SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G2978 G2979 G2980 G2981 G2982         G2984G2985G2986G2987G2988

Cognate Strong's numbers: G353, G4301, G2638, G4356, G3880, G1949, G354, G5274, G4355, G423, G3335, G3336

Strong: G2983
λαμβάνω  [lambanó]
(fut. λή(μ)ψομαι, aor. ἔλαβον, inf. λαβεῖν, part. λαβών, opt. 3. sg. λάβοι, pf. εἴληφα, pas. εἴλημμαι, 3. sg. εἴληπται, aor. pas. ἐλήμφθην) 1. brát (si), vzít (si); chytit; zmocnit se (τι čeho) ¦¦ (často jen jako funkční sl., např.:) κρίμα λ. být odsouzen / potrestán ¦ ὑπόμνησιν λ. vzpomínat si ¦ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας (*L 5:26) všechny pojal úžas 2. přijmout, dostat; získat [258]
Strong: G2983
Word: λαμβανω
Pronounc: lam-ban'-o
Orig: a prolonged form of a primary verb, which is use only as an alternate in certain tenses; to take (in very many applications, literally and figuratively (properly objective or active, to get hold of; whereas 1209 is rather subjective or passive, to have offered to one; while 138 is more violent, to seize or remove)):--accept, + be amazed, assay, attain, bring, X when I call, catch, come on (X unto), + forget, have, hold, obtain, receive (X after), take (away, up). G1209 G138
Use: TDNT-4:5,495 Verb
HE Strong: H270 H781 H935 H954 H1887 H2029 H2151 H2342 H2388 H2505 H2730 H3318 H3423 H3427 H3920 H3947 H4351 H4390 H4672 H5221 H5254 H5307 H5375 H5381 H5493 H5710 H5927 H6329 H6696 H6902 H6965 H7121 H7126 H7737 H7760 H8610

1) to take
1a) to take with the hand, lay hold of, any person or thing in order to use it
1a1) to take up a thing to be carried
1a2) to take upon one's self
1b) to take in order to carry away
1b1) without the notion of violence, i, e to remove, take away
1c) to take what is one's own, to take to one's self, to make one's own
1c1) to claim, procure, for one's self
1c1a) to associate with one's self as companion, attendant
1c2) of that which when taken is not let go, to seize, to lay hold of, apprehend
1c3) to take by craft (our catch, used of hunters, fisherman, etc.), to circumvent one by fraud
1c4) to take to one's self, lay hold upon, take possession of, i.e. to appropriate to one's self
1c5) catch at, reach after, strive to obtain
1c6) to take a thing due, to collect, gather (tribute)
1d) to take
1d1) to admit, receive
1d2) to receive what is offered
1d3) not to refuse or reject
1d4) to receive a person, give him access to one's self, 1d41) to regard any one's power, rank, external

circumstances, and on that account to do some injustice or neglect something
1e) to take, to choose, select
1f) to take beginning, to prove anything, to make a trial of, to experience
2) to receive (what is given), to gain, get, obtain, to get back

For Synonyms see entry G5877
Strong: G2983
Word: λαμβάνω
Transliter: lambanō
Pronounc: lam-ban'-o
A prolonged form of a primary verb which is used only as an alternate in certain tenses; to take (in very many applications literally and figuratively [probably objective or active to get hold of; whereas G1209 is rather subjective or passive to have offered to one; while G138 is more violent to seize or remove]): - accept + be amazed assay attain bring X when I call catch come on (X unto) + forget have hold obtain receive (X after) take (away up).
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G2983
lambano Synonyme siehe: G5877 < aus d. W. slabh- (etw./jmdn. fassen [im guten wie im feindlichen Sinn],
 daher: nehmen, empfangen); Vb. (263)
 Gräz. Med.: sich an etw. halten oder anklammern; sich bemächtigen...;
 
 I.) nehmen
  1) eigtl.: mit d. Hand nehmen, etw. oder jmdn. (er)fassen. Mt 26:26 Mr 9:36 Joh 19:1 Ro 7:8 Jas 5:10 ua.
  2) etw. oder jmdn. (er)greifen um wegzunehmen, beseitigen, mit oder ohne Gewalt. 2Ch 16:2 Mt 8:17 27:6 Re 3:11 6:4
  3) (für sich) in Besitz nehmen, Besitz ergreifen von...; fangen. Ge 4:19 Mt 5:40 Lu 19:12 2Co 11:20 Heb 5:4 ua.
  4) jmdn. oder etw. (in sich) aufnehmen, übernehmen; einen Anfang machen, einen Versuch machen; etw. prüfen oder ausprobieren. De 28:56 Mt 17:24 Mr 4:16 Joh 19:27 Php 3:12 Heb 11:29* uva.
  5) etw. entnehmen, auswählen, selektieren. Nu 8:6 Am 2:11 Heb 5:1
  6) spez.: Essen (Brot) in d. Hände nehmen (um zu danken) bevor man ißt. Mt 14:19 26:26 Lu 22:19 24:30,43 1Co 11:23 1Ti 4:4 ua.
  7) jmdn. empfangen; etw. (was gegeben wird), in Empfang nehmen (was einem angeboten wird); etw. oder jmdn. für sich gewinnen, bekommen oder erhalten; sich etw. zuziehen. Da 2:6 Mt 10:8 Ro 13:2 2Co 11:24 ua.
 
 Wortfamilie:
 
 353 ana-lambano
 < 303 + 2983; Vb. (13)
 I.) aufnehmen
  
 354 analepsis
 < 353; Subst.fem. (1)
 I.) d. Aufnahme
  
 482 anti-lambanomai
 < 473 + Med. von 2983; Vb.Med. (3)
 I.) sich annehmen
  
 4878 sun-antilambanomai
 < 4862 + 482; Vb. (2)
 I.) sich mit annehmen
 
 484 antilepsis
 < 482; Subst.fem. (1)
 I.) d. Sichannehmen
 
 618 apo-lambano
 < 575 + 2983, (w. zurück/wieder-empfangen); Vb. (12)
 I.) zurückempfangen
 
 1949 epi-lambanomai
 < 1909 + 2983, (w. hinzu-nehmen); Vb.Med. (19)
 I.) ergreifen
  
 423 an-epileptos
 < 1 (priv.) + Abl. 1949; Adj. (3)
 I.) unanfassbar
 
 2638 kata-lambano
 < 2596 + 2983; Vb. (15)
 I.) Akt. und Pass.: ergreifen
 II.) Med.: begreifen
 
 3335 meta-lambano
 < 3326 + 2983, (w. mit-nehmen; daher: empfangen); Vb. (6)
 I.) erhalten
 3336 metalepsis
 < 3335; Subst.fem. (1)
 I.) d. Erhalt
 
 5274 hupo-lambano
 < 5259 + 2983, (w. jmd. unter [seinen Schutz]-nehmen); Vb. (5)
 I.) aufnehmen
 II.) vermuten
 
 4815 sul-lambano
 < 4862 + 2983; Vb. (16)
 I.) festnehmen
 II.) empfangen
 III.) mitanfassen
 
 4843 sum-perilambano
 < 4862 + 4012 + 2983; Vb. (1)
 I.) zugleich umfassen
  
 3880 para-lambano
 < 3844 + 2983; Vb. (50)
 I.) beiseite nehmen
 
 4838 sum-paralambano
 < 4862 + 3880; Vb. (4)
 I.) jmd. mit sich mitnehmen
 4301 pro-lambano
 < 4253 + 2983; Vb. (3)
 I.) vorwegnehmen
 4355 pros-lambano
 < 4314 + 2983, (w. dazu-nehmen); Vb. (14)
 I.) zu sich nehmen
 4356 proslepsis
 < 4355 (w. d. Zusichnahme); Subst.fem. (1)
 I.) d. Annahme
  
 3028 lepsis
 < Tät. und Zustandekommen von 2983; Subst.fem. (1)
 I.) d. Nehmen
 2126 eu-labes
 < 2095 + 2983, (w. wohl [d.h. vorsichtig]-anfassend); Adj. (3)
 I.) ehrfürchtig
 2124 eulabeia
 < 2126; Subst.fem. (2)
 I.) d. Ehrfurcht
 2125 eulabeomai
 < 2126; Vb.Med. (1)
 I.) ehrfürchtig sein
 1187 dexiolabos
 < 1188 + 2983, (w. rechts-Nehmender; Rechtshänder ?); Subst.mask. (1)
 I.) d. Leichtbewaffnete
Strong: G2983
(lambáno)
forma prolongado de un verbo primario que se usa solo como alternado en ciertos tiempos; tomar (en muchas aplicaciones variadas, literalmente o figurativamente [propiamente objectivamente o activamente, echar mano de; en tanto que G1209 es más bien sub. o pasivamente, haber ofrecido a uno; mientras que G138 es más violento, agarrar o remover]):- entrar, intentar, llevar, aceptar, alcanzar, casar, cobrar, obtener, olvidar, prender, quitar, recibir, recobrar, recoger, sobrecoger, tener, tomar, traer, verdad.
----
Diccionario Tuggy
λαμβάνω
.(imperf. ἐλάμβανον; tiempo futuro λήμψομαι; tiempo futuro voz pasiva λημφθήσομαι; 2 tiempo aoristo ἔλαβον; 1 tiempo aoristo voz pasiva ἐλήφθην; tiempo perfecto εἴληφα). Tomar, agarrar, coger, recibir, obtener, conseguir, quitar, sacar. A.T. אָחַז Isa 33:14. אָרַשׂ pi., 2Sa 3:14. בּוֹא hi., Sal. 77(78):71. הֵא , Gén 47:23. חָזַק hi., Jue 7:20. חָלַק , 2Cr 28:21. יָצָא hi., Esd 1:7. יָרַשׁ , Jer 39:23. יָשַׁב hi. Esd 10:2. לָכַד qal., Jer. 45(38):3. לָכַד ni., Jer. 31(48):41. Muchísimas veces לָקַה qal., Eze 45:18. לָקַח ni., 1Sa 21:7(6). לָקַח pu., Jer. 36(29):22. לָקַח ho.; Isa 49:24. מַלְקוֹחַ Isa 49:25. מְכוּרָה Eze 29:14. מָלֵא , 1Re 18:34(33). מָצָא , Isa 10:10. נָכָה hi., 1 R. 21(20):21. נָפַל hi., Est 3:7. Muchas veces נָשָׂא qal. Eze 36:7. נָשָׂא ni., Dan 11:12. נָשָׂא pi., Amó 4:2. מַשְׂאֵת ; Sof 3:18. נְשָׂא , Esd 5:15. נָשַׂג hi., Sal 68:25(Sal 69:24). סוּר , Est 8:2. עָדָה , Jer. 38(31):4. עָלָה , 1Cr 21:18. פוּק hi., Pro 18:22. צוּר , Deu 14:25. קְבַל pa. Dan 2:6. קוּס hi. Amó 2:11. קָרַב hi., Eze 43:22. קָרַע , 1Re 11:12. שׂוּם ; Isa 57:11. שָׁבָה , 2Cr 14:14(15). תָּפַשׂ qal., Isa 36:1. תָּפַשׂ ni., Jer. 28(51):32. הָרָה , Isa 26:18. נָסָה pi., Deu 28:56. בּוֹשׁ , Isa 19:9. חִיל , Isa 23:5. חָרֵד Isa 10:29. זַלַל , ni., Isa 63:19. N.T. Tomar, coger, recibir, obtener, conseguir, quitar, sacar, aprovecharse de.
A) El sujeto es más o menos activo con referencia a Mat 5:40; Mat 8:17; Mat 10:38; Mat 13:31; Mat 13:33; Mat 17:24-25; Mat 21:39; Mat 25:1; Mat 26:26; Mat 27:6-7; Mar 4:16; Mar 7:27; Mar 12:2-3; Mar 12:8; Mar 14:22; Mar 15:23; Luc 5:5; Luc 7:16; Luc 9:39; Luc 13:21; Luc 19:12; Luc 20:28-31; Jua 1:12; Jua 3:11; Jua 3:32-33; Jua 5:34; Jua 10:18; Jua 12:3; Jua 13:12; Jua 13:20; Jua 18:3; Jua 19:1; Jua 19:23; Jua 19:30; Hch 9:19; Hch 16:3; Hch 27:35; Rom 7:8; Rom 7:11; 1Co 10:13; 2Co 11:20; 2Co 12:16; Gál 2:6; Flp 2:7; Flp 3:12; Heb 5:1; Heb 5:4; Heb 9:19; Heb 11:29; Stg 5:10; 2Jn 1:10; Rev 3:11; Rev 5:8-9; Rev 6:4.
B) El sujeto es más o menos sin actividad con referencia a Mat 7:8; Mat 10:8; Mat 20:9-11; Mat 28:15; Mar 12:40; Luc 11:10; Luc 20:47; Jua 1:16; Jua 4:36; Jua 7:23; Jua 7:39; Jua 13:30; Jua 16:24; Hch 1:20; Hch 2:33; Hch 3:3; Hch 3:5; Hch 17:9; Hch 20:24; Hch 24:27; Hch 25:16; Rom 1:5; Rom 5:11; Rom 13:2; 1Co 2:12; 1Co 3:8; 1Co 3:14; 1Co 4:7; 1Co 14:5; 2Co 11:4; 2Co 11:24; Gál 3:14; 1Ti 4:4; 2Ti 1:5; Heb 2:3; Heb 4:16; Stg 1:7; Stg 1:12; Stg 3:1; Stg 5:7; 2Pe 1:9; 1Jn 2:27; 1Jn 3:22; 2Jn 1:4; Rev 2:28; Rev 14:9; Rev 20:4; Rev 22:17.
----
Diccionario Vine NT
lambano (λαμβάνω, G2983)
, tener, tomar, etc. Se traduce en Mar 12:19 y 21; Luc 20:28 como «casar(se)» (vha : «tome la mujer»). Véanse ACARREAR, TENER, TOMAR, etc.
lambano (λαμβάνω, G2983) , denota bien tomar o recibir. Se traduce con el verbo cobrar en Mat 17:24-25; Hch 28:15 (rv : «tomó»); véanse ACARREAR, RECIBIR, TENER, TOMAR.

lambano (λαμβάνω, G2983) , tomar, recibir. Se traduce con el verbo obtener en Hch 17:9 , de una fianza. Véanse ACEPTAR, RECIBIR, TOMAR, etc.
lambano (λαμβάνω, G2983) , recibir, tomar. Se traduce con el verbo dar en Hch 3:3 : «rogaba que le diesen limosna» (lit:«rogaba recibir limosna»). Véanse ACARREAR, RECIBIR, TENER, TOMAR.
lambano (λαμβάνω, G2983) , tomar, asir, además de su sentido literal (p.ej., Mat 5:40 ; Mat 26:26-27), se emplea metafóricamente, de temor, al tomar este posesión de la gente (Luc 7:16 : «todos tuvieron miedo»; lit: «tomó un temor a todos»); del pecado: «tomando ocasión» (Rom 7:8, Rom 7:11), donde el pecado es contemplado como la corrompida fuente de las acciones, como un elemento interno que emplea el mandamiento para producir malos efectos; del poder de la tentación (1Co 10:13 : «no os ha sobrevenido»; lit: «no os ha tomado»); de tomar un ejemplo (Stg 5:10); de tomar paz de la tierra: «quitar» (Rev 6:4); de Cristo al asumir la forma de siervo (Flp 2:7 : «tomando forma de siervo»); de la legítima asunción de poder, por el Señor, en el futuro (Rev 11:17). Véanse RECIBIR, A, Nº 1, y ACARREAR, ACEPTAR, ALCANZAR, CASAR, COBRAR, DAR, ENTRAR, LLEVAR, OBTENER, OLVIDAR, PERSONAS, PESCAR, PRENDER, QUITAR, RECOGER, SOBREVENIR, TENER, TRAER.
lambano (λαμβάνω, G2983) , tomar, asirse de, recibir. Se traduce en 1Co 9:24 : «uno solo se lleva el premio» (rv , rvr , rvr77 ; Besson, vm : «recibe el premio»). Véanse RECIBIR, TENER, TOMAR, TRAER, etc.

lambano (λαμβάνω, G2983) , véanse RECIBIR, A, Nº 1, TOMAR. Se traduce «recogisteis» (Mat 16:91 , rvr , rvr77 , Besson, lba ; rv , vm : «alzasteis»; v. 10: «recogisteis», rvr , rvr77 , Besson, lba ; rv : «tomasteis»; vm : «alzasteis»). Véanse también ACARREAR, ACEPTAR, ALCANZAR, CASAR, COBRAR, DAR, ENTRAR, LEVAR, OBTENER, OLVIDAR, PERSONAS, PESCAR, PRENDER, QUITAR, RECIBIR, SOBRECOGER, SOBREVENIR, TENER, TRAER.

lambano (λαμβάνω, G2983) , recibir, tomar. Se traduce «prender» en Rev 2:23. Es omitido en los textos más comúnmente aceptados. Véase RECIBIR, etc.

lambano (λαμβάνω, G2983) , tomar, recibir. Se traduce con el verbo «alcanzar» en Flp 3:12; «recibir» (vm ); Heb 4:16. Véanse ACARREAR, (HACER) TENER, TOMAR, RECIBIR, etc.
lambano (λαμβάνω, G2983) , traducido «traer» y «trajimos» en Mat 16:5, Mat 16:7 (rv : «tomar»: «tomamos», respectivamente), significa propiamente tomar, recibir; véase RECIBIR, A, Nº 1.

lambano (λαμβάνω, G2983) , recibir, tomar. Se emplea metafóricamente en 1Co 10:13 , del poder de la tentación: «No os ha sobrevenido»; en rv : «No os ha tomado». Véanse RECIBIR, A, Nº 1, TOMAR, y también ACEPTAR, etc.
lambano (λαμβάνω, G2983) , además de su significado literal de tomar, asirse de, se utiliza metafóricamente, entre otros casos, de asombro: «sobrecogidos de asombro»; rv : «tomó espanto a todos». Véase TOMAR, etc.
lambano (λαμβάνω, G2983) denota tanto tomar como recibir. En Rom 13:2 se traduce en la rvr como «acarrear». La vm lo vierte como «sobre sí recibirán condenación». Véanse ACARREAR, (HACER) ACEPTAR, ALCANZAR, CASARSE, COBRAR, DAR, ENTRAR, LLEVAR, OBTENER, PESCAR, PRENDER, QUITAR, RECIBIR, RECOGER, SOBRECOGER, SOBREVENIR, TENER, TOMAR, TRAER.
lambano (λαμβάνω, G2983) , denota bien tomar o recibir: (I) literalmente: (a) sin un objeto, en contraste a pedir, p.ej., Mat 7:8 : «recibe»; Mar 11:24 : «que lo recibiréis» (vm : «que lo recibisteis ya»; rvr77 : «que lo estáis recibiendo»); en el original no hay objeto; lit. «que habéis recibido»; (b) en contraste a dar, p.ej., Mat 10:8 : «recibisteis»; Hch 20:35 : «recibir»; (c) con objetos, sea que se trate de cosas, p.ej., Mar 10:30 : «reciba cien veces más»; Luc 18:30 : «que no haya de recibir mucho más» (en los mss. más comúnmente aceptados; en tr se utiliza Nº 4); Jua 13:30 : «Cuando … hubo tomado el bocado»; Hch 9:19 : «habiendo tomado alimento»; 1Co 9:25 : «recibir una corona corruptible»; o personas, p.ej., Jua 6:21 : «le recibieron»; Jua 13:20 : «El que recibe al que yo enviare»; Jua 16:14 : «tomará»; 2Jn 1:10 : «no lo recibáis». En Mar 14:65 : «le daban de bofetadas» es, lit. «le recibieron a bofetadas»; así lo traducen rvr77 : «los guardias le recibieron a bofetadas»; lba : «los oficiales le recibieron a bofetadas»; por su parte, nvi traduce coloquialmente: «también los guardias la tomaron con él a bofetadas»; esto puede calificarse de vulgarismo; (II) metafóricamente, de la Palabra de Dios (Mat 13:20 : «que … la recibe con gozo»; Mar 4:16, Mar 4:11 : «la reciben con gozo»); los dichos de Cristo (Jua 12:48 : «el que … no recibe mis palabras»); el testimonio de Cristo (Jua 3:11 : «no recibís nuestro testimonio»); un ciento en esta vida, y vida eterna en el mundo venidero (Mar 10:30); misericordia (Heb 4:16 : «alcanzar», rv , rvr , rvr77 ; Besson: «recibamos»); una persona (prosopon , véase ROSTRO) Luc 20:21 : «no haces acepción de persona»; lit. «no recibes la cara»; Gál 2:6 : «Dios no hace acepción de personas». Se trata de una expresión utilizada en el AT, bien en el sentido de ser gentil o amable hacia alguien (p.ej., Gén 19:21 ; Gén 32:20), o, en sentido negativo, en el sentido de ser imparcial (p.ej., Lev 19:15 ; Deu 10:17). Este último es el sentido que tiene en los dos pasajes del NT acabados de mencionar; véase PERSONAS(ACEPCIÓN DE). En Flp 3:12 se traduce: «No que lo haya alcanzado» (rvr ). Este verbo, sin embargo, no significa «alcanzar» (contrastar con katantao , alcanzar, llegar, v. 11; véanse ALCANZAR, LLEGAR, etc.). Moule traduce este pasaje así: «No que yo haya ya recibido»; vm traduce «No que yo haya recibido», esto es, el premio. Véanse ACARREAR, ACEPTAR, ALCANZAR, CASAR, COBRAR, DAR, ENTRAR, LLEVAR, OBTENER, OLVIDAR, PESCAR, PRENDER, QUITAR, RECOGER, SOBRECOGER, SOBREVENIR, TENER, TOMAR, TRAER.
Nota : Lambano y prosopon están combinados en los nombres prosopolempsia , acepción de personas, y prosopolemptes , uno que hace acepción de personas, así como en el verbo prosopolempteo , hacer acepción de personas; véase PERSONAS(ACEPCIÓN DE).
lambano (λαμβάνω, G2983) , tomar. Se traduce «quitarte» en Mat 5:40 , de quitar la túnica (rv : «tomarte»); Rev 6:4 : «de quitar» (rv , rvr ); véanse RECIBIR, TOMAR, y también ACARREAR, ACEPT AR, ALCANZAR, CASAR, COBRAR, DAR, ENTRAR, LLEVAR, OBTENER, OLVIDAR, PERSONAS, PESCAR, PRENDER, RECOGER, SOBRECOGER, SOBREVENIR, TENER, TRAER .

lambano (λαμβάνω, G2983) , casi sinónimo de decomai . Es distinto de este en que en algunas ocasiones significa recibir como acción meramente impulsiva, sin significar necesariamente una recepción favorable (Gál 2:6). Véanse ACARREAR, (HACER) TENER, TOMAR.
Nota : El verbo caritoo , hacer aceptable, se traduce como «hizo aceptos» en Efe 1:6 (rv ); «nos ha colmado» (rvr ); «de que nos hizo merced» (vm ).
lambano (λαμβάνω, G2983) , recibir, tomar. Este término se traduce con el verbo entrar en Mat 27:1 : «entraron en consejo», lit: «tomaron consejo». Véanse RECIBIR, TOMAR, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 3284)
λαμβάνω (lambanō): vb.; ≡ DBLHebr 4374, 5951; Strong 2983; TDNT 4.5-1. LN 18.1 tomar, sujetar, agarrar (Hch 27:35); 2. LN 57.55 adquirir, obtener la posesión de algo (Mat 5:40); 3. LN 57.125 recibir, aceptar un objeto o beneficio (Rev 22:17); 4. LN 57.65 cobrar, impuestos o intereses (Mat 17:24); 5. LN 30.86 seleccionar, escoger, preferir (Heb 5:1); 6. LN 31.50 llegar a creer, aceptar y recibir como verdadero (Jua 12:48); 7. LN 88.146 explotar a alguien mediante el engaño (2Co 11:20); 8. LN 90.63 experimentar, pasar por una situación o experiencia (Jua 7:23); 9. LN 90.85 causar una vivencia, con la implicación de algo penoso (Mar 14:65); 10. LN 49.10 ponerse (la ropa) (Jua 13:12); 11. LN 90.48 hacer, realizar; un indicador del agente que ejecuta la acción (Mat 27:7); 12. LN 25.157 λαμβάνω θάρσος (lambanō tharsos), cobrar ánimo (Hch 28:15+); 13. LN 24.83 λαμβάνω τὸν σταυρόν (lambanō ton stauron), sufrir (hasta la muerte) (Mat 10:38); 14. LN 37.65 λαμβάνω βασιλείαν (lambanō basileian), convertirse en rey, literalmente, heredar la corona (Luc 19:12, Luc 19:15; Rev 17:12+); 15. LN 68.58 πεῖραν λαμβάνω (peiran lambanō), intentar (Heb 11:29, Heb 11:36+); 16. LN 88.238 λαμβάνω πρόσωπον (lambanō prosōpon), mostrar favoritismo, juzgar con parcialidad (Luc 20:21; Gál 2:6+)
Hомер Стронга: G2983
Оригинал: λαμβανω
Транслитерация: ламвано
Произношение: ламва́но
Часть речи: Глагол
Этимология: провинциальная форма первичного глагола, which is use only as альтернативной in certain tenses - 1. брать, хватать, обхватывать; 2. получать, принимать. Словарь Дворецкого: λαμβανω тж. med. (fut. ληψομαι - ион. λαμφομαι, Новый Завет λημφομαι, дор. λαψουμαι, aor. 2 ελαβον, ελλαβον и λαβον, pf. ειληφα; med. : aor. ελαβομην, ελλαβομην и λελαβομην; pass. : fut. ληφθησομαι, aor. εληφθην - ион. ελαμφθην, pf. ειλημμαι; imper. λαβε и λαβε; adj. verb. ληπτος, ληπτεος - ион. λαμπτεος; inf. aor. 2 λαβειν) 1) брать, хватать Пр.: (χειρη χειρα, χειρεσσι φιαλαν Гомер (X-IX вв. до н. э.); εν χεροιν στεφη Софокл (ок. 496-406 до н. э.); βιβλιον Новый Завет) ελλαβετο σχεδιης Гомер (X-IX вв. до н. э.) — (Одиссей) ухватился за плот; λαβων κυσε χειρα Гомер (X-IX вв. до н. э.) — он схватил и поцеловал руку (Одиссея) 2) обхватывать, обнимать Пр.: (γουνατα τινος, γουνων τινα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) 3) брать с собой, уводить Пр.: (εταρους Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ξυμπαραστατην λ. τινα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — брать кого-л. с собой в помощники; λαβοντες του βαρβαρικου στρατου Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — взяв с собой иноземный отряд 4) захватывать, угонять, уносить, похищать Пр.: (ιππους, τα μηλα, κτηματα πολλα Гомер (X-IX вв. до н. э.)) ζωντες ελαμφθησαν Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — они были захвачены живьем 5) отнимать Пр.: (χιτωνα τινος Новый Завет) 6) захватывать, завладевать Пр.: (Σικελιαν, αιχμαλωτους Лисий (ок. 445-380 до н. э.); βασιλειαν εαυτω Новый Завет) αρχης λαβεσθαι καη κρατους τυραννικου Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — захватить господство и царскую власть 7) (о чувствах и т. п. ) охватывать Пр.: (χολος λαβε τινα Гомер (X-IX вв. до н. э.); λαμβανεσθαι ερωτι Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); εκστασις ελαβεν απαντας Новый Завет) λαβεσθαι υπο νοσου Геродот (ок. 484-425 до н. э.) и νοσω Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — заболеть; ο δαιμων τινα λελαβηκε Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — божество вселилось в кого-л. ; Ρεα ληφθηναι Лукиан (ок. 120-190) — быть одержимым Реей; κνεφας λαμβανει τεμενος αιθερος Эсхил (525/4-456 до н. э.) — тьма покрывает небесный свод 8) (в качестве гостя) принимать Пр.: (τινα εις οικιαν Новый Завет) 9) связывать, обязывать Пр.: (τινα πιστι καη ορκιοισι Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) αραιον λ. τινα Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — связать кого-л. заклятьем 10) захватывать, застигать, ловить Пр.: (τον αυτοχειρα του φονου Софокл (ок. 496-406 до н. э.); κλεπτοντα τινα Аристофан (ок. 450-385 до н. э.)) λ. τινα ψευδομενον Платон (427-347 до н. э.) — уличить кого-л. в обмане; δρων ειλημμενος Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — захваченный на месте преступления 11) натыкаться, (случайно) встречать, находить Пр.: (τινα εν κακοις Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 12) (о взысканиях) налагать Пр.: (ποινας Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); δικην Лисий (ок. 445-380 до н. э.) - ср. 21; ζημιαν или τιμωριαν Демосфен (384-322 до н. э.)) 13) возлагать на себя, надевать Пр.: (Ελληνιδα εσθητα Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 14) перен. схватывать, воспринимать, созерцать Пр.: (θεαν ομμασιν Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 15) постигать, усваивать, понимать Пр.: (νοω Геродот (ок. 484-425 до н. э.) и εν νω Полибий (ок. 200-120 до н. э.); εν τη γνωμη Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.); τη διανοια Платон (427-347 до н. э.)) 16) (вос)принимать Пр.: λαβειν προς ατιμιαν Плутарх (ок. 46-126) — воспринять как оскорбление; το πραγμα μειζονως λαβειν Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — принять дело всерьез; λαβετε τους λογους με πολεμιως Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — не примите этих слов в неприязненном смысле; λαβειν τι προς δεος Плутарх (ок. 46-126) — испугаться чего-л. ; θανατον λαβειν Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — принять смерть, умереть; τα εξ αρχης ληφθεντα Аристотель (384-322 до н. э.) — принятые вначале положения; αι ειλημμεναι προτασεις Аристотель (384-322 до н. э.) — допущенные положения; ου λ. προσωπον Новый Завет — не взирать на лица, т. е. относиться беспристрастно 17) предпринимать Пр.: (πειραν τινος Новый Завет) συμβουλιον λαβειν Новый Завет — устроить совещание 18) объяснять, истолковывать Пр.: (περι τινος τι εστι Аристотель (384-322 до н. э.)) ταυτη ταυτα ελαμβανον Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — они так объяснили эти (слова) 19) оценивать, определять Пр.: (τεν ξυμμετρησιν τινος Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 20) полагать, считать Пр.: (ποθεινοτερον τι Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) 21) получать, (при)обретать Пр.: (κερδος Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); ονομα Платон (427-347 до н. э.); δοξαν παρα ανθρωπων Новый Завет) λ. υψος Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — расти в высоту; λαβειν κλεος Гомер (X-IX вв. до н. э.), Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — стяжать славу; λαβειν ανα δηναριον Новый Завет — получить по динарию; γελωτα μωριαν τε λ. εν τινι Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — стать за (свое) неразумие посмешищем у кого-л. ; αιτιαν απο τινος λ. Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — навлечь на себя упреки с чьей-л. стороны; λ. δικην Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — получать или нести наказание (ср. 12); λαβειν τεν αξιην Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — получить по заслугам 22) получать, извлекать Пр.: (οινον εκ του χωριου Аристофан (ок. 450-385 до н. э.); λ. μισθον εκ της αρχης Платон (427-347 до н. э.)) 23) приобретать, покупать Пр.: λ. τι δραχμης Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — покупать что-л. за драхму или по драхме 24) доходить, достигать Пр.: προς το μνηστευεσθαι λ. ηλικιαν Исократ (436-338 до н. э.) — достигнуть брачного возраста; λ. νοστον Эврипид (ок. 480-406 до н. э.) — дождаться возвращения на родину; λαβεσθαι των ορων Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — углубиться в горы; λαβεσθαι Δηλου Лисий (ок. 445-380 до н. э.) — прибыть в Делос; τεν Ιδην λαβων ες αριστερεν χερα Геродот (ок. 484-425 до н. э.) — оставив слева (гору) Иду; πρωτον αληθειας λαβου Платон (427-347 до н. э.) — прежде всего узнай истину 25) начинать ощущать, ощутить, почувствовать Пр.: (οργην Эврипид (ок. 480-406 до н. э.); φοβον Софокл (ок. 496-406 до н. э.); ευνοιαν Лисий (ок. 445-380 до н. э.)) λ. θυμον Гомер (X-IX вв. до н. э.) — воспрянуть духом; λ. αιδω Софокл (ок. 496-406 до н. э.) — ощутить стыд, устыдиться; ληθην λαβειν τινος Новый Завет — забыть о чем-л.
Numéro de Strong: G2983
Mot: λαμβάνω  (lambano)
prendre, recevoir, se consulter, emporter, percevoir, ramasser, se saisir, tenir (conseil), délibérer, épouser, se marier, être jugé, regarder, être investi, ... ; 263
Strong: G2983
Word: λαμβάνω
lambano {lam-ban'-o}
一基本動詞的擴展型,在幾個時態中僅僅用來作代替的字;動詞
➊拿,拿住。拿在手裡
➋移走
➌取得,拿到
➍接受(付款)
➎納入
➏選擇(來5:1)
➐領受(為真)
➑領悟,成為己有(腓3:12)
➒特殊用法:偏愛,鼓起勇氣嘗試,徵詢
➓接受,得到,獲得回
同義字見G5877
Strong: G2983
λαμβάνω (lambánō) {lam-ban'-o}
λαμβανω - lambano forma prolongada de um verbo primario que e usado apenas como um substituto em certos tempos tdnt - 4 5 495 v 1 pegar 1a pegar com a mao agarrar alguma pessoa ou coisa a fim de usa-la 1a1 pegar algo para ser carregado 1a2 levar sobre si mesmo 1b pegar a fim de levar 1b1 sem a nocao de violencia i e remover levar 1c pegar o que me pertence levar para mim tornar proprio 1c1 reinvindicar procurar para si mesmo 1c1a associar consigo mesmo como companhia auxiliar 1c2 daquele que quando pega nao larga confiscar agarrar apreender 1c3 pegar pelo astucia nossa captura usado de cacadores pescadores etc lograr alguem pela fraude 1c4 pegar para si mesmo agarrar tomar posse de i e apropriar-se 1c5 capturar alcancar lutar para obter 1c6 pegar um coisa esperada coletar recolher tributo 1d pegar 1d1 admitir receber 1d2 receber o que e oferecido 1d3 nao recusar ou rejeitar 1d4 receber uma pessoa tornar-se acessivel a ela 1d41 tomar em consideracao o poder nivel ou circunstancias externas de alguem e tomando estas coisas em conta fazer alguma injustica ou negligenciar alguma coisa 1e pegar escolher selecionar 1f iniciar provar algo fazer um julgamento de experimentar 2 receber o que e dado ganhar conseguir obter ter de volta sinonimos ver verbete G5877


Webster Concordance (1833)
Strong: G2983
Transliter & Pronounc: lambano {lam-ban'-o}
Total Webster Occurrences: 272

accepteth, 1
Gal 2:6

asked, 1
Acts 3:3

attained, 1
Phil 3:12

away, 1
Matt 5:40

began, 1
Heb 2:3

brought, 1
Matt 16:8

call, 1
2Tim 1:5

came, 2
Luke 7:16; Acts 24:27

caught, 3
Matt 21:39; Mark 12:3; 2Cor 12:16

didst, 1
1Cor 4:7

do, 2
Matt 17:25; Heb 11:29

forgotten, 1
2Pet 1:9

had, 2
Mark 12:22; Heb 11:36

hadst, 1
1Cor 4:7

hath, 2
Acts 25:16; 1Cor 10:13

have, 4
John 1:16; Rom 5:11; Rom 8:15; 2Cor 11:4

held, 1
Matt 12:14

him, 1
Phil 2:7

let, 1
Acts 1:20

obtain, 2
1Cor 9:25; Heb 4:16

receive, 57
Matt 10:41; Matt 19:29; Matt 20:7; Matt 20:10; Matt 21:22; Matt 21:34; Matt 23:14; Mark 4:16; Mark 10:30; Mark 11:24; Mark 12:2; Mark 12:40; Luke 19:12; Luke 20:47; John 3:11; John 3:27; John 5:34; John 5:41; John 5:43(2); John 5:44; John 7:39; John 14:17; John 16:14; John 16:24; Acts 1:8; Acts 2:38; Acts 3:5; Acts 8:15; Acts 8:19; Acts 10:43; Acts 20:35; Acts 26:18; Rom 5:17; Rom 13:2; 1Cor 3:8; 1Cor 3:14; 1Cor 4:7(2); 1Cor 14:5; 2Cor 11:4; Gal 3:14; Heb 7:5; Heb 7:8; Heb 9:15; Heb 11:8; Jas 1:7; Jas 1:12; Jas 3:1; Jas 4:3; 1John 3:22; 1John 5:9; 2John 1:10; Rev 4:11; Rev 5:12; Rev 17:12; Rev 18:4

received, 55
Matt 10:8; Matt 17:24; Matt 20:9; Matt 20:10; Matt 20:11; Matt 25:16; Matt 25:18; Matt 25:20; Matt 25:22; Matt 25:24; Mark 15:23; Luke 19:15; John 1:12; John 1:16; John 3:33; John 6:21; John 10:18; John 13:30; John 17:8; John 18:3; John 19:30; Acts 2:33; Acts 7:53; Acts 8:17; Acts 9:19; Acts 10:47; Acts 16:24; Acts 19:2; Acts 20:24; Acts 26:10; Rom 1:5; Rom 4:11; Rom 5:11; Rom 8:15(2); 1Cor 2:12; 1Cor 4:7; 2Cor 11:4; 2Cor 11:24; Col 4:10; 1Tim 4:4; Heb 2:2; Heb 10:26; Heb 11:11; Heb 11:13; Heb 11:35; 1Pet 4:10; 2Pet 1:17; 1John 2:27; 2John 1:4; Rev 2:27; Rev 3:3; Rev 17:12; Rev 19:20; Rev 20:4

receiveth, 18
Matt 7:8; Matt 10:41; Matt 13:20; Luke 11:10; John 3:32; John 4:36; John 7:23; John 12:48; John 13:20(4); 1Cor 9:24; Heb 7:9; Jas 5:7; Rev 2:17; Rev 14:9; Rev 14:11

receiving, 1
Acts 17:15

take, 28
Matt 15:26; Matt 16:5; Matt 17:25; Matt 26:26; Matt 26:52; Mark 7:27; Mark 8:14; Mark 12:19; Mark 14:22; Luke 20:28; Luke 22:17; John 6:7; John 10:17; John 10:18; John 16:15; John 18:31; John 19:6; Acts 1:20; Acts 1:25; Acts 15:14; 1Cor 11:24; Jas 5:10; Rev 3:11; Rev 5:9; Rev 6:4; Rev 10:8; Rev 10:9; Rev 22:17

taken, 11
Matt 16:7; Matt 27:59; Matt 28:12; Mark 6:41; Luke 5:5; John 13:12; Acts 2:23; Acts 17:9; 1Cor 10:13; Heb 5:1; Rev 5:8

taketh, 5
Matt 10:38; Luke 9:39; John 21:13; 2Cor 11:20; Heb 5:4

taking, 4
Rom 7:8; Rom 7:11; 2Cor 11:8; 3John 1:7

that, 1
Matt 17:27

thee, 1
Rev 11:17

thou, 1
Luke 20:21

took, 55
Matt 8:17; Matt 13:31; Matt 13:33; Matt 14:19; Matt 15:36; Matt 21:35; Matt 22:15; Matt 25:1; Matt 25:3(2); Matt 25:4; Matt 26:26; Matt 26:27; Matt 27:1; Matt 27:6; Matt 27:7; Matt 27:9; Matt 27:24; Matt 27:30; Matt 27:48; Matt 28:15; Mark 8:6; Mark 9:36; Mark 12:8; Mark 12:20; Mark 12:21; Mark 14:22; Mark 14:23; Luke 6:4; Luke 9:16; Luke 13:19; Luke 13:21; Luke 20:29; Luke 20:30; Luke 20:31; Luke 22:19; Luke 24:30; Luke 24:43; John 6:11; John 12:3; John 12:13; John 13:4; John 19:1; John 19:23; John 19:27; John 19:40; Acts 9:25; Acts 16:3; Acts 27:35; Acts 28:15; 1Cor 11:23; Heb 9:19; Rev 5:7; Rev 8:5; Rev 10:10

up, 2
Matt 16:9; Matt 16:10

were, 1
Luke 5:26

ye, 2
John 20:22; Gal 3:2
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G2983 - λαμβάνω - [999 x]
Display settings Display settings