarumG1302 habt ihrG71 ihnG846 nichtG3756 gebrachtG71 ? 46Die DienerG5257 antwortetenG611: NiemalsG3763 hat ein MenschG444 so geredetG3779 G2980 wieG5613 dieserG3778 MenschG444. 47DaG3767 antwortetenG611 ihnenG846 die PharisäerG5330: SeidG4105 ihrG5210 dennG3361 auchG2532 verführtG4105 ? 48Hat wohl jemandG3387 G5100 vonG1537 den OberstenG758 anG1519 ihnG846 geglaubtG4100, oderG2228 vonG1537 den PharisäernG5330 ? 49DieseG3778 VolksmengeG3793 aberG235, dieG3588 das GesetzG3551 nichtG3361 kenntG1097, sie istG1526 verfluchtG1944! 50Da sprichtG3004 NikodemusG3530 zuG4314 ihnenG846, der einerG1520 vonG1537 ihnenG846 warG5607: 51RichtetG2919 dennG3361 unserG2257 GesetzG3551 den MenschenG444, eheG4386 G3362 es zuvor von ihm selbstG846 gehörtG191 G3844 undG2532 erkanntG1097 hat wasG5101 er tutG4160 ? 52Sie antwortetenG611 undG2532 sprachenG2036 zu ihmG846: BistG1488 duG4771 etwaG3361 auchG2532 ausG1537 GaliläaG1056 ? ForscheG2045 undG2532 siehG2396, daßG3754 ausG1537 GaliläaG1056 keinG3756 ProphetG4396 aufstehtG1453. 53[UndG2532 ein jederG1538 gingG4198 nachG1519 seinemG846 HauseG3624. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.029 s.