SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G4185 G4186 G4187 G4188 G4189         G4191G4192G4193G4194G4195

Cognate Strong's numbers: G4189, G4191

Strong: G4190
πονηρός, ά, όν  [ponéros]
zlý, špatný, ničemný; nemocný, zkažený; bolestivý (ἕλκος vřed), zhoubný ¦¦ ὁ πονηρός zlý člověk; Zlý (tj. ďábel) ¦ τὸ πονηρόν zlo, zlá věc / myšlenka [78]
Strong: G4190
Word: πονηρος
Pronounc: pon-ay-ros'
Orig: from a derivative of 4192; hurtful, i.e. evil (properly, in effect or influence, and thus differing from 2556, which refers rather to essential character, as well as from 4550, which indicates degeneracy from original virtue); figuratively, calamitous; also (passively) ill, i.e. diseased; but especially (morally) culpable, i.e. derelict, vicious, facinorous; neuter (singular) mischief, malice, or (plural) guilt; masculine (singular) the devil, or (plural) sinners:--bad, evil, grievous, harm, lewd, malicious, wicked(-ness). See also 4191. G4192 G2556 G4550 G4191
Use: TDNT-6:546,912 Adjective
HE Strong: H343 H873 H1681 H1800 H7200 H7227 H7451 H7489 H7489 H7563 H8441

1) full of labours, annoyances, hardships
1a) pressed and harassed by labours
1b) bringing toils, annoyances, perils; of a time full of peril to Christian faith and steadfastness; causing pain and trouble
2) bad, of a bad nature or condition
2a) in a physical sense: diseased or blind
2b) in an ethical sense: evil wicked, bad

For Synonyms see entry G5908
The word is used in the nominative case in Mt 6:13. This usually denotes a title in the Greek. Hence Christ is saying, deliver us from "The Evil", and is probably referring to Satan.
Strong: G4190
Word: πονηρός
Transliter: ponēros
Pronounc: pon-ay-ros'
From a derivative of G4192; hurtful that is evil (properly in effect or influence and thus differing from G2556 which refers rather to essential character as well as from G4550 which indicates degeneracy from original virtue); figuratively calamitous; also (passively) ill that is diseased; but especially (morally) culpable that is derelict6
vicious facinorous; neuter (singular) mischief malice or (plural) guilt; masculine (singular) the devil or (plural) sinners: - bad evil grievous harm lewd malicious wicked (-ness). See also G4191.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G4190
poneros Synonyme siehe: G5929 < Abl. 4192 (w. Mühe machend); Adj. (78)
 Gräz. urspr.: mit Arbeit überhäuft; mühselig.
 I.) böse
  1) im körperlichen Sinn: krank, blind, in einem schlechten körperlichen Zustand; bösartig, schmerzlich; verdorben, unbrauchbar, wertlos. Mt 7:17,18 Re 16:2
  2) im moralisch-sittlichen Sinn von Personen oder Dingen: böse, schlecht, korrupt, verkommen, schlimm. Mt 7:11 Ac 17:5 18:14 19:15 Eph 5:16 2Th 3:2 2Ti 3:13 4:18* uva.
  3) übertr.: "böses" Auge, d. neidische und habsüchtige Blick (vgl. die Angst vor dem "bösen Blick" im Orient). Mt 20:15 6:23 Lu 11:34
  4) subst.: d. Böse:
   4a) ein böser Mensch: d. Missetäter, Bösewicht. De 17:7 21:21 Mt 5:39,45 Lu 6:35 1Co 5:13* ua.
   4b) als Umschreibung für d. Teufel: der Böse schlechthin. Mt 5:37* ua.
   4c) das Böse: böse Gedanken, Handlungen oder Dinge. 2Ki 21:2 Mt 9:4 Lu 6:45 Ro 12:9 1Th 5:22* ua.
Strong: G4190
(ponerós)
de un derivado de G4192; dañino, i.e. malo, mal (propiamente en efecto o influencia, y por eso difiriendo de G2556, que se refiere más bien a carácter esencial, al igual que de G4550, que indica degeneración de la virtud original); figurativamente calamitoso; también (pasivamente) enfermo, i.e. con enfermedad; pero específicamente (moralmente) culpable, i.e. delincuente, vicioso, facineroso; neutro (singular) trastada, malicia, o (plural) culpa; masculino (singular) el diablo, o (plural) pecador:- peor, perverso, perversa, crimen enorme, envidia, mal, maldad, maligno, maligna, malo, mala, malvado, malvada, malas cosas. Véase también G4191.
----
Diccionario Tuggy
πονηρός
, ά, όν. Malvado, malo, maligno, perverso, pecaminoso. A.T. אֵיד , Abd 1:13. בִּאישׁ , Esd 4:12. דַּל , Gén 41:19. La mayoría de las veces רַע , Gén 2:9. רֹעַ , Deu 28:20. רָעָה ; Gén 44:4. רָעַע qal., 1Cr 21:7. רָעַע hi., Isa 14:20. רָשָׁע 2Sa 4:11. תּוֹעֵבָה , Eze 11:21. רָעַע hi., Isa 31:2. רָעַע , Neh 2:10. רָעַע , 1Sa 8:6. רָעָה Jer 23:14. רַע , Job 1:1. דִּבָּה , Núm 14:36. רָעַע hi., Gén 44:5. רָעַע , Gén 38:10. רָעָה ; Gén 39:9. רָעָה , Isa 3:9. רַב , 2Cr 21:15. N.T. Malvado, malo, maligno, perverso, pecaminoso.
A) adj.: Mat 6:23; Mat 7:11; Mat 7:17-18; Mat 12:34; Mat 12:35; Mat 12:39; Mat 12:45; Mat 15:19; Mat 16:4; Mat 18:32; Mat 20:15; Mat 25:26; Mar 7:22; Luc 6:22; Luc 7:21; Luc 8:2; Luc 11:13; Luc 11:29; Luc 11:34; Luc 19:22; Jua 3:19; Jua 7:7; Hch 18:14; Hch 19:12-13; Hch 19:15-16; Gál 1:4; Efe 5:16; Efe 6:13; Col 1:21; 2Ts 3:2; 1Ti 6:4; 2Ti 3:13; 2Ti 4:18; Heb 3:12; Heb 10:22; Stg 2:4; Stg 4:16; 1Jn 3:12; 2Jn 1:11; 3Jn 1:10; Rev 16:2.
B) sust.: Mat 5:11; Mat 5:39; Mat 5:45; Mat 9:4; Mat 12:35; Mat 13:49; Mat 22:10; Mar 7:23; Luc 3:19; Luc 6:45; Hch 25:18; Hch 28:21; Rom 12:9; 1Co 5:13; 1Ts 5:22.
C) Uso especial de πονηρός = El maligno = el diablo : Mat 5:37; Mat 6:13; Mat 13:19; Mat 13:38; Jua 17:15; Efe 6:16; 2Ts 3:3; 1Jn 2:13-14; 1Jn 3:12; 1Jn 5:18-19.
----
Diccionario Vine NT
poneros (πονηρός, G4190)
, relacionado con ponos , trabajo, esfuerzo doloroso, denota un mal que causa labores, dolor, tristeza, un mal maligno (véase Nº 1). Se utiliza: (a) con el significado de malo, indigno, en el sentido físico (Mat 7:17-18); en el sentido moral o ético, malo, perverso, de personas (p.ej., Mat 7:11 ; Luc 6:45 ; Hch 17:5 ; 2Ts 3:2 ; 2Ti 3:13); de espíritus malvados (p.ej., Mat 12:45 ; Luc 7:21 ; Hch 19:12-13, Hch 19:15-16); de una generación (Mat 12:39, Mat 12:45; Mat 16:4; Luc 11:29); de cosas (p.ej., Mat 5:11 ; Mat 6:23; Mat 20:15; Mar 7:22; Luc 11:34 ; Jua 3:19 ; Jua 7:7; Hch 18:14 ; Gál 1:4 ; Col 1:21 ; 1Ti 6:4 ; 2Ti 4:18 ; Heb 3:12 ; Heb 10:22; Stg 2:4 ; Stg 4:16; 1Jn 3:12 ; 2Jn 1:11 ; 3Jn 1:10); (b) con el significado de laborioso, doloroso (Efe 5:16 ; Efe 6:13; Rev 16:2). Cf. poneria , iniquidad, maldad. Para su utilización como nombre véase B, Nº 6.

poneros (πονηρός, G4190) , penoso, malo. Se traduce «pestilente» en Rev 16:2 , de una úlcera provocada en retribución judicial. Véase MAL, A, Nº 2, B, Nº 6, MALIGNO, etc.
poneros (πονηρός, G4190) , véanse MAL, A, Nº 2 y B, Nº 6. Se traduce «malvado» en Mat 18:32 , del siervo implacable; véase también MALIGNO, MALO, PEOR, PERVERSO, PESTILENTE.

poneros (πονηρός, G4190) , malo. Se usa en grado comparativo en Mat 12:45 , traducido «peores»; lit., «más malos». Véanse MAL, A, Nº 2, MALIGNO, MALVADO, PERVERSO, PESTILENTE.

jesson o jetton (ἥσσων, G2276)
, menos, inferior, utilizado en forma neutra, después de epi , se traduce «peor» en 1Co 11:17. En 2Co 12:15 se utiliza el neutro adverbialmente, traducido «menos». Véase MENOS.¶
Nota : Para elasson o elatton , traducido en Jua 2:10 (rv ): «que es peor» (rvr : «el inferior»), véanse INFERIOR, A, MENOR, Nº 2.
poneros (πονηρός, G4190) , adjetivo (A, Nº 2). Se usa como nombre: (a) de Satanás como el malo («mal», Mat 5:37 ; Mat 6:37; Luc 11:4 ; Jua 17:15 ; 2Ts 3:3); (b) de seres humanos, «malo», «malos», véase MALO; (c) neutro, «mal» (Mat 9:4 , lit:«cosas malas»; Hch 28:21 : «algún mal»). Véanse MALIGNO, MALO, MALVADO, PERVERSO, PESTILENTE.

poneros (πονηρός, G4190) , relacionado con ponos , labor penosa, expresa especialmente la forma activa del mal, y tiene prácticamente el mismo significado que (b) en Nº 1. Se usa, p.ej., de pensamientos (Mat 15:19 ; cf. kakos en Mar 7:21); de habla (Mat 5:11 ; cf. kakos , en 1Pe 3:10); de acciones (2Ti 4:18). Cuando kakos y poneros van juntos, kakos va siempre delante y significa malo en carácter, bajo, poneros , malo en sus efectos, maligno; véanse 1Co 5:8 ; Rev 16:2. Kakos tiene un significado más amplio, y poneros un significado más intenso. Solo poneros se usa de Satanás, y tiene su traducción correcta como «el maligno» (p.ej., Mat 5:37 : «mal» (rvr ; rvr77 : «del maligno») y cinco veces en 1 Juan (Mat 2:13-14; Mat 3:12; Mat 5:18-19); de demonios (p.ej., Luc 7:21). Véanse MAL, A, Nº 2 y B, Nº 6; MALIGNO, Nº 2, MALVADO, PEOR, PERVERSO, PESTILENTE.

poneros (πονηρός, G4190) , véanse MAL, A, Nº 2, B, Nº 6. Se traduce «maligno»: (a) del ojo (Mat 6:23 ; Luc 11:34); (b) de palabras ( 3Jn 1:10); (c) como nombre propio, de Satanás, el «Maligno» (Efe 6:16 ; 1Jn 2:13-14; 1Jn 3:12; 1Jn 5:18), véanse también MALO, MALVADO, PEOR, PERVERSO, PESTILENTE.

poneros (πονηρός, G4190) , véase MAL, A, Nº 2, B, Nº 3. Se traduce «perverso» en 1Co 5:13 ; véanse también MALIGNO, MALVADO, PESTILENTE, etc.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 4505)
πονηρός (ponēros), ά (a), όν (on): adj.; ≡ DBLHebr 8273; Strong 4190 & 4191; TDNT 6.546-1. LN 88.110 perverso, malvado, malo, moralmente corrupto (Mat 5:11); 2. LN 65.27 inútil, con fallas graves, que carece de valor (Mat 7:17); 3. LN 88.314 culpable, el resultado de una acción mala (Heb 10:22); 4. LN 23.149 estar enfermo, padecer una enfermedad (Luc 11:34); 5. LN 88.165 ὀφθαλμὸς πονηρός (ophthalmos ponēros), celoso, envidioso (Mat 20:15; Mar 7:22+), para otra interpretación, ver siguiente; 6. LN 57.108 ὀφθαλμὸς πονηρός (ophthalmos ponēros), tacaño (Mat 20:15+), para otra interpretación, ver anterior; 7. LN 12.35 ὁ Πονηρός (ho Ponēros), el Maligno (Mat 5:37; Mat 6:13; Mat 13:19, Mat 13:38; Jua 17:15; Efe 6:16; 2Ts 3:3; 1Jn 2:13-14; 1Jn 3:12; 1Jn 5:18-19+); 8. LN 12.38 πνεῦμα πονηρόν (pneuma ponēron), espíritu malo (Mat 12:45; Luc 7:21; Luc 8:2; Luc 11:26; Hch 19:12-13, Hch 19:15-16+); 9. LN cf. 88.23 crimen, un mal legalmente imputable (Hch 25:18)
Hомер Стронга: G4190
Оригинал: πονηρος
Транслитерация: понэрос
Произношение: пοнырόс
Часть речи: Прилагательное
Этимология: производное от G4192 - 1. плохой, дурной, скверный, негодный; 2. злой, лукавый; как сущ. зло, худо;
LXX: H7451 (רַע‎).
Синонимы: G2556 (κακος), G5337 (φαυλος); Словарь Дворецкого: πονηρος I 3 1) плохой, дурной, скверный Пр.: (πραγματα Лисий (ок. 445-380 до н. э.); σωμα и εξις σωματος Платон (427-347 до н. э.)) πονηρα αρχη Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — плохое начало 2) негодный, испорченный Пр.: (τροφη Платон (427-347 до н. э.)) 3) бесчестный, низкий, подлый Пр.: (τα εργα Платон (427-347 до н. э.); ανηρ Софокл (ок. 496-406 до н. э.)) 4) злой, враждебный Пр.: (τοις φιλοις, προς αλληλους Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.)) 5) трусливый, малодушный Пр.: πονηρα χρωματα Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.) — трусливая бледность II ο 1) негодяй, мошенник, плут Пр.: π. κακ πονηρων Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — мошенник из мошенников; πονω π. Аристофан (ок. 450-385 до н. э.) — злостный негодяй 2) лукавый, т. е. дьявол Пр.: (ρυσαι ημας απο του πονηρου Новый Завет).
Numéro de Strong: G4190
Mot: πονηρός  (poneros)
mal, le malin, le méchant, mauvais état, mauvais, envieux, infâme, puissance du malin, douloureux ; 76
Strong: G4190
Word: πονηρός
poneros {pon-ay-ros'}
源自G4192的衍生字;形容詞
➊(道德或社會上沒有價值的)邪惡的,低賤的,墮落的
➋(品質有缺陷的)沒有價值(太7:17)
➌身體不健康的ⓐ生病ⓑ痛苦,嚴重,惡毒的(啓16:2)
Strong: G4190
πονηρός (ponērós) {pon-ay-ros'}
πονηρος - poneros de um derivado de G4192 tdnt - 6 546 912 adj 1 cheio de labores aborrecimentos fadigas 1a pressionado e atormentado pelos labores 1b que traz trabalho arduo aborrecimentos perigos de um tempo cheio de perigo a fidelidade e a fe crista que causa dor e problema 2 mau de natureza ou condicao ma 2a num sentido fisico doenca ou cegueira 2b num sentido etico mau ruim iniquo sinonimos ver verbete G5908 a palavra e usada no caso nominativo em mat 6 13 isto geralmente denota um titulo no grego consequentemente cristo esta dizendo livra-nos do mal e esta provavelmente se referindo a satanas


Webster Concordance (1833)
Strong: G4190
Transliter & Pronounc: poneros {pon-ay-ros'}
Total Webster Occurrences: 76

bad, 5
Matt 6:23; Matt 7:17; Matt 7:18; Matt 22:10; Luke 11:34

evil, 46
Matt 5:11; Matt 5:37; Matt 5:39; Matt 5:45; Matt 6:13; Matt 7:11; Matt 9:4; Matt 12:34; Matt 12:35(2); Matt 12:39; Matt 15:19; Matt 20:15; Mark 7:22; Luke 6:22; Luke 6:35; Luke 6:45(3); Luke 7:21; Luke 8:2; Luke 11:4; Luke 11:13; Luke 11:29; John 3:19; John 7:7; John 17:15; Acts 19:12; Acts 19:13; Acts 19:15; Acts 19:16; Rom 12:9; Gal 1:4; Eph 5:16; Eph 6:13; 1Thess 5:22; 2Thess 3:3; 1Tim 6:4; 2Tim 3:13; 2Tim 4:18; Heb 3:12; Heb 10:22; Jas 2:4; Jas 4:16; 1John 3:12; 2John 1:11

evils, 1
Luke 3:19

harm, 1
Acts 28:21

loathsome, 1
Rev 16:2

malicious, 1
3John 1:10

one, 4
1John 2:13; 1John 2:14; 1John 3:12; 1John 5:18

person, 1
1Cor 5:13

things, 2
Matt 12:35; Mark 7:23

wicked, 13
Matt 12:45; Matt 13:19; Matt 13:38; Matt 13:49; Matt 16:4; Matt 18:32; Matt 25:26; Luke 19:22; Acts 17:5; Acts 18:14; Eph 6:16; Col 1:21; 2Thess 3:2

wickedness, 1
1John 5:19
Analytic Septuagint with Strong numbers and morphology (v. יהוה)
Strong: G4190 - πονηρός, ά, όν - [282 x]
Display settings Display settings
/ / 0.112 s.