SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4454 G4455 G4456 G4457 G4458         G4460G4461G4462G4463G4464

Strong: G4459
πῶς  [pós]
(tázací část. v přímých i nepř. ot.) jak?, jakým způsobem?; jak to?, jakým právem?; jak to, že?, proč(pak)?; jak!; (možná i jako sp.:) že (např. *1Te 1:9) ¦¦ πῶς οὐ νοεῖτε (*Mt 16:11) jak to, že / pročpak nerozumíte ¦ (s konj. rozvažovacím) πῶς φύγητε (*Mt 23:33) jak chcete / budete moci uniknout(?) ¦ ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν (*J 11:36) hle, jak ho miloval! [103]
Strong: G4459
Word: πως
Pronounc: poce
Orig: adverb from the base of 4226; an interrogative particle of manner; in what way? (sometimes the question is indirect, how?); also as exclamation, how much!:--how, after (by) what manner (means), that. (Occasionally unexpressed in English). G4226
Use:
HE Strong:

1) how, in what way
Strong: G4459
Word: πῶς
Transliter: pōs
Pronounc: poce
Adverb from the base of G4226; an interrogitive particle of manner;
in what way? (sometimes the question is indirect how?); also as exclamation how much!: - how after (by) what manner (means) that. [Occasionally unexpressed in English.]
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4459
pos < Adv. vom Urspr. von 4226, Fragepartikel d. Art und Weise; Part. (103)
 
 I.) wie
  1) als zweifelnde, verwunderte oder forschende Frage: auf welche Art und Weise?; auf welchem Weg?; mit welchem Recht? Mt 10:19 Lu 11:18 Ro 4:10 10:14 Ga 4:9 1Th 4:1 Heb 2:3 uva.
Strong: G4459
(pós)
adverbio de la base de G4226; partícula interrogativo de manera; ¿en qué forma? (a veces la pregunta es indirecta, ¿cómo?); también como exclamación, ¡cuánto!. [Ocasionalmente queda sin expresarse en español].
----
Diccionario Tuggy
πῶς
. Partícula interrogativo ¿Cómo?, ¿cómo es que?, ¿de qué manera?
A) En preguntas directas.
1) Sincera, con ind.: Mat 22:43; Mat 22:45; Mar 12:35; Luc 1:34; Luc 10:26; Luc 20:41; Jua 3:4; Jua 3:9; Jua 9:10; Jua 9:19; Jua 9:26; Jua 12:34; Rom 4:10; 1Co 15:35.
2) Indicando censura o rechazo: Mat 7:4; Mat 22:12; Luc 6:42; Jua 6:42; Jua 8:33; Jua 14:9; 1Co 15:12; Gál 2:14.
3) Indicando sorpresa: Mat 16:11; Luc 12:56; Jua 4:9; Jua 7:15; Hch 2:8; Gál 4:9.
4) Pregunta retórica que rechaza lo propuesto. Con negativo, lo hace muy cierto: Mat 12:26; Mat 12:29; Mat 12:34; Mar 3:23; Mar 4:13; Luc 11:18; Jua 3:12; Jua 5:44; Jua 5:47; Jua 6:52; Jua 9:16; Jua 14:5; Hch 8:31; Rom 3:6; Rom 6:2; Rom 8:32; 1Co 14:7; 2Co 3:8; 1Ti 3:5; Heb 2:3; 1Jn 3:17.
5) Pregunta deliberativa con el sub.: Mat 23:33; Mat 26:54; Mar 4:30; Rom 10:14-15.
B) En pregunta indirecta: Mat 6:28; Mat 10:19; Mat 12:4; Mar 2:26; Mar 5:16; Mar 11:18; Mar 12:41; Mar 14:1; Mar 14:11; Luc 8:36; Luc 12:11; Luc 12:27; Luc 14:7; Luc 22:2; Luc 22:4; Jua 9:15; Jua 9:21; Hch 4:21; Hch 11:13; Hch 12:17; Hch 15:36; Hch 20:18; 1Co 3:10; 1Co 7:32-34; Efe 5:15; Col 4:6; 1Ts 1:9; 1Ts 4:1; 2Ts 3:7; Rev 3:3.
C) En exclamaciones. ¡Cómo! !cuán! Mar 10:23-24; Luc 12:50; Luc 18:24; Jua 11:36.
----
Diccionario Vine NT
pos (πω̂ς, G4459)
, adverbio interrogativo, diferente del Nº 16, cómo, en qué manera. Se traduce en 2Ts 3:7 , «de qué manera». Por lo general se traduce «cómo».
pos (πώς, G4459) , en absoluto, de alguna manera, de algún modo. Se usa después de la conjunción: (a) ei , significando «si en alguna manera», p.ej., en Hch 27:12 : «acaso» (vm ); Rom 1:10 : «de alguna manera»; Rom 11:14 : «en alguna manera»; Flp 3:11 : «en alguna manera»; (b) me , «no sea que», p.ej., 1Co 8:9 : «de algún modo» (vm ); 1Co 9:27 : «de algún modo» (vm ); 2Co 2:7 : «quizás» (vm ); 2Co 9:4 : «sea que»; 2Co 11:3 : «de alguna manera»; 2Co 12:20 : «en manera alguna» (vm ); Gál 2:2 : «de cualquier manera» (vm ); Gál 4:11 : «de algún modo» (vm ); 1Ts 3:5 : «tal vez» (vha ). Véase MODO.¶
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4802)
πῶς (pōs): pt.; ≡ Strong 4459-LN 92.16 ¿cómo?, indicador de una pregunta, respecto a los medios (Mat 6:28; Luc 1:34; Jua 3:4; Hch 2:8; Rom 3:6; Heb 2:3; 1Jn 3:17; Rev 3:3; Mar 4:40 v.l. NA26)
----
(Swanson 4803)
πώς (pōs): enclítico pt., i.e., acento va a la palabra anterior-de algún modo, de alguna manera (Hch 27:12; Rom 1:10; 1Co 8:9; 2Co 2:7; Gál 2:2; Flp 3:11; 1Ts 3:5); no se encuentra en LN
----
(Swanson 4804)
ρ (r): una letra del alfabeto griego-no se encuentra en LN
Hомер Стронга: G4459
Оригинал: πως
Транслитерация: пос
Произношение: пос
Часть речи:
Этимология: наречие от основы G4226, an interrogative частица женский род manner - как, каким образом. Словарь Дворецкого: πως ион. κως adv. interr. et relat. 1) как, каким образом Пр.: π. λεγεις (тж. φης, ειπας, ελεξας) ; Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид) — как ты говоришь (сказал)?; π. δοκεις ; Платон (427-347 до н. э.) — как ты полагаешь?; π. τι τουτο λεγεις ; Платон (427-347 до н. э.) — что хочешь ты этим сказать?; π. γαρ κατοιδα ; Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — откуда же мне знать (его)?; π. δητα ; Платон (427-347 до н. э.) — каким же это образом?, как так?; π. καη πεπρακται ; Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — как же (это) произошло?; π. δ΄ ου, тж. π. γαρ ου или π. δ΄ ουχι ; Платон (427-347 до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — как же нет?, т. е. конечно!, еще бы!; π. γαρ ; Платон (427-347 до н. э.) — как же так?, т. е. никак, нисколько, никоим образом; π. προς αλληλα ταχους εχει Платон (427-347 до н. э.) — (астрономия изучает), каковы скорости (небесных тел) по отношению друг к другу 2) как бы, в знач. о если бы Пр.: π. αν μολοι δητα! Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — если бы он пришел!; π. αν θανοιμι! Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — поскорее бы мне умереть! (слова Эанта) 3) как дорого, почем Пр.: π. ο σιτος ωνιος ; Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — почем продается хлеб?.
Numéro de Strong: G4459
Mot: πῶς  (pos)
comment, de la manière, pourquoi, être difficile, les moyens, occasion, combien, en quel état ; 103
Strong: G4459
Word: πῶς
pos {poce}
源自G4226字源的副詞,表方法的疑問;質詞/語助詞
➊如何?,怎麼會?
➋何等……(驚嘆用語)
Strong: G4459
πῶς (pōs) {poce}
πως - pos adverbio da raiz de G4226 particula interrogativa de modo particula 1 como de que maneira


Webster Concordance (1833)
Strong: G4459
Transliter & Pronounc: pos {poce}
Total Webster Occurrences: 103

how, 94
Matt 6:28; Matt 7:4; Matt 10:19; Matt 12:4; Matt 12:26; Matt 12:29; Matt 12:34; Matt 16:11; Matt 21:20; Matt 22:12; Matt 22:43; Matt 22:45; Matt 23:33; Matt 26:54; Mark 2:26; Mark 3:23; Mark 5:16; Mark 8:21; Mark 9:12; Mark 10:23; Mark 10:24; Mark 11:18; Mark 12:35; Mark 12:41; Mark 14:1; Mark 14:11; Luke 1:34; Luke 6:42; Luke 8:18; Luke 10:26; Luke 11:18; Luke 12:11; Luke 12:27; Luke 12:50; Luke 14:7; Luke 18:24; Luke 20:41; Luke 20:44; Luke 22:2; Luke 22:4; John 3:4; John 3:9; John 3:12; John 5:44; John 5:47; John 6:52; John 7:15; John 8:33; John 9:10; John 9:15; John 9:16; John 9:19; John 9:26; John 11:36; John 12:34; John 14:5; John 14:9; Acts 2:8; Acts 4:21; Acts 8:31; Acts 9:27(2); Acts 11:13; Acts 12:17; Acts 15:36; Rom 3:6; Rom 4:10; Rom 6:2; Rom 8:32; Rom 10:14(3); Rom 10:15; 1Cor 3:10; 1Cor 7:32; 1Cor 7:33; 1Cor 7:34; 1Cor 14:7; 1Cor 14:9; 1Cor 14:16; 1Cor 15:12; 1Cor 15:35; 2Cor 3:8; Gal 4:9; Col 4:6; 1Thess 1:9; 1Thess 4:1; 2Thess 3:7; 1Tim 3:5; 1Tim 3:15; Heb 2:3; 1John 3:17; 1John 4:20; Rev 3:3

it, 3
Mark 4:40; Luke 12:56; John 6:42

manner, 1
Acts 20:18

means, 2
Luke 8:36; John 9:21

that, 2
John 4:9; Eph 5:15

then, 1
Mark 4:13
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4459 - πῶς - [95 x]
Display settings Display settings
/ / 0.144 s.